0

GDCD 8- TUẦN 10- TIẾT 10

5 5 0
  • GDCD 8- TUẦN 10- TIẾT 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:43

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG - Mục tiêu: Giúp học sinh biết tìm tòi, mở rộng kiến thức thông qua việc tìm hiểu những câu chuyện, tình huống trong thực tế cũng như qua các phương tiện thông[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 8- TUẦN 10- TIẾT 10