0

TIỂU LUẬN môn môi TRƯỜNG và CON NGƯỜi ô nhiễm môi trường nước là gì hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại việt nam hiện nay như thế nào

17 6 0
  • TIỂU LUẬN môn môi TRƯỜNG và CON NGƯỜi ô nhiễm môi trường nước là gì hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại việt nam hiện nay như thế nào

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:32

Họ tên : Hoàng Hiếu Thùy Mã sv : 2173401010907 Lớp : 71K21QTKD19 BÀI TIỂU LUẬN MÔN MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI ĐỀ BÀI: Ơ nhiễm mơi trường nước gì? Hiện trạng nhiễm mơi trường nước Việt Nam nào? Vấn đề ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, lao động sản xuất người? Là hệ tương lai góp phần xây dựng đất nước, Anh/Chị làm để bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động đến người xã hội? BÀI LÀM: I Ơ nhiễm mơi trường nước gì? Như biết, nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên để lại hậu gây nguy hiểm tới sức khỏe người sinh vật khác Theo đó, ô nhiễm môi trường nước tượng vùng nước sông, hồ, biển, nước ngầm… bị hoạt động môi trường tự nhiên người làm nhiễm chất độc hại Như chất có thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp chưa xử lý,… Cụ thể, nước bề mặt chảy qua rác thải sinh hoạt, nước rác công nghiệp, chất ô nhiễm mặt đất, thấm xuống nước ngầm Hiện tượng ô nhiễm nước xảy loại hoá chất độc hại, loại vi khuẩn gây bệnh, virut, ký sinh trùng phát sinh từ nguồn thải khác chất thải công nghiệp từ nhà máy sản xuất, loại rác thải bệnh viện, loại rác thải sinh hoạt bình thường người hay hố chất, thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ… Sự thay đổi thành phần chất lượng nước khơng đáp ứng cho mục đích sử dụng nước Bởi vượt tiêu chuẩn cho phép có ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe người sinh vật Tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước - Chất thải từ xí nghiệp, khu cơng nghiệp, nhà máy Q trình cơng nghiệp hóa phát triển chưa đầu tư cách khiến cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng Các nhà máy xả thải môi trường cách ạt khơng qua q trình xử lý khiến mơi trường phải chịu áp lực, đè nén nặng nề - Hóa chất, chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu Người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường để bảo đảm mùa vụ Việc lạm dụng loại hóa chất khơng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người mà cịn thấm sâu vào mơi trường đất, nguồn nước ngầm khơng khí, gây nhiễm môi trường trầm trọng - Chất thải rắn Rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, y tế, xây dựng… yếu tố gây nên tình trạng nhiễm mơi trường Đồng thời, việc phân loại rác thải chưa thực nghiêm chỉnh, gây khó khăn việc xử lý tiêu hủy rác thải - Ý thức người dân Sự thờ ơ, bất chấp kỷ luật người dân yếu tố then chốt gây nên ô nhiễm môi trường Việc sử dụng đồ dùng lần, thản nhiên xả rác nơi công cộng cố tình lách luật khiến mơi trường ngày nhiễm nặng nề II Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước Việt Nam nào? Ô nhiễm nước mặt Việt Nam Hệ thống nước mặt Việt Nam với 2.360 sông, suối dài 10km hàng nghìn hồ, ao Nguồn nước nơi cư trú nguồn sống loài động, thực vật hàng triệu người Theo báo cáo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Cộng