0

công thức tích phân hàm lượng giác

Tích phân hàm lượng giác

Tích phân hàm lượng giác

Cao đẳng - Đại học

... ++− ∫26Chương 5c Tích phân chuong3a – nick yahoo, mail: chuong2a@gmail.com 2 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 4/ 8 9 9 10 5/ Tích phân hàm lượng giác: 10 10 12 13 ... ++ + −=+−+∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫∫ ∫2211i x.arctga i.a − ≠  5/ Tích phân hàm lượng giác: dx* Ia sin x bcos x c=+ +∫ 10 2 22 2dx1/ I ln x x ax a= = + ++∫ ... (hàm lẻ theo sinx, chẵn theo cosx)Nếu R(sinx, – cosx) = – R(sinx, cosx). Khi ấy đặt t = sinx (hàm lẻ theo cosx, chẵn theo sinx)Nếu R(– sinx, – cosx) = R(sinx, cosx). Khi ấy đặt t = tanx (hàm...
 • 33
 • 4,616
 • 9
Bài soạn Doi bien so tich phan ham luong giac

Bài soạn Doi bien so tich phan ham luong giac

Toán học

... PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ TRONG TÍCH PHÂN CỦA HÀMLƯNG GIÁC.1/ cos sin I dx ; J dxsin cosx xa x b a x b= =+ +∫ ∫Dạng 1: Tính các tích phân sau:cos 4 sin 2 I dx J dx2sin 4 ... ∫c) d) I R(sin ,cos ) dx x x=∫ / Dạng 2 : 2(Với R(sinx,cosx) là một đa thức theo sinx và cosx)Tính các tích phân sau:4 3 5 2 I sin .cos dx J sin cos dxx x x x= =∫ ∫1. a) b) 5 4 I...
 • 2
 • 994
 • 3
Gián án phuong phap tich phan ham luong giac

Gián án phuong phap tich phan ham luong giac

Toán học

... −−= −+ −⇒ = + ++ +∫ Tích phân 13 sin cosdxx x+∫là dạng tích phân mà chúng ta đã biết cách tính .Chú ý Hoàn toàn tương tự, ta có thể tính được tích phân dạng3.sin .cos( '.sin ... sinax.cosbx .R(sinx, cosx) = sinax.sinbx.cosax.cosbx. ta dùng công thức biến tích thành tổng để đưa về các tích phân đơn giản.6) Một số dạng đặc biệtBài 1. Chứng minh rằng: .sin .cosln ... tienhai05@Gmail.comChú ý : * Có thể tính một cách trực tiếp bằng các phép biến đổi cơ bản.Bài 1: Tính các tích phân sau:Phm Tin Hi Giỏo viờn Toỏn trng THPT Nguyn Bnh Khiờm Tài liệu luyện thi Đại học và...
 • 5
 • 1,363
 • 20
CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC - PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI SỐ TRONG TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC - PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI SỐ TRONG TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC

Toán học

... Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498 1 CHUYÊN : TÍCH PHÂN HÀM LNG GIÁC PHNG PHÁP BIN I S TRONG TÍCH PHÂN HÀM LNG GIÁC Dng 1: Tính tích phân dng  cos .sin I f x x dx ... x xdx  Dng 4: Tìm nguyên hàm ca các hàm lng giác bng cách s dng các công thc lng giác và các phép bin đi lng giác - Phép bin đi tích thành tng a.    1cos ...   0I I I     PHNG PHÁP CN TRUNG GIAN I VI TÍCH PHÂN HÀM LNG GIÁC Bài 1: (HTL – 1997) Tính tích phân sau 01 cos2I xdx  Gii: 220 021 cos 2 1 2 cos...
 • 72
 • 1,670
 • 0
BÀI GIẢNG: TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC

BÀI GIẢNG: TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC

Toán học

... x xdx  Dạng 4: Tìm nguyên hàm của các hàm lượng giác bằng cách sử dụng các công thức lượng giác và các phép biến đổi lượng giác - Phép biến đổi tích thành tổng a.    1cos ... x x x x     PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ NHỮNG HÀM LIÊN QUAN TỚI LƯỢNG GIÁC Một số dạng thường gặp Dạng 1: Tính tích phân:  2cosnP xI dxax ...               MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP CỦA TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC Dạng 1: Tính tích phân banmxdxxcossin Trường hợp 1: Nếu m hoặc n là là các số nguyên...
 • 67
 • 992
 • 1
Bài 5. Các phép biến đổi cơ bản và nâng cao tích phân hàm lượng giác pdf

