0

Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (35)

63 4 0
  • Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (35)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THI CƠNG MƠ HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3S-FE SVTT MSVV NGUYỄN VĂN MƯỜI 118000302 TRẦN THANH LIÊM 118001346 GVHD: Th.s PHẠM CƠNG SƠN Biên Hịa, thán1g năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THI CƠNG MƠ HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3S-FE SVTT MSVV NGUYỄN VĂN MƯỜI 118000302 TRẦN THANH LIÊM 118001346 GVHD: Th.s PHẠM CÔNG SƠN Biên Hòa, thán1g năm 2022 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TRÊN Ô TÔ 2.1 Lịch sử phát triển 2.2 Thuật tốn điều khiển lập trình nguyên lý điều khiển động 2.2.1 Một số khái niệm hệ thống điều khiển tự động sử dụng ôtô 2.2.2 Sơ đồ cấu trúc khối chức 2.2.3 Thuật toán điều khiển lập trình cho ECU 2.3 Tổng quan hệ thống điều khiển động 3S-FE 2.3.1 Mô tả hệ thống 2.3.2 Chức hệ thống điều khiển động 3S-FE 2.3.3 Kết cấu hệ thống điều khiển động 3S-FE Chương 3: NGHIÊN CỨU – KHAI THÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN ĐỘNG CƠ 3S-FE 10 3.1 Hệ thống cảm biến 10 3.1.1 Cảm biến áp suất đường ống nạp 10 3.1.2 Cảm biến vị trí trục cam G2 14 3.1.3 Cảm biến vị trí trục khuỷu 14 3.1.4 Cảm biến vị trí bướm ga 17 3.1.5 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 21 3.1.6 Cảm biến Oxy 24 3.1.7 Cảm biến tiếng gõ 28 3.1.8 Cảm biến nhiệt độ khí nạp 31 3.1.9 Cảm biến lưu lượng khí nạp 34 3.2 Bộ điều khiển trung tâm (ECU) 36 3.2.1 Bộ phận cấu trúc chung ECU 36 3.2.2 Các thành phần chức phận 37 3.2.3 Mạch cấp nguồn - Mạch VC -Mạch nối đất ECU 40 Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG – ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỘNG CƠ 3S-FE .45 4.1 Ý nghĩa 45 4.2 Phương án lựa chọn 45 4.3 Sử dụng mơ hình 47 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Hướng phát triển 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC HÌNH Hinh 2.1: Sơ đồ khối hệ thống hở Hình:2.2 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển có cấu phản hồi Hình 2.3: Sơ đồ nguyên lý điều khiển tự động ô tô Hình 2.4 Thuật tốn điều khiển động Hình 2.5 Sơ đồ phận hệ thống điều khiển động 3S -FE .7 Hình 2.6 Tổng quan sơ đồ cấu trúc điều khiển Hình 3.1: Cấu tạo cảm biến MAP 10 Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý cảm biến MAP .11 Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ điện áp áp suất đường ống nạp cảm biến MAP 11 Hình 3.4: Sơ đồ mạch điện cảm biến MAP 11 Hình 3.5: Hình dáng vị trí cảm biến MAP .12 Hình 3.6: Kiểm tra điện áp nguồn cấp cho cảm biến 12 Hình 3.7: Tháo ống chân không khỏi đường ống nạp 13 Hình 3.8: Kiểm tra điện áp cảm biến 13 Hình 3.9: Cảm biến vị trí trục cam 14 Hình 3.10 Cấu tạo cảm biến vị trí trục khuỷu .15 Hình 3.11: Dạng sóng tín hiệu NE 15 Hình 3.12: Sơ đồ mạch cảm biến vị trí trục khuỷu 15 Hình 3.13: Hình dáng vị trí cảm biến vị trí trục khuỷu 16 Hình 3.14: Kiểm tra điện trở cảm biến vị trí trục khuỷu 16 Hình 3.15: Dạng xung tín hiệu NE 17 Hình 3.16: Cấu tạo cảm biến vị trí bướm ga 18 Hình 3.17: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ điện áp độ mở bướm ga 18 Hình 3.18: Sơ đồ mạch điện cảm biến vị trí bướm ga 18 Hình 3.19: Hình dáng vị trí cảm biến vị trí bướm ga 19 Hình 3.20: