0

công thức tích phân hàm số lượng giác

tich phan ham so luong giac

tich phan ham so luong giac

Toán học

... ∫∫ÝË Tích phân hàm lượng giác 4. Tích phân lượng giác nhờ biến đổi lượng giác và các phép biến đổi khác (tt)Ví dụ 7: 220cos xdxT nh1 cos xπΙ =+∫Ý Tích phân hàm lượng giác 4. Tích phân ... ∫Ë Tích phân hàm lượng giác 2. Dạng I = ∫f(sinx, cosx)dx (tt)Ví dụ 3: 2 2dxTính sin x 3sinxcosx 2sin xΙ =− +∫ Tích phân hàm lượng giác 4. Tích phân lượng giác nhờ biến đổi lượng giác ... phân lượng giác nhờ biến đổi lượng giác và các phép biến đổi khác (tt)Ví dụ 8: 20sin3xT nh dx1 cosxπΙ =+∫Ý Tích phân hàm lượng giác 4. Tích phân lượng giác nhờ biến đổi lượng giác...
 • 42
 • 901
 • 4
Bài giảng Tích phân hàm số lượng giác

Bài giảng Tích phân hàm số lượng giác

Toán học

... ∫VẤN ĐỀ 2. TÍCH PHÂN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC1. Nguyên hàm của hàm số lượng giác 1.1 Nguyên hàm của hàm số lượng giác suy trực tiếp từ đổi biến số cơ bảnBài 1. Tìm nguyên hàm của hàm số 3( ) ... là số cho trước)Bài 23. Tìm họ nguyên hàm của hàm số 1( )2 sin cosf xx x=+ −Bài 24. Tìm họ nguyên hàm của hàm số 31( )sin .cosf xx x=1.2 Hàm lượng giác với mẫu số là biểu thức ... Tính tích phân 220 0sin 2 sinI x xdx t tdtπ π= =∫ ∫, tích phân từn phần kết quả 22 8π−Bài 11. Tìm họ nguyên hàm của hàm số 3( ) cos sin8f x x x=Bài 12. Tìm họ nguyên hàm của hàm số...
 • 7
 • 1,104
 • 8
Xây dựng quy trình giảng dạy phần hàm số lượng giác  phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

Xây dựng quy trình giảng dạy phần hàm số lượng giác phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

Khoa học xã hội

... nh u: “ Xây dựng quy trình giảng dạy phần Hàm số lượng giác- Phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế ”. 2. Lịch ... phương pháp giải toán lượng giác 11.  H  20. Nguyễn Vũ Lương (chủ biên), Nguyễn Hữu Độ, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Thắng. Lượng giác - tập 1 (Đẳng thức và phương trình). ... hc i, 1994. 32. Một số nguồn Internet: http://mathvn.com (Trang web hỗ trợ một số đề thi đại học, học sinh giỏi, một số chuyên đề và công cụ trong toán học) http://www2.edc.org/makingmath/mathproj.asp#rtool...
 • 7
 • 652
 • 4
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... hƣớng phân hóa. 2.4.1. Xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học các hàm số lượng giácPhân tích nội dung dạy học: + Các hàm số sinx, cosy y x: Thấy đƣợc mối liên hệ giữa mỗi số ... tập phân hóa khi dạy học hàm số lƣợng giác và phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11(nâng cao). Nội dung gồm 3 bài: §1. Các hàm số lƣơng giác §2. Phƣơng trình lƣợng giác cơ bản §3. Một số phƣơng ... hàm số. Các số thực có dạng 2,x k kcho cùng một điểm cuối trên đƣờng tròn lƣợng giác  định nghĩa hàm số tuần hoàn và chu kì. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số sinyx: Do hàm số...
 • 168
 • 2,909
 • 7
Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt

Khoa học tự nhiên

... được hàm số sinx,y osx,yctanx,y cotxy ; + Biết được tính tuần hoàn, chu kì của các hàm số lượng giác; + Biết được tính chẵn lẻ của một hàm số lượng giác, dạng đồ thị của các hàm số lượng ... + Biết dạng đồ thị của các hàm số lượng giác; + Biết cách vẽ đồ thị của hàm số lượng giác cơ bản; + Biết sử dụng đồ thị để xác định các điểm tại đó hàm số lượng giác nhận giá trị âm, giá trị ... một hàm số lượng giác, chỉ ra được chu kỳ của hàm số đó; + Phân biệt khái niệm hàm số sinx, cos , tanx, cotxy y x y y   ; chỉ ra được liên hệ của hàm số tanxy  và cotxy  thông qua hàm...
 • 17
 • 1,022
 • 0
Phương trình bậc hai với các hàm số lượng giác

Phương trình bậc hai với các hàm số lượng giác

Trung học cơ sở - phổ thông

... Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI CÁC HÀM SỐ LƯNG GIÁC ( )()()()++= ≠++= ≠+== ≠++=2222asin u bsinu ... ( )884sinx cosx 4 5, x− ≤<∀ Ghi chú : Khi gặp phương trình lượng giác dạng R(tgx, cotgx, sin2x, cos2x, tg2x) với R hàm hữu tỷ thì đặt t = tgx Lúc đó 2222t 2t 1 ttg2x ,sin 2x ,cos2x1t ... 13cos4x loại2⇔+−=⇔+−=⎡⎢⇔⎢=−⎣= ()k4x k2 x k Z2π⇔=π⇔= ∈ Cách 3: phương trình lượng giác không mẫu mực: (**) ⇔ cos6x cos2x 1cos6x cos2x 1==⎡⎢==−⎣ Cách 4: +−=⇔+cos 8x...
 • 23
 • 3,129
 • 5
Giải phương trình bậc hai với các hàm số lượng giác

Giải phương trình bậc hai với các hàm số lượng giác

Trung học cơ sở - phổ thông

... k,k4⇔−=⇔−+=+−+=⇔=∨=−π⇔=π∨=− +π∈¢ Vậy (*) tgt tg⇔e LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI CÁC HÀM SỐ LƯNG GIÁC ( )()()()++= ≠++= ≠+== ≠++=2222asin u bsinu ... ( )884sinx cosx 4 5, x− ≤<∀ Ghi chú : Khi gặp phương trình lượng giác dạng R(tgx, cotgx, sin2x, cos2x, tg2x) với R hàm hữu tỷ thì đặt t = tgx Lúc đó 2222t 2t 1 ttg2x ,sin 2x ,cos2x1t ... += Giải phương trình tìm được t, so với điều kiện để nhận nghiệm t. Từ đó giải phương trình lượng giác cơ bản tìm được u. Bài 56: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2002) Tìm các nghiệm...
 • 23
 • 17,566
 • 8
Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Toán học

... kiến thức : Hiểu và nắm được các công thức tính đạo hàm các hàm số lượng giác. 2. Về kỹ năng : Áp dụng thành thạo các quy tắc tính đạo hàm để tính đạo hàm các hàm số lượng giác. Áp dụng công thức ... có).-HS kết luận công thức đạo hàm của y=tanx.HĐTP:Tính đạo hàm của hàm số: y =xxcossin.-Gợi ý: Dùng quy tắc đạo hàm vu.-Chính xác hoá nội dung.-HS tìm công thức đạo hàm y=tanx.-Chính ... chỉnh sửa.2.HĐ2:Chiếm lĩnh kiến thức mới(ĐL4).TG Hoạt động của trò Hoạt động của thầy Ghi bảng Trang 3 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC ( 2 Tiết) ( Chương trình...
 • 5
 • 12,107
 • 111

Xem thêm