0

công thức tích phân nguyên hàm

các công thức tích phân và ứng dụng trong lí thuyết hàm nguyên

các công thức tích phân và ứng dụng trong lí thuyết hàm nguyên

Kinh tế - Quản lý

... Trong giải tích phức các công thức tích phân có một vai trò quan trọng. Các công thức này được sử dụng để nghiên cứu hàm nguyên, hàm phân hình, chỉ ra mối liên hệ của hàm nguyên và hàm phân hình ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các công thức tích phânhàm nguyên. Phạm vi nghiên cứu: chứng minh các công thức tích phân và vận dụng vào lý thuyết hàm nguyên. 4. Ý nghĩa khoa học và thực ... Chương 3 ỨNG DỤNG CỦA CÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN 3.1 Định lí về dạng của hàm nguyên Hàm nguyên được chia làm ba loại : -Hàm hằng f(z) = a với mọi z. -Hàm đa thứchàm khác hằng số và chỉ có...
 • 45
 • 2,058
 • 0
các công thức tích phân

các công thức tích phân

Toán học

... thức ; dv = axetgaxaxaxcossindx suy ra v .DẠNG II : ∫badxxxp .ln).( ; Thì đặt u = lnx ; dv = p(x).dx MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN THƯỜNG GẶPI/ Tích Phân hàm ... 1).1(11−−−=∫nnundxu + Phân tích: cbxaxDCxxBxAxQxP++++−+−=22)()()(βα + Đồng nhất 2 vế đẳng thức tìm A,B,C,D và đưa về t /phân cơ bản  Nếu bậc tử lớn hơn mẫu thì chia đa thức và đưa ... Đổi biến x = atgt ; Tính dx theo dt .IV/ Tích Phân Truy Hồi : ( 1 + tg2x = x2cos1)Cho In = ∫badxxnf );(.Với n∈N.Tính I1; I2.Lập công thức liên hệ giữa In & In + 1 ....
 • 3
 • 21,737
 • 781
Tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức tích phân - Nguyễn Khánh Phú docx

Tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức tích phân - Nguyễn Khánh Phú docx

Cao đẳng - Đại học

... đạo hàm . Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 29 BÀI TẬP TỰ LUYỆN Chứng minh rằng : Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức ... xdxx e−∏⇒+∫(Cách 2 xem bài 4 dưới đây ) Đẳng thức xảy ra khi : Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 17 ()22 2210 1 11 1 403cos 4sin 54.1 ... xdxx+∏⇒ = = =∏+ +− ∏⇒+∫ ∫ ∫∫1 1 10 0 010 4  Chứng minh bất đẳng thức tích phân bằng phương pháp đạo hàm . Chứng minh rằng : ()()( )1171201. 54 2 7 11 10842. 0 127x...
 • 33
 • 724
 • 0
công thức tích phân

công thức tích phân

Toán học

... 1)2maxmin onluyentoan.vn—————nat—————maxmin onluyentoan.vnNGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN ÔN THI ĐẠI HỌCPhần 1. Nguyên hàm Tìm nguyên hàm của các hàm số1. A =x(1 −exx)dx =xdx −exdx =x22− ... =2t1−3t2t2−1· (t2− 1)2dtDo hàm dưới dấu tích phân liên tục trên [0, 1], ta chuyển thành tích phân bất định để dễ trình bày. Thế kết quảtrên vào tích phân đầu bài:I =2t1−3t2t2−1· ... −(52)24−224=258ln 5 −258ln 2 − 2 ln 2 −916=258ln 5 −98ln 2 −916.Phần 2: Tích phân Tính các tích phân sau1. A =31x4 − xdx = 8√31√3t2(t2+ 1)2dt = −4√31√3td(1t2+...
 • 5
 • 5,276
 • 251
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU VIGLACERA

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU VIGLACERA

Quản trị kinh doanh

... thành viên trong Tổng công ty Viglacera. Ngày 21/2/2002 Công ty Nguyên liệu Vật tư và Thiết bị được đổi tên thành Công ty Nguyên liệu. Trụ sở Công ty di chuyển đến khu công nghiệp Tiên Sơn, ... kinh doanh do Giám đốc Công ty giao cho. Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng ban nghiệp vụ có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Giám đốc Công ty phân công, hoàn thành các công việc được giao ... ĐẦU 3CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 41. Công ty cổ phần nguyên liệu VIGLACERA 42. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 43. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 63.1. Cơ cấu tổ chức...
 • 27
 • 621
 • 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU THUỐC LÁ NGÂN SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU THUỐC LÁ NGÂN SƠN

