0

công nghệ 2

6 2 0
  • công nghệ 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 20:59

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯ PƯH TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2021 -2022 MÔN: CÔNG NGHỆ-LỚP Thời gian làm bài: 45 phút A MA TRẬN ĐỀ: Mức độ kiến thức kĩ Nội dung Phần 2: CHĂN NUÔI Nhận biết Thông hiểu TN TL - Biết phương pháp nhân giống chủng chăn nuôi - Biết vai trò chất dinh dưỡng thức ăn vật nuôi TN TL - Hiểu giống vật nuôi - thức ăn vật nuôi - Phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi - Chuồng nuôi vệ sinh chăn nuôi - Tác dụng vắc xin Một số điều cần lưu ý sử dụng vắc xin -Hiểu nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh cho vật nuôi - Hiểu tác dụng và cách sử dụng vắc xin phịng bệnh cho vật ni - Biết cách phịng, trị bệnh thơng thường cho vật nuôi Số câu Số điểm Tỉ lệ TS câu TS điểm Tỉ lệ 6(C1,2,3,4,7,8) 1(C12) 2(C5,6) 1(C9) 1 4đ 40% 3đ 30% Vận dụng thấp TN TL - Giải thích và lấy ví dụ về bệnh truyền nhiễm 1(C11) 2 20% Vận dụng cao TN Tổng TL - Giải thích nào là phòng bệnh chữa bệnh 1(C10) 1 10% 12 10đ 100% 12 10đ 100% TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Họ tên: Lớp: 7… Điểm KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2021-2022 Môn: Công nghệ Thời gian: 45 phút Lời phê thầy (cô) giáo MÃ ĐỀ: 01 I Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời Câu Mục đích vệ sinh chăn ni? A Dập tắt dịch bệnh nhanh C Phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi B Khống chế dịch bệnh D Ngăn chặn dịch bệnh Câu Đặc điểm gà đẻ trứng to A thể hình ngắn, khoảng cách xương háng để lọt ngón tay trở lên B thể hình ngắn, khoảng cách xương háng để lọt ngón tay trở lên C thể hình dài, khoảng cách xương háng để lọt ngón tay trở lên D thể hình dài, khoảng cách xương háng để lọt 3,4 ngón tay trở lên Câu Thức ăn có nguồn gốc thực vật? A Giun, rau, bột sắn B Thức ăn hỗn hợp, cám, rau C Cám, bột ngô, rau D Gạo, bột cá, rau xanh Câu Protein thể hấp thụ dạng A ion khoáng B axit amin C đường đơn D glyxerin và axit béo Câu Nhóm thức ăn thuộc loại thức ăn giàu protein? A Cây họ đậu, giun đất, bột cá B Bột cá, bèo, cỏ C Lúa, ngô, khoai, sắn D Rơm lúa, cỏ, loại rau Câu Phương pháp vật lý chế biến thức ăn A cắt ngắn, nghiền nhỏ C cắt ngắn, ủ men B ủ men, đường hóa D đường hóa ,nghiền nhỏ Câu Thức ăn vật ni có chất độc hại, khó tiêu chế biến phương pháp A nghiền nhỏ B xử lý nhiệt C đường hóa D cắt ngắn Câu Khi vật ni bị bệnh ta khơng làm việc sau đây? A Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh B Báo cho cán thú y để có biện pháp xử lí thích hợp C Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe vật nuôi D Tiêm phịng cho vật ni II Tự luận (6 điểm) Câu (2 điểm ) Vai trò chuồng nuôi ? Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh? Câu 10 (1 điểm ) Em hiểu nào là phòng bệnh chữa bệnh? Câu 11 (2 điểm ) Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Cho ví dụ minh họa Câu 12 (1 điểm ) Em nêu biện pháp chăm sóc vật ni sinh sản? BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Họ tên: Lớp: 7… Điểm KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2021-2022 Môn: Công nghệ Thời gian: 45 phút Lời phê thầy (cô) giáo MÃ ĐỀ: 02 I Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời Câu Đặc điểm gà đẻ trứng to A thể hình ngắn, khoảng cách xương háng để lọt ngón tay trở lên B thể hình ngắn, khoảng cách xương háng để lọt ngón tay trở lên C thể hình dài, khoảng cách xương háng để lọt ngón tay trở lên D thể hình dài, khoảng cách xương háng để lọt 3,4 ngón tay trở lên .Câu Protein thể hấp thụ dạng A ion khoáng B axit amin C đường đơn D glyxerin và axit béo