Kiểm tra điện trở cảm biến vị trí bướm ga 20 Hình 3.21: Cấu tạo cảm biến nhiệt độ nước làm mát động 21 Hình 3.22: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ nhiệt độ điện trở cảm biến nhiệt độ nước làm mát động 22 Hình 3.23: Sơ đồ mạch điện cảm biến nhiệt nước làm mát 22 Hình 3.24: Hình dáng vị trí cảm biến nhiệt độ nước làm mát 23 Hình 3.25: Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát 23 Hình 3.26: Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát 24 Hình 3.27: Cấu tạo cảm biến oxy 25 Hình 3.28: Đặc tính cảm biến 25 Hình 3.29: Sơ đồ mạch điện cảm biến oxy .26 Hình 3.30: Hình dáng vị trí cảm biến nhiệt độ khí nạp 26 Hình 3.31: Đo điện trở sấy cảm biến 27 Hình 3.32: Kiểm tra điện áp cảm biến oxy .27 Hình 3.33: Dạng sóng cảm biến oxy 28 Hình 3.34: Cấu tạo cảm biến tiếng gõ 28 Hình 3.35: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ điện áp tần số 29 Hình 3.36: Tín hiệu cảm biến tiếng gõ 29 Hình 3.37: Sơ đồ mạch điện cảm biến tiếng gõ 29 Hình 3.38: Hình dáng vị trí cảm biến tiếng gõ 30 Hình 3.39: Kiểm tra cảm biến 30 Hình 3.40: Dạng sóng tín hiệu KNK 31 Hình 3.41: Cấu tạo cảm biến nhiệt độ khí nạp 31 Hình 3.42: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ nhiệt độ điện trở cảm biến nhiệt độ khí nạp 32 Hình 3.43: Sơ đồ mạch điện cảm biến nhiệt độ khí nạp 32 Hình 3.44: Hình dáng vị trí cảm biến nhiệt độ khí nạp 33 Hình 3.45: Đo điện trở cảm biến 33 Hình 3.46: Kiểm tra điện áp cảm biến 34 Hình 3.47: Cấu tạo cảm biến lưu lượng kiểu dây nóng 34 Hình 3.48: Sơ đồ kết cấu điều khiển cảm biến đo lưu lượng khơng khí 35 Hình 3.49: Sơ đồ phân loại nhớ bán dẫn 37 Hình 3.50: Cấu trúc chung 38 Hình 3.51: Sơ đồ mạch cấp nguồn 40 Hình 3.52: Kiểm tra điện áp cấp cho ECU động 41 Hình 3.53: Kiểm tra rơle EFI 41 Hình 3.54: Kiểm tra hoạt động rơle EFI 42 Hình 3.55: Sơ đồ mạch VC 43 Hình 3.56: Mạch cấp nguồn 5V 43 Hình 3.57: Đo điện áp VC 44 Hình 3.58: Sơ đồ mạch nối đất 44 Hình 4.1 Mơ hình thực tế 46 Hình 4.2 Bản vẽ mơ hình 46 LỜI CẢM ƠN Nhận phân cơng từ Khoa Cơ Khí Động Lực Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đồng ý giảng viên hướng dẫn Th.s Phạm Cơng Sơn, nhóm chúng em thực đề tài “ NGHIÊN CỨU THI CƠNG MƠ HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ” Để đề tài nghiên cứu đạt kết tốt nhất, chúng em nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ từ quý Thầy Khoa Cơ Khí Động Lực đặc biệt Thầy Bộ Môn Động Cơ tận tình bảo giúp đỡ cho nhóm chúng em Với tình cảm chân thành mình, cho phép chúng em gửi đến quý Thầy lời cảm ơn chân thành sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trình nghiên cứu đề tài Trước hết chúng em xin gửi đến Thầy Khoa Cơ Điện-Điện Tử với lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành Trong suốt thời gian thực đồ án, nhóm em khơng thể tránh khỏi thiếu sót nhóm chúng em mong nhận nhận xét, góp ý quý Thầy để nhóm hồn thành tốt báo cáo Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy Th.s Phạm Công Sơn Chúng em thật biết ơn thầy nhiều tận tình bảo quan tâm suốt thời gian chúng em thực đề tài Thầy hỗ trợ nhiều sở vật chất kiến thức, thật giá trị vơ chúng em may mắn nhận từ Thầy Cuối nhóm xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ động viên chúng em trình học tập hoàn thành đồ án tốt nghiệp TP Biên Hịa, tháng 04 năm 2022 Nhóm sinh