0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Nhóm giải pháp nhằm kiểm soát các tác động tiêu cực

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 71 -75 )

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chính sách pháp luật có tầm quan trọng và ảnh hưởng đến việc kiểm soát hoạt động kinh tế trong khu vực chưa được quan sát tại Việt Nam. Chính sách pháp luật là sự thể chế hóa, nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách của nhà nước. Nhà nước không thể cấm các hoạt động trong khu vực kinh tế chưa được quan sát do nhu cầu về thị trường, thu nhập, lao động, về tập quán. Do đó trong tương lai, hệ thống pháp luật nên tạo cơ chế dần công khai và minh bạch các hoạt động trong khu vực này.

Bên cạnh đó, để hạn chế các tác động tiêu cực nhà nước chỉ cần quản lý tốt các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp bằng cách tiếp tục sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong bộ luật hình sự năm 2015 theo hướng nâng cao hơn nữa khung hình phạt đối với các tội phạm như cá độ, bảo kê, trộm cắp…(Nguyễn Vinh Hưng, 2021). Ngoài ra, cần nhanh chóng xây dựng các quy định về tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh, bắt buộc các chủ thể kinh doanh phải khai báo rõ ràng, chi tiết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước.

Ngoài ra, nhà nước cần sớm ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê nguồn thông tin đầu vào đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát, bảo đảm tính toàn diện và khả thi, phù hợp với khả năng thu thập thông tin của ngành Thống kê và các cơ quan, tổ chức liên quan, trong đó quy định rõ ràng, đầy đủ tiêu thức phân tổ, kỳ thu thập thông tin, cơ quan chịu trách nhiệm thu nhập. Định kỳ rà soát, cập nhật bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê nguồn thông tin đầu vào để đáp ứng yêu cầu với thực tế (Tạp chí Tài chính online, 2019).

Thứ hai, cải cách chính sách thuế, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động chịu thuế của cá nhân hoạt động thương mại không phải kinh doanh, tránh trường hợp trốn thuế.

Kết quả nghiên cứu cho thấy gánh nặng về thuế ảnh hưởng lớn đến quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát. Để hạn chế tình trạng trốn thuế, tránh thuế, nhà nước cần tăng cường củng cố các chuẩn mực xã hội về tính tuân thủ nộp thuế và siết chặt kiểm soát và nâng cao mức xử phạt hành vi trốn thuế (gồm cả hành vi chuyển giá) và lợi ích nhóm trong thu thuế, tạo tính công bằng hơn trong nghĩa vụ thuế và nộp thuế.

Ngoài ra đối với những hành vi trốn thuế cần có những chế tài pháp lý nghiêm khắc, cứng rắn để xử lý đặc biệt các hành vi buôn bán trên không gian mạng. Bởi vì nếu không quản lý chặt hoạt động này, rất dễ dẫn đến tình trạng kinh doanh truyền thống chuyển sang kinh doanh trên mạng nên việc quản lý sẽ càng khó khăn hơn và càng mất nguồn thu từ thuế nhiều hơn.

Thứ ba, kiểm soát và giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong lưu thông

Kết quả nghiên cứu từ mô hình MIMIC cho thấy sự gia tăng quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát có tác động làm tăng tỷ lệ tiền mặt trong nền kinh tế. Vì vậy, một số chính sách giúp giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông nhà nước có thể thực hiện như sau:

- Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán. Đối với cơ

quản lý, dễ dàng truy xuất các số liệu thống kê báo cáo trên hệ thống, cơ quan thuế có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu đầu ra và đầu vào của các doanh nghiệp, hỗ trợ việc hoàn thuế được thuận tiện và chính xác. Do nền kinh tế kỹ thuật số làm cho việc thu thuế phức tạp hơn nên việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ để tăng cường thu thuế là biện pháp cần thiết. Trong thời gian qua, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, theo đó việc quy định rõ ràng về áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số hoạt động là một bước tiến lớn nhằm hướng nâng cao hiệu quả quản lý thuế, kiểm soát dòng tiền, qua đó giảm bớt quy mô của NOE.

