0

đề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nội

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI potx

Hóa học - Dầu khí

... C.Đun nóng ancol metylic với H2SO4 đặc 1700C thu ete D.Ancol đa chức hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh Câu48: Đốt cháy 0,27 gam chất hữu X thu 0,22 gam CO2; 0,18 gam H2O 56 ml N2 (đktc) ... electron s là: A.4 B C D Câu23: Đồng có hai đồng vị 63Cu 65Cu Nguyên tử khối trung bình đồng 63,5 Thành phần % khối lượng đồng vị 65Cu có muối CuSO4 là: A 30,56% B 28,98% C 10,19% D 9,95% Câu24: ... màu : AlCl3, ZNCl2 FeSO4 Fe(NO3)3 NaCl Chỉ dùng dung dịch để phân biệt lọ nhãn ? Trang 2/4 Mó thi 303 A Na2CO3 B Ba(OH)2 C NH3 D NaOH Câu30: Nung m gam bột sắt oxi thu 3,0 gam hỗn hợp chất...
 • 4
 • 216
 • 0
Đề thi thử đại học-cao đẳng 2011 trường ĐH Sư phạm Hà Nội pot

Đề thi thử đại học-cao đẳng 2011 trường ĐH phạm Nội pot

Toán học

... HỌC PHẠM NỘI http://www.foxitsoftware.com For evaluation only =========================================================================== ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn ... Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software ĐẠI HỌC PHẠM NỘI http://www.foxitsoftware.com For evaluation only =========================================================================== ... Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software ĐẠI HỌC PHẠM NỘI http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ===========================================================================...
 • 5
 • 321
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 5 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 5 năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

Ngoại Ngữ

... place for the following sentence? "This, however, did not make him famous.,, A.[1] B.[3] c.l2l D [4] Di ttti tht)'chtLln bi cho ki thi THPT Qu6c gia mdn tiAng Anh Question 60: The word "reclusive" ... A" wear B care C I don't D like Trarug 4/6* frilfr cti s6: d,55 Di rhi thi chtLan bi cho ki thi T|IPT' Qu6c gia ntdn tiAng Anh ldtt ndm kp'c 20 14 - 20 t 5, Tru.d.ng TttpT ChuyAn Dcti hpc Sr phant ... roles B so does C rules of D situations Trang 3/6- Md di sd: 455 Di thi ttn)'clu.tdn bi cho ki thi |-HPT Quic gia m6n ti€ng Anh li:n ndm h4c 2011 - 2015,'t'rtrdng 1-llt'T ClutyAn Dai hoc Strplnnt...
 • 6
 • 3,823
 • 16
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội (lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Phạm, Nội (lần 3)

Ngoại Ngữ

... ENGLISH - 106 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Di thi thi chuiin bi cho ki thi THPT Qui5c gia m6n tidng Anh lin i ndm hoc 2014 - 2015, Trudng THPT Chuy1n Dqi hoc Sa phqm ti] A "blue ... ENGLISH - 106 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Ei thi tht) chudn bi cho ki thi THpT eu6c gia m6n tidng Anh lin ndm hpc 2a) - 20J 5, Trudng THPT Chuyan Dqi hpc Su phqm fol!.owing prESS$ge ... ENGLISH - 106 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Di thi thu chuin bi cho ki thi THPT Qudc gia m6n ildng Anh lin i ndm hoc 201 - 201 5, Trudng THPT Chuy1n Eqi hpc Su phsm Cyciingisa(52)-,healthyandenvironmenta1iyfriendlyformoftransport.Itis(53)tomakeitsafer,rnoreConvenientandattractive,andtoincreasettre(54)-ofjouraeysnradeby...
 • 6
 • 623
 • 5
ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội lần 1

ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - THPT Chuyên Phạm Nội lần 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... Đáp án: Đề trường ĐHSP Nội Câu 1: Khảo sát 1) TXĐ: D = R 2) Sự biến thi n ( ) * BBT: -∞ x y’ y + +∞ +∞ -∞ Vậy hàm số đồng biến khoảng (0; 2) Hàm số nghịch biến khoảng (-∞; 0) (2; +∞) Hàm số ... nghịch biến khoảng (-∞; 0) (2; +∞) Hàm số đạt cực tiểu x = 0; yCT = Hàm số đạt cực đại x = 2; yCĐ = Đồ thị =>U (1; 4) điểm uốn Đồ thị giao với Oy điểm (0; 2) x y Đồ thị: >> Để xem đáp án chi tiết câu ... G A (1; 1) H (1.0 điểm) 2) Do EF // BC, AH ⊥ BC nên EF ⊥AB, A F B Từ giả thi t ta có: BH ⊥AC =>E trực tâm ΔABE Khi B giao điểm đường thẳng BH với đường thẳng qua A vuông góc với EF Ta có: ⃗⃗⃗⃗⃗...
 • 7
 • 381
 • 0
đề thi thử thpt quốc gia môn hóa lần 2 năm 2015  trường THPT chuyên sư phạm hà nội

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa lần 2 năm 2015 trường THPT chuyên phạm nội

Hóa

... K2CO3, MnO2 H2O >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 6/25 FILE ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: 250 ml dung dịch X chứa Na2CO3 NaHCO3 tác dụng với H2SO4 ... axetilen, caprolactam, xiclohexan, xenlulozo Có chất khả tham gia phản ứng trùng hợp? A: B: C: D: Đáp án đúng: C Lời Giải: Các chát không tham gia trùng hợp xilen, xiclohexan xenlulozo => Đáp án C Câu ... – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 18/25 Đáp án đúng: B Lời Giải: Có nNO=0.025 Fe  Fe3+ + 3e NO3- -à NO +3e O - O2- + 2e Nên ban đầu oxi hóa toàn Fe thành Fe2O3 cần thêm 0.025*3/2=0.0375...
 • 25
 • 604
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

THPT Quốc Gia

... Năng lượng cần thi t tối thi u để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn B Năng lượng tối thi u cần cung cấp cho electron tự kim loại để bứt khỏi kim loại C Năng lượng tối thi u ion hóa ... học Câu 17 Trong thí nghiệm I – âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe tới D Trên đoạn thẳng AB thuộc quan sát (vuông góc với vân giao thoa) có vân sáng, A B vân sáng ... khoảng cách hai vật ? Biết độ cao điểm treo lò xo (so với sàn nhà) đủ lớn A 35 cm B 40 cm C 45 cm D 50 cm Câu 27 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y – âng, xạ phát từ khe S gồm hai ánh...
 • 7
 • 320
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 5 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 5 năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

THPT Quốc Gia

... hòa với chu kì T pha dao động A không đổi theo thời gian B hàm bậc hai thời gian C biến thi n điều hòa theo thời gian D tỉ lệ bậc với thời gian Câu 31 Sự phát quang ứng với phát sáng A dây tóc ... đến ăng ten phát biến thi n tuần hoàn với tần số A fa biên độ biên độ dao động cao tần B f biên độ biến thi n theo thời gian tần số fa C fa biên độ biến thi n theo thời gian với tần số f D f ... nặng đứng yên vị trí cân thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = m/s2 sau thời gian s kể từ bắt đầu chuyển động nhanh dần thang máy chuyển động thẳng Lấy π2 = 10; g = 10 m/s2...
 • 5
 • 354
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 - lần 1 môn Hóa trường chuyên Sư Phạm Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 - lần 1 môn Hóa trường chuyên Phạm Nội

THPT Quốc Gia

... http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 5/12 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA – LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHẠM NỘI Bài 1: Lời giải Vì nước vôi có tính bazo nên xử lý chất thải ... = nH2O (b) Trong hợp chất hữu thi t phải có carbon hidro (c) Dung dịch Glucose bị khử AgNO3 NH3 tạo Ag (d) Những hợp chất hữu có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hay nhiều nhóm ... hidrocarbon), thành phần % khối lượng nito X 15,73% Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, tòa lượng ancol sinh cho tác dụng hết với CuO (nung nóng) andehit Y (ancol bị oxi hóa thành andehit)...
 • 12
 • 421
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

