0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Yếu tố điểm đến an toàn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 96 -97 )

Yếu tố thứ 5 ảnh hưởng đến mức độ lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước là nhóm yếu tố an toàn, bao gồm 5 biến quan sát DDAT1 đến DDAT5. Kết quả cho thấy việc lựa chọn của du khách trong nước về yếu tố này đạt mức trung bình (3.814) và đứng vị trí số 4 trong bảng đánh giá. Điều này cho thấy rằng KDL vẫn chưa hài lòng về nhân tố này khi đến Bình Thuận. Theo bảng 4.21 biến quan sát về yếu tố an toàn KDL đánh giá cao nhất là DDAT2: Có các dụng cụ y tế cho các trường hợp cần thiết (3.3355), thấp nhất là biến quan sát DDAT4: Không có tình trạng thách giá, chèo kéo khách (3.0664). Vì vậy chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch cần quan tâm nhiều hơn đến các biện pháp bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe và đảm bảo an ninh trật tự cho du khách, hạn chế tình trạng lợi dụng ăn xin, xin đểu, thách giá, chèo kéo khách…. Bố trí nhân viên bảo vệ, cứu hộ chuyên nghiệp, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, không có tệ nạn xã hội, cướp, giật… Tại các khu vui chơi giải trí, trung tâm, cơ sở du lịch, bãi tắm trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, cứu nạn, thiết bị y tế cần thiết cho nhân viên. Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ bảo vệ về kỹ năng bảo vệ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cũng phải bố trí đầy đủ lực lượng Công an, cảnh sát đủ mạnh để ngăn chặn, giải quyết tốt các tình huống xấu phát sinh đem lại niềm tin cho du khách.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 96 -97 )

×