0

Trategy 2020

54 5 0
  • Trategy 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:13

Covered Warrant – CW Báo cáo chiến lược 2020 Vĩ mô và thị trường chứng khoán VN 01 2020 Các chủ điểm chính 1 Vĩ mô Việt Nam 2 Thị trường chứng khoán 3 Những ngành mũi nhọn Tổng kết một năm nhiều biến[.] Báo cáo chiến lược 2020 Vĩ mô thị trường chứng khốn VN 01.2020 Các chủ điểm Vĩ mơ Việt Nam Thị trường chứng khốn Những ngành mũi nhọn Kinh tế vĩ mô 2019 triển vọng năm 2020 Tổng kết năm nhiều biến động 2019, Việt Nam lên quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng GDP cao Kế hoạch tăng trưởng 6.8% vượt qua thành công nhờ vào tăng tốc ngành công nghiệp dịch vụ tháng cuối năm Bên cạnh cịn nhiều mối lo ngại hoạt động nông nghiệp, vấn đề nợ công ô nhiễm môi trường vấn đề cộm năm tới GDP 2019 đạt 7.02% Trong bối cảnh kinh tế giới giảm tốc, GDP đạt tốc độ tăng trưởng cao Tăng trưởng GDP (đã điều chỉnh) (%) 6.99 6.94 6.78 7.02 7.08 6.69 6.41 ▪ Tăng trưởng GDP có phần chậm lại hai quý đầu năm đạt 7% nhờ tăng tốc mạnh tháng cuối năm lĩnh vực công nghiệp dịch vụ Trong mức tăng 7% khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2%, đóng góp 4.6% vào mức tăng 6.42 chung; khu vực CN xây dựng tăng 8.9%, đóng góp 50.4% khu vực dịch vụ tăng 7.3%, đóng góp 45% 5.5 5.55 ▪ Các ngành có mức tăng trưởng tốt năm bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11.3%) ngành dịch vụ thị trường (ngành vận tải, kho bãi tăng 9.1%; 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 bán buôn bán lẻ tăng 8.8%; hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 8.6% Tỷ trọng đóng góp GDP lĩnh vực ▪ Trong ngành nơng nghiệp đóng góp khoảng 13% so với 20% 10 năm trước Diện tích lúa gạo năm 7.47 triệu ha, giảm khoảng 1.5% chuyển 120 Dịch vụ Công nghiệp Nông nghiệp 100 20.58 nhẹ trung bình 5.5% 18.38 16.32 80 đổi cấu sản xuất mục đích sử dụng đất Chỉ có ngành thủy sản trì mức tăng 13.96 ▪ Việc tính tồn lại tiêu GDP làm thay đổi cấu đóng góp khu vực kinh tế lớn 60 41.09 38.31 32.72 34.49 Công nghiệp tăng 33.4% lên 35.39%, Dịch vụ tăng từ 41.2% lên 42.6% nông nghiệp giảm 2.4% Quy mô GDP đánh giá lại toàn kinh tế theo giá hành 40 tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010 - 2017, tương ứng 935.000 tỷ đồng/năm Về 20 38.33 43.31 40.92 41.64 2013 2016 2019 2010 tốc độ tăng khơng có chênh lệch lớn Những vấn đề quan tâm đánh giá lại GDP Nông nghiệp ngày bị thu hẹp vấn đề môi trường Tăng trưởng GDP tiêu thụ điện ▪ Sau đánh giá lại GDP năm làm thay đổi số tiêu quan Tăng trưởng GDP 14.5 Tăng trưởng tiêu thụ Điện 10.5 11.6 11.4 11.4 11.2 9.1 6.78 5.5 10.1 11 6.99 6.69 6.94 nợ nước so với GDP Trước nhiều dự án đầu tư lớn bị đình trệ vượt trần nợ cơng với cách tính có khả tính tốn lại Tuy nhiên việc dễ 8.9 6.42 6.41 như: tỷ lệ thu, chi ngân sách nhà nước so với GDP, tỷ lệ nợ công, nợ Chính phủ 7.08 7.02 5.55 dẫn đến nhiều dự án đầu tư ạt thiếu hiệu mà hệ kéo dài quan trọng nợ cơng gia tăng mạnh cho năm sau tạo áp lực trả nợ lâu dài ▪ Một tác động gián tiếp với việc tính lại GDP tăng trưởng cao thu hút dịng vốn nước ngồi đầu tư nhiều Dòng tiền dự báo gia tăng vào lĩnh vực Bất động sản, Chứng 2010 2011 Chỉ số ô