Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Văn Đề 21

2 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:42

Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Văn Đề 21Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Văn Đề 21Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Văn Đề 21Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Văn Đề 21 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: NGỮ VĂN I PHẦN BẮT BUỘC Câu 1: (2.0 điểm) Anh/chị cho biết, nhận xét: “Ngơi có ánh sáng khác thường, nhìn thấy sáng” nhận xét tác giả ? Trình bày ý nghĩa lời nhận xét Câu 2: (3.0 điểm) “Tài sản lớn đời người lòng khoan dung” Anh/chị viết văn nghị luận xã hội khoảng 600 chữ bàn luận ý kiến II PHẦN TỰ CHỌN (5.0 điểm) Thí sinh phép chọn câu: 3a 3b Câu 3a: (Chương trình bản) Cảm nhận Anh/chị tâm trạng nhân vật trữ tình đoạn thơ sau: Ta muốn ôm Cả sống bắt đầu mơn mởn Ta muốn riết mây đưa gió lượn Ta muốn say cánh bướm với tình u Ta muốn thâu hôn nhiều Và non nước, cây, cỏ rạng Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đầy ánh sáng Cho no nê sắc thời tươi - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! (Vội vàng – Xuân Diệu, SGK 11, tập 2, NXB Giáo dục 2011) Câu 3b: (Chương trình nâng cao) Phân tích giá trị thực nhân đạo tác phẩm Vợ Chồng A Phủ nhà văn Tơ Hồi (SGK 12, tập 2, NXB Giáo dục 2011) ... Diệu, SGK 11, tập 2, NXB Giáo dục 2011) Câu 3b: (Chương trình nâng cao) Phân tích giá trị thực nhân đạo tác phẩm Vợ Chồng A Phủ nhà văn Tơ Hồi (SGK 12, tập 2, NXB Giáo dục 2011)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Văn Đề 21, Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Văn Đề 21

Từ khóa liên quan