0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Nguyên nhân điểm yếu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 95 -104 )

5. Kết cấu của luận văn

3.4.3. Nguyên nhân điểm yếu

3.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan

a) Công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng sử dụng dịch vụ hải quan điện tử còn yếu

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp nhưng công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về XNK tại các Chi cục Hải quan vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Những hạn chế đó là:

- Hình thức tuyên truyền hỗ trợ còn đơn điệu, chủ yếu là thuyết trình phổ biến văn bản mới, số lượt được phổ biến hẹp, thời gian ngắn (tối đa là 01 ngày/01 Luật). Hình thức truyên truyền chủ yếu là niêm yết tại bộ phận thủ tục chưa có những bước đột phá đánh giá hiệu quả nội dung tuyên truyền.

- Nội dung tuyên truyền tuy đã được chú trọng nhưng chưa sát với yêu cầu. Hầu hết vẫn chỉ là phổ biến lại quy định của pháp luật mà chưa giải thích rõ bản chất của quy định đó nên chất lượng tuyên truyền chưa cao, khách hàng chưa hiểu và chưa nắm hết được quy định của pháp luật. Do chưa hiểu được bản chất của sự việc, quyền lợi trách nhiệm của mình, nên còn khai sai, thiếu trung thực, chây ỳ, gian lận, trốn tránh thuế. Chưa tin tưởng dịch vụ hải quan điện tử để cùng đồng hành và phát triển dịch vụ cùng cơ quan hải quan.

- Các Chi cục chưa có bộ máy độc lập, đủ mạnh; trình độ tổ chức, thực hiện công tác truyên truyền, hỗ trợ còn hạn chế và thực hiệnchưa được hiệu quả như kỳ vọng của doanh nghiệp.

- Chưa đa dạng kênh tiếp thu thông tin vướng mắctừ phía khách phục vụ cho công tácgiải quyết thắc mắc, khiếu nại trong quá trình thực hiện thủ

tục hải quan điện tử. Chưa thật nhạy bén, năng động trong hoạt động và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ. Cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm do thường xuyên phải luân chuyển công tác theo quy định của ngành. Thiếu các kỹ năng hành chính am hiểu về xác định hành vi vi phạm, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại.

b) Do chính sách chất lượng và quản lý chất lượng dịch vụ hải quan chưa đáp ứng được với phương thức quản lý mới

Phương pháp kiểm tra việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử hiện nay chưa phù hợp với yêu cầu mới. Việc kiểm tra nghiệp vụ chủ yếu dựa vào các vấn đề phát sinh chưa có kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các khâu nghiệp vụ thường xuyên, định kỳ.Ngành hải quan năm 2013 đã quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên việc đo kiểm tra chất lượng dịch vụ của các chi cục hải quan diễn ra không thường xuyên và chưa có chế tài xử lý CBCC hải quan thực hiện không đảm bảo chất lượng, chưa công khai thông tin chất lượng dịch vụ của các chi cục.Mặt khác, hoạt động cung cấp dịch vụ hải quan điện tử đã có chính sách chất lượng của ngành nhưng không được cụ thể ở các khâu, các hoạt động hay các quy trình nghiệp vụ. Để đảm bảo hoạt động tốt dịch vụ hải quan điện tử thì đòi hỏi phái có chính sách chất lượng riêng cho từng bộ phận, từng khâu nghiệp vụ dựa trên chính sách chung cho dịch vụ hải quan điện tử. Đây là yếu tố quan trọng mang tính chất lâu dài vì sẽ tạo một nhận thức chung thống nhất cho tất cả các hoạt động trong Chi cục từ đó hướng tới đáp ứng (kỳ vọng) của doanh nghiệp.

c) Do công tác đào tạo, bố trí CBCC chưa phù hợp với thực tế hoạt động XNK trên địa bàn

Cán bộ công chức hải quan của các Chi cụccó trình độ đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau không thành thạo sử dụng các phần mềm nghiệp vụ hải quan. Do vậy, việc tiếp thu cũng như sử dụng các phần mềm lĩnh vực hải

quan còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong xử lý các tình huống nghiệp vụ. Chính vì vậy, vấn đề ở đây là mất nhiều thời gian CBCC đơn vị mới sử dụng được thành thạo các phần mềm nghiệp vụ kéo theo sự khó khăn trong khâu sắp xếp và bố trí nhân sự tại các bộ phận nghiệp vụ.Ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động XNK hàng hóa.

