đề thi đại học quốc gia môn hóa năm 2015

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Hóa học

... D C A B C B B A C THI TH LN K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Mó thi: 135 Cho bit nguyờn ... S GD V T VNH PHC TRNG THPT NG U KTCL ễN THI THPT QUC GIA LN NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú trang) Mó thi 132 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: ... X, Z, T B - HT TRNG THPT A PHC ( thi gm 50 cõu, 04 trang ) THI TH QUC GIA LN II NM 2015 Mụn: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt Mó 34 Cho bit nguyờn t (theo vC)...
 • 41
 • 980
 • 39
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Hóa học

... Na, NaHCO3, CH3COCl ? A B C D Câu : Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau thời gian thu 3,12 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn ... Y Công thức Y là: A CH3CHO B HCHO C CH3OH D CH3OCH3 Câu 11 : Hỗn hợp X gồm kim loại A, B ( có hóa trị không đổi ) Chia X thành phần nhau: Phần 1: Hòa tan hết dung dịch HCl H2SO4, thu 3,36 lít ... Sau kim loại tan hết thu dung dịch không chứa NH4NO3 khí NO sản phẩm khử nhất, Số mol HNO3 tối thi u cần dùng là: A 1,25 mol B 1,2 mol C 1,6 mol D 1,8 mol Câu 16 : Hợp chất X (C9H8O2) có vòng...
 • 6
 • 546
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 Chuyên KHTN Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 Chuyên KHTN Lần 1

Hóa học

... cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 6/15 LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2015 – CHUYÊN KHTN Câu : Cách Bảo toàn H2 Bảo toàn khối lượng ... cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 7/15 Giair 1,2,3 ta x = 0, ; y = 0, 03 ; z = 0, Lưu ý: Nếu đề thay đổi kiện đầu dung dịch X có chứa 19, 98g muối khan thành ... http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 15/15 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 16/15 ...
 • 16
 • 594
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

THPT Quốc Gia

... B CH2=CHCl C CF2 = CF2 D CH3CH=CH2 Câu 35: Nguyên tố hóa học sau không thuộc nhóm IVA? A thi c B gemani C selen D cacbon Câu 36: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X NaOH (dư) đun nóng thu 9,2 gam ... H2 (k) + I2 (k)   Đồ thị biểu diễn biến thi n tốc độ phản ứng thuận phản ứng nghịch theo thời gian: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vận tốc vào thời gian 25 vận tốc 20 15 vận tốc phản ứng nghịch ... Phát biểu sau sai: A Trong y học , ZnO dùng làm thuốc giảm đau thần kinh, chữa bệnh ngứa B Thi c dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ C Chì có ứng dụng chế tạo thi t bị ngăn cản tia phóng xạ...
 • 4
 • 463
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

THPT Quốc Gia

... biến gen trội biểu giai đoạn trước tuổi sinh sản B Đột biến gen trội biểu giai đoạn sau tuổi sinh sản C Đột biến gen lặn biểu giai đoạn trước tuổi sinh sản D Đột biến gen lặn biểu giai đoạn sau tuổi ... trai bị bệnh D Tính trạng bệnh biểu nam nhiều nữ Trang 6/7 - Mã đề thi 135 - - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 135 ... = X = 690 D số lượng liên kết hóa trị nu phân tử ADN 2758 Câu 30: Cho cá thể lông đỏ giao phối với cá thể lông trắng F1 có 100% cá thể lông trắng Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 có tỉ lệ...
 • 7
 • 373
 • 1
Đề thi mẫu THPT quốc gia môn toán năm 2015 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn toán năm 2015 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Toán

... ĐIỂM Câu (2,0 điểm) Đáp án a.(1,0 điểm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C ) hàm số (1) m  ♥ Tập xác định: D   ♥ Sự biến thi n: ᅳ Chiều biến thi n: y '  x  x  ; y '   x  1 x  + Hàm số ... Cực trị: + Hàm số đạt cực đại x  1 ; yCĐ  y  1  + Hàm số đạt cực tiểu x  ; yCT  y    3 , ᅳ Giới hạn: lim y   lim y   x  x  0.25 ᅳ Bảng biến thi n: x y' y   1   ... x   m  1 x  mx  có 3 cực đại yCÑ thỏa mãn yCÑ  ♥ Ta có: y '  x m 1 x  m 0.25  x  1 y '   x   m  1 x  m    x  m  ♥ Hàm số (1) có cực đại  m  1 0.25 0.25 1 1 1 ♥...
 • 8
 • 327
 • 0
Đề thi đại học khối B môn Hóa năm 2013