Kế toán

... tục nên việc tổ chức công tác kế toán NVL-CCDC hợp lý sẽ giúp công ty quản lý và phục vụ cho sản xuât.1. Công tác phân loại NVL-CCDC tại công ty cổ phần Ngân Sơn.1.1. Phân loại NVL.- NVL ... chuyên thu mua để phân công công việc thu mua NVL-CCDC hợp lý. 1111- Thu mua nguyên vật liệu: Sau khi các hộ gia đình trồng cây thuốc lá đến vụ thu hoạch sẽ thu hoạch và bán cho công ty. Kế ... khách hàng của công ty.2.2. Tổ chức sản xuất của Công ty. Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất nên công ty đà tổ chức bộ máy theo sơ đồ sau:Sơ đồ 2: Sơ đồ về cơ cấu sản xuất của Công ty cổ...
 • 33
 • 391
 • 0
Tài liệu * ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12-NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN. GỒM CẢ MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

Tài liệu * ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12-NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN. GỒM CẢ MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

Toán học

... một nguyên hàm của một hàm số cho trước, tìm nguyên hàm các hàm số thường gặp như: Hàm đa thức, phân thức, mũ và lượng giác- Khái niệm tích phân, tính chất tích phân - ... tích phân, phương pháp tính tích phân để giải một số dạng bài tập cơ bản như: Tích phân các hàm đa thức, phân thức , lượng giác và hàm mũ - Phương pháp tính tích phân ... hiểu Vận dụng1Khái niệm nguyên hàm1 22.002 Nguyên hàm và PP tính 1 2113.003Khái niệm tích phân và PP tính1 21 13.004 PP tính tích phân 1 2 2.00Sở GD &...
 • 5
 • 1,309
 • 24
Tài liệu * ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12-NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN. GỒM CẢ MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

Tài liệu * ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12-NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN. GỒM CẢ MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

Toán học

... một nguyên hàm của một hàm số cho trước, tìm nguyên hàm các hàm số thường gặp như: Hàm đa thức, phân thức, mũ và lượng giác- Khái niệm tích phân, tính chất tích phân - ... tích phân, phương pháp tính tích phân để giải một số dạng bài tập cơ bản như: Tích phân các hàm đa thức, phân thức , lượng giác và hàm mũ - Phương pháp tính tích phân ... hiểu Vận dụng1Khái niệm nguyên hàm1 22.002 Nguyên hàm và PP tính 1 2113.003Khái niệm tích phân và PP tính1 21 13.004 PP tính tích phân 1 2 2.00Sở GD &...
 • 5
 • 934
 • 9
Bất đẳng thức tích phân

Bất đẳng thức tích phân

Toán học

... ∏⇒ ⇒ −+ +∫ ∫ ∫∫ ∫    ĐÁNH GIÁ TÍCH PHÂN DỰA VÀO TẬP GIÁ TRỊ CỦA HÀM DƯỚI DẤU TÍCH PHÂN Chứng minh rằng : 2 20 00 02 21 1441. sin 2 2 cos2. ... xdxx e−∏⇒+∫(Cách 2 xem bài 4 dưới đây ) Đẳng thức xảy ra khi : Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 5 ( )( )20 0 04 4 44 7 41 49( )4 2 1649 ... )21x tgt dx tg t dt= ⇒ = + Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 25 Xét hàm số ( )1. ; 0,2 2xxf tg xx∏ =  ∈ ( )'2 2sin2 .cos2xx...
 • 33
 • 4,198
 • 5
Tài liệu tích phân - Nguyễn Duy Khôi

Tài liệu tích phân - Nguyễn Duy Khôi

Trung học cơ sở - phổ thông

... của nguyên hàm 3 I.4. Bảng công thức nguyên hàm và một số công thức bổ sung 4 II. Tích phân: II.1. ðịnh nghĩa tích phân xác ñịnh 5 II.2. Các tính chất của tích phân 5 II.3 Tính tích phân ... TÍNH TÍCH PHÂN” GV: NGUYỄN DUY KHÔI Trường THPT Nam Hà – Biên Hòa – ðồng Nai Trang 4 I.4. BẢNG CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM: BẢNG CÁC NGUYÊN HÀM CƠ BẢN NGUYÊN HÀM CÁC HÀM SƠ CẤP THƯỜNG GẶP NGUYÊN HÀM ... I. NGUYÊN HÀM: I.1. ðỊNH NGHĨA NGUYÊN HÀM: Hàm số F(x) ñược gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên (a;b) nếu với mọi x∈(a;b): F’(x) = f(x) VD1: a) Hàm số F(x) = x3 là nguyên hàm của hàm...
 • 40
 • 1,146
 • 8

Xem thêm