viên thực Nguyễn Văn Mười Trần Thanh Liêm TÓM TẮT Nhận thấy rằng, ô tô trở thành phương tiện thiếu sống Không dừng lại việc phục vụ cho nhu cầu lại mà đây, tơ cịn tích hợp nhiều tiện ích đại, phục vụ cho nhiều mục đích khác Tuy vậy, bên cạnh lợi ích mà đem lại phải thừa nhận rằng, tiềm ẩn khơng rủi ro mặt an tồn sử dụng, gây ô nhiễm môi trường Do đó, để tăng tính an tồn lái xe, giảm thiểu ô nhiễm môi trường Con người không ngừng nghiên cứu tạo nhiều hệ thống an tồn thơng minh Ơ tơ khơng cịn phụ thuộc nhiều vào người lái, mà tự định số việc vận hành Cảnh báo đến người lái số nguy hiểm định Giữ vai trò quan trọng hệ thống đó, phải kể đến cảm biến xe Xe ô tô trang bị nhiều cảm biến, loại lại có cách vận hành chức riêng Đôi chúng gặp lỗi, ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc vận hành an tồn xe tơ Vì vậy, việc nắm rõ sở lý thuyết kiểm tra chuẩn đoán cho cảm biến quan trọng Ngay từ ngồi ghế nhà trường Các bạn sinh viên tiếp thu nhiều kiến thức chúng, nhiên bạn cần phải trau dồi thêm, tìm kiếm nhiều kiến thức Hiểu điều đó, nhóm chúng em định chọn đề tài " NGHIÊN CỨU THI CƠNG MƠ HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ " Đây tài liệu tham khảo đáng tin cậy, mà nhóm tìm hiểu góp nhặt kiến thức từ nhiều nguồn uy tín Khơng thể xem đầy đủ tài liệu giúp bạn đọc có nhìn tổng quan cảm biến, tài liệu dạy học hữu ích DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ESA (Electronic Spark Advance): Đánh lửa sớm điện tử ECU (Electronic Control Unit): Bộ điều khiển điện tử OBD (On Board Diagnosis): Hệ thống chẩn đốn IGT: Tín hiệu đánh lửa ECU cấp đến IC hãng TOYOTA IGF: Tín hiệu phản hồi đánh lửa IC cấp đến ECU hãng TOYOTA DIS (Direct Ignition System): Hệ thống đánh lửa trực tiếp LED (Lighting Emision Diode): Phần tử cảm quang EFI (Electronic Fuel Injection): Hệ thống phun xăng điện tử VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence): Hệ thống điều khiển van nạp nhiên liệu biến thiên thông minh IC (Integrated Circuit): Mạch tích hợp CPU (Central Processing Unit): Bộ vi xử lý trung tâm TBĐK: Thiết bị điều khiển ĐTĐK: Đối tượng điều khiển GDI (Gasoline Direct Injection): Động phun xăng trực tiếp Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Cơng Sơn  Ngồi hai phận trên, xử lí trung tâm có nhớ tốc độ cao, kích thước nhỏ để lưu giữ kết tạm thời thông tin điều khiển Bộ nhớ bao gồm số ghi với chức khác Các ghi quan trọng ghi đếm chương trình có nhiệm vụ lệnh cần thực ghi lệnh lưu giữ mã lệnh thực Bộ vi xử lí muốn trao đổi thơng tin liệu với phận khác phải thông qua BUS hệ thống 3.2.2.3 BUS (ECU) i Chức Vậy: BUS phận để nối kết, liên lạc, trao đổi liệu tất phận ECU ii Phân loại ECU vi xử lí liên lạc điều khiển phận ba loại BUS là: BUS liệu (Data Bus), BUS địa (Address Bus), BUS điểu khiển (Control Bus) iii Hoạt động Bộ vi xử lí (CPU) ECU nối với thành phần khác BUS hệ thống tức có nhiều thiết bị dùng chung hệ thống dây dẫn để trao đổi thông tin Độ lớn BUS hệ thống thông số đánh giá khả vi xử lí Vì để hệ thống không rối loạn CPU muốn trao đổi số liệu với nhớ ROM BUS hệ thống chiếm dụng ô nhớ Khi vi xử lí (p) cần trao đổi liệu với nhớ ROM địa gửi giá trị địa lên BUS địa tín hiệu Tổ hợp tín hiệu đường dây địa khác định địa khác Trong ô nhớ thiết bị ngoại vi có phận giải mã địa Nếu tín hiệu BUS địa trùng với địa