0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Đối với với yếu tố hình ảnh doanh nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 108 -109 )

Kết quả nghiên cứu cho thấy “Hình ảnh doanh nghiệp” là yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều và có mức độ ảnh hưởng lớn thứ 3 trong 5 yếu tố đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (β1 = 0,234). Đây là yếu tố chỉ ảnh hưởng ở mức độ trung bình trong 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu, tuy nhiên hình ảnh doanh nghiệp nếu khắc phục được tốt, tránh những ảnh hưởng tiêu cực không đáng có cũng giúp ích đến kết quả lợi nhuận mang lại của nhà đầu tư cá nhân.

Các nhà đầu tư cá nhân cần tìm hiểu những doanh nghiệp thuộc diện “black list” từ báo cáo của các công ty môi giới chứng khoán. Điều này giúp các nhà đầu tư cá nhân sàng lọc được các doanh nghiệp có độ tin cậy cao, uy tín trên TTCK để tham khảo đầu tư. Nhiều số liệu báo cáo tài chính, hình ảnh thương hiệu hay thậm chí danh tiếng của người lãnh đạo danh nghiệp đều có thể được truyền thông quảng cáo quá mức, sai sự thật nhằm trục lợi từ các đối tượng xấu, hoặc thậm chí là từ chính bản thân doanh nghiệp đó. Nhà đầu tư cá nhân phải nhận định và tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp thực sự uy tín, có nền tảng kinh doanh thực tế, không cung cấp số liệu khống (ảo), không hô hào hay đóng bóng tên tuổi quá mức. Việc nắm bắt và tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp sẽ giảm thiểu được rủi ro khi quyết định mua cổ phiếu.

Bên cạnh đó, các công ty môi giới chứng khoán cũng cần công bố các báo cáo minh bạch, được xây dựng trên tinh thần khoa học, số liệu cụ thể rõ ràng, không che mắt nhà đầu tư vì các mục đích vụ lợi, đạo đức trong kinh doanh nên được ưu tiên hàng đầu. Việc cung cấp thông tin khuyến nghị các mã cổ phiếu tiềm năng trong dài hạn, ngắn hạn đến khách hàng là những nhà đầu tư cá nhân cần các thông tin dễ hiểu, dễ tiếp cận, tránh các ngôn ngữ văn phong dễ gây hiểu nhầm, sai lệch thông tin. Khi nhà đầu tư cá nhân có các danh sách khuyến nghị và báo cáo liên quan kèm theo của các doanh nghiệp tiềm năng đó, họ sẽ dễ dàng quyết định hơn khi lựa chọn danh mục đầu tư cho mình.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 108 -109 )

×