0

gai bai tap lien he giua cung va day

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... giữacung bị chắn ? Vẽ cung AB = 850 ? dây căng hai cung dây đường tròn, Trong cung phân biệt n A O m Ví dụ: Dây AB căng hai cung AmB AnB Trên hình, cung AmB cung nhỏ, cung AnB cung lớn B D 1) Định ... AB hai cung hai dây dây CD dự đoán số đo Chiều ngược lại định lý nhỏ AB Cho đường?tròn (O), có cungnhư ? căng cung cung AB nhỏ cung CD cung nhỏ CD nhỏ Em có nhận xét hai dây căng hai cung đó? ... tacụmbiếtcung căng dây trước ta dùng từ mối liên hệ cung góc cung để mối liên hệ dây căng tâm tương ứng Phát biểu nghĩa chung hai đo Bàigiữa cung địnhdây cósự tâm hệ sốmút ta nhận xétgóc liên giữacung...
 • 13
 • 2,083
 • 3
Bài soạn lien he giua cung va day

Bài soạn lien he giua cung va day

Toán học

... Câu đúng: Hai cung có số đo Hai cung căng hai dây Vi cỏc cung nh mt ng trũn, cung nh hn cng dõy nh hn Dây lớn căng cung lớn CNG C-LUYN TP C Quan sỏt hỡnh v so sỏnh dõy AB,CD v cung ln AB,CD? ... CD nh hn dõy AB,nhng cung CD (cung ln) ln hn cung AB Khi so sỏnh hai cung, dõy cung cỏc em cõn chỳ ý iu gỡ ? CNG C-LUYN TP (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây ... Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Bi toỏn: Cho hỡnh v vi cỏc cung nh hóy Chng minh: a ) ằ = CD AB = CD AB ằ b) AB = CD ằ = CD AB ằ Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Quan sỏt hỡnh v, hóy...
 • 7
 • 573
 • 0
LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY docx

LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY docx

Toán học

... lời số đo Bài 6/69: -yêu cầu HS tính => cung nhỏ a/ xét tam giác AOB có BAO=1/2 BÂC(AO số đo cung nhỏ ; => sđ cung phân giác => BÂO=300 tương tự có ABO=30 cung lớn ? lớn => AÔB=1800-300-300=1200 ... Ô1=Ô2 nên -GV theo dõi HS vẽ -HS vẽ hình M1+M2+Ô1+Ô2=1800 hình AMB+AÔB=1800=> AÔB=1800-35 0=1450 hay -AO;BO; CO -Tính góc AOB áp tia phân b/ góc tâm AÔB=145 =>s cung nhỏ AB=145 ; s cung lớn AB =3600-1450=2150 ... AÔB ? AÔB=450 => sđ AB (nhỏ)=45 AÔT 0 vuông cân A Vậy số đo cung lớn AB =360 -45 =315 / muốn tính số đo -tính sđ cung Bài 5-sgk/69 A cung lớn cần tính nhỏ AB biết AMB=350 M GV yêu cầu HS làm -HS...
 • 4
 • 1,475
 • 9
Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 2 Liên hệ giữa cung và dây

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 2 Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... so sánh độ lớn dây AB CD? B K D Tiết 24: LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Bài toán: Cho AB CD hai dây (khác đường kính) đường tròn (O;R).Goi OH, OK theo thứ tự khoảng cách từ O đến AB, CD Chứng minh rằng: ... Thắng KIỂM TRA BÀIBài toán: Cho AB CD hai dây (khác đường kính) đường tròn (O;R).Goi OH, OK theo thứ tự khoảng cách từ O đến AB, CD Chứng minh rằng: OH2 + HB2 = OK2 + KD2 Bài toán cho biết ... OH2 + HB2 = OK2 + KD2 Bài toán: Cho AB CD hai dây (khác đường kính) đường tròn (O;R).Goi OH, OK theo thứ vào dấu …để hoàn thiện nội dung sau: Bài toán 2: Hãy điền tự khoảng cách từ O đến AB, CD...
 • 21
 • 777
 • 0
Bài giảng Tiết 40. Liên hệ giữa cung và dây

