0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Văn hóa doanh nghiệp tại BIDV

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 53 -55 )

Trong định hướng chiến lược phát triển chung của ngân hàng, Ban lãnh đạo BIDV luôn xác định, văn hóa doanh nghiệp là một nội dung gắn liền với phát triển thương hiệu, với sự trường tồn của BDV. Mong muốn và định hướng xây dựng bản sắc văn hóa riêng có của BIDV, hòa hợp chung với văn hóa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với nền văn hóa chung của dân tộc được thấm nhuần trong tư tưởng và định hướng chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất của BIDV. Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa đã hình thành qua 64 năm phát triển, BIDV đã và đang triển khai nhiều biện pháp và hành động cụ thể để bồi đắp các giá trị văn hóa, đem lại những tầng lớp ý nghĩa, giá trị mới phù hợp với bối cảnh hiện tại và chiến lược phát triển trong tương lai.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ: Việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ được BIDV đặc biệt quan tâm và là một giá trị văn hóa nổi bật của doanh nghiệp. BIDV đặc biệt xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật và hệ thống các qui định của BIDV. Với sự chung sức của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp gồm Ban lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công… thông qua các chương trình, chính sách cụ thể như cơ chế tiền lương, chính sách tạo động lực, đào tạo – phát triển, các hội thi nghiệp vụ và hoạt động sinh hoạt văn hóa

– thể thao tập thể... đã tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm giúp cán bộ BIDV phát huy tối đa khả năng, hiệu suất lao động, thực sự gắn bó với mái nhà chung BIDV. Năm 2020 cũng là năm kết thúc đề án Tái cơ cấu hoạt động ngân hàng, với sự đoàn kết, nỗ lực của hệ thống, BIDV đã thực hiện thành công đề án để bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Quan tâm tạo động lực cho người lao động: Để tạo cơ chế động lực, xây dựng niềm tin yêu với hệ thống, trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng tại BIDV cũng được thực hiện thường xuyên một cách công bằng và chất lượng. Những cá nhân, tập thể tiêu biểu có cống hiến, đóng góp hiệu quả cho hệ thống BIDV được ghi nhận và vinh danh bằng những hình thức xứng đáng, có giá trị. Việc ghi nhận và tri ân, vinh danh và khen thưởng cho những gương mặt BIDV điển hình tiên tiến luôn được Ban lãnh đạo BIDVquan tâm thực hiện. Trong từng giai đoạn, BIDV đã tổ chức các Hội nghị điển hình tiên tiến để tuyên dương, khen thưởng những cá nhân những tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

Triển khai các phong trào khuyến khích học hỏi sáng tạo: Phong trào học hỏi sáng tạo ở BIDV được triển khai với mục đích hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn, gia tăng hiệu quả kinh doanh. Sáng tạo là một thành tố quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp BIDV, luôn được BIDV đề cao và qua đó đã giúp hệ thống phát triển được nhiều sản phẩm, chương trình mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn. Đặc biệt là những năm gần đây, trong xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các phong trào phát triển nghiên cứu khoa học tại BIDV đã tạo ra khoảng hơn 200 sáng kiến, ý tưởng mỗi năm, tập trung vào việc cải tiến quy trình hoạt động và xây dựng sản phẩm mới phục vụ khách hàng. Nhờ đó, BIDV thường xuyên cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ hiện đại có hàm lượng công nghệ cao.

Xây dựng hình ảnh cán bộ Chu đáo – Chuyên nghiệp – Chất lượng: Năm 2020, BIDV tiếp tục đẩy mạnh triển khai chủ điểm Nụ cười BIDV nhằm xây dựng hình ảnh người giao dịch viên/cán bộ BIDV Chu đáo – Chuyên nghiệp – Chất lượng thông qua nhiều hoạt động phong trào và truyền thông nội bộ như cuộc thi ảnh Nụ cười BIDV, cuộc thi Không gian giao dịch Xanh – Sạch – Đẹp... Những hoạt động bền bỉ đó của BIDV đã xây dựng nên bề dày, bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng có của BIDV, xây dựng và bồi đắp niềm tin, tình yêu ngành, tinh thần đoàn kết một lòng cống hiến của tập thể cán bộ BIDV cho sự phát triển chung của hệ thống.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 53 -55 )

×