đồng tình hình nhiễm nguồn nước Việt Nam Chất lượng nguồn nước mặt nước ta ngày suy thối nghiêm trọng Nước sơng, ngịi, kênh, rạch đặc biệt thị vùng công nghiệp bị biến chất nguy hiểm Ước tính 70% tổng số nước thải từ khu cơng nghiệp xả thẳng môi trường, không qua xử lý Đây nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng 1.1 Ô nhiễm nước mặt Hà Nội Ông Nguyễn Văn Thùy, Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) cho biết : 80% nước cấp đầu vào cho sinh hoạt trở thành nước thải sinh hoạt Đồng sơng Hồng có lượng nước thải sinh hoạt lớn nhiều thành phần nhiễm Ơ nhiễm từ nước thải chủ yếu từ làng nghề, khu cơng nghiệp, nơng nghiệp, y tế… Theo đó, lượng nước thải mà cư dân thủ đô nhà máy thải ngày lên đến 300.000 Trong nước thải chứa nhiều chất độc hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Cụ thể năm, lượng chất thải thải sơng ngịi, ao hồ tự nhiên 3.600 hữu cơ, 317 dầu mỡ Hàng chục kim loại năng, dung môi nhiều kim loại khác Ơ nhiễm nước sơng : nước thải Hà Nội chủ yếu thải vào : Hồ Tây, Hồ Bảy Mẫu, sông Tô lịch Bốc mùi hôi thối khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân sống xung quanh hồ dọc theo sơng 1.2 Tình hình nhiễm nước mặt thành phố Hồ Chí Minh Ơ nhiễm nguồn nước trở thành vấn nạn TPHCM vùng lân cận Rất dễ để bắt gặp dịng kênh, sơng ngập tràn rác thải, nước đen bốc mùi hôi thối Tại TPHCM, đoạn sông chính, nhiêu chât nhiêm nước có nơng đô ̣vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – lân Tình trạng nước nhiễm chủ yếu ô nhiêm hữu coliforms Chủ yếu đến rác thải sinh hoạt người khu công nghiệp Chỉ có khoảng 60% nguồn thải có hệ thống xử lý nước thải trước xả thải môi trường Các nguồn thải cịn lại xử lý qua hệ thống sơ bộ, đổ thải trực tiếp mơi trường Chính điều đóng góp đến 80% làm cho tình trạng nhiễm trầm trọng Thêm đó, nguồn thải từ khu dân cư không xử lý triệt để 1.3 Tình hình nhiễm nước biển việt nam Theo thông tin đưa Hội nghị triển khai Nghị số 36-NQ/TW chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thì ”Biển Việt Nam bị nhiễm rác thải đứng thứ giới” Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, lượng chất thải rắn phát sinh 28 tỉnh ven biển nước ta vào khoảng 14,03 triệu tấn/năm (khoảng 38.500 tấn/ngày) Lượng chất thải rắn tỉnh kinh tế trọng điểm ven biển có xu hướng tăng dần Đặc biệt chất thải nguy hại ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim Trong vịng 10 năm có 100 vụ tràn dầu biển Việt Nam Biển Việt Nam có khoảng 340 giếng khoan thăm dị khai thác dầu khí Phát sinh khoảng 5.600 chất thải rắn, có 20-30 % chất thải rắn nguy hại cịn chưa có bãi chứa nơi xử lý Ô nhiễm nước ngầm việt nam Trung tâm quan trắc dự báo tài nguyên nước công bố kết quan trắc tài nguyên nước đất khu vực Đồng Bắc Bộ, Nam Bộ Tây Nguyên Theo đó, mực nước ngầm sụt giảm mạnh, chất lượng nước nhiều nơi không đạt tiêu chuẩn Các số kim loại nặng cao mức cho phép nhiều lần hàm lượng amoni, asen, hữu cơ,… 2.1 Tình hình nhiễm nước ngầm Hà Nội Theo khảo sát Công ty Cổ phần Nước Môi trường Việt Nam (VIWASE), ô nhiễm nguồn nước ngầm Hà Nội mức báo động Cũng theo VIWASE trạng cấp nước cho đô thị, giếng ngầm quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hà Đơng, Thanh