nhiễm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 khốn diện tích nơng nghiệp tiếp tục bị thu hẹp Cơ cấu sản xuất nông nghiệp phải thay đổi theo hướng phát triển công nghệ cao với cơng suất lớn để thích ứng tình hình chung ▪ Vấn đề ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng nhiều người quan tâm số ô nhiễm số thành phố lớn liên tục nằm mức nguy hại Do nhu cầu phát triển kinh tế lớn, nguồn điện thiếu hụt dẫn đến nhiều nhà máy điện than đầu tư thiếu quy hoạch góp phần gia tăng nhiễm Phát triển kinh tế năm tới hướng đến nhiều vấn đề môi trường VN quốc gia có nhiều rủi ro rơi vào bẫy nhập cơng nghệ lạc hậu nhiễm từ dịng vốn đầu tư nước Xuất nhập khẩu: xuất siêu gần 10 tỷ USD Thặng dư thương mại lớn từ trước đến Xuất nhập từ 2007 (tỷ USD) ▪ USD Tuy nhiên tốc độ tăng xuất năm chậm lại So với mức tăng trưởng xuất 300 263.45 Xuất Nhập Khẩu (tỷ USD) 250 Tổng kim ngạch xuất nhập từ mức 127 tỷ USD 2009 tăng gấp lần sau 10 năm đạt 517 tỷ 253.51 trung bình 16.8%/năm năm 2019 tăng khoảng 8.1% so với năm trước Hoa Kỳ thị trường xuất lớn Việt Nam với kim ngạch đạt 60.7 tỷ USD, tăng 27.8% so với năm 200 176.63 174.11 trước 132.03 132.03 150 100 48.56 62.68 72.24 ▪ 84.84 Với thị trường lớn VN thặng dư thương mại với US EU thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc Hàn Quốc Nhập siêu từ Korea khoảng 27.5 tỷ USD, giảm so với năm trước 50 nhờ xuất sang Korea tăng 8.3% nhập giảm -0.6% 2007 2010 2013 2016 2019 ▪ dầu thô xuất giảm 8% so với kỳ, than đá giảm 45% Thặng dư /thâm hụt thương mại với nước 2019 (tỷ USD) ▪ 60 46.4 50 Các mặt hàng xuất nhiều giá trị có đóng góp lớn từ Samsung Một số sản phẩm cơng nghiệp có nhiều tiềm tương lai có tơ, xe bus từ tập đồn Thaco tới có 40 thể Vinfast Nơng sản có sụt giảm nằm khó khăn chung bị giảm giá thị 26.9 30 Khu vực nước chiếm tỷ trọng xuất khoảng 31% nguồn tài nguyên trường giới VN phải nỗ lực tăng lượng xuất để bù đắp giá trị xuất 1.6 tỷ 20 10 USD 0.5 -10 ▪ -6.8 -20 hàng cho năm 2020 thiếu hụt VN bị nhiều đơn hàng từ quốc gia Châu -30 -40 Xuất dệt may tổng cộng đạt khoảng 39 tỷ USD không đạt mục tiêu 40 tỷ USD Các đơn -33.8 China -27.5 Korea Phi, Cambodia chi phí nhân cơng rẻ Asean Japan EU US Xuất sang Mỹ, Japan Korea tăng mạnh Xuất đạt 263.4 tỷ USD tăng  8,1% so với kỳ năm 2018 ▪ Khu vực kinh tế nước có mức tăng trưởng xuất 17.7% so với kỳ Tỷ trọng xuất kinh tế nước chiếm khoảng 31% so với 69% khu vực vốn đầu tư nước Sau năm Xuất từ nội địa tăng 2.5 lần so với 4.7 lần khu vưc vốn đầu tư NN cho thấy hoạt động xuất nước dựa nhiều vào dòng vốn FDI ▪ Các mặt hàng xuất quan trọng doanh nghiệp nước bị sụt giảm Thủy sản giảm -2.4%, rau giảm -1.1% Hai mặt hàng nông nghiệp quan trọng cà phê đạt 2.8 tỷ USD giảm 21% gạo 2.7 tỷ USD giảm 10% Châu Âu thị trường nhập café robusta VN nhiều với 40% lượng bị cạnh tranh gay gắt từ Brazil Indo nguồn cung tăng cạnh tranh giá Giá cà phê robusta 1,209 USD có lúc bán với giá 2,600 USD ▪ Chiến tranh thương mại Mỹ Trung giúp VN hưởng lợi phần tạo nên rủi ro Một lượng lớn hàng hóa TQ đường vịng qua VN để vào Mỹ Sự chênh lệch thương mại lớn với Mỹ gây bất lợi cho VN tương lai: Mỹ đánh thuế cao nhiều mặt hàng XK VN bao gồm sản phẩm nội địa buộc VN phải mua