Năng lực cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nghiệp vụ phân tích, phân loại để áp mã số thuế, cũng như xác định giá tính thuế đòi hỏi phải có kiến thức tổng hợp, chuyên sâu. Trong khi đó, trên thực tế, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức hải quan trực tiếp đảm nhiệm thực hiện thông quan hàng hóa chưa đồng đều, chưa có kỹ năng, kinh nghiệm về thương phẩm hàng hóa. Vì vậy, việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa còn kéo dài, chưa đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ; không cập nhật thường xuyên thông tin về những mặt hàng mới đến nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn thủ tục hải quan, thực hiện các chính sách quản lý mặt hàng XNK cho doanh nghiệp. Mặt khác số lượng tờ khai đăng ký lớn, CBCC hải quan tại các Chi cục chưa được đào tạo kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm trong xử lý giải quyết công việc, chăm sóc khách hàng.

d) Do hệ thống cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu còn nghèo nàn, cụ thể:

Chưa có hệ thống dữ liệu dự phòng để nhận thông tin và xử lý nghiệp vụ khi hệ thống dữ liệu chính thức gặp sự cố hay nghẽn mạch đường truyền. Dẫn đến đường truyền không ổn định theo thời gian, nhiều khi doanh nghiệp còn gặp trục trặc do chất lượng đường truyền chưa tốt và ổn định, có những lúc xảy ra tình trạng nghẽn, phần mềm nghiệp vụ xảy ra trục trặc, báo lỗi...đã gây ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, XNK hàng hóa của doanh nghiệp, chưa nhanh chóng khắc phục đường truyền khi có sự cố doanh nghiệp phải mất thời gian thông quan hàng hóa.

Do hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS có tính tự động hóa cao nên cơ cấu công nghệ, thiết bị của các Chi cục cần được bố trí phù hợp với nhu cầu của khách hàng cả về mặt kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ của cơ quan hải quan được trang bị hiện đại nhưng chưa đồng bộ nhất là ở kho bãi, cửa khẩu. Chưa kết nối trao đổi thông tin giấy phép C/O điện tử và giấy phép kiểm tra chuyên ngành với các cơ quan, các Bộ ngành có liên quan có liên quan, đường truyền chưa liên tục còn trục trặc nhất là vào những giờ cao điểm. Thêm vào đó, còn nhiều kho bãi chứa hàng chưa được kết nối với hệ thống thông quan điện tử nên có nhiều trường hợp tờ khai được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan nhưng khi ra đến cửa khẩu nhận hàng, hải quan cửa khẩu không có thông tin làm căn cứ thông quan. Do đó, cán bộ hải quan lại phải về trụ sở Chi cục để cập nhật vào hệ thống gây ra sự chậm chễ trong việc thông quan cho hàng hóa so với xử lý thủ công truyền thống.

