0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Đối với Giao tiếp trong tổ chức

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 104 -105 )

Với hệ số β = 0,087, đây cũng là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sự giao tiếp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả làm việc giữa các bộ phận, phòng ban, chức năng, giúp cho các chương trình, kế hoạch, quy trình, quy định được thực hiện thông suốt, giúp cho ngân hàng đạt được mục tiêu. Điểm trung bình của nhân tố này được đánh giá là 3,06. Vì vậy, khi được tạo điều kiện thuận lợi để làm việc, để đạt được kết quả tốt nhất, sự gắn bó của nhân viên đối với công việc, tổ chức càng được nâng cao. Các yếu tố về sự giao tiếp trong tổ chức được phần lớn nhân viên được phỏng vấn đồng tình cao, cho thấy, tại BIDV việc truyền tải thông tin, giao tiếp, liên hệ giữa các cấp, các bộ phận phòng ban đã được thực hiện tương đối tốt. Vì thế, BIDV cần tiếp tục và chú trọng đến việc khuyến khích giao tiếp, trao đổi thông tin, ngoài ra, một vài đóng góp trong việc nâng cao hơn nữa khả năng giao tiếp trong tổ chức tại BIDV:

Các đơn vị cần nhấn mạnh tầm quan trọng đối với việc giao tiếp, trao đổi thông tin hai chiều giữa các cấp với nhau. Cấp lãnh đạo cần nghe và công bằng trong việc tiếp nhận thông tin từ cấp dưới. Khuyến khích sự đóng góp ý kiến từ các cấp, phòng ban, đơn vị, về việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công việc, cũng như sự mong muốn của nhân viên trong các chính sách của ngân hàng.

Hiện tại, tại BIDV, các ý kiến đóng góp cũng như nguyện vọng của nhân viên được trao đổi, tiếp nhận theo từng cấp quản lý từ thấp đến cao, vì thế, việc giải quyết phụ thuộc lớn vào người lãnh đạo trực tiếp, có những ý kiến không được giải

quyết thỏa đáng. Vì thế, để có thể nhận được ý kiến nhân viên một cách khách quan, tiếp cận tốt nhất với nguyện vọng của nhân viên cần tạo thêm nhiều kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp, như:

Các cuộc khảo sát về việc đánh giá một cách cụ thể các hoạt động khách hàng, chương trình, sản phẩm được triển khai tại các đơn vị thực hiện nghiệp vụ;

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến mọi nhân viên về các bộ quy tắc giao tiếp ứng xử trong nội bộ và bên ngoài mà ngân hàng đã ban hành. Vì thế, ở từng đơn vị nên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các văn bản, quy tắc ngân hàng đã ban hành, giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt rõ hơn và vận dụng trong công việc hằng ngày.

Các lãnh đạo đơn vị nên khuyến khích mọi nhân viên đóng góp ý kiến xây dựng thông qua email của cá nhân lãnh đạo để có thể nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động và giải quyết dứt điểm các tồn tại phát sinh mà cấp lãnh đạo trung gian chưa giải quyết thỏa đáng.

Hàng năm, cần lấy ý kiến về mức độ tín nhiệm của nhân viên đối với cấp quản lý trực tiếp, để từ đó có sự đánh giá công bằng, khách quan trong chính sách xây dựng phát triển nhân lực.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 104 -105 )

×