0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương thức vận chuyển khụng qua kho

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP

Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho theo hỠNH THỨC CHUYỂN HàNG Theo hành thức này căn cứ vào hợp đồng đÓ KÝ KẾT HOẶC THEO đơn đặt hàng,DNTM xuất kho hàng hóa,dùng phương tiện vận chuyển của mỠNH HOẶC đi thuê ngoài,chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy địNh trong hợp đồng.Hàng hóa chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của DNTM chỉ khi nào được bên mua kIỂM NHẬN,THANH TOỎN HOẶC CHẤP NHẬN THANH TOỎN THỠ SỐ HàNG CHUYỂN GIAO MỚI được chấp nhận là tiêu thụ,ngươi bán mất quyền sở hữu về số hàng hóa đÓ GIAO.CHI PHỚ VẬN CHUYỂN DO DNTM CHỊU HAY BỜN MUA CHỊU Là DO SỰ THỎA THUẬN TỪ TRước giữa hai bên.Nếu DNTM chịu CHI PHỚ VẬN CHUYỂN THỠ SẼ GHI VàO CHI PHỚ BỎN HàNG.NẾU BỜN MUA CHỊU CHI PHỚ VẬN CHUYỂN,SẼ PHẢI THU TIỀN CỦA BỜN MUA.
 • 41
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM LUYÊN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM LUYÊN

V ề k ế toán t ổ ng h ợ p: Các tài kho ả n công ty s ử d ụ ng phù h ợ p v ớ i ch ế độ k ế toán hi ệ n hành theo đ úng h ướ ng d ẫ n c ủ a B ộ tài chính. V ớ i k ế toán xác đị nh k ế t qu ả kinh doanh k ế toán s ử d ụ ng tài kho ả n 911- “ Xác đị nh k ế t qu ả kinh doanh” và các tài kho ả n 515, 635, 6421, 6422, 4212… là phù h ợ p và tuân th ủ theo ch ế độ k ế toán. Là m ộ t doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i, kh ố i l ượ ng nghi ệ p v ụ phát sinh nhi ề u, liên t ụ c trong tháng nên để h ạ ch toán tình hình bi ế n độ ng c ủ a hàng hoá, công ty đ ã áp d ụ ng ph ươ ng pháp qu ả n lý hàng t ồ n kho theo ph ươ ng pháp kê khai th ườ ng xuyên là r ấ t h ợ p lý. V ớ i ph ươ ng pháp kê khai th ườ ng xuyên thì vi ệ c xác đị nh k ế t qu ả kinh doanh có th ể đượ c ti ế n hành nhanh chóng, k ị p th ờ i h ơ n
 • 99
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2013

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2013

Trang thiết bị sắp xếp của các kho vẫn còn thiếu thốn, đặc biệt với kho Đông dƣợc. Vì chƣa có sự tách kho và diện tích nhỏ nên kho Đông dƣợc chƣa đƣợc bố trí đầy đủ kệ gỗ, tủ gỗ để sắp xếp thuốc. Đầu mỗi tháng là thời điểm thuốc đƣợc nhập về nhiều nhất, gây khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp thuốc trong kho. Năm 2013, bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh Khánh Hòa sử dụng phần mềm quản lý trong toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh trong đó có hoạt động kê đơn điện tử. Thuốc trong đơn đƣợc sắp xếp theo thứ tự a, b, c. Trên cơ sở đó, kho Đông dƣợc sắp xếp vị thuốc trong kho theo nguyên tắc này. Trong khi đó, chế phẩm đƣợc sắp xếp theo nhóm tác dụng trong kho Tân dƣợc có khu vực dành riêng cho chế phẩm. Tại bệnh viện YHCT tỉnh Thái Bình từ năm 2010 – 2012, vị thuốc và chế phẩm đƣợc sắp xếp theo nhóm tác dụng [32]. Vì vậy, lựa chọn cách sắp xếp thuốc phải phù hợp các quy định và thực tế hoạt động tồn trữ, cấp phát thuốc của từng bệnh viện.
 • 108
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

