0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Các yếu tố ảnh hưởng quyết định đầu tư

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 26 -29 )

Theo Nguyễn Đức Hiển (2012), quyết định đầu tư là sự cam kết của các nguồn tiền tại thời điểm khác nhau với kỳ vọng lợi nhuận kinh tế trong những thời điểm ở tương lai. Sự lựa chọn được đưa ra nhằm đem lại khoản thu sau một khoảng thời gian trong cả quy trình đầu tư.

Sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, nên đây luôn được xem là khái niệm cần quan tâm khi nghiên cứu đến hành vi của các nhà đầu tư cá nhân. Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng sẽ được xem xét từ bên trong và bên ngoài nhà đầu tư (Lê Hoàng Thu Dung, 2014), cụ thể như sau:

Các yếu tố bên trong thuộc về cá nhân của nhà đầu tư như:

 Tuổi tác: Ở một độ tuổi sẽ có những thói quen và nhu cầu khác nhau với mỗi cá nhân. Khi người ở độ tuổi cao sẽ có xu hướng tiếp nhận thông tin mới khó

khăn, việc xử lý các thông tin mới mất thời gian hơn những người trẻ. Do đó, những nhà đầu tư cá nhân trẻ tuổi thường sẽ có mức độ tự tin cao hơn những nhà đầu tư lớn tuổi, thích đa dạng danh mục đầu tư, mua bán nhiều mã chứng khoán liên tục. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân lớn tuổi sẽ bớt có tâm lý đánh bạc trên TTCK hơn những người trẻ, việc ra quyết định đầu tư cũng điềm đạm hơn, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và khoa học trước khi quyết định mua bán cổ phiếu nào đó.

 Nghề nghiệp: Với mỗi cá nhân khác nhau, môi trường làm việc, tính chất nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến hình thành tính cách của mỗi cá nhân. Từ đó, mỗi cá nhân đưa ra các lựa chọn danh mục cổ phiếu ở các lĩnh vực nghề nghiệp mà họ quan tâm là chủ yếu, dễ bị thu hút từ các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp của họ. Lĩnh vực làm việc của mỗi người cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm ngành nghề mã chứng khoán mà họ muốn giao dịch. Ví dụ người công nhân thợ may quần áo, giày dép, … sẽ thường quan tâm đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc. Hoặc nhân viên ngân hàng sẽ thường nắm giữ danh mục các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng. Người làm việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính, điện tử đa phần cũng sẽ hướng sự quan tâm đến các cổ phiếu nhóm ngành công nghệ thông tin.

 Giới tính: Sẽ có nhiều sự khác biệt khi quyết định một vấn đề nào đó giữa các giới tính khác nhau. Trong khi giới tính nam chủ yếu sử dụng não trái, thiên về tư duy logic, lý trí để xử lý thông tin vấn đề. Còn giới tính nữ thì lại có khả năng sử dụng cả hai phần não trái và não phải. Về chi tiết, não trái sẽ có tài trong việc tính toán số liệu, xử lí các con số và ước lượng. Ngược lại, những người sử dụng não phải lại chú ý tới hình ảnh, màu sắc, ngôn ngữ, sử dụng cảm xúc bản thân. Khi ra quyết định đầu tư, nam giới thường sẽ quan tâm đến lợi ích, giá trị mang lại khi đầu tư. Còn nữ giới thường sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc khi quyết định giao dịch cổ phiếu nào đó. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ mang tính tương đối. Không có thống kê chính xác về việc nam giới hay nữ giới có hiệu quả đầu tư hơn. Nhưng sự khác biệt về giới tính có thể được

thể hiện rõ khi lựa chọn cổ phiếu an toàn, độ rui ro thấp hay tìm kiếm những lợi nhuận vượt bậc với mức rủi ro cao. Điều này một phần diễn đạt về hành vi nhà đầu tư cá nhân khi giao dịch trên TTCK.

Các yếu tố bên ngoài tác động đến nhà đầu tư như kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội.

 Kinh tế: bao gồm các yếu tố kinh tế vi mô và vĩ mô, toàn cảnh về thị trường chứng khoán sẽ có các tác động và mức độ ảnh hưởng khác nhau đến với mỗi nhà đầu tư cá nhân, vì mỗi cá nhân đều có nhận định khác nhau về nền kinh tế. Với mỗi quan điểm khác nhau về nền kinh tế, nhà đầu tư cá nhân ra quyết định mua cổ phiếu với nhận định đó của mình. Điều này là tác động tương đối lớn vì cá nhân thiếu sự kỷ luật, dễ bị ảnh hưởng từ các tác động xung quanh, và nền kinh tế là bức tranh tổng thể của thị trường, nên nhà đầu tư cá nhân khi ra quyết định mua cổ phiếu không thể tránh khỏi sự tác động từ các biến chuyển của nền kinh tế gây ra.

 Chính trị, văn hóa – xã hội: mỗi cá nhân đều có một môi trường văn hóa khác nhau, riêng biệt. Môi trường văn hóa – xã hội tạo ra cho nhà đầu tư cá nhân các quan điểm nhìn nhận, đánh giá khi ra quyết định mua cổ phiếu. Sự ổn định về chính trị, hệ thống pháp lý bảo mật, chặt chẽ, có tổ chức chặt chẽ, bên cạnh trình độ văn hóa, vùng miền tạo lập nên mỗi cá nhân nhà đầu tư, từ đó họ đưa ra quyết định chọn lựa cổ phiếu họ mong muốn, phù hợp với bản thân. Văn hóa có sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quyết định này, vì lẽ đương nhiên, mỗi cá nhân có văn hóa riêng biệt khi đầu tư, quan điểm và cách tiếp cận TTCK cũng từ đó mà khác nhau. Ví dụ như các nhà đầu tư cá nhân miền Bắc thường sẽ có xu hướng đầu tư 70% vốn của mình, 30% dự phòng rủi ro; các nhà đầu tư cá nhân miền Trung hầu như sẽ cẩn thận hơn trong danh mục với 50% hoặc ít hơn vốn dùng cho đầu tư, 50% còn lại dự phòng; riêng các nhà đầu tư cá nhân miền Nam phần lớn sẽ quyết định đầu tư với 90% vốn của mình, để lại 10% dự phòng rủi ro hoặc có thể sử dụng tất cả 100% vốn và vay thêm (sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính) để tham gia TTCK.

Tóm lại, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mỗi cá nhân. Có các yếu tố ảnh hưởng cùng chiều và cũng có yếu tố ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định mua cổ phiếu. Quyết định mua cổ phiếu được đưa ra với kỳ vọng mang lại khoản lợi nhuận trong một khoảng thời gian trong quy trình đầu tư. Với mỗi quyết định đưa ra khi đầu tư, các nhà đầu tư chịu tác động từ nhiều khía cạnh của cuộc sống, có thể từ bên trong nhà đầu tư như các vấn đề liên quan đến tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp hoặc từ bên ngoài như các yếu tố liên quan đến nền kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội. Như vậy, môi trường xung quanh và bên trong mỗi nhà đầu tư cá nhân đều có ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 26 -29 )

×