Đề thi đại học khối B môn Hóa năm 2013

Hóa học - Dầu khí

... phương trình hóa học phản ứng: 2Cr + 3Sn → 2Cr + 3Sn Nhận xét sau phản ứng đúng? 2+ 3+ 2+ A Sn chất khử, Cr chất oxi hóa B Cr chất oxi hóa, Sn chất khử 2+ 3+ 2+ C Cr chất khử, Sn chất oxi hóa D Cr ... phương trình hóa học phản ứng: X + 2Y → Z + T Ở thời điểm ban đầu, nồng độ chất X 0,01 mol/l Sau 20 giây, nồng độ chất X 0,008 mol/l Tốc độ trung bình phản ứng tính theo chất X khoảng thời gian −4 ... (đktc) 18,9 gam H2O Thực phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu m gam este Giá trị m A 9,18 B 15,30 C 12,24 D 10,80 Câu 54: Trong bình kín có cân hóa học sau: 2NO2 (k) R N2O4 (k) Tỉ khối hỗn...
 • 8
 • 420
 • 3
Đề thi đại học khối A môn Hóa năm 2012

Đề thi đại học khối A môn Hóa năm 2012

Hóa học - Dầu khí

... số oxi hóa thấp nhất) oxit cao tương ứng a% b%, với a : b = 11 : Phát biểu sau đúng? A Phân tử oxit cao R cực B Oxit cao R điều kiện thường chất rắn C Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, R ... tính oxi hoá dạng oxi hóa 2+ 2+ 3+ 2+ sau: Fe /Fe, Cu /Cu, Fe /Fe Phát biểu sau đúng? 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ A Fe oxi hóa Cu thành Cu B Cu oxi hoá Fe thành Fe 3+ 2+ 3+ C Fe oxi hóa Cu thành Cu D Cu ... A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 296 II PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh làm hai phần riêng (phần A phần B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Hóa 8,64 gam hỗn hợp gồm...
 • 9
 • 465
 • 6
Đề thi mẫu THPT quốc gia môn toán năm 2015 Trường THPT Thiệu Hóa

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn toán năm 2015 Trường THPT Thiệu Hóa

Toán

... = R 2) Kh o sát s bi n thi n: a Các gi i h n: 0,25 1  1  lim  x3 + x − x −  = −∞; lim  x3 + x − x −  = +∞ x →−∞ x →+∞     0,5 Đ th hàm s ti m c n b.S bi n thi n: y ' = x2 + 2x − , ... = x2 + 2x − , x = y ' = ⇔ x2 + x − = ⇔   x = −3 17 ; x = −3 ⇒ y = V i x =1⇒ y = − B ng bi n thi n: x y' −∞ + −3 +∞ − + +∞ y 17 −∞; −3) , (1; +∞ ) Hàm s ñ ng bi n m i kho ng ( −∞ − Hàm s ngh ... hàm s ) IV 2,0 1,0 G i A bi n c “ ba viên bi l y ñư c ch có hai màu” Ta có: S ph n t c a không gian m u: C16 = 560 0,5 3 S cách ch n ñư c ba viên bi ch có m t màu: C4 + C5 + C7 = 49 1 S cách...
 • 8
 • 728
 • 0
Đề thi mẫu THPT quốc gia môn văn năm 2015 Sở GD và ĐT Thanh Hóa

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn văn năm 2015 Sở GD và ĐT Thanh Hóa

Ngữ Văn

... nhặt” (Kim Lân) Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM THANH HÓA KHẢO SÁT KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM -2015 Môn thi: Ngữ văn Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu Phong cách ngôn ngữ ... - Điểm 0, 25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, nêu chung chung - Điểm 0: Xác định sai vấn đề cần nghị luận, trình bày lạc sang vấn đề khác c) Chia vấn đề cần nghị luận thành luận điểm phù ... thời gian, có ý nghĩa thời điểm tại, thoả mãn nhu cầu sống sinh hoạt hàng ngày Đây giá trị cần thi t thi u người tồn ++ Giá trị bền vững: Chỉ giá trị tinh thần trải qua thử thách, sàng lọc thời gian,...
 • 8
 • 365
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008