• Xác định trị giá vốn thực tế của vật liệu nhập kho: Trị giá vốn thực tế của vật liệu nhập kho được xác định theo từng nguồn nhập * Nhập do mua ngoài - Trị giá vốn thực tế bao gồm giá mua các loại thuế không được hoàn lại, phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua vật tư, trừ các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do không đúng quy cách, phẩm chất.
 • 26
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)

Ví dụ : Theo hợp đồng số HĐ 71931 ngày 20/2/2009 chi nhánh xuất bán cho công ty Quang Trung – Hà Đông 70 thùng Nhanh xanh (0,3%) với giá 255.000/ thùng, 150 thùng Xịt muỗi 600ml với giá 830.000/thùng ( Giá hàng trên chưa bao gồm thuế GTGT 5%). Chi phí vận chuyển 200.000 bên bán chịu, chi nhánh đã thanh toán bằn tiền mặt. Công ty Quang Trung thanh toán bằng tiền mặt trước 50%, số còn lại nợ.
 • 45
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

- Kế toán và thủ kho kiểm tra phân xưởng, các kho, phòng ban. Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, mở sổ sách cần thiết và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đúng chế độ phương pháp - Bên cạnh đó vì doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên nên có những nhược điểm là: Khối lượng công việc ghi chép của kế toán quá nhiều(Vì phải thường xuyên theo dõi và phản ánh tình hình nhập –xuất –tồn vật tư, hàng hoá)
 • 65
CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC ROBOT HOẠT ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG CIM DOCX

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC ROBOT HOẠT ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG CIM DOCX

thiết bị công nghệ (các máy CNC). Khi ấy các máy cần cẩu tự động (của kho chứa tự động) không chỉ thực hiện việc xếp đặt mà còn cấp phát vật t, phôi và sản phẩm hoàn thiện. Do đó tiết kiệm đợc diện tích sản xuất, nâng cao độ ổn định của cả hệ thống vận chuyển - kho chứa, taờng naờng suất và hạ giá thành sản phẩm.
 • 12
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN PPT

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN PPT

Ưu điểm: - Chiếm chỗ ít: với cùng năng suất thì diện tích tiết diện ngang của vít tải nhỏ hơn nhiều so với các máy vận chuyển khác. - Số lượng ổ bi và các thiết bị chịu mài mòn không nhiều nên dễ vận hành thao tác. - Bộ phận công tác nằm trong màng kín nên có thế nối màng vào vị trí nào đó của hệ thống thông gió.
 • 9
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẦU TRỜI NHỎ - CHI NHÁNH HÀ NỘI

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẦU TRỜI NHỎ - CHI NHÁNH HÀ NỘI

- Cụng ty kinh doanh nhiều mặt hàng như Giầy dộp , tỳi xỏch , quần ỏo…….. nhưng hiện cụng ty chưa mở tài khoản chi tiết cho từng loại mặt hàng mà chỉ phản ỏnh trờn tài koản 511(1). Chớnh vỡ thế mà khụng búc tỏch được măt hàng nào chi nhỏnh cụng ty cú lợi thế hơn, đem lại cho chi nhỏnh cụng ty nguồn thu nhập chủ yếu. Đồng thời doanh số bỏn buụn và doanh số bỏn lẻ khụng rành mạch dẫn đến khụng theo dừi chớnh xỏc được doanh số bỏn buụn hay bỏn lẻ.
 • 72
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM

- Pheo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị hàng tồng kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho. - Sử dụng phương pháp này khi tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất bán phương án được trị giá của hàng ở thời điểm xuất bán và đảm bảo nguyên tắc thận trọng của kế toán. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi tính toán nhiều, phải theo dõi được đơn giá từng lần nhập. Phương pháp này thích hợp trong điều kiện có sự tăng giá của hàng hóa trên thị trường.
 • 31
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

phẩm hàng hoá theo giá thoả thuận hoặc giá quy định của Nhà nước (đối với một số mặt hàng quan trọng). Theo nghĩa đó quá trình tiêu thụ thành phẩm chia làm 2 giai đoạn: - Giai đoạn 1 : Xuất giao thành phẩm cho khách hàng. Doanh nghiệp tiến hành xuất kho giao thành phẩm cho khách hàng trên cơ sở hợp đồng kinh tế đã ký kết. Giai đoạn này phản ánh một mặt quá trình vận động của thành phẩm. Tuy nhiên nó chưa đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được thực hiện vì thành phẩm gửi đi có thể không được chấp nhận thanh toán.
 • 44
TÀI LIỆU CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH-BÀI TẬP PDF

