0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Đối với Làm việc nhóm

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 99 -100 )

Với hệ số β = 0,203, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại BIDV với điểm trung bình 3,54. Cụ thể:

BIDV cần đẩy mạnh tinh thần làm việc nhóm của các nhân viên không chỉ trong cùng phòng ban chức năng, trong cùng một đơn vị, mà còn phải mở rộng sự hợp tác lẫn nhau giữa tất cả các phòng ban trong hệ thống ngân hàng BIDV. Mối quan hệ tốt, không khí làm việc hòa đồng, hợp tác, thân thiện sẽ tạo nên sự hợp tác, tôn trọng, chia sẻ, hỗ trợ làm việc với nhau, tạo nên một nét văn hóa liên kết cho nhóm, phòng ban, tổ chức. Tăng sự giao tiếp có thể được thực hiện qua việc khuyến khích các hoạt động tập thể. Thông qua công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức các hoạt động xây dựng phát triển đội nhóm, như tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao, các cuộc thi nghiệp vụ, nét đẹp văn hóa BIDV, để các phòng ban, các chi nhánh có cơ hội được gặp gỡ , giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm công tác, khó khăn của nhau để cùng hợp tác và phát triển.

Việc xây dựng mối quan hệ làm việc nhóm không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa các nhân viên với nhau, nó còn mở rộng ra mối quan hệ giữa nhân viên với cấp trên. Để làm được điều này, cấp quản lý cần hạn chế những rào cản quyền lực trong việc trao đổi thông tin, nhân viên cần có đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện công việc. Các cấp quản lý cần có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình đối với nhân viên trong việc giải quyết những khó khăn trong công việc.

Các chi nhánh cần vận dụng cơ chế luân chuyển cán bộ theo quy định của BIDV. Đối tượng luân chuyển theo yêu cầu quản lý và kiểm soát nội bộ của BIDV: Đối với cán bộ lãnh đạo có thời gian giữ chức vụ từ 3 nhiệm kỳ hoặc 9 năm liên tục trở lên ở cùng một vị trí công tác; cán bộ chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, quản lý rủi ro, quản trị tín dụng, kế toán) đã có thời gian ở cùng một vị trí công tác liên tục từ 05 năm trở lên; giao dịch viên luân chuyển ít nhất 1 năm 1 lần. Tuy nhiên, tùy theo tính chất công việc và năng lực của mỗi cán bộ, Chi nhánh có thể thực hiện luân chuyển giữa các bộ phận có liên quan công việc với nhau, để mỗi nhân viên có thể hiểu được công việc của đồng nghiệp mình, hiểu được những khó khăn trong công việc mà đồng nghiệp mình gặp phải để có thể phối hợp tốt hơn giữa các bộ phận cùng nhau hoàn thành công việc chung. Theo quy định thì Thời gian luân chuyển đối với cấp quản lý tối thiểu là 1 năm, đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và giao dịch viên tối thiểu là 06 tháng.

Ngoài ra, việc đánh giá cá nhân cần được xem xét chung với kết quả của tập thể, tránh tình trạng ỷ lại, hay sự bất công trong việc đánh giá hoạt động, dẫn đến sự bất mãn, bất hợp tác của một số cá nhân riêng biệt làm ảnh hưởng đến kết quả của cả nhóm.

Lãnh đạo đơn vị cần khuyến khích mọi người tăng cường hợp tác làm việc với nhau, bằng cách chia từng phòng/ban ra thành nhiều nhóm nhỏ và giao chỉ tiêu công việc cần thực hiện cho họ để họ cùng nhau hợp tác làm việc. Bên cạnh việc giao chỉ tiêu đó là các phần thưởng kèm theo nhằm khuyến khích họ tích cực làm việc để giành được giải thưởng.

Cấp hội sở ngân hàng nên đẩy mạnh việc xây dựng các chương trình thi đua giữa các chi nhánh và từng chi nhánh sẽ xây dựng lại chương trình thi đua cho các phòng ban trong chi nhánh như các chương trình thi đua bán hàng dành cho các cá nhân bán hàng xuất sắc về từng sản phẩm ngân hàng riêng biệt.

Ngoài giờ làm việc, ngân hàng nên thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu, sinh hoạt tập thể giữa các phòng/ban trong đơn vị, hay giữa các chi nhánh các khu vực với nhau nhằm giúp mọi người lao động tại BIDV có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và đoàn kết với nhau hơn nhằm mục tiêu cùng hợp tác và phát triển.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 99 -100 )

×