0

công thức tích phân đạo hàm

các công thức tích phân

các công thức tích phân

Toán học

... thức ; dv = axetgaxaxaxcossindx suy ra v .DẠNG II : ∫badxxxp .ln).( ; Thì đặt u = lnx ; dv = p(x).dx MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶPI/ Tích Phân hàm ... 1).1(11−−−=∫nnundxu + Phân tích: cbxaxDCxxBxAxQxP++++−+−=22)()()(βα + Đồng nhất 2 vế đẳng thức tìm A,B,C,D và đưa về t /phân cơ bản  Nếu bậc tử lớn hơn mẫu thì chia đa thức và đưa ... Đổi biến x = atgt ; Tính dx theo dt .IV/ Tích Phân Truy Hồi : ( 1 + tg2x = x2cos1)Cho In = ∫badxxnf );(.Với n∈N.Tính I1; I2.Lập công thức liên hệ giữa In & In + 1 ....
 • 3
 • 21,737
 • 781
Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... bảng đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản. Các phép tính với đạo hàm hữu hạn. Cách vận dụng các tính chất vào bài toán tính đạo hàm. Trình bày cách tính đạo hàm của hàm số cho bởi nhiều biểu thức ... nghĩa đạo hàm của hàm số f(x) tại một điểm. Từ định nghĩa rút ra lưu ý nào? Áp dụng tính đạo hàm của hàm số 21yx tại điểm 02x . Nêu định nghĩa đạo hàm trái, đạo hàm phải của hàm ... của các hàm sơ cấp khác nhau. Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số sau trên   22 1 khi 1,2 khi 1.xxy f xxx Áp dụng bảng đạo hàm của hàm sơ cấp cơ bản và đạo hàm hàm kép,...
 • 26
 • 786
 • 0
Báo cáo thực tập kế toán giá thành tại Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội.doc

Báo cáo thực tập kế toán giá thành tại Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội.doc

Kế toán

... lĩnh vực khảo sát thiết kế và thi công công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy trình tiêu chuẩn thiết kế với công nghệ thi công tiên tiến. Công ty đã thắng thầu các công trình hạ tầng có giá trị lớn ... phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tượng liên quan. Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là phân bổ theo định mức tiêu hao, theo hệ số, theo trọng lượng, số lượng sản phẩm Công ... lượng, số lượng sản phẩm Công thức phân bổ như sau:Chi phí vật liệu phân bổ cho từng đối tượng=Tổng tiêu thức phân bổ của từng đối tượngxTỷ lệ (hay hệ số) phân bổTrong đó:Tỷ lệ (hay...
 • 104
 • 8,138
 • 24
Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoa

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoa

Quản trị kinh doanh

... hợp về Công ty HTCBáo cáo tổng hợpvề công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoaI. Khái quát chung về công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoa Công ... giúp đỡ quí báu của Ban lÃnh đạo Công ty, cán bộ và nhân viên của Công ty đà giúp đỡ em hoàn thành bản Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoa của ... hành cổ phiều hoặc trái phiếu, giúp cho Công ty có nhiều cơ hội và cách thức đầu t khác nhau, Công ty đà chuẩn bị cho công việc phát hành cổ phiếu của Công ty lên thị trờng chứng khoán Việt...
 • 11
 • 1,105
 • 3
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA

Tài chính - Ngân hàng

... công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoaI. Khái quát chung về công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoa Công ty Cổ phần đạo tạo và chuyển giao công ... hành cổ phiều hoặc trái phiếu, giúp cho Công ty có nhiều cơ hội và cách thức đầu t khác nhau, Công ty đà chuẩn bị cho công việc phát hành cổ phiếu của Công ty lên thị trờng chứng khoán Việt ... về Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao Bách Khoa1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty HTC 2. Các nghiệp vụ chính của Công ty HTC 3. Thời gian làm việc của Công...
 • 46
 • 812
 • 0
Công thúc nhanh phần Điện xoay chiều và Dao động điện từ

Công thúc nhanh phần Điện xoay chiều và Dao động điện từ

Vật lý

... thế và cường độ dòng điện cuốiđường dây • Độ giảm thế trên đường dây truyền tải : RIU .=∆• Công suất hao phí : 222.UPRRIP==∆CHƯƠNG : DAO ĐÔNG ĐIỆN TỪ.Cho mạch dao động diện từ...
 • 2
 • 1,664
 • 29
Giải Tích 1 - Đạo Hàm và Vi Phân

Giải Tích 1 - Đạo Hàm và Vi Phân

Toán học

... tính đạo hàm cấp cao. 1) Sử dụng các đạo hàm cấp cao của một số hàm đã biết 2) Phân tích thành tổng các hàm “đơn giản”. 3) Phân tích thành tích của hai hàm: f.g, trong đó f là hàm đa thức, ... nghĩa (đạo hàm cấp cao) Đạo hàm của hàm y = f(x) là một hàm số. ()''' '( ) ( )f x f x=Có thể lấy đạo hàm một lần nữa của đạo hàm cấp một, ta được khái niệm đạo hàm ... Tìm đạo hàm hàm ngược của hàm 3( )f x x x= +f(x) là hàm 1-1 trên R, đạo hàm ' 2( ) 1 3 0,f x x x= + ≠ ∀' 21 1( ) 1 3dxdyy x x= =+x = sinh(y) là hàm 1-1, đạo hàm '(...
 • 87
 • 5,108
 • 75
kế toán và phân tích kết quả kinh doanh công ty cổ phần đào tạo dịch vụ và tư vấn đỉnh cao

kế toán và phân tích kết quả kinh doanh công ty cổ phần đào tạo dịch vụ và tư vấn đỉnh cao

Kế toán

... : Bảng phân tích biến động các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả HĐKD Bảng 2.13 : Bảng phân tích tình hình doanh thu Bảng 2.14 : Bảng phân tích tình hình chi phí Bảng 2.15 : Bảng phân tích tình ... kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Dịch Vụ Và Tư Vấn Đỉnh Cao năm 2012 so với năm 2011. 81 2.2.1 Nguồn tài liệu phân tích 81 2.2.2 Phân tích tình hình doanh thu 82 2.2.3 Phân tích tình hình ... 1.2.1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Với tư cách là môn khoa học độc lập, phân tích hoạt động kinh doanh có đối tượng nghiên cứu riêng. Đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động...
 • 110
 • 494
 • 0

Xem thêm