0

de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015

10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

10 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

Toán học

... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề ...
 • 10
 • 1,917
 • 1
20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có đáp án

20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có đáp án

Toán học

... ã ADE ã M: ã AED = 900 ã AED + ã ADE = 900 Nờn BAF + ã AHE = 900 DE AF Trong ADE cú: AH DE = AD AE AH = 2a 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi ... c = 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THI TH THPT QUC GIA ( 13) Cõu (2,0 im) Cho hm s: y = - x + 4x - a) Kho sỏt s bin thi n v v th ... hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THI TH THPT QUC GIA ( 14) Cõu (2,0 im): Cho hm s: y = 2x + (m + 1)x + (m - 4)x - m + a/ Kho sỏt s bin thi n...
 • 116
 • 1,466
 • 6
25 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có lời giải chi tiết

25 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 có lời giải chi tiết

Toán học

... (3; -1), (1; 1) hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn 0.25 0.25 b (1,0) x x + m = x + 3x = m S nghim ca phng trỡnh l s giao im ca th hm ... ) Vy MinP = t c x=y=z= T LUYN THPT QUC GIA NM HC 2014- 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt Cõu (2,0 im) Cho hm s y = x + 3x + cú th (C) a*) Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (C) b*) Da vo ... xảy khi x = y = z = (đpcm) 0,25 T LUYN THPT QUC GIA NM HC 2014- 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt Cõu (2,0 im) Cho hm s y = x x (1) a*) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (1) b*) Tỡm...
 • 166
 • 1,048
 • 3
21 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 của Tỉnh Tây Ninh Có Đáp án chi tiết

21 Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 của Tỉnh Tây Ninh Có Đáp án chi tiết

Toán học

... = 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THPT Lý Thng Kit Tõy Ninh THI MINH HA- K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi:180 ... = + 0,25 0,25 hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THPT Tõn Chõu Tõy Ninh THI TH K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 ... hoctoancapba.com - Kho thi THPT quc gia, kim tra cú ỏp ỏn, ti liu ụn thi i hc mụn toỏn THPT Nguyn Trung Trc Tõy Ninh S GIO DC V O TO TY NINH THI MINH HO - K THI THPT QUC GIA NM 2015 TRNG THPT...
 • 149
 • 1,242
 • 1
20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015

20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015

Toán

... -Hết ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 20 tháng 01 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ... 0,25 0,25 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 09 tháng 02 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ... điểm ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  Ngày thi: … tháng…năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát...
 • 68
 • 530
 • 0
30 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015 (HAY WITH KEY)

30 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2015 (HAY WITH KEY)

Toán

... WWW.VNMATH.COM S GD V T THANH HểA TRNG THPT TRN PH KIM TRA CHT LNG CC MễN THI THPT QUC GIA NM HC 2014 2015 THI MễN: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (4,0 im).Cho hm s y 2x ... Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn: SBD: WWW.VNMATH.COM S GD V T THANH HểA TRNG THPT TRN PH K THI TH THPT QUC GIA NM HC 2014 2015 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Mụn: ... vi x thuc on [0; 5] nờn suy P P Vy (*) c chng minh Du bng xy a = 2; b = 1; c = Ht 1.0 www.VNMATH.com THI TH K THI THPT QUC GIA 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian...
 • 187
 • 589
 • 0
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2015

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2015

Toán học

... giác cạnh có , trực tâm thu c đường thẳngm độ dài Viết THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề thức ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 02 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu (1 điểm) ... rằng: THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề thức ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 03 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu (1 điểm) Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số a/ Khảo sát biến thi n ... của: THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề thức ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN - ĐỀ SỐ 04 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu (1 điểm) Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số a) Khảo sát biến thi n...
 • 12
 • 593
 • 2
23 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

23 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

Toán

... 23 Đề Thi Thử Tuyển Sinh THPT Quốc GiaMôn Toán Hoàng Hảo GV: Lê ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ... 3a + b ĐỀ ĐỀ SỐ 14 THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Page 15 23 Đề Thi Thử Tuyển Sinh THPT Quốc GiaMôn Toán Hoàng ... ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) y = x3 + 3x − Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số (1) a Khảo sát biến thi n vẽ đồ...
 • 27
 • 1,654
 • 7
19 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

