0

dac diem vai tro cua giai cap cong nhan viet nam

vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... lượng giai cấp công nhân nước ta phát triển vững mạnh nữa, đưa đất nước vươn lên tầm cao Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam năm đổi 2.1 Vai trò tích cực giai cấp công nhân Việt Nam Vai trò giai ... Chương 2: thực trang vai trò giai cấp công nhân Việt Nam Hiện trạng số lượng cấu đội ngũ công nhân Khi xem xét mặt số lượng giai cấp công nhân Việt Nam, thấy giai cấp công nhân Việt Nam phát triển ... mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, đảng giai cấp công nhân Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hoạt động Đảng; Giai cấp công nhân cần phải đoàn kết với giai cấp...
 • 28
 • 3,578
 • 34
vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

Kinh tế - Quản lý

... Phần I: Giai cấp công nhân & giai cấp công nhân Việt Nam Chơng I: Khái niệm giai cấp công nhân 1.1.Sự đời, phát triển sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nói chung Quan im ca Ph.ngghen v giai cp ... cho phong tro u tranh giai cp cụng nhõn ginh thng li, a phong tro cụng nhõn t u tranh t phỏt n t giỏc, t giai cp t mỡnh n giai cp cho mỡnh Cú th khng nh vic phỏt hin s mnh lch s ca giai cp cụng ... nay, giai cp cụng nhõn Vit Nam s tng nhanh v s lng Qua hai mi nm i mi, giai cp cụng nhõn Vit Nam ó cú bc trng thnh vt bc v s lng v cht lng - V s lng: Theo Bỏo cỏo ca Tng Liờn on Lao ng Vit Nam, ...
 • 30
 • 3,504
 • 17
TIỂU LUẬN VỊ TRÍ, VAI TRÒ của GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HOÁ HIỆN NAY

TIỂU LUẬN VỊ TRÍ, VAI TRÒ của GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HOÁ HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... chất sâu xa khủng hoảng vai trò lãnh đạo giai cấp tiên tiến Trong cấu xã hội Việt Nam lúc có giai cấp công nhân, đặc điểm độc đáo mình, có vai trò lãnh đạo cách mạng Thế giai cấp công nhân chưa ... nhận vai trò giai cấp vô sản công kích khái niệm khoa học Mác - Ăngghen giai cấp giai cấp vô sản Một số người nêu lên tư tưởng “phi kinh tế” giai cấp để xóa mờ quan niệm chủ nghĩa Mác cho giai ... công đổi toàn cầu hoá để thấy nét vai trò giai cấp công nhân biến đổi, phát triển giai cấp công nhân tác động trình toàn cầu hoá * Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp đổi mới, phát triển...
 • 18
 • 9,692
 • 41
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH - HĐH

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH - HĐH

Cao đẳng - Đại học

... I/ GCCN VÀ NỘI DUNG SMLS CỦA GCCN TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY 1/ Về giai cấp công nhân - Về thuất ngữ: CN MLN có nhiều “từ đồng nghĩa”: GCVS; GCVS đại ... nghiệp; GCVS đại khí; GCCN; GCCN đại 03/13/15 SMLS I/ GCCN VÀ NỘI DUNG SMLS CỦA GCCN TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY 1/ Về giai cấp công nhân Nghề nghiệp (Công nghiệp) GCCN GCTS Đối Lập GCVS 03/13/15 Q/hệ ... qui luật: + Mâu thuẩn QHSX-LLSX + Mâu thuẩn GCTS-GCCN 03/13/15 SMLS 15 II/ NHỮNG ĐKCQ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐCS TRONG THỰC HIỆN SMLS CỦA GCCN 1/Những ĐKCQ từ thân GCCN - Phải không ngừng vươn lên phát...
 • 33
 • 2,397
 • 6
Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong cuộc đổi mới đất nước

Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong cuộc đổi mới đất nước

Khoa học xã hội

... động nhiều chiều đến vai trò giai cấp công nhân giai đoạn 1.2 QUAN NIỆM VỀ VAI TRÕ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Giai cấp công nhân Việt Namvai trò to lớn công đổi ... CHUNG VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VÀ QUAN NIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC 1.1 Tình hình chung giai cấp công nhân Việt Nam 10 10 1.2 Quan niệm vai trò giai cấp ... THỰC TRẠNG VAI TRÕ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƢỚC 2.1 THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ VỀ VAI TRÕ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƢỚC Giai cấp...
 • 131
 • 2,337
 • 3
Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Kế toán

... Mác-Lênin vào Việt Nam Đông Dương sáng lập rèn luyện Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cáhc mạng Việt Nam từ có Đảng Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam thu nhiều ... tạc chất giai cấp công nhân, phủ nhận vị trí, vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng Chúng xuyên tạc chất cách mạng, phủ nhận vị trí, vai trò, ... minh lý thuyết ứng dụng sản xuất) Vì thế, giai cấp công nhânvai trò định tồn phát triển xã hội Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu,...
 • 24
 • 112,738
 • 144
Sứ mệnh lịch sử, vai trò của giai cấp công nhân và trách nhiệm của các tầng lớp xã hội khác

Sứ mệnh lịch sử, vai trò của giai cấp công nhân và trách nhiệm của các tầng lớp xã hội khác

Lý luận chính trị

... thuyết ứng dụng sản xuất) Vì thế, giai cấp công nhânvai trò định tồn phát triển xã hội Giai cấp công nhân có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế ... Mác-Lênin vào Việt Nam Đông Dương sáng lập rèn luyện Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ có Đảng Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam thu nhiều ... tạc chất giai cấp công nhân, phủ nhận vị trí, vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng Chúng xuyên tạc chất cách mạng, phủ nhận vị trí, vai trò,...
 • 22
 • 2,977
 • 9
phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kinh tế chính trị

... giai cấp công nhân nước ta phát triển vững mạnh nữa, đưa đất nước vươn lên tầm cao 2.3 Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam năm đổi 2.3.1 Vai trò tích cực giai cấp công nhân Việt Nam Vai trò giai ... khẳng định CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 2.1 Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam yêu cầu cấp bách nghiệp công ... đề giai cấp công nhân, trình công nghiệp hóa, đại hóa ảnh hưởng đến vai trò chất lượng giai cấp công nhân Việt Nam Hai là, đưa số phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam...
 • 33
 • 3,258
 • 13
Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước docx

Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước docx

Cao đẳng - Đại học

... Phát huy vai trò giai cấp công nhân không nhiệm vụ thân giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn mà “ nhiệm vụ quan trọng cấp bách Đảng, Nhà nước, hệ thống trị, người công nhân toàn xã hội.” Trong ... Để phát huy vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân nghiệp cách mạng đồng thời góp phần tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng, đòi hỏi công tác phát triển ... lực giai cấp công nhân có ý nghĩa định Tập trung xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện, xứng đáng lực lượng nòng cốt, đầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, trực tiếp nâng cao chất giai...
 • 3
 • 945
 • 6
Phát huy vai trò của giai cấp công nhân ở Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phát huy vai trò của giai cấp công nhân ở Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Khoa học xã hội

... vai trò Trong mối quan hệ vị vai trò vị thường ổn định hơn, biến đổi hơn, vai trò biến động Thông thường biến đổi vai trò phụ thuộc vào biến đổi vị Vị biến đổi vai trò biến đổi Từ quan niệm vai ... GCCN giai cấp lãnh đạo cách mạng, mà giai tầng thay Trí thức Việt Namvai trò quan trọng trình đẩy 24 mạnh CNH, HĐH trí thức giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đội ngũ trí thức Việt Nam trí ... trưng giai cấp vô sản: Giai cấp vô sản người công nhân làm thuê đại bị TLSX thân nên buộc phải bán sức lao động để sống Từ ông khẳng định “Trong tất giai cấp đại đối lập với giai cấp tư sản có giai...
 • 88
 • 842
 • 2
Vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Triết học Mác - Lênin