Bài 5. Các phép biến đổi cơ bản và nâng cao tích phân hàm lượng giác pdf

Toán học

... nâng cao tích phân hàm lượng giác 169 BÀI 5. CÁC PHÉP ĐỔI BIẾN SỐ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC I. CÁC DẠNG TÍCH PHÂN VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI CƠ BẢN • Đặt vấn đề: Xét tích phân dạng ... phép đổi biến số cơ bản và nâng cao tích phân hàm lượng giác 173 II. BIẾN ĐỔI VÀ ĐỔI BIẾN NÂNG CAO TÍCH PHÂN HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1. DẠNG 1: MẪU SỐ LÀ BIỂU THỨC THUẦN NHẤT CỦA SIN ( )∫ndxsinx ...   +    Chương II: Nguyên hàmtích phân −−−− Trần Phương 176 5. DẠNG 5: TÍCH PHÂN LIÊN KẾT •∫1cosxdxE =sinx + cosx. Xét tích phân liên kết với E1 là: 1*sin x...
 • 20
 • 2,244
 • 20
400 bài toán tích phân hàm lượng giác có lời giải

400 bài toán tích phân hàm lượng giác có lời giải

Toán học

... x b ax bx c=+ + +∫ Tích phân ôn thi đại học www.MATHVN.com Võ Hữu Quốc www.MATHVN.com – Facebook: facebook.com/mathvn.com 4 B – TÍCH PHÂN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC www.DeThiThuDaiHoc.com ... bài tích phân của hàm lượng giác mà tử số là hằng số sẽ được giải quyết bằng 2 cách dạng 4 hoặc dạng 5. Dạng 7: cos'sin 'cos 'asinx b x cI dxa x b x c+ +=+ +∫ - Hàm ... /23014sin 3cos 5I dxx xπ=+ +∫ quay lại A3 của dạng 5 MỘT SỐ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC THƯỜNG DÙNG TRONG TÍNH TÍCH PHÂN 2 2 2 21/sin 2 2sin .cos 2/cos2 cos sin 2cos 1 12sinx x x x x...
 • 12
 • 2,470
 • 41
các công thức tích phân và ứng dụng trong lí thuyết hàm nguyên

các công thức tích phân và ứng dụng trong lí thuyết hàm nguyên

Kinh tế - Quản lý

... tích phức các công thức tích phân có một vai trò quan trọng. Các công thức này được sử dụng để nghiên cứu hàm nguyên, hàm phân hình, chỉ ra mối liên hệ của hàm nguyên và hàm phân hình với các ... công thức tích phân, ta có thể chứng minh được nhiều định lí trong lý thuyết hàm chỉnh hình, hàm phân hình, cũng từ các công thức tích phân có thể tìm ra các kết quả mới cho lý thuyết hàm biến ... tụ 0( , )R d z D . Chương 2 CÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN 2.1 Các công thức tích phân Định lí 2.1.1 (Công thức Schwarz) Giả sử f = u+iv là hàm liên tục trên (0, )B rvà chỉnh hình...
 • 45
 • 2,058
 • 0
NHỮNG CÔNG THỨC CƠ BẢN VỀ LƯỢNG GIÁC

NHỮNG CÔNG THỨC CƠ BẢN VỀ LƯỢNG GIÁC

Toán học

... + π: 22 2 22t 1-t 2tsinx= cosx t anx=1+t 1 t 1-t+ V /Công thức biến đổi TÍCH thành TỔNG : VI/ Công thức biến đổi TỔNG thànhTÍCH : [ ]1cosx.cosy= cos(x+y)+cos(x-y)2  x+y x-ycosx+cosy=2cos ... 2a bsin ; cosa b a b= ϕ = ϕ+ +CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢNBiên soạn và thực hiện vi tính : NguyÔn §øc B¸- GV THPT TIỂU LA THĂNG BÌNHI/Các hệ thức cơ bản : 2 2sin x cos x 1+ = ... cotx.coty+1cot(x-y)=coty-cotxIII /Công thức góc nhân đôi: 2 2 2 2cos2x=cos x sin x 1 2sin x 2cos x 1− = − = −  sin2x = 2sinx.cosx 22 t anxtan 2x1-tan x=IV/ Công thức tính sinx,cosx,tanx...
 • 3
 • 16,829
 • 64
các công thức tích phân

các công thức tích phân

Toán học

... thức ; dv = axetgaxaxaxcossindx suy ra v .DẠNG II : ∫badxxxp .ln).( ; Thì đặt u = lnx ; dv = p(x).dx MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶPI/ Tích Phân hàm ... 1).1(11−−−=∫nnundxu + Phân tích: cbxaxDCxxBxAxQxP++++−+−=22)()()(βα + Đồng nhất 2 vế đẳng thức tìm A,B,C,D và đưa về t /phân cơ bản  Nếu bậc tử lớn hơn mẫu thì chia đa thức và đưa ... về t /phân cơ bản  Nếu bậc tử lớn hơn mẫu thì chia đa thức và đưa về dạng trên .II/ Tích Phân Hàm Lượng Giác :1. ∫baxdxxf cos).(sin; Đổi biến t = sinx . 2. ∫baxdxxf sin).(cos ; Đổi...
 • 3
 • 21,737
 • 781

Xem thêm