0

những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Kế toán

... dựng phát triển giai cấp công nhân, đặc biệt giai đoạn nhiệm vụ sống nghiệp cách mạng - 2 )Những đặc điểm giai cấp công nhân: Là giai cấp người lao động sản xuất vật chất chủ yếu (với trình độ ... nước phận tách rời giai cấp công nhân toàn giới Vì chủ nghĩa Mác-Lênin có quan điểm đắn sứ mệnh lịch sử toàn giới cùa giai cấp công nhân Từ đặc điểm vốn có đó, giai cấp công nhân có ba tính chất ... phóng người Giai cấp công nhân Đảng tiên phong Đảng Cộng Sản (Đảng Mác-Lênin) Bất kỳ giai cấp công nhân nước nào, có đảng tiên phong nó, có đặc điểm bản, chung Do vậy, giai cấp công nhân nước phận...
 • 24
 • 112,738
 • 144
Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.doc.DOC

Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.doc.DOC

Kế toán

... chế quản lý kinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc điểm nhà nớc xã hội chủ nghĩa tính chất hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa định Những đặc điểm nhà nớc xã hội chủ nghĩa có ảnh hởng đến chế quản ... lý kinh tế phục vụ lợi ích giai cấp thống trị, giai cấp nắm quyền ( nhà nớc ) giai cấp ông chủ sở hữu nhng lợi ích ông chủ có đợc thực hay không phụ thuộc vào ông chủ giải tốt quan hệ lợi ích ... chủ nghĩa t chủ nghĩa một, đại thể, quản lý kinh tế t chủ nghĩa nhóm nhỏ ngời giàu ngời nắm quyền lực kinh tế chy sở hữu t nhân đồng thời nắm quyền lực kinh tế chủ cở hữu t nhân nhà nớc cuẩ giai...
 • 11
 • 9,603
 • 19
552 Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế & quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

552 Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế & quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... chế quản lý kinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc điểm nhà nớc xã hội chủ nghĩa tính chất hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa định Những đặc điểm nhà nớc xã hội chủ nghĩa có ảnh hởng đến chế quản ... lý kinh tế phục vụ lợi ích giai cấp thống trị, giai cấp nắm quyền ( nhà nớc ) giai cấp ông chủ sở hữu nhng lợi ích ông chủ có đợc thực hay không phụ thuộc vào ông chủ giải tốt quan hệ lợi ích ... chủ nghĩa t chủ nghĩa một, đại thể, quản lý kinh tế t chủ nghĩa nhóm nhỏ ngời giàu ngời nắm quyền lực kinh tế chy sở hữu t nhân đồng thời nắm quyền lực kinh tế chủ cở hữu t nhân nhà nớc cuẩ giai...
 • 11
 • 1,170
 • 2
Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

Kinh tế - Quản lý

... chế quản lý kinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc điểm nhà nước xã hội chủ nghĩa tính chất hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa định Những đặc điểm nhà nước xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng đến chế quản ... quản lý kinh tế phục vụ lợi ích giai cấp thống trị, giai cấp nắm quyền ( nhà nước ) giai cấp “ông chủ sở hữu” lợi ích ông chủ có thực hay không phụ thuộc vào “ ông chủ giải tốt quan hệ lợi ích ... xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa một, đại thể, quản lý kinh tế tư chủ nghĩa nhóm nhỏ người giàu người nắm quyền lực kinh tế chy sở hữu tư nhân đồng thời nắm quyền lực kinh tế chủ cở hữu tư nhân nhà...
 • 12
 • 920
 • 1
Những đặc điểm chủ yếu của hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

Những đặc điểm chủ yếu của hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