Bài giảng Tiết 40. Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... n O m B Tìm sđAnB; sđAmB ? Liên hệ cung dây Tiết 40 A, B thuộc (O) ? Trên hình có cung AB, có dây AB? n O A m B Hai cung AnB, AmB căng dây AB Dây AB căng hai cung AmB,AnB C D O AB ? CD AB ... OK  ÔC Tiết 40 Liên hệ cung dây C D O A B AB = CD  AB =CD AB > CD  AB > CD AB < CD AB < CD  Bài tập 10 sgk Cho (O;R); R = 2cm A X X B X 600 O X X X a) Nêu cách vẽ cung AB có số đo 600 AB ... 12 120 80 60 10 30 15 150 45 6 7 8 9 10 CD=2,6cm 10 Viết GT, KL định lí? Định lí a) AB, CD hai cung (O) GT D B AB > CD KL C AB > CD O b) A AB, CD hai dây (O) GT AB > CD KL AB >CD C K O D A H...
 • 13
 • 735
 • 3
tiết 39- Liên hệ giữa cung và dây

tiết 39- Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... góc tâm số đo cung) Tiết 39: liên hệ gi a cung dây II nh lớ Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Hai cung cng hai dây b) Hai dây cng hai cung C III nh lớ D Với hai cung nhỏ đường ... sánh cung nhỏ BC, BD b) Chứng minh B điểm gia cung EBD ( tức điểm B chia cung EBD thành hai cung nhau: BE = DB ) E A (O)X (O) ti A v B O AOC, AOD l ng kớnh O' GT AC ct (O) ti E C KL So sỏnh cung ... A ? S AnB = 360 a m B n Tiết 39: liên hệ gi a cung dây Hai cung AmB v AnB cng dõy AB A m B O n Dõy AB cng hai cung AmB v AnB Tiết 39: liên hệ gi a cung dây I Bài Toán B a) Bi toỏn1 C D A O Chứng...
 • 14
 • 1,885
 • 3
LIỆN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

LIỆN HỆ GIỮA CUNG DÂY

Toán học

... LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY m Dây AB căng hai cung phân biệt: cung nhỏ AmB cung lớn AnB O A n B LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY A a) Nhóm: GT KL » » AB = CD AB = CD ... O' ĐỊNH LÝ1: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: A B a) Hai cung căng hai dây O C b) Hai dây căng hai cung » » AB = CD ⇔ AB = CD D Bài tập: ... B • • ĐỊNH LÝ 2: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY D Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: C a) Cung lớn căng dây lớn A b) Dây lớn căng cung lớn » » AB > CD ⇔ AB > CD O C B C D...
 • 15
 • 2,271
 • 5
Liên hệ giữa cung và dây

Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... Hãy điền từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có dấu () câu sau để phát biểu A Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành m cung hai phần, phần gọi Đoạn thẳng AB gọi dây cung Các cung AmB, AnB ... nhau, cung lớn căng dây AB > CD AB > CD C B nhỏ d Khi so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008 Tiết 39 Liên hệ cung ... tròn : Giờ em học 1) Hai cung vấn đề gì? căng hai dây a) AB = CD => AB = CD O 2) Hai dây b) AB = CD => AB = CD căng hai cung C D 3) Cung lớn căng dây lớn 4) Dây lớn căng cung lớn A A O D AB > CD...
 • 14
 • 1,050
 • 4
Liên hệ giữa cung và dây của đường tròn (Toán 9)

Liên hệ giữa cung dây của đường tròn (Toán 9)

Toán học

... Hãy điền từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có dấu (…) câu sau để phát biểu A Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành m cung hai phần, phần gọi … Đoạn thẳng AB gọi dây cung … Các cung AmB, AnB ... AB > CD nhau, cung lớn căng dây C B nhỏ d Khi so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Thứ ngày tháng 01 năm 2008 TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY 1.Định ... cung BD M O Hướng dẫn: C -Kẻ đường kính MN // CD, so sánh cung B AM cung BN (Thông qua góc A, B tam giác AOB -Tương tự, so sánh cung CM cung DN, từ dó suy đpcm Thứ ngày tháng 01 năm 2008 HẾT GIỜ...
 • 12
 • 5,343
 • 9
Gián án lien he giua cung va day

