0

Một số giải pháp phát triển du lịch phú quốc đến năm 2020

111 34 2
  • Một số giải pháp phát triển du lịch phú quốc đến năm 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2020, 09:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - TRỊNH VĂN TÂM MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HCM , tháng năm 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - TRỊNH VĂN TÂM MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị - Kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TEÁ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: - PGS TS LÊ THANH HÀ TP HCM , tháng năm 2008 LỜI CẢM ƠN - Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Tỉnh Kiên Giang Huyện Phú Quốc cung cấp thông tin để hòan thành luận văn cao học Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa sau đại học thầy cô trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian tham gia chương trình cao học Xin cảm ơn người thân gia đình, cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp chia sẽ, giúp đỡ hoàn thành chương trình học luận văn Sau cùng, xin bày tỏ lòng kính trọng cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Lê Thanh Hà người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực luận văn TP HCM, tháng năm 2008 Tác giả MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT: TỔNG QUAN VỀ NGAØNH DU LỊCH 1.1 MỘT SỐ KHÁI LUẬN VỀ DU LỊCH 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Đặc điểm sản phẩm du lịch 1.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch vai trò du lịch kinh tế quốc dân 1.2 TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 11 1.2.1 Tình hình phát triển ngành du lịch Việt Nam 11 1.2.2 Phương hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam 15 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 18 1.3.1 Kinh nghiệm Thái Lan xây dựng, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 18 1.3.2 Kinh nghiệm Malaysia xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái 20 1.3.3 Kinh nghiệm Nêpan hoạt động du lịch sinh thái 21 CHƯƠNG HAI: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC 24 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC 24 2.1.1 Vị trí địa lý 24 2.1.2 Địa hình 24 2.1.3 Về địa chất 26 2.1.4 Về khí hậu 26 2.1.5 Cảnh quan sinh thái 27 2.1.6 Nguoàn nhân lực nhân văn 31 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY.33 2.2.1 Về khách du lòch 34 2.2.2 Cơ sở vật chất phục vụ du lịch 36 2.2.3 Tình hình khai thác tài nguyên du lòch 37 2.2.4 Tình hình phát triển loại hình sản phẩm du lịch 38 2.2.5 Tình hình nguồn nhân lực du lòch 39 2.2.6 Tình hình quy hoạch phát triển hạ tầng sở du lịch 39 2.2.7 Tình hình thu hút đầu tư tình hình triển khai đầu tư dự aùn 41 2.2.8 Tình hình thành lập tổ chức máy xây dựng chế sách phát triển đảo Phú Quốc 42 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH CỦA PHÚ QUỐC 43 2.3.1 Kết thu thập từ thông tin cá nhân .44 2.3.2 Đánh giá du khách mức độ quan trọng yếu tố sản phẩm du lòch 45 2.3.3 Đánh giá du khách mức độ quan trọng sản phẩm du lịch 47 2.3.4 Đánh giá du khách thực trạng yếu tố sản phẩm du ịch Phú Quốc 48 2.3.5 Đánh giá du khách thực trạng sản phẩm du lịch Phú Quốc 49 2.3.6 So sánh chênh lệch giá trị trung bình mức độ quan trọng thực trạng yếu tố sản phẩm du lịch 50 2.3.7 So sánh chênh lệch giá trị trung bình mức độ quan trọng