0

(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki

112 1 0
  • (Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:30

(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki(Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA MARKETING - - -  - - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG KÊNH TRUYỀN THÔNG ONLINE CỦA CÔNG TY MIZUKI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S NGUYỄN PHƯƠNG THẢO SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ THÙY TRANG MÃ SINH VIÊN : 171123012331 NGÀNH : MARKETING CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ MARKETING ĐÀ NẴNG – 2021 MỤC LỤC PHẦN BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẢN CHẤM CÔNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP 12 CAM KẾT THỰC TẬP 22 PHẦN 2: NHẬT KÝ THỰC TẬP 27 PHẦN 3: BÁO CÁO THỰC TẬP 46 I TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 46 Tầm nhìn sứ mệnh cơng ty 47 Lĩnh vực hoạt động 47 Khách hàng 48 Sơ đồ tổ chức hoạt động 49 Nguồn lực 49 Mô tả phịng ban, vị trí thực tập 50 Phân tích môi trường kinh doanh đơn vị thực tập 51 II PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG ONLINE CỦA DOANH NGHIỆP 56 Thực trạng kênh truyền thông online doanh nghiệp 56 Nhận diện vấn đề 59 Đề xuất giải pháp 59 Triển khai giải pháp đề xuất 60 III TỔNG KẾT BÀI HỌC THỰC TẾ 66 Tự tổng kết, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu 66 Những thành tựu đạt ngồi kì vọng ban đầu 69 Vai trò đợt thực tập đường nghề nghiệp sinh viên 70 Đánh giá đơn vị thực tập 70 PHỤ LỤC: MINH CHỨNG THỰC TẬP 71 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty 49 Hình 2: Kênh youtube doanh nghiệp 58 Hình 3: Banner quảng cáo trang batdongsan.com.vn 61 Hình 4: Thứ hạng SEO doanh nghiệp sau thực (vị trí thứ 1) 62 Hình 5: Kế hoạch đăng 63 Hình 6: Bài đăng fanpage 64 Hình 7: Ảnh bìa trang fanpage Văn phòng 65 Hình 8: Bài đăng trang fanpage Văn phịng 65 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Phân tích đối thủ cạnh tranh 54 Bảng 2: Đánh giá Fanpage doanh nghiệp 57 Bảng 3: Thống kê hiệu kênh marketing doanh nghiệp 59 Bảng 4: Dự kiến chi phí số lượng tin đăng 61 Bảng 5: Kết 61 Bảng 6: Tổng quan kết đạt 66 LỜI CẢM ƠN Sau hồn thành tập Cơng ty TNHH MIZUKI, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với thầy cô Khoa Marketing tạo điều kiện để chúng em trải nghiệm môi trường làm việc thực sự, áp dụng kiến thức thầy cô dạy bảo năm tháng ghế nhà trường Các thầy ln quan tâm, theo sát q trình thực tập chúng em đơn vị thực tập, đưa hướng dẫn đầy đủ, chi tiết Đây xem bước nghiệp có ý nghĩa vơ to lớn em Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH MIZUKI – Giám đốc Điều hành chị Nguyễn Huỳnh Phương Thảo chấp thuận em thực tập trung tâm với vị trí nhân viên Marketing Bên cạnh đó, chị người hướng dẫn trực tiếp em suốt trình thực tập suốt tháng qua Những yêu cầu, dặn dò, ghi chị người giúp em làm việc cách khoa học, kĩ lưỡng, phát triển kỹ có học tập theo nhiều điều mới, phong cách lãnh đạo tận tâm, đầy thấu hiểu vơ đốn chị Cơng ty ln tạo điều kiện để em thỏa sức sáng tạo, góp ý chân thành ý tưởng em góc nhìn nhà Marketing tập Cảm ơn quý công ty tin tưởng trao cho em hội trải nghiệm nhiều vị trí trung tâm Về phía vị trí thực tập, em xin cảm ơn tất anh chị đồng nghiệp lắng nghe, chia sẻ ý kiến, đóng góp ý kiến chân thành, cung cấp cho em thêm kiến thức chuyên mơn phối hợp hồn thành tốt nhiệm vụ mà ban giám đốc giao cho Em xin chân thành cảm ơn Ths Nguyễn Phương Thảo – Giảng viên Khoa Marketing trường ĐHKT – ĐHĐN nhiệt tình hướng dẫn, theo sát giải thích thắc mắc em suốt q trình hồn thành báo cáo thực tập, ln khơng ngừng nhắc nhở, đốc thúc để em hồn thành tốt công việc đơn vị thực tập, với khoa Lời cuối, em xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy Khoa Marketing, q Công ty TNHH MIZUKI sức khỏe, thành công hạnh phúc công việc sống Xin chân thành cảm ơn PHẦN 1 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA MARKETING BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC I THÔNG TIN CHUNG Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Thùy Trang Lớp: 43K12.3 Đơn vị thực tập: Công ty TNHH MIZUKI Địa