19 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015

Toán

... Page 19 Đề Thi Thử Tuyển Sinh THPT Quốc GiaMôn Toán GV: Lê Hoàng Hảo ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ... rằng: 19 Đề Thi Thử Tuyển Sinh THPT Quốc GiaMôn Toán GV: Lê Hoàng Hảo a b c d + + + ≥2 2 + b c + c d + d a + a 2b ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: ... xy 8 4 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) y = x3 + x2 − Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số (1) a) Khảo sát biến thi n vẽ...
 • 20
 • 1,636
 • 9
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán 2015 trường THPT Nghi Sơn – Thanh Hóa ( Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán 2015 trường THPT Nghi Sơn – Thanh Hóa ( Có đáp án)

Toán

... + ⇔ log www.dethithu.net 0.25 0.25 0.5 Group facebook : Ôn thi ĐH TOÁN - ANH : https://www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan/ www.dethithu.net - Đ Thi Th Đ I H C - THPT Qu c Gia C p nh t ... www.dethithu.net - Đ Thi Th Đ I H C - THPT Qu c Gia C p nh t liên t c Họ tên thí sinh:………………………………………………… Số báo danh:……………………… TRƯỜNG THPT NGHI SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA ... www.dethithu.net De x = 1+ t  y = −2 + 2t  A = (d ) ∩ ( P)  ⇒ A(0; −4; 2) www.dethithu.net z = 1− t 2 x + y + z + =  M (1; −2;1) ∈ ( d ) Gọi H hình chiếu vuông góc M (P) www.dethithu.net...
 • 6
 • 1,172
 • 1
9 đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2015

9 đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2015

Toán

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 – 2015 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Môn: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu ( ID: 79177 ) (2,0 điểm) Cho hàm số y = x3 – 3x2 + Khảo sát biến thi n ... http://tuyensinh247.com/ nhập mã ID câu TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề Câu ( ID: 83257 ) ... TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N ĐỀ THI THỬTHI QUỐC GIA NĂM 2015 TỔ TOÁN Môn TOÁN (lần 1) Thời gian làm bài: 180 phút Câu ( ID: 83043 ) (2,0 điểm) Cho hàm số a)Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C)...
 • 63
 • 486
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 đại học vinh lần 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2015 đại học vinh lần 2

Toán

... hoctoancapba.com kho đề thi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTHPT quốc gia môn TOÁN ,THI THỬcó đáp ánQUỐC GIA NĂMn2015 – LẦN ĐÁP ÁN ĐỀ đề kiểm tra THPT file word, luyện thiToán TRƯỜNG THPT CHUN Mơn: ... mẫu số A cho cos3 ta 0,5 0,5 0,5 hoctoancapba.com tan  1  tan    2.5  A   kho đề thi THPT quốc gia môn TOÁN, đề kiểm tra có đáp án file word, luyện thi môn Toán điểm)  tan   tan  ...   dx  ln    x   dx 2 3x  0 3x   0,5 hoctoancapba.com kho đề thi THPT quốc gia môn TOÁN, đề kiểm tra có đáp án file word, luyện thi môn Toán 13   ln   x  x  ln x    ln ...
 • 6
 • 479
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 26

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 26

Toán

... + 1) ( x + ) ≤ log 5 ( − x ) ⇔ ( x + 1) ( x + ) ≤ ( − x ) ⇔ 12 x + 21x − 33 ≤ 33 ⇔ − ≤ x ≤1 12 Giao với điều kiện, ta được: − < x ≤1 Vậy: nghiệm BPT cho − < x ≤1  x + 3x − = y + y + y  Câu ... Kẻ HF vuông góc với AB H K M x = a  x = 2a   AB ⊥ SH ⇒ AB ⊥ ( SHF ) ⇒ ( SAB) ⊥ ( SHF ) theo giao tuyến SF  AB ⊥ HF + Ta có :  Kẻ HK ⊥ SF K ⇒ HK ⊥ ( SAB ) ⇒ d ( H ,( SAB ) ) = HK + Tính được: ... (C1) có tâm I1(-1;4), bán kính R1 = 10 • (C1) có tâm I1(3;3), bán kính R2 = • Dễ kiểm tra được: M giao điểm (C1),(C2) • ∆ qua M nên ∆ : a (x − 2) + b(y− 5) = 0, (a, b ∈ Z, a + b2 > 0) • Gọi H, K...
 • 9
 • 502
 • 4
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 27

