0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Nhà đầu tư cá nhân

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 25 -26 )

Theo Nhà đầu tư cá nhân thường là những nhà đầu tư quy mô nhỏ lẻ, phần đông là thiếu chuyên nghiệp. Họ giao dịch với giá trị nhỏ hơn nhiều so với nhà đầu tư tổ chức (Goetzman và Kumar, 2008). Việc giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản cá nhân của họ tại công ty chứng khoán.

Các đặc điểm chính của nhà đầu tư cá nhân:

 Các nhà đầu tư cá nhân là những người tham gia TTCK không chuyên nghiệp và thường đầu tư số tiền nhỏ hơn các nhà đầu tư tổ chức.

 Các nhà đầu tư cá nhân sẽ phải trả mức phí giao dịch cao hơn các nhà đầu tư tổ chức vì giá trị giao dịch của họ nhỏ hơn, do đó sẽ không được ưu đãi nhiều từ các công ty môi giới chứng khoán.

 Nhà đầu tư cá nhân rất đa dạng, họ có thể làm bất kể ngành nghề nào, không bị giới hạn về lĩnh vực làm việc. Chỉ cần có tài khoản chứng khoán là có thể giao dịch được.

 Các nhà đầu tư cá nhân thường mua và bán các giao dịch trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu và có xu hướng đầu tư số tiền nhỏ hơn nhiều so với các nhà đầu tư tổ chức lớn. Họ thường đầu tư vào cổ phiếu của các công ty nhỏ vì mức giá thấp hơn, cho phép nhà đầu tư cá nhân mua nhiều chứng khoán khác nhau với số lượng cổ phiếu thích hợp để đạt được danh mục đầu tư đa dạng.

Tóm lại, nhà đầu tư cá nhân là những người cá nhân riêng lẻ, tham gia mua bán giao dịch cổ phiếu nhằm mục đích sinh lợi, kỳ vọng đạt được mục tiêu tài chính đề ra. Họ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp, thiếu kiến thức, kỷ luật khi tham gia thị trường chứng khoán. Điều này dẫn đến các nhà đầu tư cá nhân dễ tổn thương khi gặp các quyết định mua cổ phiếu sai lầm.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 25 -26 )

×