nhớ (p) giải mã kích hoạt đếm liệu giúp cho thơng với nhớ cần đọc đọc liệu qua BUS liệu BUS điều khiển dùng để quy định đọc hay ghi liệu iv Các thiết bị phụ Ngồi phận ECU cịn có số phận khác như: Main Board, nguồn nuôi liệu, mạch ổn định điện áp để cung cấp cho vi xử lí cảm biến, Transistor kích hoạt để mở dịng, Transistor cơng suất, vỏ bao đồng thời tản nhiệt cho phận công suất, đầu cổng cắm để nối kết với cảm biến cấu chấp hành 39 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn 3.2.3 Mạch cấp nguồn - Mạch VC -Mạch nối đất ECU 3.2.3.1 Mạch cấp nguồn Mạch cấp nguồn cho ECU động động 3S-FE bao gồm nguồn điện Accu, khóa điện, rơle EFI chính, ECU động Động 3S-FE sử dụng mạch cấp nguồn loại cơng tắc điều khiển Hình 3.51: Sơ đồ mạch cấp nguồn Điện nguồn cung cấp thường trực đến chân BATT E1 ECU để lưu trử liệu nhớ suốt trình xe hoạt động Khi tháo cầu chì với thời gian khoảng 15 giây liệu nhớ bị xóa Khi cơng tắc máy vị trí IG, có dịng điện qua cuộn dây làm tiếp điểm rơ le đóng, có dịng điện từ ắc quy đưa đến chân +B +B1 ECU, cấp nguồn cho ECU Cực E1 ECU nối với thân động Khi bật công tắc máy “ON” mà khơng có điện áp cực +B +B1 ECU kiểm tra cầu chì EFI (15A), cầu chì IG (7.5A) rơle EFI Kiểm tra Kiểm tra điện áp cấp cho ECU động Bước 1: Bật công tắc OFF Bước 2: Dùng Vôn kế đo điện áp cực BATT – E1 Điện áp chuẩn: 12V 40 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn Bước 3: Bật khóa điện sang vị trí ON Bước 4: Dùng Vôn kế đo điện áp cực BATT – E1, +B – E1 Điện áp chuẩn : ÷ 14V Hình 3.52: Kiểm tra điện áp cấp cho ECU động Kiểm tra rơle EFI Bước 1: Tháo rơle Bước 2: Dùng Ohm kế kiểm tra thông mạch chân số số Bước 3: Kiểm tra hở mạch chân số số hình vẽ Hình 3.53: Kiểm tra rơle EFI Bước 4: Sau kiểm tra thông mạch, cấp nguồn 12V vào chân số số rơle để kiểm tra hoạt động rơle 41 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Cơng Sơn Bước 5: Kiểm tra đóng mạch chân số số Bước 6: Lắp lại rơle Hình 3.54: Kiểm tra hoạt động rơle EFI Kiểm tra khóa điện Bước 1: Ngắt giắc nối công tắc điện Bước 2: Dùng Ohm kế kiểm tra thơng mạch cực khóa điện (R = 0Ω) Bước 3: Nếu kiểm tra không đảm bảo u cầu ta phải thay cơng tắc 42 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn 3.2.3.2 Mạch VC Từ điện áp Accu cung cấp cho cực +B, ECU động dùng mạch ổn áp tạo điện áp không đổi 5V cấp nguồn cho vi xử lý cảm biến Hình 3.55: Sơ đồ mạch VC Mạch điện 5V cung cấp nguồn cho vi xử lý, cấp nguồn từ cực Vcc cho cảm biến cấp nguồn 5V qua điện trở cho cảm biến Hình 3.56: Mạch cấp nguồn 5V Kiểm tra Bước 1: Cấp điện áp nguồn cho ECU Bước 2: Dùng đồng hồ đo điện áp cực Vcc với chân mát E1 ECU, điện áp chuẩn 4,7 - 5,6V 43 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Cơng Sơn Nếu khơng có điện áp Vcc ECU bị hỏng Hình 3.57: Đo điện áp VC 3.2.3.3 Mạch nối đất ECU động có loại nối đất sau: Cực E1, nối đất ECU động Cực E2, nối đất cảm biến Cực E01, E02 nối đất cấu chấp hành, mạch dẫn động kim phun, van ISC… Hình 3.58: Sơ đồ mạch nối đất Mạch nối mát phận thiếu mạch điện ECU có nhiều mạch nối mát, thường dùng đường dẫn chung cho cảm biến cấu chấp hành Các mạch nối mát thường kiểm tra cách đo điện trở kiểm tra dây dẫn xem có đứt khơng: Nếu thơng mạch tốt, không thông mạch bị hư hỏng Dùng Ohm kế kiểm tra thông mạch cực E1 với mass 44 