0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Bài học kinh nghiệm cho Cục Hải quan Quảng Ninh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 49 -51 )

5. Kết cấu của luận văn

1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Cục Hải quan Quảng Ninh

Qua nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử, có thể đề xuất một số kinh nghiệm cho cục Hải quan Quảng Ninh như sau:

- Để chất lượng dịch vụ hải quan điện tử trước tiên cần phải có sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan có liên quan và cộng đồng doanh nghiệp.

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động thực hiện dịch vụ hải quan điện tử trong đơn vị về thái độ, tác phong công tác; kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ có liên quan để nâng cao trình độ kỹ năng xử lý chuyên môn nghiệp vụ; văn minh, lịch sự trong giao tiếp; thực hiện đúng quy trình và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho khách hàng.

- Tập huấn hướng dẫn và tuyên truyền hỗ trợ đối tượng sử dụng dịch vụ tiếp cận các văn bản quy định mới liên quan đến hoạt động XNK của doanh nghiệp để kịp thời chuyển tải nội dung, chính sách mới và không làm ảnh hưởng đến thời gian doanh nghiệp thực hiện dịch vụ hải quan điện tử từ đó giúp cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện hoạt động XNK tại Cục đồng thuận, đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực vào quá trình triển khai chủ trương lớn này.

- Nâng cấp và đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là các máy móc thiết bị phục vụ dịch vụ hải quan điện tử một cách đồng bộ thống nhất kịp thời khắc phục các sự cố, tăng tốc độ đường truyền xử lý thông tin đảm bảo không trục trặc, thông quan hàng hóa nhanh chóng.

- Cần ký kết văn bản phối hợp thu ngân sách bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại trên địa bàn hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ trong hoàn tất thủ tục nộp thuế, giảm thiểu vướng mắc liên quan đến ân hạn thuế và thanh toán thuế; tăng cường năng lực của cơ quan hải quan trong công tác quản lý, đôn đốc thu thuế.

- Cần thường xuyên rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan đối với các doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Hải quan điện tử, giúp CBCC, nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần phục vụ đối với doanh nghiệp theo hướng văn minh, lịch sự, có kỷ cương, kỷ luật và trung thực…

- Phân công CBCC, nhân viên hải quan ở các khâu nghiệp vụ đảm bảo trình độ, năng lực và sở trường và cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm; đặc biệt chú ý các các khâu nghiệp vụ trực tiếp giải quyết công việc XNK cho khách hàng. - Cần xây dựng quy chế, cam kết thời gian thực hiện từng dịch vụ hải quan và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC, nhân viên trong giải quyết thủ tục hải quan; tiếp nhận xử lý kịp thời đúng quy định các vướng mắc khiếu nại cho các khách hàng.

- Đối với những doanh nghiệp mới phải có thời gian làm quen, thời gian đầu không tránh khỏi có những lúng túng, buộc phải có sự trợ giúp nhất định như: bố trí máy móc thiết bị phục vụ việc hướng dẫn và khai báo; bố trí cán bộ hải quan trực tiếp thực hiện khai báo cho doanh nghiệp trên hệ thống để cán bộ làm thủ tục XNK của doanh nghiệp được thuần thụckhi thực hiện.

- Đối với các doanh nghiệp nhỏ, lượng hàng xuất nhập khẩu không nhiều, thường không đầu tư trường hợp này cần hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện qua các đại lý làm thủ tục hải quan. Các đại lý làm thủ tục hải quan cần hỗ trợ cơ quan hải quan tuyên truyền và hướng dẫn kịp thời các quy định, chính sách mới tới công đồng doanh nghiệp XNK trên địa bàn.

- Cần xây dựng quy chế và kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ hải quan thủ công trong trường hợp có những khó khăn bất khả kháng như đường truyền bị sự cố; hệ thống chính thức trong giai đoạn nâng cấp, tu sửa, bảo dưỡng.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 49 -51 )

×