Thạc sĩ - Cao học

... dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý Trần (từ kỷ X đến kỷ XV) Chương 2: Những đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời Hậu Lê ... kỷ XVIII) Chương 3: Một số đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời Nguyễn {từ đầu kỷ XIX đến thực dân Pháp xâm lược nước ta (1858)} Chương NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI ... kỳ 1.2 Những đặc điểm chủ yếu luật hình thời nhà Lý (1010 - 1225) Sau Lê Long Đĩnh chết (năm 1009) triều đình suy tôn người khác họ Lý Công Uẩn lập triều Lý, mở giai đoạn lịch sử dân tộc, giai...
 • 18
 • 1,079
 • 0
những đặc điểm chủ yếu của chi nhánh công ty may việt tiến tại hà nội

những đặc điểm chủ yếu của chi nhánh công ty may việt tiến tại hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... trớc sản xuất Mặt khác, Công ty trang bị dây chuyền công nghệ đại, tiên tiến, có đội ngũ kỹ s kỹ Thuật nhiều kinh nghiệm lực lợng công nhân có tay nghề cao Do sản phẩm Công ty đợc khách hàng nớc ... đạo tổng giám đốc công ty + Chủ động xây dựng thực chiến lợc dài Hạn, trung Hạn kế hoạch hàng năm theo chủ trơng công ty + Tổ chức phân tích tình hình thực kế hoạch báo cáo công ty (tháng quý ... (tháng quý năm) + Tuyển chọn lao động theo biên chế máy đợc công ty duyệt trừ cán chủ chốt công ty định - Phó giám đốc chi nhánh: cấp dới trực tiếp giúp việc cho giám đốc chi nhánh trờng hợp...
 • 11
 • 988
 • 1
NHỮNG đặc điểm CHỦ yếu của CÔNG TY dệt 19 5 hà nội

NHỮNG đặc điểm CHỦ yếu của CÔNG TY dệt 19 5 hà nội

Quản trị kinh doanh

... năm 2000 đến coi giai đoạn phục hồi phát triển mạnh công ty Sinh viên : Nguyễn Xuân Trường Lớp QTKD CN&XD 47A Bài viết thu hoạch môn QTDN PHẦN II - NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY DỆT 19-5 ... Nhà nước thành viên dệt 19/5) 2 -Đặc điểm lao động Cũng doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung, lao động chủ yếu công ty lao động nữ (chiếm khoảng 80% lao động toàn công ty) Trong khâu hầu hết nữ, ... Xuân Trường Lớp QTKD CN&XD 47A Bài viết thu hoạch môn QTDN 3 -Đặc điểm mặt công nghệ sản xuất A ,Đặc điểm mặt sản xuất Nếu tính diện tích Công ty dệt 19/5 khu vực đường Nguyễn Huy Tưởng tổng diện...
 • 14
 • 489
 • 0
Những đặc điểm chủ yếu của ao doc

Những đặc điểm chủ yếu của ao doc

Ngư nghiệp

... nước biến động nguồn nước ao Nguồn nước bổ sung cho ao chủ yếu từ nguồn nước mưa nước sinh hoạt người Vì ao nguồn nước thường chủ động (đặc biệt ao phân bố làng mạc vùng nông thôn) Đối với ao ... tỉnh phia Bắc nước ao lớn vào thánh đến tháng thấp vào tháng 12 đến tháng2 2.5 Đặc điểm lý hoá học nước ao đặc điểm thuỷ sinh học ao Ao đào vùng đất chua mặn đát sét, nước ao thường bị chua độ ... hồ nhỏ phân bố gần hệ thống sông, suối, hệ thống kênh mương nguồn nước khác chủ động, nguồn nước bổ sung cho ao chủ yếu từ sông, suối, hệ thống kênh mương… Biến động nguồn nước ao thường lớn,...
 • 9
 • 468
 • 0
Phân tích những đặc điểm chủ yếu của thị trường mỹ và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu việt nam

Phân tích những đặc điểm chủ yếu của thị trường mỹ và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu việt nam

