0

công thức tích phân của hàm lượng giác

Phương pháp tính tích phân các hàm lượng giác

Phương pháp tính tích phân các hàm lượng giác

Toán học

... các tích phân sau:Tài liệu luyện thi Đại học và cao đẳngPHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN CÁC HÀM LƯỢNG GIÁCBài toán: Tính tích phân của hàm : f(x) = R(sinx,cosx).1. Bằng phép biến đổi lượng giác ... t−= ⇒ = = =+ + +, ta có thể đưa tích phân đã cho về tích phân của hàm hữu tỉ đối với biến t, tuy nhiên trong nhiều trường hợp phép đặt trên dẫn đến một tích phân phức tạp hơn. để giải quyết ... sinax.cosbx .R(sinx, cosx) = sinax.sinbx.cosax.cosbx. ta dùng công thức biến tích thành tổng để đưa về các tích phân đơn giản.6) Một số dạng đặc biệtBài 1. Chứng minh rằng: .sin .cosln...
 • 5
 • 2,600
 • 20
Công thức cơ bản của hàm số lượng giác

Công thức cơ bản của hàm số lượng giác

Toán học

... www.giasuhoctot.com Hotline: 0975 465 867 Chuyên đề: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. I. HỆ THỨC CƠ BẢN CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. 1. 22sin x cos x 1, 2sin x (1 cosx)(1 ... Nghiệm x. 9. Phương trình lượng giác đối xứng với sin2N x, cos2N x. 10. Phương trình lượng giác sử dụng công thức hạ bậc. 11. Phương trình lượng giác dạng phân thức. Phương pháp chung: ... cos3x D. CÔNG THỨC sin ,cos ,tan ,cotx x x x theo: t = tanx2: 222222t1. sinx = 1+t1- t2. cosx = 1t2t3. tanx = 1- t1- t4. cotx = 2t V. Công thức biến đổi tích thành...
 • 10
 • 16,857
 • 6
các công thức tích phân

các công thức tích phân

Toán học

... thức ; dv = axetgaxaxaxcossindx suy ra v .DẠNG II : ∫badxxxp .ln).( ; Thì đặt u = lnx ; dv = p(x).dx MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶPI/ Tích Phân hàm ... 1).1(11−−−=∫nnundxu + Phân tích: cbxaxDCxxBxAxQxP++++−+−=22)()()(βα + Đồng nhất 2 vế đẳng thức tìm A,B,C,D và đưa về t /phân cơ bản  Nếu bậc tử lớn hơn mẫu thì chia đa thức và đưa ... về t /phân cơ bản  Nếu bậc tử lớn hơn mẫu thì chia đa thức và đưa về dạng trên .II/ Tích Phân Hàm Lượng Giác :1. ∫baxdxxf cos).(sin; Đổi biến t = sinx . 2. ∫baxdxxf sin).(cos ; Đổi...
 • 3
 • 21,737
 • 781
Tài liệu Tích phân của hàm vô tỷ pptx

Tài liệu Tích phân của hàm vô tỷ pptx

Toán học

... 3.3Đ7 tích phân của các hàm vô tỷMục tiêu của mục này là đa ra cách giải cho một số dạng của tính tích tổng quátI =baR(x, xmn, , xrs)dxtrong đó R(u, v, , w) là hàm phân thức hữu ... quát nhất cho tích phân này là đặt x = xktrong đó k là bội số chung nhỏnhất của tất cả các mẫu số trong các số mũ. Lúc đó chúng ta đa tích phân đà cho về dạng tích phân các hàm hữu tỷ.Một ... 2311(t2 t + 1)2(2t 1)3dt = 2131(t2 t + 1)2(2t 1)3dt+ Ta sử dụng ký thuật của tích phân hàm hữu tỷ nh sau(t2 t + 1)2(2t 1)3=116[4t2 4t + 4]2(2t 1)3=116[(2t...
 • 5
 • 632
 • 4
công thức tích phân

