0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (54 trang)

Quỹ đất lớn – khả năng mở rộng KCN

Một phần của tài liệu TRATEGY 2020 (Trang 41 -42 )

▪ Ngành nghề chính của PHR là cao su với quỹ đất khá lớn trải rộng từ Việt Nam sang Campuchia. PHRđang quản lý hơn 15,000 ha cao su tại Việt Nam và hơn 7,000 ha cao su tại Campuchia. Tuy nhiên, sauthời gian phát triển những cụm khu công nghiệp nhỏ đạt hiệu quả cao hơn hẳn so với việc phát triển cao su, PHR đã lần lượt chuyển đổi công năng các vườn cây cao sucủa mình thành các dự án khu công nghiệp.

▪ Với việc tập trung vào KCN trong thời gian tới, lợi nhuận của PHR chủ yếu đến từ việc thanh lývườn cây cao su và chuyển nhượng đất để làm KCN trong các năm tiếp theo

▪ PHR bàn giao 346 ha đất cho Nam Tân Uyên với giá 2.5 tỷ đồng/ha và 691 ha đất cho VSIP với mức giá tối thiểu là 2.5 tỷ đồng/ha.

▪ Doanh thu từ thanh lý vườn cây: PHR dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận từ thanh lý 1,000 ha vườn cây già trong năm 2019 và 1,000 ha gồm vường cây và mặt bằng để bàn giao đất cho Nam Tân Uyên và VSIP trong năm 2020. PHR có thể ghi nhận 500 tỷ từ thanh lý vườn cây cho giaiđoạn từ 2019-2020.

▪ Tổng cộng PHR sẽ có trên 2,000 tỷ đồng từ thanh lý vườn cây và KCN trong giai đoạn 2019- 2020. Đó cũng là lý do giúp công ty tự tin đạt kế hoạch lợi nhuận đến 1,000 tỷ năm 2019. những năm tiếp theo từ 2020 lợi nhuận tiếp tục khả quan nhờ phát triển KCN và thanh lý cây cao su.Với lợi thế sở hữu đất lớn như PHR thì tiềm năng sử dụng để đầu tư phát triển còn rất dàihạn hơn hẳn so với nhiều công ty bất động sản.

Nắm giữ

Mục tiêu 50,000 | +25%

Dự án của PHR Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa 5,460 KLCP DLH (triệu CP) 135.5 Tổng Tài Sản (tỷ VND) 5,769 EPS 2019F 6,200 PE 6.5 P/Bv 1.7 ROE 29.4%

Dự án Diện tích Đầu tư

Diện tích cao su 5,000

Khu công nghiệp 5,000 VSIP + Nam Tân Uyên: 1,000 ha; KCN Tân Bình 2: 1,500 ha; Dự án khác: 2,500 ha

Nông nghiệp công

nghệ cao 2,450

Dân cư 1,360

Xử lý chất thải 500Hợp tác Biwase

Bắc Tân Uyên 370

Một phần của tài liệu TRATEGY 2020 (Trang 41 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×