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG – ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỘNG CƠ 3S-FE 4.1 Ý nghĩa Hiện nay, hệ thống nhiên liệu hầu hết ô tô sử dụng hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử So với chế hịa khí hệ thống phun xăng điện tử có kết cấu đơn giản hơn, việc khắc phục hư hỏng dễ dàng Song, việc chẩn đoán khắc phục hư hỏng hệ thống phun xăng điện tử cần phải tuân theo quy tắc cụ thể Mặc dù q trình giảng dạy, Thầy ln nhiệt tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em Nhưng ngành Cơ khí Ơ tơ ngành trường, sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc giảng dạy hạn chế, sinh viên chưa có nhiều điều kiện thực hành nên việc liên hệ kiến thức lý thuyết với thực tế cịn hạn chế Mơ hình hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử nhằm đóng góp phần cho sở vật chất kỹ thuật trường, giúp cho sinh viên khóa có điều kiện thực hành tốt hơn, nắm bắt lý thuyết nhanh hơn, thực tế 4.2 Phương án lựa chọn Hệ thống chia làm ba cụm chính: cảm biến, xử lý điều khiển chấp hành Các cụm bố trí khung gỗ: 45 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn Hình 4.1 Mơ hình thực tế Hình 4.2 Bản vẽ mơ hình 46 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Cơng Sơn 4.3 Sử dụng mơ hình Mơ hình giúp ta hiểu nguyên lý hoạt động hệ thống phun xăng, đánh lửa điện tử Thơng qua mơ hình, ta đo kiểm phận hệ thống, thực hành chẩn đoán, hiển thị mã lỗi đèn check xóa mã lỗi Ta tiến hành kiểm tra hệ thống mơ hình số thực hành đây: Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Cơ Điện-Điện Tử Tên modul Số tiết Thực hành động xăng Phiếu thực hành Kiểm tra điện trở Chuẩn bị dụng cụ Dùng đồng hồ VOM An tồn Kiểm tra giắc cắm, cầu chì Bật cơng tắc máy vị trí OFF tháo hẳn cọc âm accu Xoay núm xoay thang đo đồng hồ VOM thang đo phù hợp Mục đích Đo giá trị điện trở loại cảm biến, cuộn dây trạng thái không hoạt động Nếu giá trị đo không phù hợp với tiêu chuẩn ấn định ta phải sửa chửa thay Các bước thực Bước 1: Đấu dây: Khi đo điện trở ta mắc Ohm kế với hai đầu vật cần đo điện trở Bước 2: Ghi lại giá trị điện trở vừa đo so sánh với giá trị tiêu chuẩn nhà chế tạo: 47 Đồ Án Tốt Nghiệp Đấu Điều kiện nối GVHD: ThS Phạm Công Sơn Giá trị điện trở đo Giá trị điện trở tiêu chuẩn( ) VT AE2 Bướm ga mở hồn tồn 2000 - 10000 Bướm ga đóng hồn tồn 200 - 5700 TH AE2 Nhiệt độ khơng khí nạp 20oC 2000 -3000 Nhiệt độ khơng khí nạp 800C 200 -400 TH WE2 Nhiệt độ nước 20oC 2000 -3000 Nhiệt độ nước 80oC 200 400 VC – E2 250590 Kết luận ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 48 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Cơ Điện-Điện Tử Tên modul Số tiết Thực hành động xăng Phiếu thực hành Kiểm tra điện áp Chuẩn bị dụng cụ Đồng hồ VOM, động hoạt động tốt Chỉnh đồng hồ VOM thang đo V-DC Điện áp accu phải 12V An tồn Khơng mắc sai cực accu Khi có tượng bất thường xảy ra, phải ngắt nguồn điện kịp thời Sử dụng đồng hồ đo phải thang đo Mục đích Luyện tập cho học viên phương pháp kiểm tra giá trị điện áp chi tiết động Giúp học viên xác định giá trị điện áp cảm biến Từ có sở tiến hành tìm pan cho hệ thống điện động Các bước tiến hành Mắc vôn kế song song với mạch cần đo điện áp Ghi lại giá trị điện áp vừa đo so sánh với tiêu chuẩn Bảng điện áp tiêu chuẩn: Đầu nối Điều kiện Điện áp (V) BATT - E1 Luôn 12-14 +B - E1 