0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 21 đến 30_Phương

29 319 5
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 21 đến 30_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 22:21

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 21 ĐẾN 30_(PHƯƠNG) TIẾT 21 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng phạm vi 10 Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh phần tranh BT SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” để giải BT - Cách chơi: GV nêu phép tính + = ? gọi HS trả lời, HS có quyền gọi bạn tiếp nêu phép tính thứ - Một HS nêu kết phép tính GV vừa nêu, sau nêu phép tính thứ hai gọi bạn tiếp trả lời, … https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hai; hết phép tính BT - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính nhẩm: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu: Tính nhẩm - YCHS làm cá nhân sau đổi - HS làm bài, đổi cho bạn để kiểm cho bạn bên cạnh để kiểm tra kết tra - -2 HS trình bày kết làm: + = + = + = + = 4 + = + = - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá làm bạn Bài , = ? - Gọi HS nêu yêu cầu - YCHS thảo luận nhóm đơi làm - Chữa bài, vấn HS: VD: Tại + < Hay + = + sao? Bài , = ? - Đưa 3, YCHS quan sát, nêu yêu cầu - Đưa mẫu: + + = + = - Hướng dẫn cách tính theo mẫu: Đầu tiên lấy cộng 3, sau lấy cộng 4, viết kết - Chia hai nhóm, nhóm làm cột 1, nhóm làm cột vào Vở tập Toán - Nhận xét, chốt đáp án Bài Cho mảnh gỗ hình tamm giác mảnh gỗ hình chữ nhật Hãy ghép mảnh gỗ để hình - - HS nêu yêu cầu - HS thảo luận, làm vào Vở tập Toán + < + > 4 > + + = +1 - HS quan sát, nêu: Tính (theo mẫu) - Lắng nghe - HS làm vào Vở tập Toán cột nhóm - Đại diện HS trình bày 1+3+1=5 1+4+1=6 4+1+1=6 3+1+1=5 - HS nhận xét, hỏi: Bạn làm + + = https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đây: - YCHS thảo luận nhóm 4, lấy hình tam giác đồ dùng hình chữ nhật, xếp thành hình vẽ - Tổ chức cho HS trình bày kết thảo luận - Kết luận cách ghép Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp: - Đưa hình ảnh 5, cho HS quan sát để tìm hiểu nội dung tốn + Tranh vẽ gì? + Có ăn chạy tới? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm nêu tốn phép tính tương ứng - Gọi HS nêu tốn phép tính tương ứng - GV lớp nhận xét, đánh giá Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: phép cộng bảng cộng kết hợp so sánh số, dãy tính hình - Đọc lại bảng cộng phạm vi 10 - Nhận xét học, tun dương HS tích - HS thảo luận nhóm làm - Đại diện nhóm trình bày cách ghép - HS quan sát + Tranh vẽ đàn lợn ăn + Có ăn chạy đến - Thảo luận nêu tốn - Đại diện nhóm báo cáo trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá VD: "Có lợn ăn, có chạy tới Hỏi có tất lợn" Ta có phép tính: + = "Có lợn chạy lợn ăn Hỏi tất có lợn?" phép tính tương ứng: + = - HS tham gia chơi - HS đọc (CN, ĐT) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cực học tập TIẾT 22 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - So sánh tách số phạm vi 10 Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức số, so sánh số phạm vi 10 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hai bìa, gồm 10 miếng bìa có dây đeo ghi số từ đến 10 - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Xếp hàng thứ tự từ đến 10” + Chia lớp làm đội, đội 10 bạn, số HS thừa làm BGK + GV HS nhận xét, tuyên dương đội thắng - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? - Hai đội tham gia chơi, đội chơi đứng vạch xuất phát đội mình, sau nghe lệnh bắt đầu thành viên chạy đến vị trí lấy miếng bìa có ghi số đứng xếp thành hàng dọc theo thứ tự từ đến 10 - Lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu: Số ? - Để làm ta cần nhớ đếm số đến 10 - Gọi HS đếm từ đến 10 - HS đếm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,, 7, 8, 9, 10 - YCHS làm cá nhân sau đổi - HS