0

đề thi thử thpt quốc gia

đề thi thử thpt quốc gia phần dao động cơ

đề thi thử thpt quốc gia phần dao động cơ

Vật lý

... Luyn Thi THPT QUC GIA 2015 GV:ng Vn Thõn THPT B Ngha Hng Trang 1/4 - Mó thi 132 THI TH THPT QUC GIA 2015 S 1 LP 12A1 MễN VT Lí 40 CU TRC NGHIM THI GIAN LM BI 75 PHT KHễNG K THI GIAN ... nh thỡ thi gian ngn nht vt n v trớ lc n hi trit tiờu l x. Ln th hai, a vt lờn trờn v trớ cõn bng mt khong ri th nh thỡ thi gian ngn nht n lỳc lc hi phc i chiu l y. T s x/y=2/3. T sú gia tc ... trng u E=105V/m trong khụng gian bao quanh con lc, vộc t cng in trng cú hng dc theo trc lũ xo, thi gian kớch thớch 0.01s, b qua dch chuyn ca vt trong khong thi gian ú. Ngay sau khi con lc...
 • 4
 • 511
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán

Toán học

... TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA LẦN 1 Năm học: 2014-2015 Môn: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 01 trang) Ngày thi: 6/1/2015 ĐỀ BÀI ... liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:……………………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:……………………………. Giám thị 2:…………………………. ĐỀ THI CHÍNH THỨC ... (1,5 điểm). Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. Câu V: (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz . Viết phương trình...
 • 1
 • 897
 • 17
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2

Vật lý

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015SỐ 1 VÀ SỐ 2SỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA SÔ 1 Năm học 2014 ... Trang 5/16 - Mã đề thi 485 Trang 6/16 - Mã đề thi 485HƯỚNG DẪ GIẢI CÁC CÂU ĐỀ THI THÁNG LẦN 2 ( ĐỀ GỐC) Trang 7/16 - Mã đề thi 485 Trang 8/16 - Mã đề thi 485 Trang 9/16 - Mã đề thi 485 Trang ... 485 Trang 10/16 - Mã đề thi 485SỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA SÔ 2 Năm học 2014 - 2015 Môn: VẬT LÝ LỚP 12Thời gian làm bài: 90 phút(không...
 • 16
 • 1,094
 • 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 3

Vật lý

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 3 SỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 05 trang)ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA SÔ 3 Năm học 2014 ... NGHIỆP THPT QUỐC GIA SÔ 3 Năm học 2014 - 2015 Môn: VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ GỐCI. MA TRẬN ĐÊ Mức độChươngNhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận ... thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a...
 • 13
 • 893
 • 0
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 4

Vật lý

... - Mã đề thi TTL4 Trang 8/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 9/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 10/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 11/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 12/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 13/18 - Mã đề thi TTL4 ... GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 06 trang)ĐỀ THI THÁNG LẦN 4 Năm học 2014 - 2015 Môn: VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề) Mã đề gốcCâu ... - Mã đề thi TTL4 Trang 14/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 15/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 16/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 17/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 18/18 - Mã đề thi TTL4 ...
 • 18
 • 780
 • 0
TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Toán học

... TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 1. MÔN TOÁN 1. Đề số 1: Câu 1 (2,0 điểm).  y = -2x3+ 6x2 + 1 ...    Đáp án đề số 1: ...
 • 9
 • 1,167
 • 22
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Ngoại ngữ

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 1 I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate ... to think out, but when you once try to think out a thing, you must never give it up until you have got what you want. It matters not what you try to sift out, but you once try to sift out a thing, ... learn, but when you once learn a thing, you must never give it up until you have mastered it. It matters not what you inquire into, but when you inquire into a thing, you must never give it up...
 • 10
 • 1,210
 • 21
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