Gián án lien he giua cung va day

Toán học

... Câu đúng: Hai cung có số đo Hai cung căng hai dây Vi cỏc cung nh mt ng trũn, cung nh hn cng dõy nh hn Dây lớn căng cung lớn CNG C-LUYN TP C Quan sỏt hỡnh v so sỏnh dõy AB,CD v cung ln AB,CD? ... CD nh hn dõy AB,nhng cung CD (cung ln) ln hn cung AB Khi so sỏnh hai cung, dõy cung cỏc em cõn chỳ ý iu gỡ ? CNG C-LUYN TP (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây ... Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Bi toỏn: Cho hỡnh v vi cỏc cung nh hóy Chng minh: a ) ằ = CD AB = CD AB ằ b) AB = CD ằ = CD AB ằ Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Quan sỏt hỡnh v, hóy...
 • 7
 • 337
 • 1
Hinh9-Tiet 39 (lien he giua cung va day)

Hinh9-Tiet 39 (lien he giua cung va day)

Toán học

... căng cung phân biệt (căng cung lớn cung nhỏ) - Cung AmB cung nhỏ - Cung AnB cung lớn b): Cho đờng tròn (O), dây AB dây CD Chứng minh cung nhỏ AB cung nhỏ CD Bài toán: a): Cho đờng tròn (o) có cung ... Hệ GIữA CUNG DÂY Giới thiệu khái niệm : Ngời ta dùng cụm từ cung căng dây dây căng cung để mối liên hệ cung dây có chung hai mút B Ví Dụ: Trong đờng tròn tâm O dây AB căng cung AmB cung AnB ... cung C Ngựơc lại đờng Trong dây AB (o) tròn lớn dây CD Hãy cung nhỏ AB solớn cung sánh cung nhỏ CD Hãy nhỏ AB cung nhỏ CDdây so sánh ? AB dây CD ? D C O A B C D O O B A 1.Định lý 1: Với hai cung...
 • 18
 • 409
 • 2
Lien he giua cung va day

Lien he giua cung va day

Toán học

... Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Cung lớn căng dây lớn b) Dây lớn căng cung lớn Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Cung lớn căng dây ... Dây lớn căng cung lớn Định lí Bài tập: Hãy chọn khẳng định khẳng định sau A Hai cung căng hai dây B Trong đường tròn cung lớn căng dây lớn C Với hai cung nhỏ đường tròn dây lớn căng cung lớn Bài ... Bài tập Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Hai cung căng hai dây b) Hai dây căng hai cung Nghiệm lại Định lí Bi : Cho (O;R) nh hỡnh v bit...
 • 17
 • 336
 • 0
Lien he giua cung và dây

Lien he giua cung dây

Toán học

... cung có số đo Đúng B Hai cung có số đo Sai C Trong hai cung, cung có số đo lớn cung lớn D Trong hai cung đường tròn, cung có số đo nhỏ nhỏ Sai Đúng Bài : LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY n O B m A Cung ... GIỮA CUNG DÂY Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Hai cung căng hai dây b) Hai dây căng hai cung Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Cung ... Cung căng cung “Dây căng dây” Trong xét cung nhỏ Bài 2: LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Định lí a) GT AB = CD D C KL AB = CD CM: Ta có: ¼ = CD (gt) AB ¼ · COD (hai góc tâm Suy ra: AOB=· chắn hai cung nhau)...
 • 11
 • 334
 • 0
tiết 39 liên hệ giữa cung và dây

