0

các công thức tính tích phân đạo hàm

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TÍCH PHÂN

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TÍCH PHÂN

Toán học

... CÔNG THỨC TÍCH PHÂNCÔNG THỨC CƠ BẢN CÔNG THỨC MỞ RỘNG∫+=CxdxCxdxx++=∫+11ααα∫+=Cxxdxln( )Cnbaxadxbaxnn+++=++∫11)(1∫+=Cedxexx∫+=Caadxaxxln∫+=Cxdxx ... ∫+==Cuududxuuln' ; ∫+=Cudxuu2' ; ∫+−=Cudxuu 1'2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂNI/ CÔNG THỨC NEWTON –LEPNIC: )()()()( aFbFxFxfbaba−==∫II/ PP ĐỔI BIẾN : DẠNG ... )(tϕ . (Tương tự trên ).III/ PP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN : * Cách làm :biểu diễn f(x)dx về dạng tích u.dv = u.v’dx. + chọn u sao cho du dễ tính .+ chon dv sao cho dễ tính v = ∫dv.+ áp dụng ct...
 • 3
 • 73,232
 • 1,609
Các phương pháp tính tích phân của các hàm số căn thức docx

Các phương pháp tính tích phân của các hàm số căn thức docx

Cao đẳng - Đại học

... có một bài toán tính phânphần lớn là tính tích phân của các hàm số căn thức, để giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt các bài toán tích phân của các hàm số căn thức một cách hệ thống, bản ... : Tính các tích phân sau : 1) ∫+=30216xdxI 2) ∫+=4029xdxJ Bài 2 : Tính các tích phân sau : 1) ∫+−=1021xxdxI 2) ∫+−−=10232xxdxJ Bài 3 : Tính các tích ... dụ : 1 .Tính tích phân ∫−++=0124xxdxI Đặt 42+++= xxxt ∫+=⇒21122tdtI Tổng quát : Tính tích phân 0;2>++=∫acbxaxdxI Đặt cbxaxxat +++=2 2 .Tính tích phân...
 • 7
 • 3,422
 • 66
Các công thức tính Đạo hàm, nguyên hàm của hàm số một biến.

Các công thức tính Đạo hàm, nguyên hàm của hàm số một biến.

Toán học

... CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM, NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA HÀM MỘT BIẾNI/ ĐẠO HÀM:I1/ Các quy tắc tính đạo hàm: 1/ ( )u v ' u ' v '+ ... ù=ê úë ûò2/ Các phương pháp tính tích phân: a/ Dùng định nghĩa: Sử dụng công thức ( ) ( )bbaaf x dx F xé ù=ê úë ûòb/ Phương pháp đổi biến.c/ Dùng công thức tích phân từng phần:Ta ... k c2 2+ = + + + + +òII/ TÍCH PHÂN:1/ Định nghĩa:Cho hàm số ( )f x lên tục trên đoạn a, bé ùê úë û, ( )F x là một nguyên hàm của ( )f x. Tích phân của ( )f x trên đoạn...
 • 5
 • 13,922
 • 64
bài 3: Các phương pháp tính tích phân

bài 3: Các phương pháp tính tích phân

Toán học

... Giải tích Lớp 12Xác định miền cần tính diện tích? Công thức? Tính tích phân đó?HĐ 5: Phân tích các trờng hợp xảy ra? Cách tính S? Các cách tính tích phân chứa GTTĐ?HĐ6: Xét các ví ... gặp:- Tích phân các hàm số hữu tỉ.- Tích phân hàm chứa GTTĐ, căn thức. - Tích phân hàm số lợng giác, hàm mũ và lôgarít.C. luyện tập Phân bậc hoạt động Nội dungHĐ 3: Cách tính tích phân hs ... nghĩa tích phân, các tính chất của tích phân. HĐ 2: Các phơng pháp tính tích phân: - Phân tích, dùng định nghĩa. - Đổi biến số dạng 1, dạng .- Tích phân từng phần. Một số dạng tích phân...
 • 24
 • 7,176
 • 27
CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN SINH HỌC 9 + 12

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN SINH HỌC 9 + 12

Sinh học

... peptit = m -1 III. TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTIT Các loại a amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân tử prôtêin như ... cao 9 + 12III. TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTIT Các loại a amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân tử prôtêin như sau ... C = 20N5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) : Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra M = N x 300 đvc6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN...
 • 20
 • 12,787
 • 108
các phương pháp tính tích phân

các phương pháp tính tích phân

Toán học

... II Tích phân A . Các kiến thức cần nhớ :1. Định nghĩa tích phân :Ta có công thức Nu tơn laipnit ( ) ( )baf x dx F x=ba= F(b) F(a)2 .Các tính chất của tích phân B Các ph ơng pháp tính ... :Tính tích phân : a, 6245 6xdxx x + b, 42246 5xdxx x+ +Dạng 8 : Nếu hàm số trong dấu tích phân có dạng tích của hai hàm số lợng giác *Ph ơng pháp chung : Ta sử dụng công thức ... tự Dạng 7 : Nếu hàm số trong dấu tích phânphân thức hữu tỷ có bậc của tử thấp hơn bậc của mẫu mà mẫu có nghiệm*Ph ơng pháp chung : Ta phân tích mẫu thức Thành tích các nhân tử bậc nhất...
 • 12
 • 6,695
 • 136
Ôn TN12-Các công thức vật lý nhanh - Dao động