hàng Mỹ nhiều để thu hẹp cán cân thương mại Một số mặt hàng XK bật (tỷ USD) Hạt điều (-2.6%) Sản phẩm từ chất dẻo (12.2%) Máy ảnh, máy quay phim LK (-29.3%) Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù (9.9%) Rau (-1.1%) Xơ, sợi dệt loại (2.9%) Sắt thép (-8.5%) Phương tiện vận tải phụ tùng (6%) Thủy sản (-2.4%) Gỗ sản phẩm gỗ (18.2%) Giày dép (12.7%) Máy móc thiết bị, dụng cụ PT (11.9%) Dệt, may (6.9%) Điện tử, máy tính linh kiện (20.4%) Điện thoại linh kiện (5.3%) Xuất từ khu vực nước NN (tỷ USD) 3.3 3.4 3.7 3.7 3.8 4.1 4.2 Các thị trường xuất 300 250 Thị trường xuất Kim ngạch (tỷ USD) 200 US 60.7 27.8% EU 41.7 -0.7% China 41.5 0.2% Asean 25.3 1.9% Japan 20.3 7.7% Korea 19.8 8.3% Nội địa Nước 181.3 150 8.5 8.6 10.5 125.9 100 88.4 18.3 18.3 50 32.6 35.6 38.8 82.1 32.8 43.7 50 2010 2013 2016 51.8 2019 Tăng trưởng Nhập khẩu: Nhập ô tô, dầu thô tăng Nhập đạt 253.5 tỷ US tăng  6,7% so với kỳ năm 2018 ▪ Xăng dầu nhập giảm đến 33% so với kỳ nhà máy lọc dầu nước dần đáp ứng nhu cầu nước VN nhập xăng dầu nhiều từ Korea Malaysia Trong dầu thô lại nhập tăng Một số mặt hàng NK giảm mạnh mạnh gần 32% đến 3.6 tỷ USD Nhập ô tô tăng đến gần 80% với 3.2 tỷ USD tương ứng gần 142 ngàn ▪ ▪ Mặt hàng Nhập từ TQ năm lên đến 75.3 tỷ tăng 15% so với năm trước Thâm hụt thương mại năm so với Lúa mỳ Trung Quốc lên đến gần 34 tỷ USD Các mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử máy móc thiết bị có kim ngạch nhập vượt 10 tỷ USD Rất nhiều mặt hàng từ TQ mượn đường VN để tránh thuế thương mại từ Mỹ Đặc biệt xe ô tô nhập tăng mạnh năm 2018 yếu tố nhu cầu tăng mạnh giá ô tô giảm ngun na2m 2018 doanh nghiệp chưa đáp ứng quy định Nghị định 116 điều kiện sản xuất kinh doanh ô tô nhập Đến năm yêu cầu hồn thành lượng tơ nhập bù đắp tăng mạnh Một số mặt hàng NK bật Nhập từ TQ tăng vọt Giá trị NK (triệu USD) 51,550 175.8 tăng so kỳ (%) 131.6 119.5 36,640 111.4 104.4 110.3 Sắt thép Vải 110.2 Điện thoại linh kiện Máy vi tính, điện tử, linh kiện 13,329 6,526 3,615 3,076 Điện tử, máy Máy móc thiết tính linh bị, DC PT kiện Vải Tân dược Sản phẩm chất dẻo Dầu thơ 3,213 Ơ tơ (ngun chiếc) Máy móc tbị, dụng cụ, phụ tùng Giá trị % kỳ 694 58.8 Xăng dầu 5,929 77.6 Phân bón 1,019 84.8 Bơng 2,567 85.2 Kim loại thường khác 6,407 88.3 Điện thoại linh kiện 14,666 92.1 Các thị trường NK 2.95 3.83 10T2019 10T2018 Thị trường nhập Kim ngạch (tỷ USD) Tăng trưởng 6.34 5.86 6.38 6.94 10.08 6.25 11.97 9.74 China 75.3 14.9% Korea 47.3 -0.6% Asean 32.1 0.8% Japan 19.8 3.0% EU 14.8 6.4% US 14.3 12.3% CPI bình quân thấp năm CPI cuối năm biến động mạnh CPI từ 2012 (%) 10 ▪ T12.so với kỳ 9.21 trước đến 5.23% so với kỳ năm 2018 số CPI bình quân năm tăng 2.79% - Bình quân tháng Dịch tả lợn Châu Phi ngun nhân góp phần làm CPI tháng 12 tăng 1.4% so với tháng mức thấp năm gần Tuy nhiên với mức giá hàng ăn uống mặt hàng thiết 6.81 yếu hàng ngày tăng mạnh vào dịp cuối năm ảnh hưởng đáng kể đến chi tiêu 5.23 4.74 người dân 3.53 3.54 2.79 ▪ Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại nghiệm trọng ngành chân ni nước Tính đến ngày 19/12/2019, tổng số lợn tiêu hủy gần triệu với tổng trọng lượng 340.8 nghìn chiếm 1.84 khoảng 9% tổng trọng lượng lợn nước Sản lượng thịt