tiết 39 liên hệ giữa cung dây

Toán học

... tròn (O; 2cm) Nêu cách vẽ cung AB có số C đo 600 Hỏi dây AB dài xentimét? b) Làm để chia đường tròn thành cung nhau? Giải: a) Vẽ (O; 2cm) C Vẽ góc tâm có số đo 600 Góc chắn cung AB có có số đo 600 ... độ R vẽ điểm B ;C; D; E; F cho AB=BC=CD=DE=EF=FA Cách vẽ có dây nhau, có cung Mỗi cung có số đo 600 Tiết 39: LIÊN HỆ GiỮA CUNG DÂY A 1) Định lí 1(SGK) » » a) AB = CD ⇒ AB = CD » » b) AB = CD ... 11 ; 12 ; 13 ; 14 /75 ; 76 –SBT - Bài tập thêm: Nếu tiếp tuyến song song với dây cung thỉ tiếp điểm chia đơi cung căng dây ...
 • 8
 • 422
 • 0
lien he giua cung va day cung

lien he giua cung va day cung

Toán học

... tròn ằ ằ AB > CD AB > CD nhau, cung lớn căng dây C B nhỏ d Khi so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Tiết 39 Liên hệ cung dây 1.Định lí 1(SGK) Luyện ... cung BD M O Hướng dẫn: C -Kẻ đường kính MN // CD, so sánh cung B AM cung BN (Thông qua góc A, B tam giác AOB -Tương tự, so sánh cung CM cung DN, từ dó suy đpcm HếT GIờ Bắt Đầu Câu hỏi 1: Kim kim ... giờ? 300 450 600 900 HếT GIờ Bắt Đầu Câu hỏi 2: Câu đúng: Hai cung có số đo Hai cung căng hai dây Hai cung có số đo Dây lớn căng cung lớn N M A D B C O Câu 3: Trong hình vẽ trên: AB = BC = CD...
 • 11
 • 3,502
 • 12
Hình học lớp 9 - Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY potx

Hình học lớp 9 - Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY potx

Toán học

... chắn cung AB có số đo 600  cân OAB có: Ô = 600 nên tam giác  AB = R = cm A - Đầu bảng phụ O B b) Lấy A tuỳ ý bán kính R Dùng com pa có bán kính R vẽ điểm A2, A3 cách vẽ cho biết có dây cung ... cách vẽ cho biết có dây cung nhau: A1A2 = A2A3 = = A5A6 = A6A1 = R  có cung nhau: A1A2 = A2A3 = = A5A6 = A6A1 Mỗi dây cung có số đo 600 Hoạt động ĐỊNH LÍ - GV yêu cầu HS đọc - HS đọc định lí ... (OAB cân) hai dây // nên AOM = BON  Sđ AM = Sđ BN (1) Tương tự Sđ CM = Sđ DN (2) Vì C nằm cung AM D nằm cung BN, từ (1) (2): Sđ AM - Sđ CM = Sđ BN - Sđ DN Hay: Sđ AC = Sđ BD b) TH O nằm hai dây...
 • 9
 • 1,035
 • 0
liên hệ giữa cung và dây

liên hệ giữa cung dây

Toán học

... sánh cung BE cung EC ∆ASD cân ⇓ · · SAD = SDA ; SA = SD ⇓ E ˆ Ta có: ADS = sdAB + sdCE (góc có đỉnh bên đ/ tròn) AE góc t/tuyến dây) ˆ ˆ Mà BAE = CAE ⇒ BE = EC ⇒ sđ cung AB + sđ cung EC = sđ cung ... (liên hệ dây cung) có 0M = N = R ⇒ AB trung trực MN ⇒ IM = IN Chú ý AB ⊥ NM I AM = AN IM = IN 4) Hướng dẫn nhà: (1’) Học thuộc định lý 1; – nắm vững mối quan hệ đường kính, cung dây cung đường ... GV u cầu HS trình bày c/m theo sơ đồ Tương tự cầu b GV hướng dẫn HS c/m GV u cầu HS thực trình bày c/m ? Qua định lý Nếu dây suy điều ? cung suy điều ? GV dây khơng cung tương ứng ntn? GV u cầu...
 • 11
 • 306
 • 0

Xem thêm