12 -14 49 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn Công tắc bật ON 4,5 – 5,5 VC - E2 PIM - E2 Công tắc bật ON THA - E2 Công tắc ON THW - E2 STA -E1 IGT-E1 VTA - E2 3,3 – 3,9 Nhiệt độ khí nạp 20oC 0,5 – 3,4 Nhiệt độ nước làm mát 80oC 0,2 – 1,0 Quay khởi động  6,0 Công tắc ON Quay khởi động hay khơng tải Xung vng Cơng tắc ON Bướm ga đóng hoàn toàn 0,3 – 1,0 Bướm ga mở hoàn toàn 3,2 – 4,9 Công tắc bật ON 4,5 – 5,5 Không tải Xung vuông Công tắc bật ON 12-14 Không tải Xung vuông TACH - E1 Không tải Xung sin G - NE– Không tải Xung sin NE– - NE+ Không tải Xung sin Công tắc bật ON 12-14 Không tải 0-3,0 IGF - E1 #10 - E01 #20 - E01 FC – E1 50 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn Kết luận ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 51 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 5.1 Kết luận Qua việc thực luận văn, chúng em nắm bắt khối lượng lớn kiến thức chuyên ngành Sự kết hợp nghiên cứu lý thuyết thiết kế lắp đặt mơ hình giúp chúng em hiểu sâu kiến thức lý thuyết mà chúng em nghiên cứu qua sách Thông qua mơ hình, kiến thức lý thuyết hệ thống khẳng định thể cách trực quan Do mơ hình chúng em sử dụng cho việc giảng dạy học tập tốt Tạo điều kiện cho sinh viên khóa sau tiếp cận thực tế mơ hình Ngồi ra, việc thực luận văn giúp em nâng cao kỹ tìm kiếm thơng tin mạng, đặc biệt website nước ngoài, khả đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cải thiện nhiều Bên cạnh đó, luận văn giúp em nhận vốn kiến thức cịn hạn chế, chưa đủ kiến thức lập trình để tự thiết kế mạch điều khiển, luận văn cịn sai sót định, kính mong Thầy bạn cho ý kiến đóng góp để luận văn em hồn thiện hơn! 5.2 Hướng phát triển Từ kiến thức thu sau năm học tập trường, em nhận thấy trình độ chun mơn tập trung vào phần ứng dụng, khai thác sửa chữa mô đồ họa chưa đủ kiến thức lập trình vi điều khiển Vì sau trường em cố gắng cố phát triển kiến thức học, đồng thời học hỏi thêm mảng lập trình, điều khiển tự động tơ để đưa lĩnh vực vào luận văn, nghiên cứu sau Một lần em xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thầy, Cô trường Đại Học Lạc Hồng nói chung, đặc biệt Thầy khoa Cơ Điện-Điện Tử đào tạo em trở thành kỹ sư có chun mơn, sau đóng góp sức cho xã hội, phát triển đất nước 52 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Công Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO 1] 123.doc – Trang bị điện điện tử ô tô đại_hệ thống điện động – NXB ĐHQG TP HCM [2] NGUYỄN TẤT TIẾN – Nguyên lý động – Nhà xuất giáo dục – 2003 [3] TOYOTA – Team 21 (toyota service training) 53 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THI CƠNG MƠ HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3S-FE SVTT MSVV NGUYỄN VĂN MƯỜI 118000302 TRẦN THANH LIÊM 118001346 GVHD: Th.s PHẠM CƠNG... Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Cơng Sơn Hình 3.22: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ nhiệt độ điện trở cảm biến nhiệt độ nước làm mát động Hình 3.23: Sơ đồ mạch điện cảm biến nhiệt nước làm mát Điện. .. nạp 31 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Phạm Cơng Sơn Hình 3.42: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ nhiệt độ điện trở cảm biến nhiệt độ khí nạp Hình 3.43: Sơ đồ mạch điện cảm biến nhiệt độ khí nạp Điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (35) ,