Xn, Tây Hồ, Hồng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm có hàm lượng sắt cao Các giếng quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình, Thanh Xn, Long Biên có hàm lượng mangan cao.Các giếng quận phía Nam Đông Nam thành phố thuộc nhà máy nước: Pháp Vân, Hạ Đình, Tương Mai bị nhiễm nặng Hàm lượng amoni cao có dấu hiệu bị nhiễm bẩn II.2 Tình hình nhiễm nước ngầm TP Hồ Chí Minh Qua giám sát chất lượng nguồn nước tám tháng đầu năm TTYTDP cho thấy mẫu nước giếng hộ dân có độ pH thấp, tỉ lệ mẫu khơng đạt 41,62% có 82/197 mẫu khơng đạt Tại quận 12, Gị Vấp, Tân Bình, Hóc Mơn, Tân Phú, hàm lượng Amoni nước giếng cao vượt giới hạn cho phép (9,14%) Một số điểm không đạt hàm lượng sắt tổng số (2,03%) quận 12, Hóc Mơn Bên cạnh có 4,06% mẫu không đạt tiêu vi sinh Mức độ ô nhiễm môi trường nước Việt Nam Việt Nam với 2.360 sông, suối dài 10km hàng nghìn ao, hồ Với tình trạng thị hóa chóng mặt nay, với khối lượng chất thải, rác thải , nước thải khổng lồ vào môi trường Các loại nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải công nghiệp vào môi trường mà không qua xử lý tàn phá nghiêm trọng môi trường, ảnh hướng trực tiếp tới sống người Một số thống kê mà chúng tơi tổng hợp để bạn thấy thực trạng ô nhiễm môi trường nước Việt Nam Tại cụm công nghiệp Tham Lương, thành phố Hồ Chí Minh, nguồn nước bị nhiễm bẩn nước thải cơng nghiệp với tổng lượng nước thải ước tính 500.000 m3/ngày từ nhà máy giấy, bột giặt, nhuộm, dệt,… Thái Nguyên, nước thải công nghiệp thải từ sở sản xuất giấy, luyện gang thép, luyện kim màu, khai thác than tổng lượng nước thải khu vực thành phố Thái Nguyên chiếm khoảng 15% lưu lượng sơng Cầu, nước thải từ sản xuất giấy có pH từ 8,4-9 hàm lượng NH4 4mg/1, hàm lượng chất hữu cao, nước thải có màu nâu, mùi khó chịu… Khảo sát số làng nghề sắt thép, đúc đồng, nhơm, chì, giấy, dệt nhuộm Bắc Ninh cho thấy có lượng nước thải hàng ngàn m3/ ngày không qua xử lý, gây ô nhiễm nguồn nước môi trường khu vực Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Ở thành phố này, nước thải sinh hoạt khơng có hệ thống xử lý tập trung mà trực tiếp xả nguồn tiếp nhận (sông, hồ, kênh, mương) vô lớn mà đo Các bệnh viện sở y tế lớn chưa có hệ thống xử lý nước thải, lượng rác thải rắn lớn thành phố không thu gom hết được… xả thải trực tiếp bên ngồi mơi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước Sông Hồng qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc hầu hết thông số vượt QCVN 08:2008 – A1, số địa điểm gần nhà máy chí xấp xỉ B1, thông số vượt ngưỡng B1 nhiều lần Sông Cầu thời gian qua nhiều đoạn bị ô nhiễm nghiêm trọng, lưu vực sông Nhuệ – Đáy nhiều đoạn bị ô nhiễm tới mức báo động, vào mùa khô giá trị thông số BOD5, COD, TSS… điểm đo vượt QCVN 08:2008 loại A1 nhiều lần Miền Trung Tây Nguyên có số khu vực chất lượng nước giảm việc đổi dòng phục vụ cơng trình thủy lợi (hiện tượng nhiễm sơng Ba vào mùa khơ) Nguồn nhiễm khu vực Đông Nam Bộ nguồn ô nhiễm nước mặt chủ yếu nước thải công nghiệp sinh hoạt Sơng Sài Gịn năm gần mức độ ô nhiễm mở rộng phía thượng lưu Sông Thị Vải khu vực ô nhiễm trước bước khắc phục số điểm ô nhiễm cục Hệ thống sông Đồng sông Cửu Long nước thải nông nghiệp lớn nước (70% lượng phân bón đất hấp thụ, 30% vào mơi