dề thi thử tnthpt quốc gia môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

Toán học

... im): x t Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho ng thng d 1: y 2t ; (t R ) ,ng thng d2 z 2t l giao tuyn ca hai mt phng (P): 2x y = v (Q): 2x + y + 2z = Gi I l giao im ca d1 v d2 Vit ... TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 18 Cõu I (2.0 im) Cho hm s y x4 2mx2 m (1) , vi m l tham s thc 1.Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) m 2.Xỏc nh m hm s (1) cú ba im cc tr, ng thi cỏc im cc ... coi thi khụng gii thớch gỡ thờm C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 19 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 20 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH ( 7,0 i m ) x2 (C) x a) Kho sỏt s bin thi n...
 • 105
 • 889
 • 0
11 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán có đáp án

11 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán có đáp án

Toán học

... www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2013 - 2014 Mơn: TỐN; Khối D Thời gian làm 180 phút, khơng kể thời gian phát ... đa) www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014 Mơn: TỐN; Khối D (Thời gian làm 180 phút) I PHẦN ... ……….Hết……… www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com (với x ≠ ) www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com Câu I ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC: 2013 – 2014 Mơn thi: Tốn Khối D Ý Nội dung...
 • 67
 • 1,272
 • 2
10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

Toán học

... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ...
 • 10
 • 1,855
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

Toán học

... b = c = 0,25 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN - (Ngày thi: 12/5/2015) 0,25 Thời gian làm bài: 180 phút (không tính thời gian phát đề) Câu ... = 0.25 Vậy gia trị nhỏ của biểu thức P , đạt a = b = 1, x = y = 5 2 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III 2 - HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: ... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM 1) Hướng dẫn chấm nêu cách gia i với ý bản, nếu thi sinh làm bài không...
 • 17
 • 796
 • 7
Phân loại đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Phân loại đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Toán học

... trin x x Cho bit hiu s gia h s ca s hng th v s hng th l Tỡm n? x 14 i tuyn toỏn lp 12 trng THPT Trn Hng o gm n v 12 nam Nh trng cn lp mt i tuyn gm em tham gia kỡ thi hc sinh gii tnh Tớnh ... s bin thi n v v th hm s b Gi I l giao im ng tim cn ca (C) Tỡm m ( m ) th (C) ct ng thng d : y x m ti im phõn bit A, B cho IAB cõn ti I 61 Cho hm s y x3 x 12 x a Kho sỏt s bin thi n ... giỏc ó cho cú 27 ng chộo 16 Phõn Loi Thi Th i Hc Mụn Toỏn Thy Kim Trng - 68 Nhun - TP Hi Dng ST: 0167 309 3318 Phn HM S 2x cú th l (C) x 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s Tỡm cỏc giỏ...
 • 72
 • 901
 • 1
Tuyển chọn 80 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Tuyển chọn 80 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Toán học

... ANH PHONG THITHKTHITHPTQUCGIA2015 Mụnthi:TON Thigianlmbi: 180phỳt,khụngkthigianphỏt TRNGTHPTCHUYấN HNGYấN BANCHUYấNMễN Cõu1(2,0im).Chohms y = x + 3mx +2 (1),vimlthamsthc. a) Khosỏtsbinthiờnvvthhms(1)khi ... S GD-T THNH PH NNG TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN THI THPT QUC GIA Nm hc 2014 2015 Mụn thi: TON HC Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi gm 01 trang) Cõu (2,0 im) Cho hm s y x x ... NGUYEN ANH PHONG S GD&T H NI THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON TRNG THPT CHU VN AN Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt THI TH S 2x (1) x2 a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm...
 • 122
 • 1,254
 • 6
Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán kèm đáp án

Toán học

... B thi th thpt quc gia mụn toỏn kốm ỏp ỏn Sở gD&đT thái nguyên đề thi thử kỳ thi thpt quốc gia năm 2015 Môn: Toán Trường thpt lương ngọc quyến Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian ... = c = 0,25 B thi th thpt quc gia mụn toỏn kốm ỏp ỏn S GD T NGH AN TRNG THPT BC YấN THNH THI TH THPT QUC GIA NM 2015 - LN Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2,0 ... ỏn quy nh B thi th thpt quc gia mụn toỏn kốm ỏp ỏn S GD T NGH AN TRNG THPT BC YấN THNH THI TH THPT QUC GIA NM 2015 - LN Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2,0...
 • 46
 • 1,086
 • 5
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