... nước ta vai trò giai cấp công nhân Việt Nam hướng phát triển trình công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu đề tài vai tro của giai cấp công nhân Việt Nam ... hội, giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội Ngoài giai cấp công nhân không giai tầng thay vai trò lãnh đạo họ, giai cấp công nhân có đầy đủ phẩm chất, điều kiện hẳn giai ... nói riêng, số lượng chất lượng giai cấp công nhân tăng lên, đồng thời vị trí, vai trò ngày tăng thêm Ngoài vai trò trên, giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn giữ vai trò nòng cốt chuyển dịch cấu...
 • 44
 • 2,859
 • 10
Tài liệu Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội doc

Tài liệu Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ thống giá trị xã hội doc

Cao đẳng - Đại học

... xã hội văn minh giai cấp công nhân Sự suy giảm vai trò hệ giá trị giai cấp công nhân tác động xấu tới trình ảnh hưởng tiêu cực đến việc tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng Giai cấp công nhân ... phát huy hệ giá trị giai cấp công nhân Chế độ xã hội có tác động mạnh mẽ khâu thực hóa, có vai trò định tới mức độ tiến trình xác lập hệ giá trị mới.Ở Việt Nam, hệ giá trị giai cấp công nhân bước ... hình thành hệ giá trị giai cấp công nhân Hệ giá trị nhanh chóng tiếp hợp với giá trị truyền thống dân tộc bước đầu phát huy vai trò sức hấp dẫn trình công nghiệp hóa miền Bắc giai đoạn từ 1954 -...
 • 8
 • 772
 • 2
Nghiên cứu triết học

Nghiên cứu triết học " ĐỂ HỆ GIÁ TRỊ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRỞ THÀNH MỘT HỆ GIÁ TRỊ XÃ HỘI " pot

Báo cáo khoa học

... xã hội văn minh giai cấp công nhân Sự suy giảm vai trò hệ giá trị giai cấp công nhân tác động xấu tới trình ảnh hưởng tiêu cực đến việc tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng Giai cấp công nhân ... động nhằm khẳng định phát huy hệ giá trị giai cấp công nhân Việt Nam, đưa hệ giá trị trở thành hệ giá trị xã hội Vài nét hệ giá trị giai cấp công nhân Trong đời sống thực, với phát triển phương ... trị (pháp luật thể chế trị - xã hội ) đấu tranh giai cấp lĩnh vực tư tưởng - văn hóa hai hệ giá trị giai cấp công nhân giai cấp tư sản, hệ giá trị giai cấp công nhân dần khẳng định đời sống thực...
 • 13
 • 473
 • 0
Vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam trong xây dựng môi trường văn hóa nông thôn nước ta hiện nay

Vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam trong xây dựng môi trường văn hóa nông thôn nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... CHƢƠNG 1: GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG VĂN HÓA NÔNG THÔN .7 1.1 Giai cấp nông dân Việt Nam 1.1.1 Khái niệm giai cấp nông dân 1.1.2 Sự biến đổi giai ... 21 1.2.3 Vai trò giai cấp nông dân xây dựng môi trường văn hóa nông thôn Việt Nam 36 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG 2: VAI TRÕ GIAI CẤP NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG ... trạng nguyên nhân thực trạng vai trò giai cấp nông dân Việt Nam xây dựng môi trƣờng văn hóa nông thôn nƣớc ta năm qua 47 2.1.1 Những thành tựu hạn chế vai trò giai cấp nông dân xây dựng...
 • 112
 • 1,096
 • 1
Vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam trong xây dựng môi trường văn hóa nông thôn nước ta hiện nay

Vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam trong xây dựng môi trường văn hóa nông thôn nước ta hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... CHƢƠNG 1: GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG VĂN HÓA NÔNG THÔN .7 1.1 Giai cấp nông dân Việt Nam 1.1.1 Khái niệm giai cấp nông dân 1.1.2 Sự biến đổi giai ... 21 1.2.3 Vai trò giai cấp nông dân xây dựng môi trường văn hóa nông thôn Việt Nam 36 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG 2: VAI TRÒ GIAI CẤP NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG ... thôn Việt Nam sau: kinh tế, điều kiện sống, lối sống, tâm lý, văn hóa xã hội, hệ thống trị nông thôn 1.2.3 Vai trò giai cấp nông dân xây dựng môi trường văn hóa nông thôn Việt Nam Vai trò giai cấp...
 • 31
 • 686
 • 1
Quá trình hình thành, phát triển và vai trò của giai cấp tư sản việt nam đối với phong trào cách mạng thời kì 1919  1945

Quá trình hình thành, phát triển và vai trò của giai cấp tư sản việt nam đối với phong trào cách mạng thời kì 1919 1945

Văn hóa - Lịch sử

... cứu giai cấp tư sản Việt Nam góp phần làm sáng tỏ trình hình thành phát triển giai cấp tư sản Việt Nam, để so sánh với hình thành phát triển giai cấp tư sản giới, lý giải giai cấp tư sản Việt Nam ... chủ nghĩa đế quốc Pháp Kinh tế giai cấp tư sản Việt Nam đóng vai trò nhỏ bé: Nếu so sánh kinh tế giai cấp tư sản Việt Nam với tư Pháp Việt Nam rõ ràng tư sản Việt Nam xa Các ngành công thương nghiệp ... cách rõ nét đặc điểm vai trò lịch sử giai cấp tư sản Việt Nam mặt trị Trong xã hội nước ta, giai cấp hèn yếu Từ sau đại chiến giới lần thứ (1914-1918) giai cấp tư sản Việt Nam có hai đường: thỏa...
 • 76
 • 2,325
 • 11
Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Kế toán

... Mác-Lênin vào Việt Nam Đông Dương sáng lập rèn luyện Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cáhc mạng Việt Nam từ có Đảng Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam thu nhiều ... tạc chất giai cấp công nhân, phủ nhận vị trí, vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng Chúng xuyên tạc chất cách mạng, phủ nhận vị trí, vai trò, ... TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2.1 SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân Việt Nam thật hình thành từ đầu kỉ XX Nhưng dùng khái niệm trị-xã hội học mà Ăng-ghen dùng thành giai cấp,...
 • 24
 • 7,993
 • 19
Nghiên cứu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay

Nghiên cứu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay

Khoa học xã hội

... nhiệm lên vai giai cấp công nhân Cơ sở lý luận khẳng định vai trò lịch sử giai cấp công nhân: Thứ nhất, giai cấp công nhân sản phẩm Chủ nghĩa t bản, sinh từ sản xuất đại công nghiệp Do đó, giai cấp ... Thứ ba, giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng xã hội Dới chủ nghĩa t bản, giai tầng chủ yếu xã hội gồm có: giai cấp t sản, giai cấp công nhân, nông dân tầng lớp trí thức Giai cấp ... nên giai cấp mới: giai cấp công nhân Việt Nam Nh vậy, trớc có xuất ngời Pháp, Việt Nam cha có giai cấp công nhân lực lợng sản xuất thấp kém, lạc hậu với phơng thức sản xuất phong kiến Sự đời giai...
 • 17
 • 2,153
 • 13
sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam

Khoa học xã hội

... 1,2% dõn s Va mi i, giai cp cụng nhõn Vit Nam ó tr thnh lc lng tiờn phong ca xó hi Vit Nam Trong ba phn t th k qua, giai cp cụng nhõn Vit Nam m i tin phong l ng Cng sn Vit Nam ó dn dt cỏch mng ... vi giai cp nụng dõn v cỏc tng lp lao ng khỏc Trong giai on phỏt trin mi ca t nc, liờn minh giai cp ó tr thnh c s vng chc cho i on kt dõn tc T tr thnh giai cp cm quyn, giai cp cụng nhõn Vit Nam ... đảng cộng sản việt nam 3;Một số tài liệu tham khảo khác 17 Mục lục: Sự đời phát triển giai cấp nhân việt nam Trang Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân việt nam vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân...
 • 18
 • 25,562
 • 12

Xem thêm