trường nước) Việt Nam có gần 76% dân số sinh sống nông thôn nơi sở hạ tầng lạc hậu, phần lớn chất thải người gia súc không xử lý nên thấm xuống đất bị rửa trôi, làm cho tình trạng nhiễm nguồn nước mặt hữu vi sinh vật ngày cao Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, số vi khuẩn Feca coliform trung bình biến đổi từ 1.5003.500MNP/100ml vùng ven sông Tiền sông Hậu, tăng lên tới 380012.500MNP/100ML kênh tưới tiêu Số liệu ô nhiễm môi trường nước Việt Nam Vài năm trở lại đây, viện Y học lao động Vệ sinh mơi trường báo cáo có đến 17 triệu người Việt Nam chưa tiếp cận với nước Những người dân phải chấp nhận sống chung với nguồn nước ngầm, nước mưa, nước từ nhà máy lọc khơng an tồn Chưa dừng lại đó, năm tổ chức mơi trường quốc tế nước tiếp tục đưa số đáng lo ngại tình trạng ô nhiễm nguồn nước nước ta: Khoảng 9.000 người tử vong năm nguồn nước vệ sinh (theo thống kê Bộ Y tế Bộ Tài nguyên & Môi trường) Khoảng 20.000 người mắc bệnh ung thư phát mà ngun nhân nhiễm nguồn nước (theo thống kê Bộ Y tế Bộ Tài nguyên & Môi trường) 44% trẻ em bị nhiễm giun 27% trẻm em tuổi bị suy dinh dưỡng Việt Nam thiếu nước vệ sinh (theo WHO) Khoảng 21% dân số sử dụng nguồn nước bị nhiễm Asen (theo báo cáo Bộ Tài nguyên & Môi trường) 19.000 rác nhựa thải mơi trường ngày, trung bình người số đóng góp đến 1,2kg rác/ngày (theo TS Quách Thị Xuân – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển bền vững Đà Nẵng) Bất chấp số báo động đỏ có đến 30% dân số chưa nhận thức tầm quan trọng nước III Vấn đề ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, lao động sản xuất người? Ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người Hậu chung tình trạng nhiễm nước ảnh hưởng đến người tỉ lệ người mắc bệnh cấp mãn tính ung thư, viêm da, tiêu chảy ngày gia tăng Người dân sống quanh khu vực ô nhiễm ngày mắc nhiều loại bệnh nguồn nước bẩn sinh hoạt Ngoài ô nhiễm nguồn nước gây tổn thất lớn cho ngành sản xuất kinh doanh nông nghiệp, đặc biệt bà ni trồng thuỷ hải sản Bệnh ngồi da hậu ô nhiễm nguồn nước Ô nhiễm nước ảnh hưởng đến sức khoẻ người hợp chất hữu cơ: hợp chất hữu thường độc có độ bền sinh học cao, đặc biệt hidrocacbon thơm gây ô nhiễm môi trường mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người Các hợp chất hữu như: phenol, chất bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu, linden, sevin, endrin chất tẩy hoạt tính chất ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ, nhiễm phải, nguy gây ung thư cao Nguồn nước nhiễm kim loại nặng có độc tính cao thuỷ ngân, chì, asen : Các kim loại nặng có nước cần thiết cho sinh vật người nguyên tố vi lượng mà sinh vật cần nhiên hàm lượng cao ảnh hưởng đến sức khoẻ người, gây nhiễm độc trầm trọng sau dẫn đến nhiều bệnh đột biến, ung thư Các vi khuẩn có hại nước bị nhiễm có từ chất thải sinh hoạt người, động vật gây bệnh tả, bại liệt thương hàn Trong vài nghiên cứu cho 10 thấy, sử dụng nước nhiễm asen để ăn uống, người mắc bệnh ung thư da Người nhiễm chì lâu ngày mắc bệnh thận, thần kinh, nhiễm Amoni, nitrat, nitrit gây bệnh da xanh, thiếu máu Nếu nhiễm lưu huỳnh lâu ngày, người bị bệnh đường tiêu hoá Nhiễm natri gây bệnh tim mạch cao huyết áp Ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh vật nước Nguồn