0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Đối với Chấp nhận rủi ro bởi sáng tạo và cải tiến

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 103 -104 )

Với hệ số β = 0,132, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại BIDV với điểm trung bình 3,90. Cụ thể: BIDV cần tạo môi trường làm việc thật tốt để giúp nhân viên được tự do tư duy, sáng tạo. Đặc biệt là các cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Cụ thể:

Nên đề ra mức rủi ro có thể chấp nhận được để khuyến khích mọi người mạnh dạn đưa ra các ý kiến sáng tạo, cải tiến; Hay không nên giới hạn thời gian làm việc của nhân viên bộ phận phát triển sản phẩm, dịch vụ; Tạo ra không gian làm việc mở cho họ để có thể phát huy tối đa khả năng tư duy.

Quan tâm hơn nữa đến các đặc điểm cá nhân của nhân viên, ưu tiên khuyến khích tạo điều kiện để họ phát huy những điểm mạnh của mình, đồng thời giúp họ nhận ra những điểm yếu và tìm giải pháp khắc phục.

Tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, tạo điều kiện để mọi nhân viên phát huy hết năng lực của họ, song song đó lãnh đạo Ngân hàng cũng nên khuyến khích nhân viên tự ra quyết định trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Đặc điểm của việc triển khai sản phẩm dịch vụ ở ngân hàng BIDV đó là được thực hiện thống nhất theo một quy trình được kiểm soát chặt chẽ, vì vậy, sự sáng tạo ở đây chưa có điều kiện để được phát huy nhiều, và yếu tố chấp nhận rủi ro được giảm thiểu tối đa. Vì thế, theo kết quả cho thấy, yếu tố này có mức độ ảnh hưởng không cao đến sự gắn bó của nhân viên. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh gay gắt, một tổ chức vẫn cần có sự đột phá, những cải tiến sáng tạo mới mẻ trong công tác phát triển sản phẩm, phát triển hình ảnh của BIDV, tạo nên sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Phần lớn nhân viên của BIDV là lớp lao động trẻ, có năng lực và nhiệt huyết, đầy tính sáng tạo, luôn muốn phát huy, được đóng góp, phát triển ngân hàng ngày càng vững mạnh, vì thế, yếu tố này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng và ủng hộ sự gắn bó của lớp nhân viên năng động sáng tạo, nguồn lao động quý giá của BIDV.

Để phát huy tính sáng tạo trong công việc của nhân viên, các nhà quản trị nên khuyến khích nhân viên tự tin, đề xuất những ý tưởng, cải tiến mới trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, hay quy trình, cách thức, phương thức làm việc. Những cải tiến mới gắn liền với rủi ro có thể phát sinh, vì thế những ý tưởng, cải tiến cần được cân nhắc, phân tích, đưa ra đóng góp ý kiến của tất cả các bộ phận có liên quan, từ đó có phản hồi đối với các ý kiến được đưa ra.

Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo của toàn bộ nhân viên trong các chương trình quảng cáo, xây dựng hình ảnh BIDV bằng cách tổ chức các cuộc thi đưa ra các ý tưởng, hình ảnh, kịch bản trong các chương trình tiếp thị sản phẩm mới của ngân hàng. Bài thi xuất sắc sẽ được nhận giải thưởng xứng đáng và sử dụng trong chương trình quảng cáo, tiếp thị sản phẩm.

Những sáng kiến cải tiến hiệu quả mang lại lợi ích cho tổ chức nên được đánh giá, ghi nhận bằng các chính sách đánh giá kết quả, động viên, khen thưởng thích hợp.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 103 -104 )

×