TÀI LIỆU CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG KINH DOANH-BÀI TẬP PDF

Hãy lập kế hoạch điều động xe để DN hoàn thành kế hoạch vận chuyển với tổng số tấn x km xe không tải ít nhất. Bài làm: Lượng hàng có trong các kho, nhu cầu hàng của các đại lý và lượng hàng cần vận chuyển từ mỗi một kho đến mỗi một đại lý (đơn vị là tấn) được cho trong bảng sau:
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1.5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Yêu cầu của công tác quản lý thành phẩm đặt ra là phải quản lý về các mặt hiện vật và giá trị. Về mặt hiện vật được thể hiện cụ thể về số lượng, khối lượng và phẩm chất quy cách của sản phẩm. Về mặt giá trị, giá trị của thành phẩm được ghi nhận theo giá thành sản xuất thực tế của thành phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho hoặc xuất kho.
 • 31
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 CHỌN LỌC | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 CHỌN LỌC | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

Khái niệm: là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao dến nơi có nồng độ thấp mà không cần tiêu tốn năng lượng.. 2.Các kiểu vận chuyển thụ động qua màng:[r]
 • 7
Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Các hoạt động của quản trị vật tư bao gồm: xác định nhu cầu vật tư; Tìm nguồn cung cấp; Tiến hành mua sắm/thu mua vật tư; Tổ chức vận chuyển; Nhập kho và lưu kho; Bảo quản và cung cấp ch[r]
 • 20
BÁO CÁO KHOA HỌC 'LOGISTICS VÀ VẬN TẢI'

BÁO CÁO KHOA HỌC 'LOGISTICS VÀ VẬN TẢI'

Ngoài c ơ s ở h ạ t ầ ng giao thông v ậ n t ả i tác độ ng đế n th ờ i gian và chi phí v ậ n t ả i ph ả i k ể đế n th ủ t ụ c hành chính khi xu ấ t nh ậ p kh ẩ u hàng hóa hay chuy ể n t ả i hàng hóa trong v ậ n t ả i đ a ph ươ ng th ứ c. Vì v ậ y, để phát tri ể n d ị ch v ụ Logistics, vi ệ c hoàn thi ệ n h ệ th ố ng c ơ s ở h ạ t ầ ng k ỹ thu ậ t giao thông c ũ ng nh ư c ả i cách hành chính trong ho ạ t độ ng v ậ n t ả i là r ấ t quan tr ọ ng. Bên c ạ nh đ ó c ũ ng c ầ n đẩ y m ạ nh vi ệ c đ ào t ạ o ngu ồ n nhân l ự c cho d ị ch v ụ Logistics. N ế u Vi ệ t Nam không nhanh chóng phát tri ể n d ị ch v ụ Logistics thì hàng n ă m m ấ t đ i kho ả ng 30 đế n 40 t ỷ USD thu đượ c t ừ d ị ch v ụ này.
 • 3
ĐỀ ÁN KĨ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI ĐỂ TẢI XI MĂNG

ĐỀ ÁN KĨ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI ĐỂ TẢI XI MĂNG

cỏc gối 6 . Đối với trục dài quỏ 3 m cú thờm cỏc gối đỡ treo trung gian 5 . Khi vớt chuyển động, cỏnh xoắn đẩy vật liệu di chuyển tịnh tiến dọc trong lũng vỏ mỏng. Vật liệu vận chuyển khụng bỏm vào cỏnh là nhờ trọng lượng bản thõn vật liệu và ma sỏt giữa vật liệu và vỏ mỏng, do đú vật liệu chuyển động trong mỏng theo nguyờn lý vớt đai ốc; vai trũ đai ốc ở đõy là vật liệu vận chuyển. Vớt tải cú thể cú một hoặc nhiều cỏnh xoắn. Cỏnh xoắn càng nhiều vật liệu chuyển động càng ờm. Vật liệu được cấp vào đầu mỏng từ cơ cấu 10 và lấy tải ra khỏi mỏng bằng cơ cấu 7 . Để bảo đảm an toàn, vớt tải cú thờm nắp 11 .
 • 49
BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG: -Vật chất: Nồng độ cao Khuếch tán Mt ưu trương Nồng độ thấp Mt nhược trương - Nước: Thẩm thấu Mt ưu trương Mt nhược trương Phương thức vận chuyển này không tiêu tốn [r]
 • 25
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 3 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 3 PPSX