nước ngầm: Hậu nhiễm nguồn nước ngồi việc tạo cặn lơ lửng nước mặt, chất thải nặng lắng xuống đáy sông Sau thời gian phân hủy, phần sinh vật tiêu thụ, phần thấm xuống mạch nước bên qua đất làm biến đổi tính chất nguồn nước ngầm Nước mặt: Các chất thải môi trường nước sinh vật tiêu thụ gây nhiều vấn đề khác Người dân phụ thuộc vào nguồn nước mặt để ăn uống, vệ sinh giặt giũ Nếu nguồn nước bị nhiễm thảm họa, cách mà bệnh tật phát sinh lây lan nhanh Ô nhiễm nguồn nước khiến cá chết hàng loạt Ảnh hưởng đến sinh vật nước: Việc nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp đổ sơng hồ hàng loạt ảnh hưởng dễ nhận thấy loại cá, tôm chết hàng loạt bờ biển, ao hồ ni Vì nước mơi trường sống lồi thuỷ sản, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, chúng khơng thể phát triển chí nhiễm độc chết Khi cá nhiễm độc từ nguồn nước ô nhiễm, sử dụng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người Hậu ô nhiễm nguồn nước thực vật 11 Việc sử dụng q nhiều thuốc hố học, phân bón chất bảo vệ thực vật trình sản xuất nông nghiệp làm nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, dẫn tới tình trạng trồng khơng thể phát triển, hàng loạt, gây thiệt hại kinh tế người dân Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển đại dương Tình trạng nhiễm nguồn nước ngọt, biển đại dương vấn đề đáng báo động Do người gây dẫn đến nhiều hậu nghiêm trọng, tỷ lệ người mắc bệnh cấp mãn tính tiêu chảy, viêm màng kết, ung thư,… ngày gia tăng Hậu ô nhiễm nguồn nước cho kinh tế Ơ nhiễm nguồn nước gây tổn hại cho kinh tế gây nhiều tốn chi phí để xử lý ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm, để chất thải không bị phân hủy nhanh chóng tích tụ nước chảy vào đại dương IV Là hệ tương lai góp phần xây dựng đất nước, Anh/Chị làm để bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động đến người xã hội? Bảo vệ mơi trường bảo vệ sống Chính phủ ban hành hàng loạt văn pháp luật bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học đời nhằm giảm thiểu tác động đến mơi trường Vậy cịn bạn, có bạn tự hỏi “mình làm để bảo vệ mơi trường chống biến đổi khí hậu chưa?” Bạn đừng nghĩ bảo vệ mơi trường phải nghiên cứu cơng trình, máy móc đại việc chuyên gia, kỹ sư hay pháp luật mà hành động nhỏ nhặt cụ thể hàng ngày, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường Theo tôi, việc góp phần bảo vệ mơi trường nâng cao nhận thức để người hiểu, biết, hành động mơi trường Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ hành động đúng, hành động nhỏ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường Những việc cụ thể phải làm sau:  Đối với cá nhân: Đầu tiên, thân phải thực tốt việc, thiết thực cụ thể như: - Tiết kiệm điện, nước quan nhà, tiết kiệm lúc, nơi Khuyến khích người sử dụng bóng đèn tiết kiệm lượng, tắt điện vào trái đất, tắt điện, quạt rời khỏi quan, tránh để nước rò rỉ… 12 - Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon Ở nhà nên phân loại rác, rác thải chai nhựa, giấy, túi nilon gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm nguồn tài nguyên Ở quan, nên tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn trước in, tận dụng giấy mặt… Ở nơi công cộng, không nên tiện tay vứt rác bừa bãi ngồi đường, phải tìm nơi có thùng