làm bài, đổi cho bạn để kiểm cho bạn bên cạnh để kiểm tra kết tra - HS trình bày kết làm: 10 - Nhận xét HS Bài a/ Sắp xếp số 9, 7, 10, theo thứ tự tăng dần b/ Sắp xếp số 9, 0, 7, theo thứ tự giảm dần - Nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS tăng dần có nghĩa - Lắng nghe xếp từ bé đến lớn Giảm dần xếp từ lớn đến bé - YCHS thảo luận nhóm đơi làm - Thảo luận nhóm, làm vào Vở tập Toán - Một số HS đọc - Chữa bài, nhận xét a/ 6, 7, 9, 10 b/ 9, 7, 5, Bài Phép tính có kết lớn nhất? - Đưa 3, YCHS quan sát - HS quan sát - Hướng dẫn HS phân tích u cầu để tìm bước giải: + Để so sánh số tìm số lớn nhất, + Để so sánh số tìm số lớn nhất, ta phải làm gì? ta phải thực phép tính - YCHS tính kết phép tính - HS tính làm vào Vở tập Toán so sánh phép tính - YCHS kiểm tra bạn - HS đổi kiểm tra chéo - Gọi HS đọc kết phép tính - HS đọc: A + = ; B + = nêu phép tính có kết lớn C + = D + = Phép tính có kết lớn B + = - GV HS nhận xét Bài Số? - Đưa hình ảnh mẫu, cho HS nêu mẫu - HS nêu: 10 gồm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS làm cá nhân vào Vở - HS làm đổi kiểm tra chéo tập Toán kiểm tra lẫn - Quan sát, hỗ trợ HS chưa làm - HS nhận xét, đọc : 10 gồm 10 gồm gồm gồm Vận dụng (9 phút) Bài Em nêu tên số đồ vật có dạng: a/ Hình trịn b/ Hình chữ nhật - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để tìm - Các nhóm thảo luận, nêu đồ vật đồ vật theo yêu cầu theo yêu cầu - Gọi đại diện nhóm báo cáo kết - Đại diện nhóm trình bày làm chữa nhóm trước lớp: a/ Miệng bát ăn cơm, bánh xe đạp, đồng hồ, … b/ bảng lớp, sách Toán, đi, … - Nhận xét kết nhóm Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “kết bạn số”: - Cách chơi: Gọi bạn lên, - Xếp hàng, lắng nghe bạn có số 1; bạn có số 2; bạn có số đứng xen kẽ Khi GV hơ: kết bạn có số 1, tương tự - bạn số chạy lại với ; kết bạn có số 3, số bạn khác số số khơng chạy lại bị thua - Tổng kết trò chơi - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập TIẾT 23 PHÉP TRỪ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép trừ phạm vi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Viết phép trừ theo tranh vẽ Kĩ năng: - Vận dụng phép trừ để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; bảng phụ, que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Cho HS ơn lại cách viết phép cộng có thao tác thêm + VD1: Có dưa, thêm dưa, dưa + VD2: Có viên bi, thêm viên bi, viên bi - Giới thiệu: thêm vào ta viết phép tính cộng, bớt ta viết phép tính nào? Ta tìm hiểu hơm Hình thành kiến thức (15 phút) a/ Phép trừ – = - Làm mẫu: + Lấy que tính nói “có que tính” + Bớt que nói “bớt que tính” + Giơ que cịn lại lên nói “cịn lại que tính” - GV nói cho HS lặp lại bước - Hướng dẫn viết phép tính: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS ôn lại tình có thao tác thêm + HS nêu phép tính : + = + HS nêu phép tính : + = - Lắng nghe - HS làm theo GV : + Lấy que tính nói “có que tính” + Bớt que nói “bớt que tính” + Giơ que cịn lại lên nói “cịn lại que tính” - HS làm theo lời GV - HS lắng nghe, quan sát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + “có que tính ta viết 3”, viết số + “bớt, ta viết kí hiệu -, đọc trừ” viết sau số + “còn, viết dấu bằng”, viết = + “2 que tính, viết 2”, viết sau dấu = - HS đọc ba trừ hai (CN, - Cho HS đọc – = (ba trừ ĐT) hai) - HS nhắc lại – = - Cho HS quan sát tình theo SGK, mơ tả “Có ếch, nhảy đi, cịn lại con”, ta có phép trừ – = a/ Phép trừ – = - HS quan sát - Cho HS quan sát hình vẽ SGK - Nhắc lại theo GV : “Có dưa, ăn - Mơ tả: “Có dưa, ăn cịn lại cịn lại quả” “Có que tính, quả” “Có que tính, bớt que tính cịn bớt que tính cịn lại que tính” lại que tính” - HS đọc – = (CN, ĐT) - Hai trường hợp ta viết phép trừ tương ứng – = - Lắng nghe GV chốt: Như ta biết phép trừ, dấu trừ, cách viết đọc phép trừ c/ Thực thao tác bớt viết phép tính trừ với số trường