0

bai giang lien he giua cung va day

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... giữacung bị chắn ? Vẽ cung AB = 850 ? dây căng hai cung dây đường tròn, Trong cung phân biệt n A O m Ví dụ: Dây AB căng hai cung AmB AnB Trên hình, cung AmB cung nhỏ, cung AnB cung lớn B D 1) Định ... AB hai cung hai dây dây CD dự đoán số đo Chiều ngược lại định lý nhỏ AB Cho đường?tròn (O), có cungnhư ? căng cung cung AB nhỏ cung CD cung nhỏ CD nhỏ Em có nhận xét hai dây căng hai cung đó? ... tacụmbiếtcung căng dây trước ta dùng từ mối liên hệ cung góc cung để mối liên hệ dây căng tâm tương ứng Phát biểu nghĩa chung hai đo Bàigiữa cung địnhdây cósự tâm hệ sốmút ta nhận xétgóc liên giữacung...
 • 13
 • 2,083
 • 3
Bài soạn lien he giua cung va day

Bài soạn lien he giua cung va day

Toán học

... Câu đúng: Hai cung có số đo Hai cung căng hai dây Vi cỏc cung nh mt ng trũn, cung nh hn cng dõy nh hn Dây lớn căng cung lớn CNG C-LUYN TP C Quan sỏt hỡnh v so sỏnh dõy AB,CD v cung ln AB,CD? ... CD nh hn dõy AB,nhng cung CD (cung ln) ln hn cung AB Khi so sỏnh hai cung, dõy cung cỏc em cõn chỳ ý iu gỡ ? CNG C-LUYN TP (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây ... Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Bi toỏn: Cho hỡnh v vi cỏc cung nh hóy Chng minh: a ) ằ = CD AB = CD AB ằ b) AB = CD ằ = CD AB ằ Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Quan sỏt hỡnh v, hóy...
 • 7
 • 573
 • 0
Bài giảng Tiết 40. Liên hệ giữa cung và dây

Bài giảng Tiết 40. Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... n O m B Tìm sđAnB; sđAmB ? Liên hệ cung dây Tiết 40 A, B thuộc (O) ? Trên hình có cung AB, có dây AB? n O A m B Hai cung AnB, AmB căng dây AB Dây AB căng hai cung AmB,AnB C D O AB ? CD AB ... OK  ÔC Tiết 40 Liên hệ cung dây C D O A B AB = CD  AB =CD AB > CD  AB > CD AB < CD AB < CD  Bài tập 10 sgk Cho (O;R); R = 2cm A X X B X 600 O X X X a) Nêu cách vẽ cung AB có số đo 600 AB ... 12 120 80 60 10 30 15 150 45 6 7 8 9 10 CD=2,6cm 10 Viết GT, KL định lí? Định lí a) AB, CD hai cung (O) GT D B AB > CD KL C AB > CD O b) A AB, CD hai dây (O) GT AB > CD KL AB >CD C K O D A H...
 • 13
 • 735
 • 3
tiết 39- Liên hệ giữa cung và dây

tiết 39- Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... góc tâm số đo cung) Tiết 39: liên hệ gi a cung dây II nh lớ Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Hai cung cng hai dây b) Hai dây cng hai cung C III nh lớ D Với hai cung nhỏ đường ... sánh cung nhỏ BC, BD b) Chứng minh B điểm gia cung EBD ( tức điểm B chia cung EBD thành hai cung nhau: BE = DB ) E A (O)X (O) ti A v B O AOC, AOD l ng kớnh O' GT AC ct (O) ti E C KL So sỏnh cung ... A ? S AnB = 360 a m B n Tiết 39: liên hệ gi a cung dây Hai cung AmB v AnB cng dõy AB A m B O n Dõy AB cng hai cung AmB v AnB Tiết 39: liên hệ gi a cung dây I Bài Toán B a) Bi toỏn1 C D A O Chứng...
 • 14
 • 1,885
 • 3
LIỆN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

LIỆN HỆ GIỮA CUNG DÂY

Toán học

... LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY m Dây AB căng hai cung phân biệt: cung nhỏ AmB cung lớn AnB O A n B LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY A a) Nhóm: GT KL » » AB = CD AB = CD ... O' ĐỊNH LÝ1: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: A B a) Hai cung căng hai dây O C b) Hai dây căng hai cung » » AB = CD ⇔ AB = CD D Bài tập: ... B • • ĐỊNH LÝ 2: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY D Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: C a) Cung lớn căng dây lớn A b) Dây lớn căng cung lớn » » AB > CD ⇔ AB > CD O C B C D...
 • 15
 • 2,271
 • 5
Liên hệ giữa cung và dây

Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... Hãy điền từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có dấu () câu sau để phát biểu A Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành m cung hai phần, phần gọi Đoạn thẳng AB gọi dây cung Các cung AmB, AnB ... nhau, cung lớn căng dây AB > CD AB > CD C B nhỏ d Khi so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008 Tiết 39 Liên hệ cung ... tròn : Giờ em học 1) Hai cung vấn đề gì? căng hai dây a) AB = CD => AB = CD O 2) Hai dây b) AB = CD => AB = CD căng hai cung C D 3) Cung lớn căng dây lớn 4) Dây lớn căng cung lớn A A O D AB > CD...
 • 14
 • 1,050
 • 4
Liên hệ giữa cung và dây của đường tròn (Toán 9)

Liên hệ giữa cung dây của đường tròn (Toán 9)

Toán học

... Hãy điền từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có dấu (…) câu sau để phát biểu A Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành m cung hai phần, phần gọi … Đoạn thẳng AB gọi dây cung … Các cung AmB, AnB ... AB > CD nhau, cung lớn căng dây C B nhỏ d Khi so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Thứ ngày tháng 01 năm 2008 TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY 1.Định ... cung BD M O Hướng dẫn: C -Kẻ đường kính MN // CD, so sánh cung B AM cung BN (Thông qua góc A, B tam giác AOB -Tương tự, so sánh cung CM cung DN, từ dó suy đpcm Thứ ngày tháng 01 năm 2008 HẾT GIỜ...
 • 12
 • 5,343
 • 9
Gián án lien he giua cung va day

Gián án lien he giua cung va day

Toán học

... Câu đúng: Hai cung có số đo Hai cung căng hai dây Vi cỏc cung nh mt ng trũn, cung nh hn cng dõy nh hn Dây lớn căng cung lớn CNG C-LUYN TP C Quan sỏt hỡnh v so sỏnh dõy AB,CD v cung ln AB,CD? ... CD nh hn dõy AB,nhng cung CD (cung ln) ln hn cung AB Khi so sỏnh hai cung, dõy cung cỏc em cõn chỳ ý iu gỡ ? CNG C-LUYN TP (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây ... Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Bi toỏn: Cho hỡnh v vi cỏc cung nh hóy Chng minh: a ) ằ = CD AB = CD AB ằ b) AB = CD ằ = CD AB ằ Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY Quan sỏt hỡnh v, hóy...
 • 7
 • 337
 • 1
Hinh9-Tiet 39 (lien he giua cung va day)

Hinh9-Tiet 39 (lien he giua cung va day)

Toán học

... căng cung phân biệt (căng cung lớn cung nhỏ) - Cung AmB cung nhỏ - Cung AnB cung lớn b): Cho đờng tròn (O), dây AB dây CD Chứng minh cung nhỏ AB cung nhỏ CD Bài toán: a): Cho đờng tròn (o) có cung ... Hệ GIữA CUNG DÂY Giới thiệu khái niệm : Ngời ta dùng cụm từ cung căng dây dây căng cung để mối liên hệ cung dây có chung hai mút B Ví Dụ: Trong đờng tròn tâm O dây AB căng cung AmB cung AnB ... cung C Ngựơc lại đờng Trong dây AB (o) tròn lớn dây CD Hãy cung nhỏ AB solớn cung sánh cung nhỏ CD Hãy nhỏ AB cung nhỏ CDdây so sánh ? AB dây CD ? D C O A B C D O O B A 1.Định lý 1: Với hai cung...
 • 18
 • 409
 • 2
(Hình học 9 - Chường II: Đường tròn) Bài giảng: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây

(Hình học 9 - Chường II: Đường tròn) Bài giảng: Liên hệ giữa dây khoảng cách từ tâm tới dây

Toán học

... xa: Sau mi bi ging em hóy vit yờu cu theo mu: Nụi dung cha hiu Hot ng cha lm c Bi ln cha lm c Bi ln cha lm c Tho lun xõy dng bi ging gi v Nhúm C Mụn theo a ch nhomcumon86@gmail.com nhn c ... cho tam giác vuông OHE OKE ta có đợc kết EH = EK Với câu b), đơn giản phép trừ đoạn thẳng Giải Học sinh tự vẽ hình Từ giả thiết AB = CD suy OH = OK a Trong tam giác vuông OHE OKE, ta có: EH2 ... theo a ch nhomcumon86@gmail.com nhn c gii ỏp Đ3 l iên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây giảng theo chơng trình chuẩn Bài toán Trong chơng trình toán Tập em đợc biết mối quan hệ đờng xiên hình...
 • 10
 • 1,844
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose