0

dac diem vai tro cua giai cap cong nhan tron caqch mang viet nam

vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... lượng giai cấp công nhân nước ta phát triển vững mạnh nữa, đưa đất nước vươn lên tầm cao Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam năm đổi 2.1 Vai trò tích cực giai cấp công nhân Việt Nam Vai trò giai ... Chương 2: thực trang vai trò giai cấp công nhân Việt Nam Hiện trạng số lượng cấu đội ngũ công nhân Khi xem xét mặt số lượng giai cấp công nhân Việt Nam, thấy giai cấp công nhân Việt Nam phát triển ... mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, đảng giai cấp công nhân Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hoạt động Đảng; Giai cấp công nhân cần phải đoàn kết với giai cấp...
 • 28
 • 3,578
 • 34
Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

Kế toán

... Mác-Lênin vào Việt Nam Đông Dương sáng lập rèn luyện Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cáhc mạng Việt Nam từ có Đảng Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam thu nhiều ... thức rằng, xã hội có nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội, giai cấp công nhânvai trò to lớn sản xuất công nghiệp Trong năm qua, với cố gắng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nước có 6,0 triệu công ... tạc chất giai cấp công nhân, phủ nhận vị trí, vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng Chúng xuyên tạc chất cách mạng, phủ nhận vị trí, vai trò,...
 • 24
 • 112,738
 • 144
Sứ mệnh lịch sử, vai trò của giai cấp công nhân và trách nhiệm của các tầng lớp xã hội khác

Sứ mệnh lịch sử, vai trò của giai cấp công nhân và trách nhiệm của các tầng lớp xã hội khác

Lý luận chính trị

... thuyết ứng dụng sản xuất) Vì thế, giai cấp công nhânvai trò định tồn phát triển xã hội Giai cấp công nhân có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế ... Mác-Lênin vào Việt Nam Đông Dương sáng lập rèn luyện Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ có Đảng Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam thu nhiều ... thức rằng, xã hội có nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội, giai cấp công nhânvai trò to lớn sản xuất công nghiệp Trong năm qua, với cố gắng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nước có 6,0 triệu công...
 • 22
 • 2,977
 • 9
vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa, xây dựng quan hệ sản xuất mới

Kinh tế - Quản lý

... Phần I: Giai cấp công nhân & giai cấp công nhân Việt Nam Chơng I: Khái niệm giai cấp công nhân 1.1.Sự đời, phát triển sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nói chung Quan im ca Ph.ngghen v giai cp ... cho phong tro u tranh giai cp cụng nhõn ginh thng li, a phong tro cụng nhõn t u tranh t phỏt n t giỏc, t giai cp t mỡnh n giai cp cho mỡnh Cú th khng nh vic phỏt hin s mnh lch s ca giai cp cụng ... cỏch mng vụ sn lụi cun vo phong tro; nhng iu kin sinh hot ca h li khin h sn sng bỏn mỡnh cho phe phn ng hn Trong cụng cuc i mi Vit Nam hin nay, giai cp cụng nhõn Vit Nam bao gm nhng ngi lao ng trớ...
 • 30
 • 3,504
 • 17
phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kinh tế chính trị

... giai cấp công nhân nước ta phát triển vững mạnh nữa, đưa đất nước vươn lên tầm cao 2.3 Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam năm đổi 2.3.1 Vai trò tích cực giai cấp công nhân Việt Nam Vai trò giai ... khẳng định CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 2.1 Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam yêu cầu cấp bách nghiệp công ... ta lại lãnh đạo giai cấp công nhân nhân dân nước tiếp tục làm nên kỳ tích Trong nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, vai trò cách mạng, vai trò lãnh đạo, tính tiên phong giai cấp công nhân...
 • 33
 • 3,258
 • 13
Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước docx

Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước docx

Cao đẳng - Đại học

... Phát huy vai trò giai cấp công nhân không nhiệm vụ thân giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn mà “ nhiệm vụ quan trọng cấp bách Đảng, Nhà nước, hệ thống trị, người công nhân toàn xã hội.” Trong ... Để phát huy vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân nghiệp cách mạng đồng thời góp phần tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng, đòi hỏi công tác phát triển ... lực giai cấp công nhân có ý nghĩa định Tập trung xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện, xứng đáng lực lượng nòng cốt, đầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, trực tiếp nâng cao chất giai...
 • 3
 • 945
 • 6
TIỂU LUẬN VỊ TRÍ, VAI TRÒ của GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HOÁ HIỆN NAY

TIỂU LUẬN VỊ TRÍ, VAI TRÒ của GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HOÁ HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... chất sâu xa khủng hoảng vai trò lãnh đạo giai cấp tiên tiến Trong cấu xã hội Việt Nam lúc có giai cấp công nhân, đặc điểm độc đáo mình, có vai trò lãnh đạo cách mạng Thế giai cấp công nhân chưa ... tiếp tục phát triển Trong điều kiện Lênin phát triển lý luận Mácxít giai cấp công nhân “điều chủ yếu học thuyết Mác” “Trong tất giai đoạn đấu tranh giới mới, chủ nghĩa cộng sản, giai cấp công nhân ... nhận vai trò giai cấp vô sản công kích khái niệm khoa học Mác - Ăngghen giai cấp giai cấp vô sản Một số người nêu lên tư tưởng “phi kinh tế” giai cấp để xóa mờ quan niệm chủ nghĩa Mác cho giai...
 • 18
 • 9,692
 • 41
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH - HĐH

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH - HĐH

Cao đẳng - Đại học

... Địa vị KT-XH GCCN CNTB tạo sở khách quan mang tính qui luật: + Mâu thuẩn QHSX-LLSX + Mâu thuẩn GCTS-GCCN 03/13/15 SMLS 15 II/ NHỮNG ĐKCQ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐCS TRONG THỰC HIỆN SMLS CỦA GCCN 1/Những ... 03/13/15 SMLS 24 IV/ GCCN VN TRONG QUÁ TRÌNH CNHHĐH 1/ Xét lịch sử hình thành - Là sản phẩm trình khai thác thuộc địa nên đời trước GCTS dân tộc 03/13/15 SMLS 25 III/ GCCN VN TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH ... I/ GCCN VÀ NỘI DUNG SMLS CỦA GCCN TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY 1/ Về giai cấp công nhân - Về thuất ngữ: CN MLN có nhiều “từ đồng nghĩa”: GCVS; GCVS đại...
 • 33
 • 2,397
 • 6
Phát huy vai trò của giai cấp công nhân ở Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phát huy vai trò của giai cấp công nhân ở Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Khoa học xã hội

... vai trò Trong mối quan hệ vị vai trò vị thường ổn định hơn, biến đổi hơn, vai trò biến động Thông thường biến đổi vai trò phụ thuộc vào biến đổi vị Vị biến đổi vai trò biến đổi Từ quan niệm vai ... trưng giai cấp vô sản: Giai cấp vô sản người công nhân làm thuê đại bị TLSX thân nên buộc phải bán sức lao động để sống Từ ông khẳng định “Trong tất giai cấp đại đối lập với giai cấp tư sản có giai ... GCCN giai cấp lãnh đạo cách mạng, mà giai tầng thay Trí thức Việt Namvai trò quan trọng trình đẩy 24 mạnh CNH, HĐH trí thức giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đội ngũ trí thức Việt Nam trí...
 • 88
 • 842
 • 2
Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong cuộc đổi mới đất nước

Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong cuộc đổi mới đất nước

Khoa học xã hội

... động nhiều chiều đến vai trò giai cấp công nhân giai đoạn 1.2 QUAN NIỆM VỀ VAI TRÕ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Giai cấp công nhân Việt Namvai trò to lớn công đổi ... THỰC TRẠNG VAI TRÕ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƢỚC 2.1 THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ VỀ VAI TRÕ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƢỚC Giai cấp ... CHUNG VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VÀ QUAN NIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC 1.1 Tình hình chung giai cấp công nhân Việt Nam 10 10 1.2 Quan niệm vai trò giai cấp...
 • 131
 • 2,337
 • 3
Vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Triết học Mác - Lênin

... NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 3.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước việc nâng cao vai trò giai cấp công nhân Việt Nam trình ... hội, giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội Ngoài giai cấp công nhân không giai tầng thay vai trò lãnh đạo họ, giai cấp công nhân có đầy đủ phẩm chất, điều kiện hẳn giai ... nói riêng, số lượng chất lượng giai cấp công nhân tăng lên, đồng thời vị trí, vai trò ngày tăng thêm Ngoài vai trò trên, giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn giữ vai trò nòng cốt chuyển dịch cấu...
 • 44
 • 2,859
 • 10
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trung học cơ sở - phổ thông

... Giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng - Giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để - Giai cấp công nhân giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao - Giai cấp công nhân ... giai đoạn cao chủ nghĩa cộng sản, không giai cấp, không nhà nước, giai cấp vô sản tự xóa bỏ với tư cách giai cấp thống trị 32/96 b Động lực cách mạng xã hội chủ nghĩa Giai cấp công nhân vừa giai ... 33/96 dựng CNXH Giai cấp nông dân có nhiều lợi ích thống với lợi ích giai cấp công nhân, giai cấp trở thành động lực to lớn cách mạng xã hội chủ nghĩa Trong đấu tranh giành quyền, giai cấp công...
 • 96
 • 7,256
 • 46
CHƯƠNG IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA pdf

CHƯƠNG IV: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA pdf

Cao đẳng - Đại học

... cách mạng Giai cấp thống trị suy yếu Những người bị áp bị đẩy đến đường Giai cấp lãnh đạo đủ lực Kinh tế Thời cách mạng Giai đoạn I Giành quyền Trong nước: Giai cấp thống trị hoang mang, xâu ... nhân dân lao động Giai cấp có khả lãnh đạo cách mạnggiải phóng toàn XH Đặc điểm trị - xã hội GCCN  Giai cấp tiên tiến thời đại ngày  Giai cấp có tính cách mạng triệt để  Giai cấp có ý thức ... gian  Các giai đoạn phát triển hình thái KT – XH CSCN SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN QUAN ĐIỂM PHÂN KÌ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Hình thái KT – XH TBCN Hình thái KT – XH CSCN Giai đoạn thấp (CNXH) Giai đoạn...
 • 27
 • 2,509
 • 23
chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học

... Giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng - Giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để - Giai cấp công nhân giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao - Giai cấp công nhân ... biểu khái niệm như: - Giai cấp vô sản, - Giai cấp vô sản đại, - Giai cấp công nhân đại, - Giai cấp công nhân đại công nghiệp,… Những thuật ngữ biểu thị khái niệm thống nhất, giai cấp công nhân 4/96 ... khả cho giai cấp đoàn kết với giai cấp tầng lớp khác đấu tranh chống lại giai cấp tư sản để giải phóng giải phóng toàn xã hội 17/96 b Những đặc điểm trị - xã hội giai cấp công nhân: - Giai cấp...
 • 24
 • 2,623
 • 1
chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học

... quan qui định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân b/Những đặc điểm trị - xã hội giai cấp công nhân “Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vô sản giai cấp thực cách mạng Các ... xã hội khác Vai trò: Giai cấp công nhân Việt Nam non trẻ sớm giai cấp lãnh đạo Cách mạng 39 3 .Vai trò Đảng Cộng sản trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công ... Giai cấp Tư sản Sức LĐ 11 Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a/ Khái niệm Hai đặc trưng giai cấp công nhân: Giai cấp tư sản …mà lớn lên giai cấp vô sản, giai cấp công nhân đại...
 • 49
 • 3,387
 • 6
CHƯƠNG 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA doc

CHƯƠNG 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA doc

Cao đẳng - Đại học

... định sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Vai trò Đảng cộng sản q trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Giai cấp cơng nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân a Khái niệm giai cấp cơng nhân ... điểm trị - xã hội giai cấp cơng nhânGiai cấp tiên phong cách mạngGiai cấp có tinh thần cách mạng triệt để • Giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao • Giai cấp có chất quốc tế Vai trò Đảng Cộng ... ®· ®đ n¨ng lùc l·nh ®¹o Kinh tÕ Giai ®o¹n Giµnh chÝnh qun Giai ®o¹n X©y dùng CNXH chÝnh trÞ Đặng Văn Thanh Thêi c¬ c¸ch m¹ng - Trong n­íc: + G/c thèng trÞ hoang mang, x©u xÐ lÉn + Phong trµo CM,...
 • 58
 • 4,006
 • 27
slide bài giảng ktct chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

slide bài giảng ktct chương 7 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế chính trị

... SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1.1 Khái niệm giai cấp công nhânGiai cấp ... để dựng xã hội mới-XHCN giai chế lao xây Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 2.1 Địa vị KT-XH giai cấp công nhân • Trong sản xuất lớn, giai cấp công nhân lực ... công nhânGiai cấp tiên phong, có tinh thần cách mạng triệt để • Giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao • Giai cấp có chất quốc tế Vai trò Đảng Cộng sản trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công...
 • 29
 • 11,138
 • 19
slide bài giảng ktct chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xhcn

slide bài giảng ktct chương vii sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xhcn

Kinh tế chính trị

... tổ chức kỷ luâêt cao - Có chất quốc tế Vai tro Đảng côêng sản trình thực hiêên SMLS GCCN: a)Tính tất yếu qui luâêt hình thành Đảng GCCN: - Thông qua vai tro lãnh đạo Đảng GCCN ý thức vị trí ... dung CM XHCN • Nội dung chủ yếu giai đoạn hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa, qua nhận thức tính định hướng XHCN kinh tế Việt Nam Các thuật ngữ cần nắm • • • • Giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch ... + Nhà nước mang chất GCCN, dân, dân dân + Giải phóng người, tạo điều kiêên phát triển toàn diêên 22 c) Giai đoạn cao hình thái kinh tế – xã hôêi côêng sản chủ nghĩa 23 Những lưu ý giai đoạn phát...
 • 28
 • 3,059
 • 0
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Triết học Mác - Lênin

... CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN  CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHIĨA  HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN QUAN ĐIỂM VỀ GCCN Giai cấp vô sản Giai cấp công nhân Giai ... BẢN 40 GIAI ĐOẠN CAO KHÁI NIỆM 41 GIAI ĐOẠN CAO ĐẶC TRƯNG VỀ PHÁT TRIỂN LLSX 42 GIAI ĐOẠN CAO CHÍNH TRỊ Sứ mạng lịch sử GCCN cách mạng xã hội chủ nghĩa Sứ mạng lịch sử giai cấp công nhân 43 GIAI ... bảo vệ nhà nước, đoàn kết dân tộc u Yo -Trong thời kỳ đấu tranh: Liên minh thành lực lượng hùng mạnh, dùng sức mạnh để lật đổ quyền, thiết lập chuyên - Trong thời kỳ xây dựng CNXH: Liên minh để...
 • 46
 • 1,541
 • 1
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Cao đẳng - Đại học

... gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn * Ni dung liờn minh gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn Liờn minh v chớnh tr: - Trong thi k u tranh ginh chớnh quyn : ginh ly chớnh quyn v tay giai ... S CA GIAI CP CễNG NHN Giai cp cụng nhõn v s mnh lch s ca giai cp cụng nhõn a Khỏi nim giai cp cụng nhõn Mỏc v ngghen ó dựng mt s thut ng khỏc biu hin khỏi nim GCCN nh: giai cp vụ sn, giai cp ... minh gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn Phi m bo vai trũ lónh o ca giai cp liờn minh cụng - nụng Phi m bo nguyờn tc t nguyn Phi kt hp ỳng n cỏc li ớch ca giai cp cụng nhõn v giai cp...
 • 42
 • 969
 • 1

Xem thêm