Có thể nói rằng hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu hiện hành mà cơ quan hải quan đã và đang thu thập, sử dụng là căn cứ vô cùng quan trọng để thông quan hàng hóa và giải quyết các vướng mắc khiếu nại của khách hàng. Nhưng do hệ thống dữ liệu hiện hành cơ bản được cập nhật từ các thông tin khai báo trên hồ sơ hải quan, rất ít thông tin qua kiểm tra hoặc thu thập từ các nguồn khác, nên còn nghèo nàn, độ tin cậy thấp. Một số nguồn thông tin chưa được phân tích, xử lý, đánh giá mức độ tin cậy theo mức độ rủi ro trước khi khai thác sử dụng nên hiệu quả thấp. Một số thông tin dữ liệu chưa được cập nhật kịp thời hoặc còn sơ sài, mang tính chiếu lệ, không có cơ sở phân biệt dẫn đến tình trạng rất “thiếu thông tin” song lại có “thông tin thừa” do không thể sử dụng được. Năng lực thu thập, xử lý thông tin của cán bộ làm công tác thu thập xử lý thông tin còn rất yếu chưa tham mưu kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh cho khách hàng.

3.4.3.2. Nguyên nhân khách quan

a) Cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan có nhiều thay đổi đòi hỏi phải thay đổi phương pháp quản lý về hải quan

Công tác giám sát chưa chuyển biến mạnh mẽ theo quy định của Luật hải quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Việc giám sát chủ yếu vẫn thực hiện thủ công nên mất nhiều thời gian và nguồn lực, hiệu quả không cao.Trong khi đócơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan có nhiều thay đổi đòi hỏi phải thay đổi phương pháp quản lý để bắt kịp với các quy định thực tế đang áp dụng. Minh họa cho nguyên nhân này đó là:

- Theo quy định các giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hàng hóa XNK được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia nhưng hiện nay số lượng hồ sơ thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia mới chỉ có một số Bộ, ngành thực hiện như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ công thương... dẫn đến việc kiểm tra giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hàng hóa XNK bị kéo dài ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa, doanh nghiệp tốn thêm chi phí, giảm khả năng cạnh tranh trên thương trường.

-Trong quá trình thực hiện thủ hiện VNACCS/VCIS mang tính tự động hóa cao. Tuy nhiên, việc giám sát vẫn thực hiện thông qua các phương tiện truyền thống từ những năm trước Luật Hải quan 2005, chưa triển khai ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong công tác quản lý Hải quan như xây dựng hệ thống tích hợp máy soi container, camera giám sát, hệ thống tracking gắn kết với hệ thống ứng dụng CNTT Hải quan hướng tới quản lý biên giới thông minh.

- Chưa có phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý hàng gia công về tiếp nhận thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất, báo cáo quyết toán và cập nhật các kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư cuối năm dẫn đến việc cơ quan hải quan và doanh nghiệp gặp rất nhiều lúng túng và thực hiện bằng phương pháp thủ công. Nguyên nhân của tình

trạng này là do phương pháp quản lý đối với lĩnh vực gia công, sản xuất khẩu chưa theo kịp với thay đổi về mặt chính sách quản lý đối với lĩnh vực này.

-Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện thủ tục hải quan điện tử chưa được xây dựng đồng bộ với các mảng nghiệp vụ khác như kiểm tra sau thông quan, hệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát, chống buôn lậu, rủi ro và các công cụ khai thác hỗ trợ quản lý hải quan. Dẫn đến khả năng tự động của hệ thống không cao, thông tin trên hệ thống còn chưa đầy đủ, tản mát, chưa được chuẩn hóa, chưa được cập nhật đầy đủ kịp thời phục vụ cho việc xử lý, đánh giá rủi ro.

b) Tình hình xu thế phát triển của hải quan Việt Nam vẫn chưa bắt kịp với tình hình xu thế phát triển của hải quan thế giới và tình hình kinh tế thế giới

Do hệ thống VNACCS/VCIS kế thừa trên nền tảng hệ thống tin học hải quan tự động (NACCS) của Hải quan Nhật Bản tiến hành đề án tin học hoá ngành hải quan bắt đầu từ năm 1978 với việc áp dụng xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục thương mại nhằm cải thiện và đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hoá. Nên hệ thống VNACCS/VCIS của hải quan Việt Nam sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, vướng mắc so với quá trình thương mại hóa hội nhập toàn cầu đang diễn ra. Mặt khác nền tảng hệ thống tin học hải quan tự động (NACCS) của Hải quan Nhật Bản được xây dựng dựa trên mô hình quản lý hải quan Nhật Bản chỉ có đặc thù XNK thương mại (kinh doanh) không có loại hình quản lý gia công và sản xuất xuất khẩu cho nên để phát huy hiệu quả dịch vụ hải quan điện tử của hệ thống VNACCS/VCIS tại Việt Nam, Hải quan Việt Nam cần phải điều chỉnh, xây dựng các hệ thống dữ liệu cơ sở hỗ trợ các loại hình đặc thù quản lý mà Hải quan Nhật Bản không có.

Kinh tế thế giới bất ổn tạo môi trường kinh doanh khó khăn buộc các doanh nghiệp tìm cách cắt giảm tối đa các nguồn lực để đảm bảo quyền lợi cho mình do vậy sẽ tìm phương cách thích ứng với xu hướng cạnh tranh và có những yêu cầu cao hơn đối với những dịch vụ mà mình sử dụng.

c) Do trình độ tiến bộ khoa học công nghệ của ngành hải quan vẫn còn chậm so với trình độ tiến bộ khoa học công nghệ chung của toàn bộ xã hội

Trình độ tiến bộ khoa học công nghệ của cơ quan hải quan chưa đáp ứng được như mong đợi:

- Trình độ CBCC ngành hải quan được tuyển dụng có kiến thức về khoa học công nghệ hiện đại chưa nhiều và bố trí không hợp lý. Việc tuyển dụng CBCC ngành tập trung vào những khối ngành kinh tế, ngoại thương rất ít khối ngành công nghệ thông tin…Việc bố trí tập trung ở các đơn vị hải quan tuyến Tổng cục, cấp Cục còn tuyến chi cục hay địa bàn cửa khẩu nơi trực tiếp XNK hàng hóa hầu như không có CBCC có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin.

- Kế hoạch đầu tư và đổi mới công nghệ còn hạn chế do nguồn tài chính ít, chưa thường xuyên cập nhật và bổ sung đầu tư mua sắm các công nghệ hiện đại trên thế giới phục vụ cho công tác chống buôn lậu, công tác rủi ro và thực hiện thủ tục hải quan.

-Chưa xây dựng được hệ thống mạng dự phòng, phòng ngừa các trường hợp nghẽn mạng hoặc hệ thống mạng gặp sự cố, khi nâng cấp, bảo dưỡng và an toàn thông tin dữ liệu. Trường hợp xảy ra sự cố trên hệ thống sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục, gây gián đoạn, đình trệ mọi hoạt động nghiệp vụ.

- Chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; hàng hóa tạm nhập tái xuất; tái xuấttạm nhập; doanh nghiệp XNK; hệ thống bảo mật tại tại Trung tâm dữ liệu còn tồn tại nhiều lỗ hổng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn hệ thống.

d) Do yếu tố về văn hóa, xã hội và ý thức chấp hành pháp luật hải quan của Doanh nghiệp

Bản chất văn hóa, xã hội của người Việt đó là cái tình luôn được đề cao hơn cái lý cho nên ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật hải quan nói riêng không được đề cao. Mọi hoạt động XNK luôn xuất phát từ yêu

cầu thực tế không dựa trên các nguyên tắc, quy tắc pháp lý, thực hiện bài bản mà chỉ dựa trên thói quen, tập tục, kinh nghiệm do đó cơ quan hải quan khó vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay việc thành lập doanh nghiệp là tương đối đơn giản do đó có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ được ra đời mà chủ doanh nghiệp là những người có trình độ thấp, không am hiểu pháp luật, chỉ thông thạo một lĩnh vực kinh doanh nào đó. Vì thế sự hiểu biết về pháp luật bị hạn chế và ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp cũng chưa cao. Chính những doanh nghiệp này là thường vi phạm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh các quy định của pháp luật

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 95 -104 )

×