+Ở phũng kế toỏn : Định kỳ 3 -5 ngày k ế toán xuống kho kiểm tra đối chiếu số li ệu tr ên Th ẻ kho với số liệu ghi tr ên các ch ứng từ kế toán v à nh ận các chứng từ nhập, xu ất đó được phân loại theo từng loại th ành ph ẩm để l à m căn cứ ghi sổ chi tiết th ành ph ẩm. Sổ chi tiết th ành ph ẩm được lập dưới dạng Bảng chi tiết doanh thu-chi phớ-lói lỗ . B ảng n ày m ở để theo dừi chi tiết tỡnh hỡnh nhập -xu ất -t ồn của từng loại th ành ph ẩm, từng nhóm th ành ph ẩm trong một tháng.Mỗi loại th ành ph ẩm được theo dừi
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

1.3.Các phương thức thanh toán Các hình thức thanh toán của công ty bao gồm: - Thanh toán trực tiếp bằng tiện mặt hoặc séc: Được áp dụng với khách hàng mua ít, mua không thường xuyên, khách hàng mới, khách hàng có nhu cầu thanh toán ngay. Với phương thức thanh toán này giúp cho doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn, vốn được thu hồi nhanh.
 • 36
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN G&H

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN G&H

Giá thực tế hàng hoá xuất kho được tính trên cơ sở số lượng hàng hoá xuất kho và giá đơn vị bình quân của một đơn vị hàng hoá cuối . 1.3.3.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO). Theo phương pháp này, giả thiết số hàng hoá nào đó được nhập vào trước, xuất hết số hàng nhập trước thì mới đến số hàng nhập sau theo giá mua thực tế của từng số hàng xuất. Nói cách khác, cơ sở của phương pháp này là giá thực tế hàng mua trước sẽ làm giá để tính giá thực tế hàng hoá xuất trước và do vậy giá trị của hàng hoá tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của những hàng bán kịp thời, chính xác, sát với thực tế vận động của hàng hoá và giá cả, công việc kế toán không bị dồn vào ngày cuối tháng. Song phương pháp này đòi hỏi tổ chức chặt chẽ, hạch toán chi tiết hàng tồn kho cả về số lượng và giá trị theo từng mặt hàng và từng lần mua hàng. Phương pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định và có xu hướng giảm.
 • 115
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUÔC TẾ CHÂU GIANG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUÔC TẾ CHÂU GIANG

2.3.Hoạt động v ề bảo quản hàng hóa. Hiện nay công ty đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện như nhà kho, bến, bãi, nhà xưởng đến các dịch vụ như đóng gói hàng hóa, giao nhận vận tải hàng hóa đến tại cơ sở quy định. Với đầy đủ những điều kiện trên công ty đã đáp ứng được các nghiệp vụ bảo quản như hệ thống hàng hóa được bảo quản một cách tốt về số lượng và chất lượng hàng hoá dự trữ trong kho, không ngừng giảm hao hụt tự nhiên dưới mức cho phép. Các biện pháp kỹ thuật bảo quản, tổ chức bảo quản đều đảm bảo tiêu chuẩn cho phép của cồng ty. Các hệ thống kho đạt được sự hợp lý, thoáng mát, tránh đươc các tát nhân có hai đối với các loại hàng hóa, mỗi loại hàng hóa đều có hệ thống kho phù hợp để có thể giảm đươc sự tác hại qua lại. Các kho đều đảm bảo thuận tiện cho việc thực hiện nghiệp vụ nhập, xuât, kiểm tra, kiểm kê hàng hóa và tổ chức lao động trong kho. Điều kiện về đóng gói bao bì đều đạt tiêu chuẩn theo quy định đóng gói của từng loại hàng hóa, không làm hao hụt hoặc nhầm lấn mất mát hàng hoá. Với những hệ thống nhà kho được phân bổ hợp lý với điều kiện, và nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trên công ty đã không ngừng giảm được chi phí và làm tăng được hiệu quả kinh doanh của công ty.
 • 31
Tài liệu tập huấn hóa đơn điện tử - Cục Thuế TP HN

Tài liệu tập huấn hóa đơn điện tử - Cục Thuế TP HN

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, đị[r]
 • 69
BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

TRANG 1 TRANG 2 CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG Vận chuyển thụ động Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Vận chuyển chủ động Nhập bào Xuất bào [r]
 • 13
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁC CONTAINER VIỆT NAM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁC CONTAINER VIỆT NAM

Là Công ty kinh doanh dịch vụ lưu kho bãi và vận chuyển container, Công ty có các biểu giá cho việc lưu giữ container khô, rỗng và lạnh loại 20’ và 40’, chẳng hạn giá dịch vụ cho việc lưu kho bãi container hàng khô là 0,7USD/công 20’/ngày và 1,4USD/công 40’/ngày. Ngoài ra để vận chuyển container được xác định theo từng tuyến và lên giá theo hợp đồng giữa Công ty và khách hàng. Đây cũng là chính sách giá linh động để Công ty cạnh tranh với các hãng khác khi giành được hợp đồng. Mặt khác, đối với khách hàng lâu năm, bạn hàng truyền thống Công ty còn áp dụng chế độ ưu đãi đặc biệt như chiết khấu, giảm giá... đảm bảo tạo thuận lợi cho cả khách hàng và doanh nghiệp
 • 29
THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THU MUA VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THU MUA VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

 Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: theo hình thức này, khách hàng sẽ đến thoả thuận để mua hàng, phòng kinh doanh căn cứ vào yêu cầu mua hàng của khách hàng, viết hoá đơn giá trị gia tăng và lập phiếu xuất kho. Khách hàng sẽ tự cử người đến kho hàng hoá cuả Công ty để nhận hàng.
 • 39
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP

*Phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng Theo hình thức này,DNTM sau khi mua hàng,nhận hàng mua,dùng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài vận chuyển hàng hóa đến giao cho bên mua ở địa điểm đã được thỏa thuận.Hàng hóa chuyển bán trong trừong hợp này vẫn thuộc quyến sở hữu của DNTM.Khi nhận được tiền của bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán thì hàng hóa chuyển đi mới được xác nhận là tiêu thụ.
 • 32
BÀI: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

BÀI: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

 Một HS muốn cho cõy rau cải của mỡnh nhanh lớn nờn đó hoà nước giải để tưới cho cõy nhưng khụng hiểu tại sao sau khi tưới cõy lại bị hộo. Em cú thể cho biết học sinh đú đó mắc sai lầm gỡ? Muốn tưới
 • 20
VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SC

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SC

 Một HS muốn cho cõy rau cải của mỡnh nhanh lớn nờn đó hoà nước giải để tưới cho cõy nhưng khụng hiểu tại sao sau khi tưới cõy lại bị hộo. Em cú thể cho biết học sinh đú đó mắc sai lầm gỡ? Muốn tưới
 • 20
KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

1.4.1.2. kế toán bán hàng theo phương thức gửu hàng đi cho khách hàng Phương thức gửu hàng đi là phương thức bên bán gửu hàng đi cho khách hàng theo các điều kiện của hợp đồng kinh tế đã ký kết. Số hàng gửu đi vẫn thuộc quyền kiểm soát của bên bán, khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì lợi ích và rủi ro được chuyển giao toàn bộ cho người mua, giá trị hàng hoá đã được thực hiện và là thời điểm bên bán được ghi nhận được ghi nhận doanh thu bán hàng.
 • 36
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CTY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG  4 PDF

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CTY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG 4 PDF

- Phòng công trình: có chức năng vận chuyển, lắp đặt toàn bộ những hàng hoá, thiết bị công trình xây dựng từ nước ngoài vào Việt nam. -Phòng triển lãm: Vận tải hàng hoá phục vụ cho các hội chợ triển lãm ở trong và ngoài nước.
 • 11
Thiết bị thực phẩm máy và các thiết bị vận chuyển