lợn năm 2019 đạt khoảng 3.3 triệu tấn, giảm 13.8% so với năm 2018, khiến cho nguồn cung thịt lợn giảm, giá thịt lợn tháng 2012 2013 Giá dầu quốc tế 2014 2015 2016 2017 2018 12/2019 tăng gần 20% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0.83% 2019 ▪ Việc CPI cuối năm tăng mạnh nằm tầm kiểm sốt VN có biện pháp nhập lượng lớn thịt heo để bổ sung nguồn cung vào dịp tết có nhiều biện pháp mạnh để tránh đầu làm giá Vì giá lương thực thực phẩm sang năm 2020 dự báo ổn định lại mặt giá sau kỳ nghỉ lễ ▪ Giá dầu Brent mức 66.1 USD dự báo giữ ổn định 70 USD năm 2020 Giá yếu tố quan trọng giúp ngành dầu khí nước trì hoạt động sản xuất hiệu Tăng trưởng tín dụng cung tiền Tín dụng thấp năm - dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục ▪ Tăng trưởng tín dụng năm 2019 quanh 13% mức thấp năm gần Dịng vốn tín dụng phân bổ theo tiêu ngân hàng số ngân hàng đạt chuẩn an tồn mở room tín dụng 20% Tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 11% so với cuối năm 2018, chiếm khoảng 25% tổng dư nợ kinh tế; tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tăng khoảng 16%, tín dụng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 15% Việc giữ tăng trưởng tín dụng mức vừa phải phần nguyên nhân tiêu tăng trưởng đạt NHNN hạn chế mở room lớn phát sinh thêm nợ xấu dịng vốn chảy mạnh vào lĩnh vực có yếu tố đầu cao bất động sản ▪ So với năm 2016, quy mô dự trữ ngoại hối gấp hai lần lên 80 tỷ USD Dự trữ ngoại hối tăng mạnh năm gần phần từ trạng thái thặng dư thương mại tổng cộng 21 tỷ USD năm gần Lượng kiều hối Việt Nam đứng top đầu giới năm 2019 dự kiến đạt 16.7 tỷ USD, tăng 5% so với năm ngoái Việt Nam nằm tốp 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều giới TP HCM nhận lượng kiều hối đổ cao nước chiếm khoảng 33% Các dự án đầu tư kiều bào hoạt động chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất chế biến hàng xuất khẩu, thương mại, du lịch, xây dựng, bất động sản, nuôi trồng, chế biến thủy sản, công nghệ phần mềm Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 90 18 Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 80 16.23 15 13.89 12.52 12.41 10 12.07 13 8.85 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2017 2018 14 60 12 50 10 40 30 20 10 12.7 2011 14 18.24 15.9 14.16 17.26 15 14.7 16 80 70 12 17.69 18.25 10 15 18.46 18.85 8.6 20 16.7 Tốc độ tăng dư nợ tín dụng % 8.3 Tốc độ tăng cung tiền % 13 25 Lượng kiều hối đổ VN từ 2010 (tỷ USD) 11 Tăng trưởng tín dụng cung tiền 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2019 ... 2016 2019 Chỉ tiêu tăng trưởng 2020 – Nhiều mục tiêu lớn chờ đợi Tăng trưởng toàn cầu giảm tốc Dự báo số vĩ mô quan trọng 2020 2015 Tăng trưởng GDP (%) 2016 2017 2018 2020 2019 6.69 6.94 7.08 7.02... phẩm bình ổn giá trở lại năm 2020 dư địa tăng CPI rơi vào lĩnh vực giáo dục, y tế, vận tải nhiều Chỉ số CPI kiểm soát giới hạn 2% - 3% năm 2020 ▪ Hoạt động kinh tế 2020 cần nhiều động lực tăng... quốc gia Năm 2020 năm diễn kiện bầu cử tổng thống Mỹ đặc biệt với cá tính tổng thống đương nhiệm có nhiều thay đổi bất ngờ sách ngoại giao giao thương Mỹ quốc tế Chỉ tiêu tăng trưởng 2020 – Nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Trategy 2020,