Toán

... www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com S GD&T THANH HểA TRNG THPT THNG XUN THI TH K THI QUC GIA NM 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1: (2,0 ... www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com 0,25 SGD&THTNH THITHQUCGIANM2015 Mụnthi:TON Thigianlmbi: 180phỳt,khụngkthigianphỏt TRNGTHPTNGHẩN Cõu1(2,0 im).Chohms y = x - x +2 (1). a)Khosỏtsbinthiờnvvth ... www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com S GD & T HI DNG TRNG THPT HNG QUANG THI TH LN Kè THI THPT QUC GIA NM 2015 MễN: TON (Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt ) Cõu...
 • 561
 • 932
 • 1
đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án

đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án

Toán

... 0,25 TRƯỜNG THPT SỐ 3 BẢO THẮNG  ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Ngày Thi : 19­03­2015  Mơn: TỐN  Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian phát đề  ĐỀ THI THỬ LẦN 1  Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số  ...   a  b  c  1, (a, b, c  0) 0,25 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn thi: Tốn – Lần thứ Ngày thi: 21/03/2015 Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian phát đề) SỞ GD – ĐT ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT ... LĂK ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  x x 1 (1) a) Khảo sát biến thi n...
 • 521
 • 773
 • 0
tuyển chọn đề thi thử thpt quốc gia môn toán cực hay có đáp án chi tiết

tuyển chọn đề thi thử thpt quốc gia môn toán cực hay có đáp án chi tiết

Toán

... HIỀN ĐA KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2014-2015 MƠN THI: TỐN Thời gian làm bài: 180 phút khơng kể thời gian giao đề Câu 1( điểm ) Cho hàm số y  x3  x (C) Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... 0,25 SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Đề thi mơn: Tốn (Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian phát đề) 2x - x -2 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số Câu (2,0 ... TỔ TỐN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn thi: Tốn Thời gian làm bài: 180 phút (khơng kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị (C) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ...
 • 537
 • 1,395
 • 0
tổng hợp các bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán

tổng hợp các bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán

Toán

... Khánh Môn Toán – Khối A,A1 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN Ngày thi: 09 tháng 02 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm ... QUANG TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ ( Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ LẦN I KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN : TOÁN Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu ( 2,0 điểm) Cho hàm ... *www.luyenthidaihoc.edu.vn*www.kythiquocgia.edu.vn *www.kythiquocgia.com Tel: 08 3719 4559 – 0932.178517 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN MÔN TOÁN...
 • 344
 • 1,301
 • 0
4 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Có đáp án

4 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Có đáp án

Toán học

... 15 4  Tham gia gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán để đạt kết cao kỳ thi THPT quốc gia ! Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 [Môn ToánĐề tham ... P ⇔ ( x; y; z ) = (1;1;1) Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC G I A [Môn ToánĐề tham khảo số 02] Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] ... Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Phương trình đường thẳng qua điểm cực trị AB : y = ( m − 1) x + ( d ) Nhận xét A ( 0;1) ∈ d gia thi t toán ⇔ d cắt đoạn BC...
 • 25
 • 1,438
 • 17
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015

Toán

... Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn tốt nhất! >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn tốt nhất! >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán...
 • 4
 • 856
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong năm 2015

Toán

... đồng biến khoảng xác định (0,25đ) *Bảng biến thi n: (0,25đ) *Điểm đặc biệt: (0; -1), ( ) *Đồ thị (0,5đ) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt b, ... sin2x 3sinx + =0 (0,25đ) ⇔sin x = sin x = * ⇔ >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt ⇔[ * b ∑ (0,25đ) đ Đặt Pt ⇔ √ ⇔{ ⇔{ ⇔{ (0,25đ) ⇔ (0,25đ) ... chứa (0,25đ) khai triển ∑ √ √ ⇔ phải thỏa mãn Vậy số hạng chứa b ∑ ⇔ √ √ ⇔ (0,25đ) đ Gọi Ω không gian mẫu Số phần Ω | Ω|= Gọi C biến cố “cả hai bạn Việt Nam nằm chung bảng dấu” Ta có: Số phần tử...
 • 8
 • 2,115
 • 7
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Toán

... DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: TOÁN Nội dung 2x  a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y  x2 * Tập xác định: D  R | 2 * Sự biến thi n: +) lim y  2; ... khoảng  ; 2  ;  2;   Không có cực trị +) Bảng biến thi n: x  y' + y * Đồ thị:  2  + 0,25  0,25 b) Phương trình hoành độ giao điểm:  x    x  2m  x    x  2  2x   x ... : x  y  14   4 Phương trình AC : 3x  y   Tọa độ điểm C 1; 9  2 Gọi  không gian mẫu phép thử "Chọn học sinh 26 học sinh" Ta có n     C26 Gọi A biến cố "chọn học sinh có cán...
 • 5
 • 1,281
 • 3
Tổng hợp 60 đề thi thử THPT quốc gia môn toán có lời giải chi tiết

Tổng hợp 60 đề thi thử THPT quốc gia môn toán có lời giải chi tiết

Toán

... 0,25 0,25 TRƯỜNG ĐHSPHN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP Môn thi: TOÁN; Khối A, A1, B, D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2,0 điểm) Cho ... GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn: TỐN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ SỐ 2x 1 (1) x2 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... - Hết -Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2014-2015 LẦN Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị C©u Néi dung §iĨm Với...
 • 335
 • 868
 • 5
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Toán

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – LẦN Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút Câu Đáp án Điểm a) (1,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Khi ... Câu (2,0 điểm) Khi m  hàm số trở thành y  x  x  2x  3 Tập xác định: D   Sự biến thi n: *) Chiều biến thi n: Ta có y   x  x  2, x    x  1  x  1 y    ; y    ; y    1 ... )   u  Suy bảng biến thi n u   f '(u ) + f (u )  – 21 21 21 với u  Suy P  , dấu đẳng thức 4 xảy x  1, y  z  hoán vị 21 Vậy giá trị lớn P Dựa vào bảng biến thi n ta có f (u )  0,5...
 • 5
 • 710
 • 4
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Hà Nội

Toán

... ỏp ỏn Cõu 1.1 Ni dung im x 3x 2 Ta cú hm s y = Tp xỏc nh D = R S bin thi n + Chiu bin thi n y = 2x3 - 6x , y = x = v x = 0,25 y< , x ( -; - ) (0 ) Hm s nghch bin trờn khong ... tim cn x 2 2 Tớnh li, lừm v im un y = 6x2 - , y = x = th nhn cỏc im I( ; 0) l im un Bng bin thi n x -1 - - y + - + + y 0,25 + I(0) + I(0) -2 -2 th th hm s ct trc Ox tai cỏc im ( ; 0) , ( ... t 2t (*) Xột hm f (t ) t 2t vi t [ 2; 2] 0,25 Cú f(t) = 2t + 2, f(t) = => t = -1 Bng bin thi n: t -2 -1 f(t) + 0,25 f(t) -4 -5 T BBT Phng trỡnh (*) cú nghim phõn bit t [-2; 2] P.trỡnh...
 • 5
 • 554
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Toán

...  y’=0    x  1 + lim y  ; lim y   x  1đ 1b Điểm 0.25 x  + BBT: Đúng chiều biến thi n Đúng giới hạn cực trị + KL: Hs đồng biến khoảng (-∞ ;-1)và (1 ; +∞); nghịch biến khoảng (-1 ... (4)  Maxf ( x)   f (4) + x 0;5 f ( x)   f (0) x 0;5 4b 0.5 đ 0.25 + Số phần tử không gian mẫu:  = C10 =252 + Biến cố A: ‘Trong năm vé rút có vé trúng thưởng’  biến cố A : ‘Trong năm ... thẳng BC DC nên M’ thuộc đường thẳng BC  pt đt MM’ 1( x- 6) -1(y – 2)=0  x – y – = 0.25 + Gọi H giao điểm đt MM’ AC  H( 7;3) + H trung điểm MM’  M’(8; ) * Với M’(8;4) AB : y=8 pt BC x= B=...
 • 6
 • 609
 • 1

Xem thêm