Ôn TN12-Các công thức vật lý nhanh - Dao động

Vật lý

... thì dùng yếu tố đó để tính, các yếu tố khác coi như = 0 ví dụ: khi hcao #0 thì hsâu=0 và ngược lại* Một số nhận xét rút ra từ công thức trên *Thay đổi chỉ một trong các thành phần :*. t: ... (T1)² + (T2)²* Bài toán sự thay đổi chu kì tổng quát * Công thức tính gần đúng về sự thay đổi chu kì*** chú ý, chỉ áp dụng cho sự thay đổi các yếu tố là nhỏ *** ... chậm ( nhanh) trong t giây:θ = ≈Từ Bắc cực về xích đạo g giảm, Δg = g'-g < 0 > ΔT =T' - T > 0 đồng hộ chạy chậm điTừ Xích đạo đến Nam Cực g tăng, Δg = g'-g > 0 >...
 • 3
 • 1,706
 • 17
Chuyên đề các phương pháp tính tích phân

Chuyên đề các phương pháp tính tích phân

Cao đẳng - Đại học

... nguyên hàm 3 I.4. Bảng công thức nguyên hàm và một số công thức bổ sung 4 II. Tích phân: II.1. ðịnh nghĩa tích phân xác ñịnh 5 II.2. Các tính chất của tích phân 5 II.3 Tính tích phân ... ñược các công thức trong bảng nguyên hàm, trước hết phân tích phân số trong dấu tích phân (lấy tử chia mẫu) rồi áp dụng tính chất 4 và sử dụng công thức 1/, 2/ trong bảng nguyên hàmcông thức ... một số trường hợp tính tích phân mà không tính trực tiếp bằng công thức hay qua các bước phân tích ta vẫn không giải ñược. Ta xét các trường hợp cơ bản sau: VD5: Tính các tích phân sau: 1) I...
 • 39
 • 2,066
 • 9
Các phương pháp tính tích phân

Các phương pháp tính tích phân

Toán học

... dạng tích phân thường áp dụng tích phân từng phần.• Nếu tính tích phân mà là các đa thức còn là một trong các hàm số Đặt : • Nếu tính tích phân mà là các đa thức còn là hàm số Đặt : • Nếu tính ... vận dụng: Tính các tích phân sau:a) b) c) d) d) Đáp án: a) ; b) ;c) ; d) ;e)Phương pháp tích phân từng phầnNếu và có đạo hàm liên tục trên đoạn thì: = -hay Ví dụ: Tính các tích phân sau: ... = =Ví dụ 2: Tính các tích phân sau:a) b) Hướng dẫn giải: a)• Đặt , • Đổi cận: = =b)• Đặt Ta có = = .Chú ý:Trong thực tế chúng ta thường gặp những dạng tích phân trên dưới...
 • 4
 • 1,386
 • 18
Các công thức tính nhanh vật lý

Các công thức tính nhanh vật lý

Vật lý

... thì dùng yếu tố đó để tính, các yếu tố khác coi như = 0 ví dụ: khi hcao #0 thì hsâu=0 và ngược lại* Một số nhận xét rút ra từ công thức trên *Thay đổi chỉ một trong các thành phần : + Điện ... (T1)² + (T2)²* Bài toán sự thay đổi chu kì tổng quát * Công thức tính gần đúng về sự thay đổi chu kì*** chú ý, chỉ áp dụng cho sự thay đổi các yếu tố là nhỏ ***T: chu kì cũ; T' Chu kì mớihcao: ... nhanh lênChú ý : Khi gặp các bài thay đổi 2 hoặc 3 yếu tố thì phải cộng thêmví dụ thay đổi cả nhiệt độ và độ cao thì: = + 2. Vận tốc con lắc đơn được xác đinh bằng công thức: 3. Lực căng dây...
 • 5
 • 5,320
 • 121
cac phuong phap tinh tich phan

cac phuong phap tinh tich phan

Tư liệu khác

... biểu thức tích phân có dạng nào thì dùng phương pháp đổi biến dạng 1, dạng 2?2. Với những biểu thức tích phân có dạng nào thì dùng phương pháp tích phân từng phần, học thuộc công thức tích phân ... thể Bài 2. Tích phân (tiếp)III. Phương pháp tính tích phân 1. Phương pháp đổi biến sốVí dụ 2. Tính ( )1232 20 0) cos sin ) 1a x xdx b x xdx+ Nêu các bước tính tích phân bằng phương ... =+∫ ∫ 2.Một số biểu thức tích phân dùng phương pháp đổi biến dạng 2(ln )dxf xx(sin ) cosf x xdxuBiểu thức có chứa* Với những biểu thức tích phân có dạng thì đặt ( ( ))...
 • 17
 • 876
 • 5

Xem thêm