Thiết bị thực phẩm máy và các thiết bị vận chuyển

1. Khái niệmMáy và các thiết bị vân chuyển đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm thực phẩm, liên kết các hệ thống công nghệ trong dây chuyền sản xuất, vận chuyển nguyên liệu từ kho chứa đến dây chuyền sản xuất và vận chuyển sản phẩm về kho chứa …Phân loại: Theo phương thức làm việc có hai loại:– Loại vận chuyển liên tục: Băng tải, vít tải, gàu tải, các thiết bị vận chuyển vật liệu bằng không khí, bằng thủy lực,…– Loại vận chuyển gián đoạn: Cẩu, palăng, cầu trục, thang máy,…Trong các nhà máy sản xuất và chế biến lương thực thực phẩm, ñể vận chuyển những vật liệu rời, vật liệu ñóng túi, những kiện hàng hoặc những vật liệu ñơn chiếc theo phương nằm ngang, thẳng ñứng hoặc nghiêng, chủ yếu dùng máy và thiết bị vận chuyển liên tục. Khác với loại làm việc gián ñoạn, những máy và thiết bị vận chuyển liên tục có thể làm việc trong một thời gian không giới hạn, chuyên chở vật liệu theo một hướng đã định không dừng lại khi nạp liệu và tháo liệu. Nhờ vậy năng suất của chúng tương ñối lớn hơn so với các máy và thiết bi vận chuyển gián đoạn
 • 16
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 NĂM 2020 - 2021 THCS ĐINH TIÊN HOÀNG | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 NĂM 2020 - 2021 THCS ĐINH TIÊN HOÀNG | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

-Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp , không tiêu tốn năng lượng. -Vận chuyển chủ động là phương thứ[r]
 • 3
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN 1 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN 1 DOCX

Mọi chứng từ làm biến động thành phẩm đều phải được ghi chép, phản ánh vào chứng từ ban đầu phù hợp vào theo đúng những nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán đã quy định theo chế độ. Các chứng từ kế toán chủ yếu gồm: - Phiếu nhập kho ( Mẫu số 01- VT )
 • 9
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ

2 Hạch toán NVL, CCDC tại công ty công trình đường thủy 2.1 Chứng từ và thủ tục nhập kho  Mua NVL nhập kho : Quy trình luân chuyển phiếu nhập kho : Phòng kế hoạch thị trường có nhiệm vụ lên kế hoạch sản xuất, xây dựng định mức tiêu hao NVL và định mức dự trữ NVL. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, phòng thiết bị vật tư cử cán bộ vật tư đi thu mua NVL. Khi NVL về đến Công ty, thủ kho cùng hội đồng kiểm nhập của Công ty tiến hành kiểm tra về chất lượng vật liệu, số lượng, quy cách, đơn giá vật liệu, nguồn mua và tiến độ thực hiện hợp đồng rồi lập Biên bản kiểm nghiệm. Sau đó, phòng thiết bị vật tư lập Phiếu nhập kho, cán bộ phụ trách cung ứng vật tư ký vào phiếu nhập kho, chuyển cho thủ kho nhập NVL, ghi thẻ kho rồi chuyển lên cho kế toán vật tư ghi sổ và bảo quản.
 • 20
TẢI GIẢI BÀI TẬP TRANG 50 SGK SINH HỌC LỚP 10: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - GIẢI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 10

TẢI GIẢI BÀI TẬP TRANG 50 SGK SINH HỌC LỚP 10: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - GIẢI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 10

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 2: Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động: VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG - Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng [r]
 • 3
TẢI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 CÓ ĐÁP ÁN

TẢI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 CÓ ĐÁP ÁN

Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào chủ yếu nhờ phương thức vận chuyển thụ độngA. Câu 25: D.[r]
 • 11
KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

1.4.1.4. kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp Bán hàng theo trả chậm, trả góp là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh tóan lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại, người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu mặt tỷ lệ lãi xuất nhất định. Xét về bản chất, hàng bán trả chậm trả góp vẫn được quyền sở hữu của đơn vị bán, nhưng quyền kiểm soát tái sản và lợi ích kinh tế sẽ thu được của tài sản đã được chuyển giao cho người mua. Vì vậy, doanh nghiệp thu nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính phần lãi trả chậm tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm, phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận.
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015