0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Đối với yếu tố chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 110 -111 )

Kết quả nghiên cứu cho thấy “Chất lượng thông tin báo cáo tài chính” là yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều và có mức độ ảnh hưởng thấp nhất đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (β2 = 0,220). Với các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đều được tiếp cận nhiều thông tin về TTCK, kiến thức và kỹ năng cũng được rèn luyện liên tục. Do đó, việc thông tin báo cáo tài chính không thực sự quá ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu. Tuy nhiên, để tìm hiểu và đưa ra được quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó, việc tìm hiểu về các thông tin báo cáo tài chính là hoàn toàn cần thiết để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư cá nhân cần tìm kiếm những nguồn thông tin công bố đáng tin cậy, uy tín khi tìm đọc về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp niêm yết có trách nhiệm cung cấp thông tin đúng sự thật, minh bạch, rõ ràng. Cần có các chế tài từ cơ quan quản lý đối với những doanh nghiệp cố tình cung cấp báo cáo tài chính sai sự thật, gây nhầm lẫn thông tin, ảnh hưởng đến độ chính xác và tin cậy của báo cáo tài chính.

Không chỉ quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại, các nhà đầu tư cá nhân cũng cần tìm hiểu các sự thay đổi hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ để xem xét nhiều khía cạnh, có được cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp hơn. Các thông tin cơ bản hoạt động của doanh nghiệp rất cần được làm rõ và cập nhật thay đổi từ quá khứ đến nay như thông tin ngành nghề hoạt động, địa điểm kinh doanh, kho bãi, mặt bằng, lực lượng lao động, bộ máy quản lý, các chính sách kinh tế của nhà nước đối với ngành nghề của doanh nghiệp,… Bên cạnh đó, không thể thiếu được kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính. Các nhà đầu tư cá nhân sẽ đánh giá được tổng thể về doanh nghiệp, hiểu được các lỗi sai trong báo cáo tài chính nếu báo cáo đó có chỉnh sữa khi công bố nhằm mục đích tiêu cực. Việc đánh giá được thực tế tình hình tài chính và tổng quan hoạt động của doanh nghiệp, sẽ giúp nhà đầu tư cá nhân có cơ sở phân tích, tính toán được giá cổ phiếu hợp lý để thực hiện giao dịch. Tránh được các doanh nghiệp có báo cáo tài chính bất hợp lý, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 110 -111 )

×