- Áp dụng bắt buộc thanh toán điện tử đối với việc trả lương và các khoản thu nhập: Các quốc gia đều khuyến khích và thực hiện áp dụng bắt buộc thanh toán

điện tử đối với việc trả lương và các khoản thu nhập thông qua tài khoản ngân hàng nhằm hạn chế tối đa các giao dịch tiền mặt (yếu tố chủ chốt đại diện cho nền kinh tế ngầm). Dó đó Việt Nam cũng nên xem xét, cân nhắc áp dụng bắt buộc thanh toán điện tử đối với các khoản tiền lương và tiền công theo lộ trình nhất định để các chủ thể trong nền kinh tế có thời gian thích nghi và thực hiện.

- Áp dụng bắt buộc thanh toán điện tử đối với các lợi ích an sinh xã hội: Đối

với Việt Nam, phương thức này đòi hỏi phải có một hệ thống thanh toán điện tử hoàn thiện và các cơ quan quản lý thuế cũng phải được trang bị các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại mới có thể áp dụng bắt buộc. Vì vậy trong bối cảnh hiện nay, khả năng áp dụng phương thức quản lý này sẽ gặp nhiều hạn chế.

- Áp dụng ngưỡng thanh toán tiền mặt đối với người tiêu dùng. Tại Việt Nam,

thói quen dùng tiền mặt trong các giao dịch đã hình thành từ khá lâu, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế ngầm phát triển. Đến nay, việc sử dụng tiền mặt khi trao đổi, mua bán vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên. Do đó việc áp dụng ngưỡng thanh toán tiền mặt cần được thực hiện có lộ trình. Mặt khác, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh vận động, tuyên truyền các chủ thể trong nền kinh tế hướng tới việc thanh toán điện tử.

Ngoài ta, chính phủ cần tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện Đề án 2545

trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công (gồm cả công tác thuế); triển khai ứng dụng công nghệ thanh toán số mới (như ngân hàng số, Fintech, ví điện tử…); ban hành và nhất quán áp dụng hạn mức được thanh toán bằng tiền mặt cùng với cơ chế khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt (như miễn phí giao dịch có thời hạn đối với giao dịch giá trị nhỏ); có giải pháp cụ thể nhằm tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với thanh toán số (ưu tiên nâng cấp hạ tầng công nghệ thanh toán, quan tâm an ninh mạng, giải quyết nhanh khi sự cố xảy ra…)

Khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân sử dụng Mobile Money trong thanh toán. Việc sử dụng Mobile Money sẽ giúp thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên để áp dụng hình thức thanh toán này có hiệu quả, Chính phủ cần phải hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy hoạt động này theo hướng đảm bảo an toàn, khả thi và hiệu quả. Để làm được điều đó, nhà nước cần tuyên truyền vận động người dân vận động người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, giải thích cho họ thấy được lợi ích khi sử dụng Mobile Money, tăng cường giáo dục tài chính trong cộng đồng dân cư nhằm trang bị kiến thức và cách thức sử dụng giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Ngoài ra, nhà nước phải kiểm soát tốt để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến thông tin bằng cách các quy định pháp luật phải được xây dựng trên cơ sở bảo mật, an toàn thông tin - dữ liệu, trong đó cần có quy định về chia sẻ thông tin - dữ liệu giữa cá nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với đối tác, trong nội bộ doanh nghiệp và giữa các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp lợi dụng Mobile money để thực hiện các việc làm phi pháp, do đó chính phủ cần có các giải pháp ngăn chặn tình trạng này bằng cách: giới hạn số tài khoản khách hàng có thể nắm giữ, quy định số dư tối đa trên tài khoản, có hệ thống giám sát các luồng giao dịch… Ngoài ra, cần xây dựng quy trình và phân định trách nhiệm các bên liên quan trọng việc quản lý, giám sát và vận hành dịch vụ Mobile money.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 71 -75 )

×