thực trạng sản phẩm du lịch Phú Quốc 51 2.4 ĐAÙNH GIAÙ CHUNG VỀ DU LỊCH PHÚ QUỐC 52 2.4.1 Những thành đạt 52 2.4.2 Những hạn chế 52 2.5 SO SÁNH KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 53 2.5.1 Ở Bali – Indonesia 54 2.5.2 Ở Phuket – Thaùi Lan 54 CHƯƠNG BA: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC ĐẾN NĂM 2020 56 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 56 3.1.1 Quan điểm phát triển 56 3.1.2 Mục tiêu phát trieån 57 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC 58 3.2.1 Mở rộng thị trường tăng cường hoạt động marketing cho du lịch Phú Quốc 58 3.2.2 Đầu tư thu hút vốn đầu tư cho du lịch Phú Quốc 66 3.2.3 Bảo vệ, tôn tạo nguồn tài nguyên du lịch 70 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Phú Quốc .74 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý du lịch 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LUÏC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LỜI MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, du lịch trở thành nhu cầu thiếu được, việc thoả mãn nhu cầu giao lưu tình cảm, trao đổi học tập mà du lịch hình thức nghỉ dưỡng tích cực, nhằm tái sản xuất sức lao động nhân dân Mặt khác, phát triển du lịch quốc tế làm tăng nhanh nguồn thu nhập ngoại tệ cho địa phương cho đất nước Phát triển du lịch góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường hiểu biết đất nước người, góp phần giáo dục truyền thống hệ nhân dân đất nước Du lịch phát triển, động lực thúc đẩy trình kinh doanh nhiều ngành nghề khác kinh tế quốc dân, góp phần vào việc thu hút số lượng lớn lao động giải công ăn việc làm cho xã hội Do du lịch có vai trò – vị trí lớn lao trở thành ngành kinh tế quan trọng kinh tế quốc dân nhiều nước giới có Việt Nam Phú Quốc địa phương có tiềm phát triển du lịch lớn, Phú quốc có nhiều loại sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang tính cạnh tranh cao Tuy nhiên, du lịch Phú Quốc số khởi đầu, phát triển khoảng cách xa so với tiềm Phú Quốc Muốn phát triển nhanh chóng ngành du lịch Phú Quốc – Kiên Giang, phải đánh giá đầy đủ, toàn diện tiềm năng, lợi thế, hội, thách thức du lịch Phú Quốc đặc biệt tìm hệ thống giải pháp nhằm thực quan điểm mục tiêu định hướng phát triển Phú Quốc đến năm 2020 vấn đề có ý nghóa quan trọng Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch Phú Quốc đến năm 2020” làm luận văn tốt nghiệp với hy vọng ý kiến góp phần vào tiến trình phát triển huyện đảo Phú Quốc tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhà xuất bản đồ (2008), “Bản đồ trạng sở hạ tầng, sở vật chất kỷ thuật huyện Phú Quốc” Lê Thị Nhất (tháng 8/2005),”Điều tra khảo sát tượng rạng san hô, thảm cỏ biển ghi nhận xuất số loài động vật quý (dugong, cá heo, rùa biển) vùng biển tỉnh Kiên Giang – Đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn” PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam (1999), Chiến lược sách kinh doanh, Nxb Thống kê Fred R David, Nhóm dịch: Trương Công Minh, Trần Tuấn Thạc, Trần Thị Tường Như (2003), Khái luận quản trị chiến lược Nxb Thống kê Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang (tháng 11/2002), Đề án phát triển Phú Quốc thành Trung tâm du lịch trọng điểm miền Tây Nam Bộ Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Kiên Giang (tháng 5/2006), Giới thiệu dự án kêu gọi đầu tư vào Đảo Phú Quốc Cục thống kê