công thức tích phân

Toán học

... =2t1−3t2t2−1· (t2− 1)2dtDo hàm dưới dấu tích phân liên tục trên [0, 1], ta chuyển thành tích phân bất định để dễ trình bày. Thế kết quảtrên vào tích phân đầu bài:I =2t1−3t2t2−1· ... 1)2maxmin onluyentoan.vn—————nat—————maxmin onluyentoan.vnNGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN ÔN THI ĐẠI HỌCPhần 1. Nguyên hàm Tìm nguyên hàm của các hàm số1. A =x(1 −exx)dx =xdx −exdx =x22− ... −(52)24−224=258ln 5 −258ln 2 − 2 ln 2 −916=258ln 5 −98ln 2 −916.Phần 2: Tích phân Tính các tích phân sau1. A =31x4 − xdx = 8√31√3t2(t2+ 1)2dt = −4√31√3td(1t2+...
 • 5
 • 5,276
 • 251
Tích phân hàm lượng giác

Tích phân hàm lượng giác

Cao đẳng - Đại học

... ++− ∫26Chương 5c Tích phân chuong3a – nick yahoo, mail: chuong2a@gmail.com 2 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 4/ 8 9 9 10 5/ Tích phân hàm lượng giác: 10 10 12 13 ... ++ + −=+−+∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫∫ ∫2211i x.arctga i.a − ≠  5/ Tích phân hàm lượng giác: dx* Ia sin x bcos x c=+ +∫ 10 2 22 2dx1/ I ln x x ax a= = + ++∫ ... (hàm lẻ theo sinx, chẵn theo cosx)Nếu R(sinx, – cosx) = – R(sinx, cosx). Khi ấy đặt t = sinx (hàm lẻ theo cosx, chẵn theo sinx)Nếu R(– sinx, – cosx) = R(sinx, cosx). Khi ấy đặt t = tanx (hàm...
 • 33
 • 4,616
 • 9
Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Nhà máy I của Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa châu âu

Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Nhà máy I của Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa châu âu

Khoa học xã hội

... chất lượng của sản phẩm. Trình độ công nghệ quyết định đến chất lượng của sản phẩm vì vậy nếu công nghệ lạc hậu thì khó có thể tạo ra được sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của khách ... nghiệp. - Trình độ phát triển của khoa học công nghệ: Mức độ chất lượng của sản phẩm không thể vượt quá sự tiến bộ và phát triển của khoa học công nghệ. Bởi vì chất lượng của sản phẩm thể hiện ở ... tình của giáo viên hướng dẫn và ban lãnh đạo công ty, mặt khác nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chất lượng đối với sự phát triển của công ty nên em đã chọn đề tài : “Quản lý chất lượng...
 • 76
 • 743
 • 7
Bài soạn Doi bien so tich phan ham luong giac

Bài soạn Doi bien so tich phan ham luong giac

Toán học

... PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ TRONG TÍCH PHÂN CỦA HÀMLƯNG GIÁC.1/ cos sin I dx ; J dxsin cosx xa x b a x b= =+ +∫ ∫Dạng 1: Tính các tích phân sau:cos 4 sin 2 I dx J dx2sin 4 ... ∫c) d) I R(sin ,cos ) dx x x=∫ / Dạng 2 : 2(Với R(sinx,cosx) là một đa thức theo sinx và cosx)Tính các tích phân sau:4 3 5 2 I sin .cos dx J sin cos dxx x x x= =∫ ∫1. a) b) 5 4 I...
 • 2
 • 994
 • 3
Gián án phuong phap tich phan ham luong giac

Gián án phuong phap tich phan ham luong giac

Toán học

... −−= −+ −⇒ = + ++ +∫ Tích phân 13 sin cosdxx x+∫là dạng tích phân mà chúng ta đã biết cách tính .Chú ý Hoàn toàn tương tự, ta có thể tính được tích phân dạng3.sin .cos( '.sin ... sinax.cosbx .R(sinx, cosx) = sinax.sinbx.cosax.cosbx. ta dùng công thức biến tích thành tổng để đưa về các tích phân đơn giản.6) Một số dạng đặc biệtBài 1. Chứng minh rằng: .sin .cosln ... tienhai05@Gmail.comChú ý : * Có thể tính một cách trực tiếp bằng các phép biến đổi cơ bản.Bài 1: Tính các tích phân sau:Phm Tin Hi Giỏo viờn Toỏn trng THPT Nguyn Bnh Khiờm Tài liệu luyện thi Đại học và...
 • 5
 • 1,363
 • 20

Xem thêm