0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Đối với Hiệu quả trong việc ra quyết định

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 98 -99 )

Với hệ số β = 0,215, đây là yếu tố ảnh hưởngđến sự gắn bó của nhân viên tại BIDV với điểm trung bình 4,13. Cụ thể:

BIDV nên tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, người lao động trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên với cấp dưới và giữa những người đồng cấp. Có chính sách tạo động lực, khuyến khích nhân viên để họ luôn vui vẻ, sẵn lòng vì tổ chức, từng đơn vị phải tìm giải pháp để kết hợp các mục tiêu của ngân hàng với việc tăng hứng thú làm việc của nhân viên để mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến chính đáng đóng góp vào những quyết định chung của tập thể. Cụ thể:

Các phòng/ban hội sở chính và chi nhánh nên tổ chức các cuộc họp tối thiểu là 3 tháng một lần để lãnh đạo chi nhánh tiếp xúc giao lưu với toàn thể nhân viên và triển khai công việc của đơn vị mình trong từng giai đoạn, khuyến khích mọi nhân viên tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng cho đơn vị.

Các hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cũng như hoạt động đầu tư tài chính cần được thẩm định rõ ràng, tiếp thu các ý kiến của các nhân viên quản lý khách hàng, ý kiến của bộ phận, phòng ban cho khoản cấp tín dụng hay đầu tư cần

được xem xét kỹ lưỡng và có sự đánh giá đối với các ý kiến đó. Tránh việc cấp tín dụng hay đầu tư theo “chỉ đạo” mà bỏ qua các rủi ro.

Ngân hàng phải có hệ thống đánh giá thường xuyên, liên tục về các công việc đã thực hiện trong quá khứ, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và cùng trao đổi với mọi người trong phòng/ban.

Cấp quản lý cần cụ thể hóa và truyền đạt những mục tiêu mà tổ chức mong muốn và có thể đạt được đến mọi người trong tổ chức hiểu. Cấp trên phải mạnh dạn ủy quyền cho cấp dưới để họ tự ra quyết định trong phạm vi quyền hạn của mình.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân: Ngân hàng phải đảm bảo sao cho mỗi nhân viên hiểu rõ về vai trò của mình đối với những hoạt động cũng như mục tiêu của đơn vị. Mỗi một nhân viên cần nắm rõ mục tiêu tổng thể của công ty để hiểu tầm quan trọng của mình trong công việc và phương pháp cung cấp những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 98 -99 )

×