đề thi thử thpt quốc gia môn văn năm 2015 trường thpt thống nhất

Chuẩn kiến thức kỷ năng Anh 6

Chuẩn kiến thức kỷ năng Anh 6

Tiếng anh

... hi ỏp c v thi gian - Hc sinh hi ỏp c v thi gian cho mt s hot ng chớnh ca mi bui sỏng ca Ba hoc ca chớnh mỡnh T vng - ễn s m liờn quan ti thi gian ca bi dy : t one ti ten, fifteen, thirty, s ghộp: ... ngi khỏc tựy theo thi gian ca mt ngy T vng - Dy mi: We are, we're = we are children good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye Ngụn ng - Li cho theo thi gian good morning, ... Hc sinh gii thiu bn mỡnh vi ngi khỏc - Hc sinh hi ỏp v tui ca ngi ang núi chuyn vi mỡnh T vng - ễn s m: 1-20 - Dy mi: This is, How old, years old Ngụn ng - Gii thiu mt ngi khỏc: This is Lan -...
 • 53
 • 310
 • 1
Unit 3: Lesson 3: B1-2/ p.35,36

Unit 3: Lesson 3: B1-2/ p.35,36

Tiếng anh

... Vocabulary: Thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred II Summary: - There is + a + singular noun - There are + plural noun III Homework: - Do exercises B1,2/p 21,22 -Count things ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Unit 3: Lesson 3: B1-2/ p.35,36 I Vocabulary: 30 thirty 40 forty 60 sixty 70 seventy 80 90 ninety 100 one hundred 49 forty nine 50 fifty eighty 101...
 • 12
 • 426
 • 0
unit 3 B1,2

unit 3 B1,2

Tiếng anh

...
 • 10
 • 492
 • 3
unit 12 ( B1,2,3)

unit 12 ( B1,2,3)

Tiếng anh

... Kim’s game: A B Do aerobics D C Jog E Skip Play table tennis F Swim Play soccer Teacher : Bui Thi Duong School : Him Lam Secondary school a) Go to the movies b) d) Lan c) Ly Phuong Listen to ... music Wacth TV e) Go fishing Tuan Read Nam f) Play video games Long New words: Free time (n) : Thời gian rỗi Movies (n) : Rạp chiếu phim (Go ) fishing : Đi câu cá Video games (n) Trò chơi điện tử ... the movies Ex :1 Form : Nam Lan I play video games I go fishing -Use: Hỏi / đáp hoạt động thời gian rảnh rỗi Tuan Long What you in your free time? I go to the movies Hoa Phuong ...
 • 11
 • 681
 • 3
Unit 10: B1,2,3

Unit 10: B1,2,3

Tiếng anh

...
 • 10
 • 482
 • 1
Unit 11: Leson 3 B1-2

Unit 11: Leson 3 B1-2

Tiếng anh

... Tan: Thatll be fine Oh I see You had a virus I hope you will be Ok Lan: No, she didnt But I have this note from the doctor Thank you Unit 11: lesson 3: B1 / P 110 I Vocabulary a Why didnt Lan...
 • 16
 • 393
 • 0
English 7 UNIT One :B1,2,3

English 7 UNIT One :B1,2,3

Tiếng anh

... Who is Hoa talking to? to Miss Lien b What is Hoa’s family name? Pham c What is her middle name? Thi d Where does he live? 12 Tran Hung Dao Street Word cue drill Nam/ Nguyen 15/ 32 Nguyen Du Street...
 • 15
 • 1,127
 • 5
English 7 UINT ONE B1,2,3

English 7 UINT ONE B1,2,3

Tiếng anh

... Who is Hoa talking to? to Miss Lien b What is Hoa’s family name? Pham c What is her middle name? Thi d Where does he live? 12 Tran Hung Dao Street Word cue drill Nam/ Nguyen 15/ 32 Nguyen Du Street...
 • 15
 • 362
 • 0
Unit 1: Lesson 3: B1,2,3,4,5,6.

Unit 1: Lesson 3: B1,2,3,4,5,6.

Tiếng anh

... Noughts (0) and crosses (x) Giới thi u Tên Hỏi thăm Sức khỏe Trả lời Cách chào Sức khỏe Mình khỏe nói nth Cám ơn Nói ntn Giới thi u Tên Khỏe nói ntn Noughts Crosses O 0 0 0 0 ... ……… Nga: …… …… ………, thanks And you …… …… ? Lan: Fine, thanks Nga: Goodbye Bye Lan: ……… This is Lan Thi s is Nga 5/ Play with words: Good morning Good morning How are you ? Good morning Good ... Practice with a partner: Good morning Good afternoon Good evening Good night 3/ Listen and repeat: This is Miss Hoa a/ Miss Hoa: Good morning, children Children: Good morning, Miss Hoa Miss Hoa:...
 • 17
 • 602
 • 2
bài 4 B1,2,3

bài 4 B1,2,3

Tiếng anh

...
 • 7
 • 197
 • 0
ENGLISH 6 UNIT 5-B1,2,3

ENGLISH 6 UNIT 5-B1,2,3

Tiếng anh

... to school every morning Nam goes to school every morning 2/I has lunch at eleven thirty I have lunch at eleven thirty 3/They go home on five o…clock They go home at five o…clock Unit 5: Lesson...
 • 24
 • 974
 • 0
english 7-unit 11-lesson 3(B1,2)

english 7-unit 11-lesson 3(B1,2)

Tư liệu khác

... note (n): Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP Kính gửi: BGH trường THCS Ba Lòng Tôi tên là: ……………………… Là phụ huynh em ……………………… Nay viết đơn kính xin phép BGH...
 • 23
 • 1,692
 • 3
Unit 6 Lesson 3 B1,2,3

Unit 6 Lesson 3 B1,2,3

Tiếng anh

...
 • 13
 • 445
 • 1
Unit 7- Lesson 3- B1-2

Unit 7- Lesson 3- B1-2

Tiếng anh

...
 • 10
 • 629
 • 0
Tài liệu My fri ends(B1-2-3)

Tài liệu My fri ends(B1-2-3)

Tiếng anh

... English Thứ năm ngày tháng năm 2010.rd Wednesday, November 2010 English Thứ năm ngày tháng năm 2010 Wednesday, November 3rd 2010 Check old lesson ( ... He’s Thanh English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November Unit four: My friends(B 1-2-3) Listen and repeat (page 42) 2010 English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November ... (page 43) Listen and number (page 43) English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November Play a game 2010 English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November 2010 Unit four: My...
 • 15
 • 253
 • 0
Gián án My fri ends(B1-2-3)

Gián án My fri ends(B1-2-3)

Tiếng anh

... English Thứ năm ngày tháng năm 2010.rd Wednesday, November 2010 English Thứ năm ngày tháng năm 2010 Wednesday, November 3rd 2010 Check old lesson ( ... He’s Thanh English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November Unit four: My friends(B 1-2-3) Listen and repeat (page 42) 2010 English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November ... (page 43) Listen and number (page 43) English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November Play a game 2010 English Thứ năm ngày tháng năm 2010 rd Wednesday, November 2010 Unit four: My...
 • 15
 • 227
 • 0

Xem thêm