Hình ảnh liên quan

▪ Nợ xấu nội bảng theo thống kê vẫn dưới 2%, nhưng tính cả khoản nợ xấu đang nằm tại VAMC và các khoản nợ có khả năng thành nợ xấu thì tỷ lệ nợ xấu hiện là 4.84% - Trategy 2020

x.

ấu nội bảng theo thống kê vẫn dưới 2%, nhưng tính cả khoản nợ xấu đang nằm tại VAMC và các khoản nợ có khả năng thành nợ xấu thì tỷ lệ nợ xấu hiện là 4.84% Xem tại trang 24 của tài liệu.
Vietinbank – CTG (HOSE) - Trategy 2020

ietinbank.

– CTG (HOSE) Xem tại trang 31 của tài liệu.
Định giá thuộc nhóm thấp nhất và đang hấp dẫn - Trategy 2020

nh.

giá thuộc nhóm thấp nhất và đang hấp dẫn Xem tại trang 31 của tài liệu.
▪ Nguồn cung cho thuê đất KCN hiện còn khá lớn và tùy theo tình hình đầu tư FDI mà các địa phương triển khai và việc quy hoạch có thể còn thay đổi nhiều trong thời gian tới. - Trategy 2020

gu.

ồn cung cho thuê đất KCN hiện còn khá lớn và tùy theo tình hình đầu tư FDI mà các địa phương triển khai và việc quy hoạch có thể còn thay đổi nhiều trong thời gian tới Xem tại trang 34 của tài liệu.
Xu hướng hình thành nhiều chuỗi bán lẻ mới - Trategy 2020

u.

hướng hình thành nhiều chuỗi bán lẻ mới Xem tại trang 44 của tài liệu.
Xu hướng hình thành nhiều chuỗi bán lẻ mới - Trategy 2020

u.

hướng hình thành nhiều chuỗi bán lẻ mới Xem tại trang 45 của tài liệu.
Thương mại bán lẻ hàng hóa vẫn tăng trưởng đều trên 10% mỗi năm - Trategy 2020

h.

ương mại bán lẻ hàng hóa vẫn tăng trưởng đều trên 10% mỗi năm Xem tại trang 45 của tài liệu.