rác để vứt, chơi, picnic, nên thu dọn rác sẽ, gọn gàng vứt nơi quy định Tránh vứt rác xuống dịng sơng, lịng đường, hè phố - Đối với xanh: Không bẻ cành, ngắt phá xanh, trồng chăm sóc xanh nhà quan, lên án, phê phán trường hợp khơng biết giữ gìn bảo vệ xanh nơi công cộng - Hạn chế xe máy không cần thiết… - Đối với môi trường nước: Khơng vứt rác, xác chết động vật xuống dịng sông, ao hồ, bờ biển…  Đối với phong trào niên: Thanh niên tầng lớp tiên phong, đầu phong trào hoạt động Thanh niên kêu gọi người chung tay giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ mơi trường, bảo vệ sống Cụ thể, vào thành lập Đồn niên (26/3), mơi trường giới (5/6), toàn niên tổ chức phát động phong trào dọn vệ sinh lòng đường, hè phố, trồng chăm sóc xanh, tuyên truyền cho người dân tham gia thực 13  Đối với hội đồn thể, quan quyền: Hội phụ nữ, nông dân, quan ban ngành cần quan tâm tới vấn đề môi trường; thường xuyên đưa thông tin bảo vệ môi trường buổi hội họp; tập trung dân địa phương, tuyên dương, khen thưởng gia đình thực tốt việc giữ gìn vệ sinh mơi trường chung, cá nhân tiêu biểu đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường Đồng thời, cần lên án, phê phán trường hợp gây tác hại đến môi trường vứt rác bừa bãi, không tham gia đóng phí vệ sinh mơi trường, nhổ cây, bẻ cành ngắt phá xanh…, xem xét việc cơng nhận gia đình văn hóa năm địa phương Các giải pháp quản lý giảm thiểu tác động môi trường * Các giải pháp phi công nghệ - Tăng diện tích xanh cách ly đảm bảo tiêu chí kỹ thuật khu cơng nghiệp, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ khu dân cư, khu vực đường sắt; - Bố trí vệt xanh tuyến giao thông hợp lý, tăng cường dải xanh cách ly tuyến trục giao thông chính, đường sắt (đặc biệt với khu vực dân cư, bệnh viện, trường học…); 14 - Tăng cường giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân; Khuyến cáo sử dụng nhiên liệu, lượng sạch, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch; - Thực tốt cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi ngành nghề hướng nghiệp cho nhân dân; - Quản lý chặt chẽ trình xây dựng; - Khuyến cáo người dân sử dụng nước cấp, quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm; - Chính sách ưu tiên đầu tư ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp có áp dụng cơng nghệ đại, sử dụng lượng sạch, có biện pháp xử lý nhiễm môi trường hiệu sử dụng lao động địa phương; Đồng thời xử phạt nghiêm khắc sở sản xuất gây ô nhiễm khu vực; - Quản lý chặt chẽ hoạt động hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo trạm xử lý hoạt động liên tục, công suất quy trình kỹ thuật, đảm bảo nước thải đầu đạt quy chuẩn môi trường, phát cố phải kịp khời xử lý có biện pháp dự phịng; - Tăng cường cơng tác quản lý bn bán hóa chất bảo vệ thực vật kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm; Hướng dẫn người dân sử dụng hóa chất quy cách, liều lượng, khuyến cáo sử dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp, hạn chế sử dụng hóa chất sản xuất Vận động người dân có ý thức thu gom bao bì hóa chất sau sử dụng tập trung đưa xử lý - Có phối hợp chặt chẽ quyền địa phương người dân công tác thực quy hoạch, xây dựng bảo vệ môi trường; - Tăng cường công tác giám sát quản lý môi trường; * Các