0

bài 2 liên hệ giữa cung và giây cung bài tập

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... BàiNgười chúng tacụmbiếtcung căng dây trước ta dùng từ mối liên hệ cung góc cung để mối liên hệ dây căng tâm tương ứng Phát biểu nghĩa chung hai đo Bàigiữa cung địnhdây cósự tâm hệ sốmút ... xétgóc liên giữacung bị chắn ? Vẽ cung AB = 850 ? dây căng hai cung dây đường tròn, Trong cung phân biệt n A O m Ví dụ: Dây AB căng hai cung AmB AnB Trên hình, cung AmB cung nhỏ, cung AnB cung ... Nhắc lại nhận xét quan hệ Ngược lại dây AB hai cung hai dây dây CD dự đoán số đo Chiều ngược lại định lý nhỏ AB Cho đường?tròn (O), có cungnhư ? căng cung cung AB nhỏ cung CD cung nhỏ CD nhỏ Em có...
 • 13
 • 2,083
 • 3
Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Toán học

... - 2b – Vì a < b, nhân hai vế với ( -2) , ta có -2a > -2b, Cộng hai vế với (-3) ta có -2a – > -2b – b 2a – < 2b + Vì a < b, nhân hai vế với 2, ta có 2a < 2b , Cộng hai vế với (-3) ta có 2a – < 2b ... c∈R ) TIẾT 60- BÀI : LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP NHÂN ( -2) .2 3 .2 Bài tập Cho ba số a , b , c mà c > trống Nếu a < b ac Nếu a > b ac Nếu a ≥ b ac Nếu a ≥ b ac 0, điền dấu , ≥, ≥ vào ô < > ≤ ≥ ... < c Bài tập Cho biết a âm hay dương biết : a 2a < 3a ⇒ a > b -2a < -3a ⇒ a < c -15a < 12a ⇒ a > c -15a > 12a ⇒ a < a a d > f −1 2 > a a ⇒ a < (a ≠ 0) ⇒ a > Bài tập Cho a < b, chứng tỏ a -2a –...
 • 17
 • 2,107
 • 7
tiết 39- Liên hệ giữa cung và dây

tiết 39- Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... A ? S AnB = 360 a m B n Tiết 39: liên hệ gi a cung dây Hai cung AmB v AnB cng dõy AB A m B O n Dõy AB cng hai cung AmB v AnB Tiết 39: liên hệ gi a cung dây I Bài Toán B a) Bi toỏn1 C D A O ... Vậy: AB = CD (Liên hệ giưã góc tâm số đo cung) Tiết 39: liên hệ gi a cung dây II nh lớ Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Hai cung cng hai dây b) Hai dây cng hai cung C III ... AB = CD => AOB = COD (Liên hệ giưã cung góc tâm) OA = OB = OC = OD = R AOB = COD (c.g.c) AB = CD (hai cạnh tương ứng) Tiết 39: liên hệ gi a cung dây I Bài Toán Bi toỏn2 Chứng minh : Xét AOB...
 • 14
 • 1,885
 • 3
LIỆN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

LIỆN HỆ GIỮA CUNG DÂY

Toán học

... LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY m Dây AB căng hai cung phân biệt: cung nhỏ AmB cung lớn AnB O A n B LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY A a) Nhóm: GT KL » » AB = CD AB = ... LÝ1: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: A B a) Hai cung căng hai dây O C b) Hai dây căng hai cung » » AB = CD ⇔ AB = CD D Bài tập: 10/SGK a) ... LÝ 2: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY D Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: C a) Cung lớn căng dây lớn A b) Dây lớn căng cung lớn » » AB > CD ⇔ AB > CD O C B C D O O B A Bài...
 • 15
 • 2,271
 • 5
Liên hệ giữa cung và dây

Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 20 08 Tiết 39 Liên hệ cung dây 1.Định lí 1(SGK) Luyện tập Trong đường tròn (O): Bài 2: Cho (O; 2cm), biết số đo cung A AB 600.Tính ... => AB = CD D 2. Định lí A AB > CD AB > CD B O Trong đường tròn (O): B B 2cm D C A O Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 20 08 Tiết 39 Liên hệ cung dây 1.Định lí 1(SGK) Luyện tập Bài 3: (Bài 14 SGK) ... cũ Bài 1: Cho (O; 2cm), biết góc AOB 600.Tính số đo cung nhỏ AmB số đo cung lớn AnB B m A SđAmB = AOB = 600 60 O SđAnB = 3600 600 = 3000 n Kiểm tra cũ:Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 20 08 Bài 2: ...
 • 14
 • 1,050
 • 4
Tieât 24: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ dây đến cung

Tieât 24: Liên hệ giữa dây khoảng cách từ dây đến cung

Toán học

... nh lớ pytago vo cỏc tam giỏc vuụng OHB v OKD, ta cú: OH2 +HB2 = OB2 = R2 (1) OK2 + KD2 = OD2 = R2 (2) T (1) v (2) suy OH2 +HB2 = OK2 + KD2 A H O C B R K *Chỳ ý: Kt lun ca bi toỏn trờn ỳng nu mt ... OK2 + KD2 A H O C B R K D Tit 24 : LIấN H GIA DY V KHONG CCH T TM N DY Bi toỏn: A H O Gii: pdng nh lớ pytago vo cỏc tam giỏc vuụng OHB v OKD, ta cú: OH2 +HB2 = OB2 = R2 (1) OK2 + KD2 = OD2 = R2 ... OH2 + HB2 = OK2 + KD2 Nên OH2 = OK2 OH=OK Nhóm Nhóm A Bài giải OH AB OK CD H O AH = HB = AB C B R K D CK = KD = CD ( Quan hệ đường kính v dây ) Mặt khác OH = OK ( gt ) Suy OH2 = OK2 Mà OH2...
 • 19
 • 514
 • 2
(Hình học 9 - Chường II: Đường tròn) Bài giảng: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây

(Hình học 9 - Chường II: Đường tròn) Bài giảng: Liên hệ giữa dây khoảng cách từ tâm tới dây

Toán học

... vuông E, ta có: 2 AB 40 OE = OA EA = OA ữ = 25 ữ = 15cm 2 2 Trong OFC vuông F, ta có: CF2 = OC2 OF2 = OC2 (EF OE )2 = 25 2 (22 15 )2 = 576 CD = 2CF = 576 10 tập lần Bài 1: Cho đờng ... AB < BC OE = OF BC = AC AB < AC tập lần Bài tập 1: Cho đờng tròn (O) điểm P bên đờng tròn Vẽ dây Bài tập 2: Bài tập 3: Bài tập 4: Bài tập 5: Bài tập 6: Bài tập 7: AB vuông góc với OP P Vẽ dây ... minh rằng: OH2 + HB2 = OK2 + KD2 Giải Sử dụng hình 68/tr 104 Sgk Sử dụng định lí Pytago cho tam giác OHB OKD, ta đợc: OH2 + HB2 = OB2 = R2 (1) OK2 + KD2 = OD2 = R2 (2) 2 2 Từ (1) (2) suy OH +...
 • 10
 • 1,844
 • 0
Bai 17. Moi lien he giua Gen va ARN

Bai 17. Moi lien he giua Gen va ARN

Tư liệu khác

... luận +Quá trình tổng hợp ARN theo nguyên tắc ? +Nêu mối quan hệ genARN? vào mạch đơn +Các nuclêotit mạch khuôn liên kết với nuclêotit +Liên kết theo nguyên tắc tự theo nguyên tắc bổ bổ sung:A-U,T-A, ... Các nhóm thảo luận thống - Quá trình tổng hợp ARN: hợp ARN dựa vào hình 17 .2 ý kiến +Gen tháo xoắn, tách dần - GV yêu cầu HS hình 17 .2 +ARN đợc tổng hợp dựa thành mạch đơn Giáo án sinh Ngời soạn ... giảng dạy : GV : nguyễn văn lực trả lời câu hỏi SGK +ARN đợc tổng hợp dựa vào hay hai mạch đơncủa gen? +Các loại nuclêôtit liên kết với tạo thành mạch ARN? +Nhận xét trình tự đơn phân ARN so với...
 • 3
 • 607
 • 0
TIÊT39 LIÊN HÊ GIƯA DÂY VA CUNG