Kinh tế - Quản lý

... Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ vấn đề với doanh nghiệp xuất Việt Nam MỤC LỤC Những đặc điểm chủ yếu thị trường Mỹ 1.1 Sơ lược Mỹ 1.1.1 Một số nét ... công cho nhãn hiệu khúc thị trường cao cấp để gia tăng giá trị 23 Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ vấn đề với doanh nghiệp xuất Việt Nam Ngành giày dép Việt Nam chủ yếu gia tăng kim ngạch nhờ gia công ... định WTO cho phép số loại trợ cấp miễn trừ áp dụng luật chống trợ số trợ cấp nghiên cứu phát triển, trợ cấp cho vùng khó khăn, bảo vệ môi trường… Những trợ cấp gọi “trợ cấp đèn xanh” Thuế áp dụng...
 • 24
 • 2,372
 • 12
Những đặc điểm chủ yếu của triết học Trung Quốc cổ đại

Những đặc điểm chủ yếu của triết học Trung Quốc cổ đại

Triết học Mác - Lênin

... cầu đấu tranh giai cấp nơ lệ giai cấp chủ nơ Ở thời kỳ đầu giai cấp chủ nơ tiến quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất giai đoạn phát triển Vì tư tưởng triết học giai cấp phản ánh nhu ... Điều kiện đời đặc điểm triết học cổ đại Hy Lạp: Điều kiện kinh tế-xã hội: Chế độ chiếm hữu nơ lệ Hy lạp kéo dài từ TK11 đến TK8 TCN Với phân hóa kết cấu giai cấp giai cấp chủgiai cấp nơ lệ Nền ... thừơng): nhân, nghóa, lễ, trí, tín Một số quan niệm người bề là: nhân, trí, dũng - Ở Khổng tử nhấn mạnh đến chữ nhân , nhân hạt nhân Nhân điều Khổng tử quan tâm nhiều Sau có học thuyết nhân học - Nhân: ...
 • 30
 • 5,382
 • 58
Những đặc điểm chủ yếu của phong cách thơ Chế Lan Viên

Những đặc điểm chủ yếu của phong cách thơ Chế Lan Viên

Khoa học xã hội

... hng v Vĩ tr c Ch Lan Viờn tip tc trỡ ộn tn nhung n m thỏng cui i N h n g khỏc vi cỏc giai on trc ú, õy l giai on cú tớnh chỏt chiờm nghim v ỳc kt kinh nghim sng ca nh th N h th khụng ch suy ... hi hũa, dao xen th sau Cỏch m n g 81 V.4 Cỏi o tr li ln ỏt cỏi thc mt cỏch sõu rng hn th giai on cui i .84 VI K T L V N 87 VII D AN II M C TI LIU T R C ID N ... õy Mi n N a m cựng v tỏc gi hc ny C h yu cỏc ý kiộn xoay quanh vic ỏnh giỏ th Ch Lan Viờn hai giai on sỏng tỏc trc v sau Cỏch mng iờu tn ~ th u tay ca Chộ Lan Viờn ó c Hoi Thanh nhn nh nh "mt...
 • 93
 • 1,187
 • 0
Những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

Những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

Luật

... 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI NGÔ, ĐINH, TIỀN LÊ, LÝ VÀ TRẦN (Từ kỷ X đến kỷ XV) 1.1 Những đặc điểm chủ yếu luật hình thời Ngô, Đinh, Tiền Lê 1.2 Những đặc điểm chủ yếu ... chủ yếu luật hình thời nhà Lý (1010 - 1225) 1.3 Những đặc điểm chủ yếu luật hình thời nhà Trần (1225 - 1400) 17 Chương 2: 23 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI HẬU LÊ (Từ kỷ XV ... dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý Trần (Từ kỷ X đến kỷ XV) Chương 2: Những đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời Hậu Lê...
 • 90
 • 1,587
 • 1
tiểu luận Một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội

tiểu luận Một vài những đặc điểm chủ yếu của đô thị Thăng Long - Hà Nội

Văn hóa - Lịch sử

... Lý Nhân 14 Bi chuyờn Lch s Trn Th Thu H - K54 CLC - Vua Lê Chúa Trịnh Triều Đình Lục Bộ: Binh; Hình; Công; Lại; Lễ; Hộ Phủ Liêu Lục Phiên: Binh; Hình; Công; Lại; Lễ; Hộ Chính quyền địa phơng cấp ... Hp ó cho xõy p li thnh i La, qua t liu th tch v thc a thu c, bao bc c H Tõy, cỏc khu Ngc H, Liu Giai, Ging Vừ Nm 1592, h thng thnh lu ny b phỏ hu hon ton Trnh Tựng tin Thng Long T ú cho n nm 1749, ... cn phi k n nhng thng nhõn Hoa kiu, l nhng ngi cú nhiu mi quan h lm n nhiu ụ th sm ut ca Vit Nam giai on ú Nm 1650, Lờ triu chiu lnh thin chớnh chộp mt on di v nhng vic cm liờn quan n ngi nc ngoi...
 • 33
 • 2,877
 • 6
Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân pptx

Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân pptx

Cao đẳng - Đại học

... mang tính XH hóa cao Mác: “Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vô sản thực CM, giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại cn giai cấp vô sản sản phẩm đại cn” -Do TLSX ... chuyên dân chủ nhân dân -Trong CM XHCN, GCCN VN bước lãnh đạo nhân dân lao động, XD thành công CNXH, giải phóng nhân dân LĐ thoát khỏi áp bóc lột, bất công, XD XH công dân chủ văn minh 2 .Những biểu ... quan điểm sách tôn giáo Đảng nhà nước ta đặc điểm tình hình tôn giáo Việt Nam a đặc điểm tôn giáo Việt Nam - Việt Nam nước có nhiều tín ngưỡng tôn giáo Tín ngưỡng tôn giáo nước ta chủ yếu cấp...
 • 38
 • 8,408
 • 33
Những địa vị kinh tế -xã hội,đặc điểm chính trị-xã hội nào quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Những địa vị kinh tế -xã hội,đặc điểm chính trị-xã hội nào quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Cao đẳng - Đại học

... hội giai cấp công nhân: từ địa vị kinh tế xã hội giai cấp công nhân, điều quy định đặc điểm xã hội trị giai cấp công nhân, giai cấp công nhân có vai trò sứ mệnh cao Những đặc điểm là: Giai cấp công ... sử giai cấp công nhân lý luận lẫn thực tiễn khẳng định tính khách quan sứ mệh lịch sử giai cấp công nhân, lời C.Mác nói Hiểu rõ giai cấp công nhân, đặc biệt hiểu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ... chất đặc điểm giai cấp công nhân Vai trò giai cấp công nhân nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước - Giai cấp công nhân Việt nam gồm người lao động chân tay lao động trí óc, làm việc ngành công...
 • 12
 • 5,839
 • 58
Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học nêu đặc điểm của giai cấp công nhân, liên hệ với giai cấp công nhân việt nam ngày nay

Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học nêu đặc điểm của giai cấp công nhân, liên hệ với giai cấp công nhân việt nam ngày nay

Cao đẳng - Đại học

... sử giai cấp công nhân, liên hệ với sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam nay? Trả lời: Khái niệm Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân toàn nhiệm vụ lịch sử khách quan mà giai cấp công nhân ... với lợi ích trị giai cấp công nhân, quy định địa vị kinh tế - xã hội địa vị trị - xã hội giai cấp công nhân Ba đặc điểm sứ mệnh lịch sử GCCN: - Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xóa bỏ chế độ ... lợi ích trị giai cấp công nhân, quy định địa vị kinh tế - xã hội địa vị trị - xã hội giai cấp công nhân ĐCS nhân tố định thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ĐCS đời kết kết hợp chủ nghĩa Mác...
 • 27
 • 947
 • 13
Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại công ty cổ phần khoá Minh Khai.DOC

Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại công ty cổ phần khoá Minh Khai.DOC

Kế toán

... theo lơng cho cán công nhân viên công ty Sơ đồ máy kế toán công ty : Phụ lục V Một số đặc điểm chủ yếu công tác kế toán công ty cổ phần khoá Minh Khai Kể từ quý I năm 1996, công ty bắt đầu áp ... thờng bao gồm ba giai đoạn: giai đoạn chế tạo phôi, giai đoạn gia công khí cuối giai đoạn lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm Xuất phát từ đặc điểm chung quy trình công nghệ (Phụ lục 2) công ty khoá Minh ... Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần khoá Minh Khai I Đặc điểm, phân loại đánh giá nguyên vật liệu Đặc điểm nguyên vật liệu Là đơn vị sản xuất loại khí nên vật liệu công ty...
 • 31
 • 736
 • 0
Một số đặc điểm chủ yếu của công ty cổ phần quốc tế Quang Minh.DOC

Một số đặc điểm chủ yếu của công ty cổ phần quốc tế Quang Minh.DOC

Kế toán

... II Một số đặc điểm chủ yếu công ty cổ phần quốc tế Quang Minh Đặc điểm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh .9 1.1 Đặc điểm thị trường 1.2 Đặc điểm sản phẩm 1.3 Đặc điểm đối thủ ... khả toán công ty Nhìn chung, tình hình tài Công ty tính tới thời điểm tương đối tốt, hoạt động kinh doanh bắt đầu có hiệu II Một số đặc điểm chủ yếu công ty cổ phần quốc tế Quang Minh Đặc điểm nhiệm ... trường 1.2 Đặc điểm sản phẩm Bản thân công ty chuyên tư vấn thiết kế xây dựng nên sản phẩm công ty chủ yếu hồ sơ thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện, công trình dân dụng, công nghiệp công trình...
 • 28
 • 728
 • 0
Một số đặc điểm chủ yếu của Cty xây dựng số 4

Một số đặc điểm chủ yếu của Cty xây dựng số 4

Cao đẳng - Đại học

... ngũ công nhân Đặc điểm ngành xây dựng lao động địa bàn sản xuất chủ yếu trời thay đổi địa bàn thờng xuyên ngời làm việc ngành xây dựng chịu nhiều ảnh hởng yếu tố thời tiết , khí hậu Đối với Công ... nguyn vt liẻu cãn dùng có đặc điểm: - Khối lợng cần dùng lớn - Nhiều chủng loại - Nguyên vật liệu cồng kềnh - Chính đặc điểm nhiều chủng loại nguyên liệu nêu nguồn cung cấp nguyên vật liệu đa dạng, ... nhiên đặc điểm lao động ngành xây dựng nói chung Công ty xây dựng số nói riêng có đặc điểm khác so với ngành kinh tế khác cụ thể: Lao động không ổn định, có tính chất thời vụ có công trình thi công...
 • 19
 • 1,368
 • 5
Phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay

Phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... triển có cổ phần công ty TB, số công nhân so với toàn GCCN Hơn số cổ phần công nhân chiếm tỷ lệ ít.Ví dụ Mỹ nươc thực chia cổ phần cho công nhân sớm giới có 10% CN mỹ có cổ phần công ty TB Như ... Quan điểm điều kiện CNTB đại GCCN hết nghèo khổ quan điểm sai thật nhiều công trình nghiên cứu xã hội nước TB phát triển thừa nhận hàng triệu công nhân sống cảnh nghèo khổ Và phận công nhân khác ... thuộc vào giới chủ Người chủ thực TLSX nhà TB GCCN giai cấp hay TLSX - Thật sai lầm nói GCCN không bị bóc lột chất TB bóc lột GTTD, mà ngày hình thức bóc lột áy ngày tinh vi hơn, mà chủ yếu bóc lột...
 • 4
 • 8,398
 • 250

Xem thêm