Câu Nhóm thức ăn thuộc loại thức ăn giàu protein? A Cây họ đậu, giun đất, bột cá B Bột cá, bèo, cỏ C Lúa, ngô, khoai, sắn D Rơm lúa, cỏ, loại rau Câu Thức ăn vật ni có chất độc hại, khó tiêu chế biến phương pháp A nghiền nhỏ B xử lý nhiệt C đường hóa D cắt ngắn Câu Khi vật nuôi bị bệnh ta không làm việc sau đây? A Cách li vật ni bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh B Báo cho cán thú y để có biện pháp xử lí thích hợp C Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe vật ni D Tiêm phịng cho vật ni Câu Mục đích vệ sinh chăn ni? A Dập tắt dịch bệnh nhanh B Khống chế dịch bệnh C Phịng bệnh, bảo vệ sức khỏe vật ni D Ngăn chặn dịch bệnh Câu Thức ăn có nguồn gốc thực vật? A Giun, rau, bột sắn B Thức ăn hỗn hợp, cám, rau C Cám, bột ngô, rau D Gạo, bột cá, rau xanh Câu Phương pháp vật lý chế biến thức ăn A cắt ngắn, nghiền nhỏ C cắt ngắn, ủ men B ủ men, đường hóa D đường hóa ,nghiền nhỏ II Tự luận (6 điểm) Câu (2 điểm ) Vai trị chuồng ni ? Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh? Câu 10 (1 điểm ) Em hiểu nào là phòng bệnh chữa bệnh? Câu 11 (2 điểm ) Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Cho ví dụ minh họa Câu 12 (1 điểm ) Em nêu biện pháp chăm sóc vật ni sinh sản? BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… C ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I.Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi đáp án đạt 0,5 điểm Mã đề Câu Đáp án C D C B A A B D Câu Đáp án C B A B D C C A Mã Đề 2: B TỰ LUẬN (6đ): Câu 10 11 12 Hướng dẫn chấm * Vai trị chuồng ni - Chuồng ni giúp vật ni tránh thay đổi thời tiết, giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh - Chuồng ni giúp cho việc thực quy trình chăn ni khoa học, giúp quản lí tốt đàn vật ni, thu chất thải làm phân bón và tránh nhiễm môi trường * Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh: - Phải có nhiệt độ, độ ẩm thích hợp (ấm về mùa đơng, thống mát về mùa hè), độ thơng thống tốt phải khơng có gió lùa - Độ chiếu sáng phải phù hợp với lọai vật nuôi, lượng khí độc chuồng *Trong chăn ni phải lấy phịng bệnh chữa bệnh - Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để vật nuôi không mắc bệnh, cho suất cao về kinh tế là phải dùng thuốc để chữa bệnh - Nếu để bệnh tật xảy ra, phải can thiệp tốn kém, hiệu kinh tế thấp, có cịn gây nguy hiểm cho người, cho xã hội - Bệnh truyền nhiễm là bệnh vi sinh vật (vi khuẩn,virut ) gây ra, lây lan nhanh thành dịch và gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi - VD: bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng heo… - Vật nuôi trải qua hai giai đoạn: giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi Mỗi giai đoạn đều cần nhiều chất dinh dưỡng protein, chất khoáng và vitamin - Phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho giai đoạn, ý vệ sinh, vận động và tắm, chải hợp lí Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 ... TẬP Họ tên: Lớp: 7… Điểm KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 20 21 -20 22 Môn: Công nghệ Thời gian: 45 phút Lời phê thầy (cô) giáo MÃ ĐỀ: 02 I Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ in hoa trước...TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Họ tên: Lớp: 7… Điểm KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 20 21 -20 22 Môn: Công nghệ Thời gian: 45 phút Lời phê thầy (cô) giáo MÃ ĐỀ: 01 I Trắc nghiệm (4 điểm)... vật ni II Tự luận (6 điểm) Câu (2 điểm ) Vai trò chuồng nuôi ? Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh? Câu 10 (1 điểm ) Em hiểu nào là phòng bệnh chữa bệnh? Câu 11 (2 điểm ) Thế nào là bệnh truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghệ 2 ,