hợp khác - HS thực que tính nói : - Cho HS thực thao tác que tính viết số phép tính trừ: + que tính, bớt que tính cịn lại Viết phép tính lên bảng theo HS nói que tính, ta viết – = 2–1=1 + 4que tính, bớt que tính cịn lại que tính, ta viết – = 4–1=3 + que tính, bớt que tính cịn lại que tính ta viết – = 4–2=2 + que tính, bớt que tính cịn lại que tính ta viết – = 4–3=1 + que tính, bớt que tính cịn lại que tính ta viết – = 3–3=0 + que tính, bớt que tính cịn lại que tính ta viết – = 4–4=0 - Lắng nghe, ghi nhớ Củng cố: Một số trừ kết Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính - HS tham gia chơi - Tổ chức cho HS làm hình https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thức chơi trò chơi “Truyền điện”, nhẩm kết phép tính + HS nêu kết sau nêu phép + Nêu phép tính – 1, định HS nêu tính thứ hai định bạn kết nêu kết quả, hết phép tình - Tổng kết trò chơi Bài Chọn phép tình phù hợp với tranh sau: - Đưa chùm bưởi - Quan sát, nhận xét : có bưởi, rơi xuống cịn cành - – = HS nối chùm bưởi với phép tính – = - HS trao đổi với bạn làm vào Vở tập Tốn - Ta có phép tính gì? - Cho HS làm việc với trường hợp lại Bài Số? - Cho HS vận dụng phép trừ, làm - HS làm vào Vở tập Toán - Một số HS nêu kết : 3–2=1 4–1=3 1–1=0 - Có thể hỏi thêm HS: + Trong phép tính thứ em chọn số cần điền Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Đưa hình ảnh 5, cho HS quan sát để tìm hiểu nội dung tốn + Tranh vẽ gì? + Có đậu bay đi? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm nêu tốn phép tính tương ứng với tốn - Gọi HS nêu tốn phép tính tương ứng - GV lớp nhận xét, đánh giá + Vì lấy trừ (không được) trừ (được), nên chọn - HS quan sát + Tranh vẽ đàn bướm bơng hoa + Có đậu bay - Thảo luận nêu tốn - Đại diện nhóm báo cáo trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá VD: "Có bướm đậu bay Hỏi có tất con?" Ta có phép tính: + = https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Củng cố (2 phút) - Phép tính trừ - Các em vừa học xong phép tính gì? - HS đọc (CN, ĐT) - Đọc lại phép trừ phạm vi - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 24 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực phép trừ phạm vi Kĩ năng: - Vận dụng được phép trừ phạm vi sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS ôn lại phép trừ hình thức Đố bạn - Cho HS nêu tình phép tính trừ tương ứng - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) 10 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Ôn tập phép trừ - Một HS nêu tình huống, HS nêu phép tính VD : HS1: Có táo, ăn táo, lại táo HS2: – = 1, … - Lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS đọc thuộc bảng cộng - HS đọc bảng cộng Bài , = ? - Gọi HS nêu yêu cầu toán - HS nêu : Điền dấu , = vào chỗ ? cách thực - Cho HS làm theo nhóm đơi - Các nhóm đơi làm bài, đại diện báo cáo : 2+46 2+3=1+4 - Nhận xét, hỏi cách làm: - HS giải thích: VD: + Tại + lại nhỏ 7? + = 6, bé 7, + < + Làm để biết + = + 4? Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp: - Chia lớp thành nhóm đơi, quan sát tranh - Các nhóm quan sát, nêu tốn: nêu tốn theo tranh vẽ “Có vịt bơi hồ, có thêm chạy tới Hỏi có tất con?” Hoặc “Có vịt chạy bơi hồ Hỏi có tất con?” - Yêu cầu viết phép tính - HS viết phép cộng + = + = Củng cố (2 phút) - Đọc lại bảng cộng phạm vi 10 - HS đọc (CN, ĐT) - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 26 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng phạm vi 10 Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); que tính; bộ, bơng hoa có ghi số 3, 4, 6, 8, 9, 10 - HS: SGK Toán 1; Vở tập Tốn 1; que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng” để giải BT - Chia lớp làm đội, đội HS - Khi GV hô bắt đầu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS tham gia chơi - Mỗi đội chọn cử bạn lên chơi - Lần lượt HS cầm hoa có số lên gắn vào kết