Tỉnh Kiên Giang (tháng 2/2007), Niên giám Thống kê năm 2006 Viện Quy Hoạch Đô Thị Nông Thôn - Bộ Xây Dựng (20/01/2006), Quy họach chi tiết Khu Du Lịch – Dân Cư Nam Bãi Trường Phú Quốc – Kiên Giang Phòng Tài - Kế hoạch - UBND huyện Phú Quốc (tháng 11/2005), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Quốc năm 2006 10 Phòng Tài - Kế hoạch - UBND huyện Phú Quốc (tháng 11/2006), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Quốc năm 2007 11 UBND tỉnh Kiên Giang (tháng 12/2005), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2006-2010 12 Thủ tướng Chính phủ (05/10/2004), Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, Phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 13 Thủ tướng Chính phủ (16/9/2005), Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg, Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh người nước đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 14 Thủ tướng Chính phủ (09/11/2005), Quyết định số 1197/QĐ-TTg, Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 15 Thủ tướng Chính phủ (04/01/2006), Quyết định số 14/QĐ- TTg, Quy hoạch phát triển giao thông bền vững đão Phú Quốc đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 16 Thủ tướng Chính phủ (14/02/2006), Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg, Quy chế tổ chức hoạt động đảo Phú Quốc cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang 17 Phân Viện Quy Hoạch Đô Thị Nông Thôn Miền Nam, TP Hồ Chí Minh - Bộ Xây Dựng (tháng 11/2005), Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung xây dựng Đảo Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang PHỤ LỤC DINH CẬU - BIỂU TƯỢNG CỦA PHÚ QUỐC Những mũi đá kỳ lạ để người dân nơi dựng lên Dinh Cậu, hương khói quanh năm Mũi đá Dinh Cậu hút du khách không vẻ kỳ thú thiên nhiên ban tặng, mà cịn huyền bí, linh thiêng qua truyền thuyết xa xưa Chuyện kể người dân Phú Quốc (PQ) sống nghề chài lưới, nhiều ngư dân khơi gặp sóng mãi khơng Vào ngày lên mũi đá đại dương xanh thẳm Cho điềm linh ứng, nhân dân xây đền để cầu mong thần linh che chở Dinh Cậu đời vào khoảng kỷ XVII, nằm cách thị trấn Dương Đông 200m phía tây Từ bãi cát trắng xóa leo lên 29 bậc đá đến miếu thờ Uy nghi dinh hình ảnh “lưỡng long tranh châu” Bên chánh điện thờ Chúa Ngọc nương nương tượng thờ hai “Cậu” cao nhân bảo vệ ngư dân vùng biển đảo Trước chuyến khơi hay vào dịp lễ tết, người dân đảo lại đến thắp nhang cầu mong cho chuyến biển bình an Hàng năm vào ngày 15, 16-10 âm lịch, nhân dân mở hội lớn, có đơng người tham dự cát vàng, nước xanh, rực nắng (còn gọi bãi tắm Dinh Cậu) Tọa lạc ghềnh đá vươn biển, Dinh Cậu sừng sững, hiên ngang trước sóng to gió lớn lại trở nên huyền diệu, lung linh Đây xem biểu tượng PQ, nơi có Thạch Sơn Điện với nét kiến trúc cổ xây dựng vào năm 1937, người dân PQ thường gọi Miếu thờ Long Vương Phía trước Dinh Cậu cửa Dương Đơng, nơi có ghềnh đá dài với mỏm đá lô nhô Khi đợt gió mùa thổi về, hàng ngàn sóng trắng xố đổ vào cửa sơng dạt Liền kề Dinh Cậu bãi Dương Đông với bờ biển cát vàng, nước xanh, rực nắng (còn gọi bãi tắm Dinh Cậu) Dinh Cậu điểm đến khách du lịch với hàng trăm ngàn lượt người năm Khách tham quan vừa nghỉ ngơi, tắm biển vừa thưởng thức hải sản tươi ngon bậc miền Tây Lên Dinh lắng nghe tiếng sóng rì rào mang đậm vị mặn mà biển trải lòng với thiên nhiên điều thú vị riêng mà nơi có Bài, ảnh: NGỌC THU PHỤ LỤC PHÚ QUỐC -XỨNG ĐÁNG TÊN GỌI "RỪNG VÀNG, BIỂN BẠC" Phú Quốc xem quần đảo đẹp lớn Việt Nam, nhiều khách du lịch thầm ví von Phú Quốc với đảo Bali Indonesia hay Phuket Thái Lan Việt Nam, nhiều khách du lịch thầm ví von Phú Quốc với đảo Bali Indonesia hay Phuket Thái Lan Đến Phú Quốc, du khách không nghỉ ngơi thư giãn bãi biển đẹp cịn hoang sơ, tận hưởng khí hậu lành gió mát từ biển khơi thổi vào, vẫy vùng nước biển xanh ngọc mà thoả mãn thú phiêu lưu mạo hiểm lặn xuống nước xanh mát, ngắm nhìn rạn san hơ rực rỡ sắc màu hay lênh đênh tàu khơi câu cá biển, thẻ mực vào buổi đêm, đảo chìm bóng tối, cịn thấp thống xa xa ánh đèn thuyền câu ánh nến lung linh đêm Phú Quốc, đảo điều kỳ diệu, thiên nhiên ban tặng vị trí đặc biệt, khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại nằm vịnh Thái Lan, nên chịu ảnh hưởng thiên tai, điều kiện khí hậu đem đến cho Phú Quốc nguồn tài nguyên vô giá rừng nhiệt đới, với nhiều loại động thực vật quý Và đặc biệt, tất hệ sinh thái rừng có Việt Nam có mặt Phú Quốc, rừng quốc gia Phú Quốc bảo tàng có Việt Nam Đến tham quan rừng quốc gia Phú Quốc, bên cạnh việc tìm hiểu nhiều lồi động vật có tên danh sách lồi q sói rừng, khỉ bạch…, du khách cịn tắm suối, tắm sông, leo núi, vào hang lên rừng quan sát sống loài động vật hoang dã Đến với Phú Quốc không đến thăm làng nghề truyền thống cư dân nơi đây, nghề sản xuất nước mắm, nghề trồng hồ tiêu, nghề nuôi cấy ngọc trai Du khách tham quan tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất nước mắm Phú Quốc, loại đặc sản tiếng nước Được hướng dẫn cách trồng hồ tiêu tiêu có vị cay thơm, làm nên tiếng xứ sở tiêu Phú Quốc PHỤ LỤC DU LỊCH PHÚ QUỐC : GIỮ GÌN HAY TÀN PHÁ MƠI TRƯỜNG ? Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc thời kỳ 2006-2020 vừa Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, nơi phải trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn có tầm cỡ khu vực giới Tuy nhiên nay, ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề gay gắt Rác rưởi từ biển, trôi dạt vào bãi cát, tụ lại thành mảng lớn Vào mùa gió nam, sóng biển xơ rác từ đất liền, khác dập đầy vào bãi biển phía Tây đảo ngọc bãi Trường, bãi Ơng Lang Đến mùa gió bấc, dịng rác lại trôi nằm phơi bãi Sao, bãi Thơm Sông Dương Đông, Dinh Cậu, bãi An Thới nơi đầy rác Rừng Phú Quốc đứng trước nguy bị xoá sổ Từ Phú Quốc trở thành đảo du lịch sinh thái chất lượng cao, cánh rừng nơi bị triệt hạ dần Người dân đua bạt rừng, chiếm núi để kinh doanh du lịch Rừng ngập mặn bị tàn phá nghiêm trọng Các loài động vật hoang dã bị biến thành đồ lưu niệm San hô, vỏ ốc bày bán tràn lan Khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc địa quen thuộc với du khách đến Phú Quốc Đây nơi nghỉ ngơi sang trọng, đầy đủ điều kiện cho việc thư giãn khách sạn nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường với biển gây ý “Cùng bảo vệ hành tinh xanh chúng ta” Tuy nhiên, nguồn nước thải khách sạn hàng ngày, hàng đổ thẳng biển thông qua đường ống lớn Ai dám nguồn nước thải xử lý an toàn? Để phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, thu hút 2-3 triệu lượt khách/năm, Phú Quốc nhà đầu tư, người dân nơi cần trân trọng bảo vệ môi trường, cảnh quan tuyệt đẹp vốn thiên nhiên ưu đãi, trang bị dịch vụ “hạ tầng” cần thiết hệ thống thu gom bãi xử lý rác, nhà vệ sinh cơng cộng PHỤ LỤC PHÁT HIỆN