TIÊT39 LIÊN GIƯA DÂY VA CUNG

Toán học

... D Bài tập: Cho hình vẽ sau : a) C/m: Cung nhỏ AB = cung nhỏ CD Vì ∠ 01 = ∠ ⇒ m O b) C/m: cung nhỏ AC > cung nhỏ CD Vì ∠ = ∠ 01 〈∠ 03 => CD nhỏ AC C B sđ AB = sđ CD ⇒ AB = CD A Tiết 39: Bài LIÊN ... B Bài tập B a) Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 2cm Hãy nêu cách vẽ cung AB có số đo 600 Hỏi dây AB dài cm ? O A3 b) Làm để chia đường tròn (o) thành 06 cung ? A4 60 cm A2 A1 O A5 A6 A C 2. Định ... lí 2( Áp dụng với hai cung nhỏ ), SGK: Cung nhỏ AB > cung nhỏ CD ⇔ D AB > CD  Định lí với trường hợp hai đường tròn Vd: Cung nhỏ AB > cung nhỏ HG => AB > HG Vì với định lí , ta áp dụng cho cung...
 • 11
 • 451
 • 1
Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 3: Liên hệ giữa dây khoảng cách từ tâm đến dây

Toán học

... OH2 + HB2 = OK2 + KD2 *Chú ý: (sgk) D O A H B Giải: Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông OHB OKD, ta có: OH2 + HB2 = OB2 = R2 (1) OK2 + KD2 = OD2 = R2 (2) Từ(1) (2) Suy ra: OH2 + HB2 = ... KD Suy ra: HB2 = KD2 (2) Từ (1 )và (2) =>OH2 = OK2,nên: OH =OK b)Nếu OH = OK thì: OH2 = OK2 (3) Từ (1) (3) suy ra: HB2 = KD2 Nên:HB =KD=>2HB = 2KD=>AB=CD Tiết 23 : LIÊN H Ệ GI ỮA DÂY KHO ẢNG CÁCH ... OH OH2 HB2 >KD2 =>HB>KD AB CD > => AB > CD => 2 Tiết 23 : LIÊN H Ệ GI ỮA DÂY KHO ẢNG CÁCH T Ừ TÂM Đ ẾN DÂY Bài toán: (sgk) OH2 + HB2 = OK2 + KD2 Chú ý: Liên hệ dây...
 • 10
 • 1,660
 • 12
Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 3 Liên hệ giữa dây khoảng cách từ tâm đến dây

Toán học

... R 2 2 => OH2 + HB2 = OK2 + KD2 D B áp dụng địng lí Pi- ta - go ta có: OH2 + HB2 = OB2 = R2 R Chẳng hạn AB đường kính -Khi ta có: OH = 0; HB = R Suy ra:OH2 + HB2 = R2 Mà OK2 + KD2 = R2 =>OH2 ... = AB (1) CD (2) Ta li cú OH = OK (Gt) Nờn OH2 = OK2 M OH2 + HB2 = OK2 +KD2 (gt) Nờn HB2 = KD2 Do ú HB = KD (3) T (1), (2) , (3): Ta cú AB = CD Bi toỏn C (SGK) OH2 + HB2 = OK2 + KD2 K O A H Liờn ... KC = CD (2) M AB = CD (3) T (1) (2) (3) : => HB = KD => HB2 = KD2 M: OH2 + HB2 = OK2 + KD2 (gt) => OH2 = OK2 Vy OH = OK H R D ; AB OK CD OH2+ HB2 = OK2 + KD2 KL: AB = CD B Vỡ OH AB (gt) Nờn...
 • 17
 • 1,004
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008