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 27

Toán

... GIO DC V O TO LO CAI HNG DN CHM THI TH LN - Kè THI THPT QUC GIA NM 2015 MễN THI: TON ( Hng dn chm gm cú 05 trang, 10 cõu) I Hng dn chm: Cho im l ti 0,25; im toan bai la tng im phn, khụng lam ... im tụi a bai lam cua thớ sinh chớnh xac v mt kiờn thc; Thớ sinh giai ỳng bng cach khac cho im tng ng cac phn Vi bai hỡnh hc khụng gian (cõu 6) nờu thớ sinh khụng ve hỡnh hoc ve hỡnh sai thỡ khụng ... dung im (1,0 im) * Tp xac nh: D = R * S biờn thi n: Gii hn: xlim y = ;lim y = + x + 0.25 x = x = 2 o ham: y ' = x x 3; y ' = Bang biờn thi n x - + y' + -1 - 0.25 + + y - Kờt lun:...
 • 7
 • 502
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 28

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 28

Toán

... Câu (2,0điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – MÔN TOÁN LẦN Đáp án Điểm (1,0 điểm) • Tập xác định: D = ¡ • Sự biến thi n: 0.25 ᅳ Chiều biến thi n: y ' = 3x − x ; y ' = ⇔ x = x = Hàm ... = ; yCT = −2 , đạt cực đại x = ; yCĐ = ᅳ Giới hạn: xlim y = −∞; xlim y = +∞ →−∞ →+∞ ᅳ Bảng biến thi n: • Đồ thị: 0.25 0.25 2.(1,0 điểm) 0.25 M ∈ (C ) ⇒ M ( x0 ; x0 − 3x0 + 2) 0.25 Tiếp tuyến M ... + 3t ) − ( − 2t ) + 24 = ⇔ t = −1 Do đó, H ( −4; 2;3) Gọi I , R tâm bán kính mặt cầu Theo giả thi t diện tích mặt cầu 784π , suy 4π R = 784π ⇒ R = 14 Vì mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) H...
 • 7
 • 480
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 3

Toán

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Đáp án Câu Điểm a) (1,0 điểm)  Tập xác định D = ¡ \ { 1}  Sự biến thi n: 0,25 - Chiều biến thi n: y ' = − < 0, ∀x ∈ D ( x − ... tiệm cận đứng: x = x →1+ x →1− - Bảng biến thi n: −∞ x y' y 0,25 +∞ - +∞ - −∞  Đồ thị: 0,25 b) (1,0 điểm) Gọi d : y = x + m 0,25 Phương trình hoành độ giao điểm đường thẳng d đồ thị (C) là: x ... − x1 ) = ( x1 + x2 ) − x1 x2 = m + m Ta có: S = AB.d ( I , AB ) = IAB S IAB = ⇔ m + Theo giả thi t, ta có: m m2 + = 3⇔m=± 2 0,25 (1,0đ) a) Phương trình cho tương đương 2sin x − 3sin x − + 2sin...
 • 6
 • 476
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 39

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2015 số 39

Toán

... Bảng biến thi n x –∞ y’ +∞ y 0.25 x →+∞ x →−∞ -1 + – +∞ + -∞ -1 Đồ thị: 0.25 2 b.(1,0 điểm) • Ta có : x − x + m − = ⇔ m − = − x + x + 1( *) 0.25 • 0.25 • Số nghiệm phương trình (*) số giao điểm ... suy phương trình (*) có nghiệm phân biệt ⇔ < m < KL tham số m 0.25 0.25 (1,0 điểm) a,(0,5điểm) Thu gọn: ( − 3i ) z = −9 − 4i ⇔ z = ⇔ z=− −9 − 4i − 3i 35 − i , KL nghiệm 13 13 b,(0,5điểm) sin ... C D 0,25 · · · IAD = CAD + CAI · · · · Mà BAI = CAI , · ABC = CAD nên ·AID = IAD ⇒ ∆DAI cân D ⇒ DE ⊥ AI PT đường thẳng AI : x + y − = 0,25 Goị M’ điểm đối xứng M qua AI ⇒ PT đường thẳng MM’ :...
 • 5
 • 389
 • 2

Xem thêm