chỉ: A8, 144 Ơng Ích Khiêm, Đà Nẵng Phịng ban: Phịng Marketing Vị trí: Nhân viên Marketing II NHIỆM VỤ Nhiệm vụ - Lập kế hoạch truyền thông qua kênh online như: fanpage, website, youtube: Phác thảo sơ đối tượng, mục đích truyền tải thơng điệp qua kênh, từ đưa kế hoạch đăng hợp lý Thực viết đề xuất hình ảnh/ video cần thiết cho phận thiết kế hỗ trợ Kiểm tra, hiệu chỉnh chưa phù hợp báo cáo, đề xuất - Quản lý trang đăng tin: Quản lý hệ thống tài khoản đăng tin phận Marketing Sale nhằm đồng nhất, kiểm soát thống kê số lượng tin đăng, nội dung chi phí - Tối ưu hóa đăng website, cải thiện thứ hạng SEO: Chỉnh sửa hoàn thiện đưa đăng mẫu chuẩn theo thống nhất, danh mục Tối ưu hóa SEO cho tất viết cải thiện thứ hạng SEO cho từ khóa “văn phòng cho thuê”, “văn phòng cho thuê đà nẵng”, “văn phòng cho thuê đà nẵng” lên trang có vị trí từ 1-3 - Tham gia hỗ trợ tổ chức chương trình kiện: Cùng nhân viên khác hỗ trợ kiện công ty training, talkshow, tiệc,… - Báo cáo công việc: Báo cáo theo tuần, tháng, quý để cập nhật tiến độ xử lý, giải vấn đề gặp phải kịp thời Nhiệm vụ hỗ trợ - Tiếp nhận thông tin qua hotline, kiểm tra, nhập phần mềm theo yêu cầu - Chăm sóc khách hàng online - Thực công việc khác cấp giao III TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Kiến thức - Có kiến thức Marketing - Nắm rõ tất thông tin doanh nghiệp, danh mục sản phẩm dịch vụ cung cấp, quy trình, quy định… - Biết sử dụng công cụ, phần mềm để hoàn thành nhiệm vụ giao Word, Excel Kỹ - Ưu tiên ứng viên có khả tốt content - Kỹ giao tiếp, lắng nghe, thuyết trình - Kỹ lên kế hoạch, làm việc nhóm - Kỹ vấn đề - Tinh thần trách nhiệm công việc, học hỏi cầu tiến Yêu cầu khác - Tuân thủ theo quy định công ty - Đi làm giờ, vắng có lý hay nghỉ đột xuất phải cho phép cấp - Hồn thành cơng việc thời hạn đảm bảo mặt chất lượng - Bảo mật thông tin Nhà trường XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP BẢN CHẤM CÔNG Tuần 1: 11/01 – 17/01/2021 Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 X X X X X Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 17/01 Ngày Tuần 2: 18/01-24/01 Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 X X X X X X Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 X X X X X X Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 24/01 Ngày Tuần 3: 25/01-31/01 Thứ Thứ sáu Thứ bảy Ngày Chủ nhật 31/01 Tuần 4: 01/02-07/02 Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 X X X X X X Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 X X X X X X Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 X X X X X X Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 X X X X X X Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 07/02 Ngày Tuần 5: 22/02-28/02 Thứ Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 28/02 Ngày Tuần 6: 01/03-07/03 Thứ Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 07/03 Ngày Tuần 7: 08/03-14/03 Thứ Thứ sáu Thứ bảy Ngày Chủ nhật 14/03 Tuần 8: 15/03-21/03 Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 X X X X X Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 X X X X X Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 29/03 30/03 31/03 01/04 02/04 X X X X X Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 X X X X X Thứ sáu Thứ bảy 20/03 Chủ nhật 21/03 Ngày Tuần 9: 22/03-28/03 Thứ Thứ sáu Thứ bảy 27/03 Chủ nhật 28/03 Ngày Tuần 10: 29/03-04/04 Thứ Thứ sáu Thứ bảy 03/04 Chủ nhật 04/04 Ngày Tuần 11: 05/04-11/04 Thứ Thứ sáu Thứ bảy Ngày 10/04 Chủ nhật 11/04 ... trí thực tập 50 Phân tích mơi trường kinh doanh đơn vị thực tập 51 II PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG ONLINE CỦA DOANH NGHIỆP 56 Thực. .. Thực trạng kênh truyền thông online doanh nghiệp 56 Nhận diện vấn đề 59 Đề xuất giải pháp 59 Triển khai giải pháp đề xuất 60 III TỔNG KẾT BÀI HỌC THỰC TẾ... tốt như: đề xuất kế hoạch truyền thông, viết đăng lên Facebook, xây dựng nội dung cho Website, hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông, đề xuất – lên ý tưởng – thực - quản lý kênh truyền thông c
- Xem thêm -

Xem thêm: (Báo cáo thực tập) Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kênh truyền thông online của Công ty Mizuki,