LỒI CULI LỚN Ở PHÚ QUỐC 21:01' 08/06/2006 (GMT+7) Theo VietNamNet Mới đây, nhân viên thuộc tổ chức bảo vệ mơi trường Widlife At Risk phát lồi Culi lớn diện Phú Quốc Ngày 8/6, ThS Nguyễn Vũ Khôi, thuộc tổ chức Widlife At Risk, cho biết, hai chuyến khảo sát vào tháng 1/2005 tháng 4/2006, phát diện loài Culi lớn đảo Phú Quốc Đây lần người ta phát Culi lớn Phú Quốc Trước đó, tài liệu khoa học ghi nhận, lồi vật sống từ phía biên giới phía Bắc Việt Nam vào đến Thừa Thiên Huế Một hộ nông dân đảo Phú Quốc bắt giữ Culi lớn vườn nhà (tháng 10/2005 bắt tháng 12/2005 bắt con) Chúng từ bìa rừng bò vào rẫy (sát rừng) hộ dân để ăn trái mít trái điều trồng vườn Mô tả sơ ban đầu Culi chụp hình, chiều dài từ đầu đến hết phần thân 37cm, lông dày màu nâu nhạt so với lồi Culi nhỏ có sọc nâu chạy dọc theo sống lưng Theo nông dân lực lượng Kiểm lâm vườn Quốc gia cho biết, loài Culi có lớn nhỏ Chúng cịn tương đối phổ biến rừng sau mùa mưa, chúng hay xuất dọc ven đường, bìa rừng vào ban đêm Culi lớn (Nycticebus bengalensis) chụp tháng 4/2006 Phú Quốc, với chiều dài từ đầu đến hết phần thân 37cm (Ảnh: ThS N Vũ Khôi) Các hình ảnh chụp lồi Culi kiểm chứng với chuyên gia Viện Sinh Thái Tài Nguyên Sinh Vật, Ông Đặng Huy Phương, với chuyên gia Trung tâm Cứu Hộ Thú Linh Trưởng Nguy Cấp Vườn Quốc Gia Cúc Phương, Tiến sĩ Ulrike Streicher Loài xác nhận loài Culi lớn (Nycticebus bengalensis) Hiện nay, hộ dân chủ động thả cá thể Culi rừng Culi lồi cấm săn bắn liệt vào sách đỏ Việt Nam quy định ngành Kiểm lâm Trong thời gian tới, nhà khoa học tiếp tục khảo sát độ phong phú quần thể loài Culi Phú Quốc Ảnh: Culi lớn (Nycticebus bengalensis) chụp tháng 4/2006 Phú Quốc: Culi lớn lần phát đảo Phú Quốc, với chiều dài từ đầu đến hết thân 37cm Phần đầu lồi Culi lớn, màu nâu nhạt có sọc dài chạy dọc sống lưng Bàn tay, chân phải Ảnh Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus) chụp đất liền để kiểm chứng (2006): Loài Culi nhỏ đất liền PHỤ LỤC PHÁT HIỆN HAI LOÀI LAN QUÝ HIẾM Ở PHÚ QUỐC Ngày 13/8, Tổ chức Wildlife At Risk (WAR) cho biết, thêm hai loài lan ghi nhận Phú Quốc Đó lồi Ái lan Lá đẹp (tên khoa học là: Malaxis calophylla) loài Âm lan núi (tên khoa học Aphyllorchis Montana) Đây lần Việt Nam, chuyên gia thực vật học ghi nhận loài Ái lan Lá đẹp (Malaxis calophylla) Trong đó, lồi Âm lan núi (Aphyllorchis Montana) theo thông tin chuyên gia cho biết số liệu nghiên cứu trường cịn thiếu chưa đủ để đánh giá tình trạng loài Mỗi loài lan mới, chuyên gia phát mẫu nhất, chúng cần bảo vệ Trong khảo sát trước vào tháng 5/2007, loài lan hài quý (Lan Vân Hài), Paphiopedilum callosum, ghi nhận có mặt Vườn Quốc gia Phú Quốc, ghi nhận có mặt loài lan đảo Trong ba loài lan ghi nhận gần đây, loài Ái lan Lá đẹp ghi nhận lần đầu Việt Nam, loài lan Vân Hài bị khai thác mạnh vùng khác quốc gia tình trạng bảo tồn ba loài bị đe doa nghiêm trọng Các khảo sát nằm chương trình bảo tồn lớn WAR hợp tác thực với Vườn Quốc Gia Phú Quốc từ đầu năm 2007 Mục đích bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đảo, phần quan trọng đa dạng sinh học Việt Nam Theo nhà thực vật, ba ghi nhận gần loài lan Phú Quốc “phần nổi” tảng băng thông tin thực vật Phú Quốc PHỤ LỤC Quần đảo Cát Bà - Mô hình thí điểm học tập phát triển bền vững Việt Nam quốc gia "tốp đầu" Liên Hợp Quốc UNESCO chọn làm thí điểm đưa mạng lưới khu dự trữ sinh quyển, di