phép tính - HS lớp nhẩm kết quả, nhận xét - Đội tìm nhanh, gắn thắng - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài 2: Chọn số thích hợp với kết phép tính: - Đưa nội dung bài, hướng dẫn HS đọc yêu cầu - Cho HS làm Vở tập Toán - Đưa kết 2+ 2+ - Lắng nghe - HS quan sát, nêu yêu cầu - HS làm vào Vở tập Toán - HS đối chiếu 41 2+ Bài Tính: 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đưa nội dung lên bảng, gọi HS nêu cách làm - Một số HS nêu cách làm: 1+4+2 + Lấy + = 5, ghi phép tính, sau lấy + = 7, ghi 4–2+7 + Lấy - = 2, ghi phép tính, sau lấy + = 9, ghi 6+2+2 + Lấy + = 8, ghi phép tính, sau lấy + = 10, ghi 10 - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - HS làm vào Vở tập Toán - Chữa - HS đối chiếu kết theo nhóm đơi Bài Quan sát hình trả lời câu hỏi: - Đưa hình cho HS quan sát - HS quan sát + Có tất hình? a Có hình trịn? b Có hình tam giác? c Có hình vng? - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Ai nhanh, đúng” để trả lời câu hỏi a, b, c * Cách chơi: chia lớp làm đội đội có SGK HS, nhiệm vụ đội lấy nêu số hình theo yêu cầu GV, đội chọn nhanh, số hình trịn, hình tam giác, hình vng đội thắng + Có tất hình - HS tham gia chơi - đội cử đại bạn lên chơi, bạn lớp cổ vũ - HS nhận xét xem đội trả lời nhanh, - HS đối chiếu ghi kết vào Vở tập Tốn - Tổng kết trị chơi, tun dương đội thắng Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp: - HS quan sát theo nhóm đơi - Chia lớp thành nhóm đơi, u cầu nhóm quan sát tranh: + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ thỏ + Có thỏ ăn cà rốt, 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chạy đến? + Có thỏ ăn cà rốt,2 - Yêu cầu HS viết phép cộng thích hợp chạy đến? vào Vở tập Toán - HS làm vào Vở tập Toán - Thống kết chia sẻ nhóm đơi - tổ chức cho HS nêu toán + = + = HS nêu: “Có thỏ ăn cà rốt, chạy đến Hỏi có tất con?” Hoặc “Có thỏ chạy thỏ ăn cà rốt Hỏi có tất Củng cố (3 phút) con?” - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đối đáp” - HS tham gia chơi - Chia lớp làm đội (2 tổ làm đội), đội đưa phép tính bảng + Đội nêu + = + = cộng (ở cột) đội trả lời kết + Đội trả lời + = + = ngược lại Ngược lại đội nêu, đội trả lời - Tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng - Đọc lại bảng cộng phạm vi 10 - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Một số HS đọc cực học tập TIẾT 27 BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép trừ phạm vi - Viết phép trừ theo tranh vẽ Kĩ năng: - Vận dụng phép trừ phạm vi để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); que tính; bảng phụ cho nhóm - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Chia lớp thành nhóm giao việc - HS lắng nghe + Viết lại bảng trừ phạm vi + Các nhóm viết vào bảng phụ, đại diện nhóm đọc kết - Nhận xét kết nối với học - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) a/ Phép trừ – = - Lấy que tính, hướng dẫn HS lấy que - HS lấy que tính tính ĐDHT, hỏi HS: + Có que tính? + Có que tính + Bớt que tính hỏi cịn lại que + Bớt que tính, cịn lại que tính tính? - Yêu cầu HS tự làm cá nhân - HS tự làm - Hướng dẫn HS trả lời đầy đủ: “Năm que - HS trả lời “Năm que tính, bớt tính, bớt que tính cịn bốn que que tính cịn bốn que tính” tính” - Gọi vài HS nêu lại - HS nêu lại (CN, ĐT) - Vậy “Năm trừ bốn” - Cả lớp ĐT:“Năm trừ bốn” - Viết: – = b/ Các phép trừ – = 3; – = 2; – = 1; – = Hướng dẫn tương tự phép – = - Viết bảng trừ phạm vi 5, gọi HS - Một số HS đọc, lớp đọc nhẩm đọc: – = 5–2=3 5–3=3 5–4=1 5–5=0 Thực hành – luyện tập (10 phút) 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu: Tính - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - HS làm cá nhân đọc kết - Một số HS đọc kết : 5–5=0 5–1=4 5–4=1 - Chữa bài, nhận xét 5–2=3 5–3=2 4–2=2 Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - Tìm số thích hợp thay vào ? - Hướng dẫn HS cách làm: Ta lấy - Lắng nghe trừ kết số cần điền, VD: - ? = 2, ta lấy – = Vậy số cần điền vào? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Toán, đổi Toán kiểm tra chéo, kết quả: - Chữa bài, nêu đáp án 5–3=2 5–2=3 5–1=4 5–4=1 - Có thể hỏi thêm cách làm phép - Một số HS giải thích cách làm : tính cịn lại - ? = 4, ta lấy – = Vậy ? = - ? = 1, ta lấy – = Vậy ? = Bài , = ? - Hướng dẫn HS xác định yêu cầu - So sánh hai số chọn , = - Trong số, số biết, số kết phép tính trừ: + Để so sánh ta phải làm gì? + Thực phép tính trừ, lấy kết so sánh với số cho - Yêu cầu HS làm Vở tập Toán - HS làm đổi kiểm tra chéo - Chữa bài, chốt đáp án: - Đối chiếu với HS 5–45–2 vấn bạn 5–3=2 0 ? - Gọi HS giải thích: lại nối với phép tính – 2, … Bài Tính? - Yêu cầu HS nêu cách làm làm vào Vở tập Toán (Lưu ý HS tính từ trái sang phải) 5–1< - HS làm: – + = + = 10 5–2–1=3–1=2 3+2–5=5–5=0 - Chữa bài, nhận xét - Gọi HS nêu miệng cách làm phép tính - Một số HS nêu cách làm – + = 10 – – = 22 ? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 3+2–5=0 Bài Cho mảnh gỗ hình tam giác giống Hãy ghép mảnh gỗ để hình vng - YCHS thảo luận nhóm 4, lấy hình tam - HS thảo luận nhóm làm giác đồ dùng, xếp thành hình vng hình vẽ - Tổ chức cho HS trình bày kết thảo - Đại diện nhóm trình bày cách luận ghép - GVKL: Có nhiều cách ghép khác Cách1: Cách 2: Cách 3: Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi + Tranh vẽ gì? + Có tất thuyền? + Mấy khơi? + Mấy vào bờ? - Hãy viết phép tính minh họa cho tranh - Nhận xét, chữa - Gọi số HS nêu toán Củng cố (3 phút) 23 Cách 4: - Quan sát, thảo luận + Tranh vẽ đoàn thuyền? + Có tất thuyền? + ngồi khơi? + vào bờ? - HS viết phép tính vào Vở tập Tốn - Một số HS đọc phép tính: 5–2=3 - HS nêu: Một đồn thuyền có cái, tiến vào bờ Hỏi cịn lại khơi ? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “hái hoa - HS tham gia chơi dân chủ” - Gọi HS lên hái hoa trả lời câu hỏi - Lần lượt HS lên hái hoa nêu kết phép tính có bơng hoa - Tổng kết trị chơi - Lắng nghe - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 29 BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép tính bảng cộng Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); que tính; bóng để chơi trị chơi - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Truyền - HS ơn luyện bảng cộng phạm điện” để ơn lại cách hình thành bảng cộng vi 10 phạm vi 10 - Cách chơi: GV nêu phép tính + = ? - Một HS trả lời kết sau gọi bạn gọi HS trả lời tiếp hết bảng cộng 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phạm vi 10 - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (15 phút) a Hình thành bảng cộng - Cho HS nêu cấu tạo bảng cộng - HS nêu theo ý hiểu: + 1; + 2; + 3; + 4; + 5; + 6; + - GV viết theo lời mô tả HS phép tính cột thứ nhất: 3+1= 3+2= 3+3= 3+4= +5= 3+6= 3+7= - Yêu cầu HS làm việc nhóm đơi lập bảng - HS hoạt động nhóm đơi, dùng que cộng theo cách “thêm vào” tính để thực phép cộng cột một, sau suy kết cột hai - Gọi HS nêu kết xây dựng bảng cộng - Các nhóm xây dựng bảng cộng 3: 3+1=4 3+2= 3+3=6 3+4= 3+5= 3+6= + = 10 b Hướng dẫn HS học thuộc bảng cộng - Yêu cầu HS đọc bảng cộng theo thứ tự - HS đọc (CN, ĐT) - Xóa số kết trung gian, gọi HS - HS đọc bảng cộng, lưu ý chỗ nêu bổ sung xóa - Gọi HS nêu kết ngẫu nhiên - Một số HS nêu theo yêu cầu GV - Đọc thuộc bảng cộng - HS xung phong đọc thuộc Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính: - Cho HS làm cá nhân vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Tốn Tốn - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Đố - HS tham gia chơi bạn”: YC: bạn nêu phép tính, bạn nêu kết - HS1 nêu + 1, HS2 nêu 4; … quả; đến hết phép tính bảng cộng - Tổng kết trị chơi Bài Tính: - Đưa phép tính thứ nhất: + + 7, gọi - HS nêu cách làm: Lấy cộng HS nêu cách làm (lưu ý HS thực tính 3, lấy cộng với 10 từ trái sang phải) - