0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Công trình nghiên cứu trong nước

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 32 -32 )

(1) Trong Đề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn điểm đến du lịch của du khách” của tác giả Phan Văn Huy- Trường Đại Học Cần Thơ, đã nêu lên các yếu tố ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định chọn điểm đến du lịch của KDL gồm 9 giả thuyết gồm: (1) Tài nguyên thiên nhiên, (2) Cơ sở hạ tầng, (3) Vui chơi, giải trí, (4) Văn hóa- lịch sử, nghệ thuật, (5) Chính trị- kinh tế xã hội (6) Thoát khỏi cuộc sống hàng ngày, (7) Nâng cao mối quan hệ, (8) Tụ họp gia đình, học hỏi, (9) Thử thách, cải thiện sức khỏe.

Nhân tố đẩy

Nhân tố kéo

Quyết định lựa chọn điểm đến

Hình 2.6 Mô hình quyết định lựa chọn điểm đến của Phan Văn Huy

Trong nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra: Nhân tố về tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, văn hóa-lịch sử, nghệ thuật là những nhân tố ảnh hưởng nhất đối với việc lựa chọn điểm đến du lịch của du khách. Ngoài ra, sự nổ lực quảng bá của cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp du lịch đối với quyết định chọn điểm đến của du khách cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thu hút khách của địa phương là điểm đến.

(2) Tác giả Mai Khanh - Năm 2015 đã nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Phú Yên”. Luận văn thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả đã xây dựng được mô hình khái niệm gồm 5 yếu tố tác động đến cảm nhận của KDL về chất lượng dịch vụ du lịch tại tỉnh Phú Yên.

Tài nguyên thiên nhiên Cơ sở hạ tầng Vui chơi, giải trí Văn hóa- lịch sử, nghệ

thuật

Chính trị- kinh tế xã hội Thoát khỏi cuộc sống

hàng ngày Nâng cao mối quan hệ Tụ họp gia đình, học hỏi Thử thách, cải thiện sực khỏe

Quyết định

lựa chọn

điểm đến của

du khách

Hình 2.7:Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Phú Yên

Năm (05) yếu tố trên đều có tác động cùng chiều đến cảm nhận của KDL về chất lượng dịch vụ du lịch tại tỉnh Phú Yên theo thứ tự như sau: (1) Yếu tố môi trường du lịch có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng dịch vụ du lịch (Hệ số chuẩn hóa = 0,352). (2) Yếu tố cơ sở vật chất (Hệ số chuẩn hóa = 0,273). (3)Yếu tố hoạt động du lịch giải trí (Hệ số chuẩn hóa = 0,251). (4)Yếu tố năng lực phục vụ (Hệ số chuẩn hóa = 0,249). (5)Yếu tố an ninh trật tự (Hệ số chuẩn hóa = 0,115).

(3) Tác giả Trần Thị Kim Thoa- Đại học Đà Nẳng, (2015) “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách- Trường hợp lựa chọn điểm đến Hội An của Khách du lịch Tây âu- Bắc Mỹ”. Trong nghiên cứu này tác giả xác định có 6 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách (1) Động cơ du lịch, (2) Thái độ, (3) Hình ảnh điểm đến, (4) Nhóm tham khảo, (5) giá tour du lịch, (6) Truyền thông, với 29 biến quan sát ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Tác giả đã chỉ ra yếu tố (3) hình ảnh điểm đến có tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn điểm đến. Ngoài ra, tác giả còn kiểm định có sự khác biệt về quyết định lựa chọn điểm đến du lịch giữa nhóm khách du lịch khác nhau về độ tuổi, cụ thể khách du lịch có tuổi càng cao thì càng dễ quyết định chọn điểm đến Hội An.

Cơ sở hạ tầng Môi trường du lịch An ninh trật tự Hoạt động du lịch giải trí Năng lực phục vụ Chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Phú Yên

Tuy nhiên, nghiên cứu trên chỉ giải thích được có 56,6% sự thay đổi của biến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Hội An, chứng tỏ rằng còn đến 43,4% các thành phần khác ảnh hưởng đến quyết định chọn điểm đến Hội An của Du khách còn bỏ ngõ.

Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Hội An của du khách Tây Âu- Bắc Mỹ 2.2.5 Mô hình nghiên cứu

Qua tìm hiểu cơ sở lý thuyết và các nội dung nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch đã được tổng quan ở trên sẽ là cơ sở hình thành mô hình nghiên cứu về sự lựa chọn điểm đến của du lịch Bình Thuận. Từ đó tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước”. Mô hình bao gồm các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp: (1) Nguồn nhân lực, (2) Giá cả dịch vụ hợp lý, (3) Sự đa dạng về các loại sản phẩm dịch vụ, (4) Điểm đến An toàn, (5) Môi trường tự nhiên, (6) Cơ sở hạ tầng du lịch.

Động cơ đi du lịch Yếu tố bên trong Yếu tố bên ngoài Thái độ Kinh nghiệm Hình ảnh điểm đến Nhóm tham khảo Giá tour du lịch Truyền thông Đặc điểm chuyến đi Quyết định lựa chọn điểm đến du lịch H1 (+) H2 (+) H3 (+) H4 (+) H5 (+) H6 (+) H8 (+) H7 (+)

Hình: 2.9 Mô hình lý thuyết về việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước

Để hiểu rõ hơn các yếu tố trên có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước, ta đi tìm hiểu nội dung của từng yếu tố và ý nghĩa của nó.

(1)Nguồn nhân lực:

Là lực lượng lao động của ngành du lịch làm việc tại các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn... bao gồm các nhà quản lý du lịch, nhân viên, hướng dẫn viên, lái xe, bảo vệ…Đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển du lịch, lực lượng lao động này có trình độ chuyên môn, có kỹ năng, yêu nghề, trung thực, kiên nhẫn..sẽ góp phần thu hút nhiều khách du lịch lựa chọn điểm đến du lịch

(2)Giá cả dịch vụ hợp lý

Giá cả dịch vụ là các loại chi phí mà khách du lịch đến Bình Thuận đang trả cho việc cung cấp dịch vụ. Chi phí này ngang bằng, thậm chí thấp hơn so với các địa phương khác (như về lưu trú, ăn uống…). Đây là yếu tố cũng vô cùng quan trọng trong việc thu hút nhiều khách du lịch với nhiều thành phần khác nhau lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận. Nguồn nhân lực Giá cả dịch vụ hợp lý Sự đa dạng vế các sản phẩm dịch vụ Điểm đến an toàn

Môi trường tự nhiên

Cơ sở hạ tầng

Sự lựa chọn

điểm đến du lịch

Bình Thuận của

du khách

H1 H2 H3 H4 H5 H6

(3)Sự đa dạng về các sản phẩm dịch vụ

Sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ ở đây được hiểu là Sản phẩm dịch vụ có nhiều loại, phong phú để khách du lịch tự do lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình (nhiều sản phẩm truyền thống của các dân tộc, sản phẩm từ Nông nghiệp, thủy hải sản….)

(4) Điểm đến an toàn

An toàn được hiểu là an toàn cả về tính mạng, tài sản cho du khách khi đến du lịch, bao gồm An toàn về an ninh trật tự, an toàn về tính mạng, tài sản, an toàn về vệ sinh thực phẩm, không có tình trạng chặt chém khách, ăn xin...

(5) Môi trường tự nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm khí hậu, vị trí địa lý, rừng, biển…cụ thể như có khí hậu mát mẽ, ấm áp trong lành, có nhiều điểm phong cảnh đẹp tự nhiên hoang sơ, biển trong xanh, cát trắng, nắng vàng….

(6) Cơ sở hạ tầng

Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch hoàn thiện, giao thông tốt nối liền với các trục đường quốc lộ, đường sắt, đường thủy, hệ thống thông tin liên lạc ổn định, nhiều khu vui chơi, giải trí, thể thao…đạt chuẩn.

2.2.6 Các giả thuyết nghiên cứu

+ H1: Nguồn nhân lực: Hướng dẫn viên, nhân viên… du lịch lịch sự, vui vẻ, nhiệt tình, phong cách chuyên nghiệp có tác động cùng chiều với sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của KDL.

+ H2: Giá cả dịch vụ hợp lý: Giá cả dịch vụ có tác động cùng chiều với sự lưa chọn điểm đến của du lịch Bình Thuận.

+ H3: Đa dạng về các sản phẩm dịch vụ: Sự đa dạng các loại sản phẩm, dịch vụ: Dịch vụ ăn uống, mua sắm… có tác động cùng chiều với sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của KDL .

+ H4: Điểm đến an toàn: Điểm du lịch luôn đảm bảo an toàn cho du khách có tác động cùng chiều với sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận .

thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, phong phú, hài hòa có tác động cùng chiều với sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của KDL

+ H6: Cơ sở hạ tầng du lịch tốt có tác động cùng chiều với sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của KDL.

Nhóm giả thuyết về sự khác biệt về sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách theo các biến đặc điểm cá nhân của KDL như: độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính.

H7: Có sự khác biệt về sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách theo giới tính.

H8: Có sự khác biệt về sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách theo độ tuổi.

H9: Có sự khác biệt về sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách theo trình độ.

2.3. Thực trạng phát triển du lịch Bình Thuận 2.3.1 Giới thiệu du lịch Bình Thuận. 2.3.1 Giới thiệu du lịch Bình Thuận.

Bình Thuận thuộc khu vực duyên hải Nam Trung bộ (theo sự sắp về kinh tế, là tỉnh thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ), phía đông Bắc và Bắc giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Bắc và tây Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp Đồng Nai, phía Tây Nam giáp Bà Rịa – Vũng Tàu, phía Đông giáp biển Đông. Là tỉnh giàu tài nguyên về biển, rừng, khoáng sản, đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch với nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan tự nhiên, thơ mộng, hùng vĩ, hoang sơ…kết hợp cùng các di tích văn hoá lịch sử, với nhiều kiến trúc độc đáo. Bình Thuận có quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy xuyên suốt theo chiều dài của tỉnh, cạnh đó còn có quốc lộ 28, 55 và bờ biển dài 192 km nên đã trở thành giao điểm, cửa ngõ giao lưu về kinh tế - văn hoá – xã hội giữa các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Nam Trung bộ

(NGTK Bình Thuận, 2015). Trên bước đường hội nhập, kinh tế Bình Thuận sẽ thực

sự đi lên bằng những định hướng đúng và từ tiềm năng, trong đó thế mạnh của ngành du lịch được xác định là một trong những khu vực phát triển du lịch năng động của cả nước. Thực tế du lịch Bình Thuận có bước phát triển khá nhanh và trở

thành ngành kinh tế quan trọng, có vị trí xứng đáng trong bản đồ du lịch cả nước và quốc tế.

2.3.1.1 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội

- Đặc điểm kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 5 năm 2011-2015 đạt bình quân 8,88%/năm, trong đó: Nông - lâm - thuỷ sản tăng 5,43%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,8%; dịch vụ tăng 11,3%. GRDP bình quân đầu người năm năm 2015 đạt 1.864 USD, bằng 1,86 lần so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến năm 2015, tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ tăng lên 46%; công nghiệp – xây dựng tăng lên 36,6; nông - lâm - thuỷ sản giảm còn 17,4. Tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách (không kể các khoản thu từ dầu khí và thuế xuất nhập khẩu) trong 05 năm 2011-2015 đạt bình quân 10,2%/năm (UBND tỉnh Bình

Thuận, 2015).

- Dân số và lao động

Đến cuối năm 2015, dân số toàn tỉnh Bình Thuận là 2.600.000 người. Trong đó, dân số thành thị chiếm gần 40% dân số. Mật độ phân bố dân cư 150 người/km2, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân từ năm 2010 đến năm 2015 là 14,5%. Bình Thuận là nơi sinh sống của 34 dân tộc anh em. Người Kinh chiếm 93%, dân tộc Chăm chiếm 2,84%, còn lại là dân tộc khác như K’Ho, Rắc-Lây, Tày, Nùng,

Hoa…(NGTK Bình Thuận, 2011- 2015)

2.3.1. 2 Đặc điểm về tài nguyên xã hội, nhân văn

Bình Thuận là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa của các dân tộc anh em. Vì vậy mà nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa tinh thần của các dân tộc như các phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, các lễ hội, tôn giáo, tạo nên nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Bình Thuận. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp, Bình Thuận còn sở hữu những di tích văn hóa, lịch sử độc đáo, trong đó có nhiều di tích văn hóa, lịch sử được Nhà nước xếp hạng, nhiều lễ hội dân gian, phong tục truyền thống diễn khắp địa bàn Tỉnh góp

phần làm phong phú thêm tài nguyên du lịch của Bình Thuận. Tài nguyên xã hội, nhân văn của Tỉnh được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 2.1 Các di tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu Bình Thuận I - Các di tích văn hóa, lịch sử, đền đài, chùa chiềng

Tên gọi Nơi tọa lạc

1 Khu di tích Dục Thanh Thành phố Phan Thiết 2 Quần thể kiến trúc Chăm – pa Thành phố Phan Thiết 3 Đền thờ Vạn Thủy Tú Thành phố Phan Thiết

4 Dinh Thầy Thím Huyện Hàm Tân

5 Chùa núi Tà Kóu Huyện Hàm Thuận Nam

6 Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng

Hoài Đức – Bắc Ruộng Huyện Tánh Linh

7 Di tích kiên trúc nghệ thuật đình làng

Đức Thắng Thành phố Phan Thiết

8 Lăng mộ cụ Nguyễn Thông Thành phố Phan Thiết 9 Di tích khảo cổ học Động Bà Hòe Huyện Hàm Thuận Bắc 10 Di tích thắng cảnh Cổ Thạch Tự

(Chùa Hang)

Huyện Tuy Phong

Nguồn: Sở Văn hóa- Thể thao và du lịch Bình Thuận

2.3.1.3 Cơ sở vật chất - kỹ thuật hạ tầng

Bình Thuận là một tỉnh có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, theo chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, thân thiện với môi trường đưa Bình Thuận trở thành điểm đến đẳng cấp trong khu vực, đến năm 2030, Bình Thuận thành một trong những điểm đến du lịch ưa chuộng, có đẳng cấp trên thế giới

(1) Giao thông vận tải

Có hệ thống giao thông hoàn chỉnh gồm: đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Có thể kể đến như: Quốc lộ 1A trãi dài trên địa bàn toàn tỉnh chiều dài 180 km, được xem là “ Trục xương sống” của giao thông đường bộ tỉnh nhà; ngoài ra còn có 03 tuyến Quốc lộ 28 nối liền với Thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng, Quốc lộ 28B và Quốc lộ 55, tạo ra trục giao thông đối ngoại, kết nối với các tỉnh lân cận. Đặc biệt dự án đường cao tốc Dầu giây- Phan Thiết- Nha Trang đang triển khai; hệ thống cảng biển mang tầm vóc quốc gia và quốc tế như: Cảng Phan Thiết có thể tiếp nhận tàu trọng tải 1000 tấn, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân tiếp nhân tàu 30.000 tấn; Sân bay lưỡng dụng Phan Thiết…sẽ tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội phát triển, nhất là ngành du lịch.

(2) Hệ thống điện, nước

Điện: Với 04 Nhà máy thủy điện, 01 nhà máy phong điện và 01 trạm diesel (đảo Phú Qúy), 01 nhà máy nhiệt điện, đủ cung cấp điện cho tỉnh và đóng góp đáng kể vào sản lượng điện quốc gia

Nước: toàn tỉnh hiện có 283 công trình thủy lợi lớn, nhỏ; trong đó có 21 hồ chứa dung tích khoảng 213,5 triệu m3, đảm bảo cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho tỉnh, đặc biệt là nước tại các khu du lịch tỉnh nhà.

(3) Hệ thống thông tin liên lạc

Đến nay tỉnh đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hoàn chỉnh với côngnghệ hiện đại, đảm bảo thông tin thông suốt đến tất cả các vùng miền từ vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 04 doanh nghiệp hoạt động bưu chính, 07 doanh nghiệp hoạt động viễn thông, đạt mật độ 141,5 thuê bao/100 dân, tỷ lệ người sử dụng internet đạt 37,5%.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 32 -32 )

×