sản công viên địa chất thành mơ hình học tập phát triển bền vững Vinh dự trao cho khu dự trữ sinh giới nước ta - quần đảo Cát Bà Dốc lịng ni dưỡng khu dự trữ sinh Ngay quần đảo Cát Bà công nhận Khu dự trữ sinh giới, thành phố Hải Phịng cử ơng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Trưởng Ban quản lý ban hành Quy chế quản lý để "bảo tồn phát triển" tài sản thiên nhiên quí giá Quy hoạch bảo tồn phát triển Khu dự trữ sinh lồng ghép vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cát Hải đến năm 2010 tầm nhìn 2020 Ban quản lý giữ mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức quốc tế, tạo điều kiện cho tổ chức quốc tế thực chương trình, dự án bảo tồn, hỗ trợ cộng đồng khu vực Mô hình làng sinh thái xã Xuân Đám điển hình cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng Việc nuôi trồng thủy sản gắn liền với bảo vệ môi trường biển thông qua quy hoạch xếp bè, lồng cá biển, chuyển giao công nghệ sinh sản Tu Hài ươm nuôi Tu Hài thương phẩm, nuôi ghép cá nhuyễn thể để lọc nước cải tạo môi trường, nuôi cấy rong cước có giá trị kinh tế cao, thu gom rác Đối với rừng, tiến hành khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên trồng rừng vùng đệm Khôi phục việc trồng cam xã Gia Luận, sản xuất rau an toàn trồng tre măng, dược liệu, khai thác nhựa thông vùng đệm trở thành mơ hình kinh tế phù hợp với đời sống người dân địa phương Riêng hai xã Xuân Đán Việt Hải mơ hình thử nghiệm làng Kinh tế-Sinh thái Mơ hình mẫu cho khu vực giới? Ý tưởng coi khu dự trữ sinh trở thành phịng thí điểm học tập phát triển bền vững xuất Hội nghị Toàn thể lần thứ 19 (10/2006) Hội đồng Điều phối quốc tế khu dự trữ sinh Chương trình Con người Sinh (MAB) Trong xu này, Ban quản lý Khu dự trữ sinh giới Cát Bà xác định mục tiêu nội dung lớn: Trước hết nâng cao lực bảo tồn quản lý bảo vệ rừng đa dạng sinh học cho Vườn Quốc gia Cát Bà Hạt Kiểm lâm huyện Cát Hải Thứ hai xây dựng sở liệu sinh quyển, lập chương trình, kế hoạch bảo tồn loại động vật đặc hữu quý Voọc Đầu Vàng/Voọc Cát Bà, Sơn Dương, nhím, cao cát, beo lửa Thứ ba đẩy mạnh hoạt động trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng phù hợp với sinh thái Thứ tư bảo tồn tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, tiếp cận tiêu chí di sản thiên nhiên giới Thứ năm xây dựng mơ hình phát triển kinh tế chất lượng để chuyển đổi sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, nâng cao thu nhận cho người dân Thứ sáu nâng cao nhận thức bảo tồn bảo vệ thiên nhiên cộng đồng Khu dự trữ sinh giới Cát Bà "bộc lộ tiềm trở thành Mơ hình mẫu cho khu vực giới" lời nhận xét Tiến sĩ Natajaran Ishwaran, Tổng thư ký Paris Nguồn: Bộ Tài nguyên & Môi trường PHỤ LỤC BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC ... chính: - Chương một: Tổng quan ngành du lịch - Chương hai: Thực trạng phát triển du lịch Phú quốc - Chương ba : Một số giải pháp phát triển du lịch Phú Quốc đến năm 2020 Mặc dù giúp đỡ tận tình giáo... làm du lịch Sau xem xét thực trạng du lịch Phú Quốc phát triển 23 CHƯƠNG HAI THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC... luận thực tiễn, tác giả phân tích tình hình phát triển du lịch Phú Quốc thời gian qua, từ đề xuất số giải pháp phát triển du lịch Phú Quốc đến năm 2020 Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển du lịch phú quốc đến năm 2020 ,

Từ khóa liên quan