0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Đối với Sự công bằng và nhất quán trong chính sách quản trị

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 97 -98 )

Với hệ số β = 0,225, đây là yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại BIDV với điểm trung bình 4,16. Sự công bằng trong các chính sách, đặc biệt các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên luôn được quan tâm hàng đầu. Nếu như các chính sách đưa ra không rõ ràng, hoặc được đưa ra nhưng thực hiện không công bằng, sẽ gây nên sự hoài nghi đối với nhân viên, làm cho họ không có động lực để phát triển bản thân. Vì thế, sự công bằng và nhất quán trong chính sách quản trị đóng vai trò quan trọng trong sự gắn bó của nhân viên. Cụ thể BIDV cần hướng đến như:

Các chính sách liên quan đến nhân viên cần được cụ thể hóa trong các quy định rõ ràng, để nhân viên có thể hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với BIDV. Cần có sự công bằng, minh bạch trong việc xét thi đua, thăng tiến trong công việc. Đối với các vị trí tuyển dụng nội bộ, bên cạnh việc ưu tiên cho sự cân nhắc của ban lãnh đạo trực tiếp, cần thực hiện công khai, rộng rãi đối với tất cả các ứng viên đạt yêu cầu, tạo nên sự cạnh tranh công bằng.

Thực sự minh bạch, công tâm trong công tác đánh giá năng lực của nhân viên để trả lương, thưởng xứng đáng cho nhân viên. Các chính sách thăng tiến, khen thưởng phải được công khai rõ ràng để mọi người biết và phấn đấu thực hiện. Ngân hàng nên đưa ra các tiêu chí cụ thể để xét tăng lương hay các điều kiện cần và đủ để xét thăng chức.

Khi cấp quản lý nhất quán trong việc thực hiện các chính sách quản trị thì nhân viên sẽ không mất thời gian và công sức để tìm hiểu vấn đề mà nhà quản lý muốn truyền đạt là gì. Nếu lãnh đạo ngân hàng đưa ra những chính sách không nhất quán thì sẽ phát sinh mâu thuẫn và gây ra xung đột văn hóa. Nên để đảm bảo tính nhất quán người lãnh đạo phải thường xuyên chú ý, đo lường và kiểm soát thông tin thật kỹ trước khi ra quyết định.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 97 -98 )

×