giải pháp cơng nghệ, kỹ thuật - Hệ thống nước xử lý nước thải sinh hoạt: + Xây dựng hệ thống thoát nước xử lý nước thải sinh hoạt nội dung đề xuất quy hoạch Nước thải sinh hoạt sau xử lý phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước xả vào nguồn tiếp nhận; + Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt yêu cầu môi trường nguồn loại A (nếu có), cần lưu chứa hồ để kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý tái sử dụng cho nhu cầu tưới cây, rửa đường, dự phòng cứu hỏa, + Cần có giải pháp thu gom, xử lý hiệu bùn thải phát sinh từ hệ thống thoát nước xử lý nước thải; Có kiểm tra, quan trắc định kỳ bùn thải, đặc biệt bùn thải công nghiệp; - Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: 15 + Nước thải công nghiệp phải xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước xả vào nguồn tiếp nhận Việc xử lý nước thải công nghiệp phải kiểm sốt chặt chẽ, tuyệt đối khơng để xảy cố làm ảnh hưởng đến môi trường + Thu gom hiệu quả, tăng cường công tác phân loại rác nguồn, vận chuyển chất thải rắn khu xử lý chất thải khu vực theo quy hoạch đề xuất Đặc biệt chất thải nguy hại cần quản lý chặt chẽ đưa khu xử lý chất thải nguy hại theo tiêu chí kỹ thuật, quy định pháp luật hành + Các giếng khoan, giếng đào sau không sử dụng cần trám lấp theo kỹ thuật để đảm bảo không bị sụt lún gây ô nhiễm môi trường nước ngầm; + Xây dựng cải tạo chỉnh trang nghĩa trang phục vụ cho dân cư nội dung đề xuất quy hoạch Bố trí xanh cách ly giải pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải phát sinh + Khuyến cáo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng bể biogas, hầm ủ sinh học để xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi, phế thải sản xuất nông nghiệp, rác thải hữu Đó việc nhỏ đơn giản mà làm Hi vọng rằng, với viết này, người, nhà chung tay thực để góp phần hình thành nếp sống văn minh hơn, thị xanh- sạch- đẹp Hãy đối xử tốt với thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường, ta tận hưởng giây phút thư giãn, thoải mái bầu khơng khí lành, tận hưởng cảnh đẹp từ thiên nhiên 16 Ngược lại, biết quyền lợi cá nhân trước mắt mà làm tổn hại đến mơi trường thân ta, cháu ta nhận lấy hậu thật khó lường Bảo vệ môi trường bảo vệ sống bạn ạ! ~ THE END ~ 17 ... nên ô nhiễm môi trường Việc sử dụng đồ dùng lần, thản nhiên xả rác nơi cơng cộng cố tình lách luật khiến mơi trường ngày ô nhiễm nặng nề II Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước Việt Nam nào? Ô nhiễm. .. tưới tiêu Số liệu ô nhiễm môi trường nước Việt Nam Vài năm trở lại đây, viện Y học lao động Vệ sinh môi trường báo cáo có đến 17 triệu người Việt Nam chưa tiếp cận với nước Những người dân phải... chất lượng nước giảm việc đổi dịng phục vụ cơng trình thủy lợi (hiện tượng ô nhiễm sông Ba vào mùa khô) Nguồn ô nhiễm khu vực Đông Nam Bộ nguồn ô nhiễm nước mặt chủ yếu nước thải công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn môi TRƯỜNG và CON NGƯỜi ô nhiễm môi trường nước là gì hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại việt nam hiện nay như thế nào , TIỂU LUẬN môn môi TRƯỜNG và CON NGƯỜi ô nhiễm môi trường nước là gì hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại việt nam hiện nay như thế nào

Từ khóa liên quan