THPT Quốc Gia

... Mơns ùj sid ùi l6n nhÀl D Budc -ơne Lhơne rhay dơi Eur m non- hơr llrme dơne hnn $il nd's3 cna 6- Mà ûà Ill nsn È nft nc!è! phâi srig kér hqp S, sr câch niau dỉ dơne {Éo lhủs thins dûns 06 phlms ... ph! thùơc vào hhn dang vÀ lich thudc nơp cơng hig D cé ân nic prù rhc vào d€rc thi dâo dơry cùo ân Cnu 33r d hàt nùơ c6 hai ngùàn s6ng ei6ûg ûau A !à B, câch nlá rơt klng AB = t2 cn dlag lâo ... diçn ti! tv i chu *i nêlc Ià T thi ,a- thồng ihơi giù giùa hai lid dép nàng lûqng dièn 1irùng dal cw dai lÀ T/2 B nàne lmg rtiên tniûg nàng lùqrs lir irùùng bién thi n t hn ù@ thùi cid véi chu...
 • 7
 • 539
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

THPT Quốc Gia

... Năng lượng cần thi t tối thi u để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn B Năng lượng tối thi u cần cung cấp cho electron tự kim loại để bứt khỏi kim loại C Năng lượng tối thi u ion hóa ... học Câu 17 Trong thí nghiệm I – âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe tới D Trên đoạn thẳng AB thuộc quan sát (vuông góc với vân giao thoa) có vân sáng, A B vân sáng ... khoảng cách hai vật ? Biết độ cao điểm treo lò xo (so với sàn nhà) đủ lớn A 35 cm B 40 cm C 45 cm D 50 cm Câu 27 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y – âng, xạ phát từ khe S gồm hai ánh...
 • 7
 • 300
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

THPT Quốc Gia

... tin liên lạc phi hành gia vũ trụ với trạm điều hành mặt đất, người ta sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng khoảng: Trang - - Đề thi thử THPT Quốc Gia lần môn Vật lý – Trường ĐHSP Nội A 10 - 0,01 ... truyền âm không khí 340 m/s Tần số dao động riêng âm thoa Trang - - Đề thi thử THPT Quốc Gia lần môn Vật lý – Trường ĐHSP Nội là: A 531,25 Hz B 468,75 Hz C 510 Hz D 475 Hz Câu 17 Ở vị trí cách ... tụ C U C’ = 50 V điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là: Trang - - Đề thi thử THPT Quốc Gia lần môn Vật lý – Trường ĐHSP Nội A 180 V B 100 V C 82,45 V D 53,17 V Câu 24 Một lắc lò xo dao động...
 • 7
 • 288
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 5 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý lần 5 năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

THPT Quốc Gia

... hòa với chu kì T pha dao động A không đổi theo thời gian B hàm bậc hai thời gian C biến thi n điều hòa theo thời gian D tỉ lệ bậc với thời gian Câu 31 Sự phát quang ứng với phát sáng A dây tóc ... đến ăng ten phát biến thi n tuần hoàn với tần số A fa biên độ biên độ dao động cao tần B f biên độ biến thi n theo thời gian tần số f a C fa biên độ biến thi n theo thời gian với tần số f D f ... nặng đứng yên vị trí cân thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = m/s sau thời gian s kể từ bắt đầu chuyển động nhanh dần thang máy chuyển động thẳng Lấy π2 = 10; g = 10 m/s2...
 • 5
 • 385
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Phạm, Nội

THPT Quốc Gia

... Mơns ùj sid ùi l6n nhÀl D Budc -ơne Lhơne rhay dơi Eur m non- hơr llrme dơne hnn $il nd's3 cna 6- Mà ûà Ill nsn È nft nc!è! phâi srig kér hqp S, sr câch niau dỉ dơne {Éo lhủs thins dûns 06 phlms ... ph! thùơc vào hhn dang vÀ lich thudc nơp cơng hig D cé ân nic prù rhc vào d€rc thi dâo dơry cùo ân Cnu 33r d hàt nùơ c6 hai ngùàn s6ng ei6ûg ûau A !à B, câch nlá rơt klng AB = t2 cn dlag lâo ... diçn ti! tv i chu *i nêlc Ià T thi ,a- thồng ihơi giù giùa hai lid dép nàng lûqng dièn 1irùng dal cw dai lÀ T/2 B nàne lmg rtiên tniûg nàng lùqrs lir irùùng bién thi n t hn ù@ thùi cid véi chu...
 • 7
 • 325
 • 0

Xem thêm