Ngoại ngữ

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 2 Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có ... tourists ___________ this year as a result of the good weather A. doubled B. doubles C. have doubled D. has doubled 38. I wish Janet ___________ to the meeting this afternoon A. could ... movies if we have enough time C. Nothing is more pleasant than going to the theater D. When we dont want to read, we may go to the theater 65. “In town everything seems to be made for the comfort...
 • 16
 • 827
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

Ngoại ngữ

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 3 I. Choose the word in each group that has the underlined part ... 25.1 had no ___________that the divorce rate was so high in this country. A. knowledge B. idea C. doubt D. understanding 26. This morning the postman was __________down the street by my dog. ... daughter inOdense. Within minutes, he had (49)_____for me to visit her and her family. Then I was sent on my way with a fresh loaf of bread to keep me (50)_____, and the feeling that this would turn...
 • 12
 • 953
 • 10
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

Ngoại ngữ

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 5 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1. A. private ... take / plane this evening / or / go / train tomorrow A. She suggested taking the plane this evening or going by train tomorrow. B. She suggested that we should take the plane this evening ... local stations could develop programming about things students are (42)______ studying in school. Already there are several towns (43)______ this is beginning to happen.Blacksburg,Virginia,...
 • 16
 • 986
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015 LẦN 1 - THPT BỈM SƠN Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the letter A, ... certainly play very excellent Question 30. “ I am terribly sorry !” “ _______” A. It’s nothing B. Nothing C. Don’t worry D. Never mind ! Question 31. Peter: “ Janet, make us some tea, will ... physicist. A. was developed B. is developed C. develops D. developed Question 8. The guidelines in this book can help you become a _________ speaker. A. confide B. confident C. confidence D. self-confidence...
 • 13
 • 1,105
 • 13
LỜI GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 2 BAMABEL

LỜI GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 2 BAMABEL

Vật lý

... vật là√2b cm/s. Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gầnvới giá trị nào nhất sau đây:A.12. B.34. C.45. D.23.Câu 13 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- BamabelLời ... B. 32. C. 15. D. 16.Câu 23 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- BamabelLời giải:(Huyền Nguyễn)Dễ tính được bán kính hình tròn là R = 5√2Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của đường tròn và ... khoảng thời gian mà tốc độ của vật không vượt quá 2π(b − a)bằng 0,5s. Tỉ số giữa b và a gần giá trị nào nhất sau đây?A. 3,73. B. 2,75. C. 1,73. D. 1,25.Câu 26 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2015...
 • 7
 • 2,567
 • 50
04 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học 12

04 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... với KF Số thí nghiệm xuất hiện kết tủa là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đề thi thử số 5 – THPT Quốc gia năm 2015 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; ... chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 13,5. B. 7,5 C. 15,0 D. 37,5 Đề thi thử số 2 – THPT Quốc gia năm 2015 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; ... NO2. A. Tăng 9 lần B. Tăng 3 lần C. Tăng 4,5 lần D. Giảm 3 lần. Đề thi thử số 3 – THPT Quốc gia năm 2015 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;...
 • 27
 • 1,416
 • 2
Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường THPT Hồng Lĩnh năm 20142015

Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường THPT Hồng Lĩnh năm 20142015

Ngoại ngữ

... THPT HỒNG LĨNHMÃ ĐỀ 01ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014-2015MÔN THI: TIẾNG ANH Đề thi gồm 04 trang, 80 câu. Thời gian làm bài: 90 phútChoose the word ... C. de!nite D. self – conscious HẾT THPT HỒNG LĨNHMÃ ĐỀ 02ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014-2015MÔN THI: TIẾNG ANH Đề thi gồm 04 trang, 80 câu. Thời gian làm bài: 90 phútChoose the best ... interviewer's family and hisduties HẾT THPT HỒNG LĨNHMÃ ĐỀ 03ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014-2015MÔN THI: TIẾNG ANH Đề thi gồm 04 trang, 80 câu. Thời gian làm bài: 90 phútChoose the word...
 • 36
 • 2,357
 • 1

Xem thêm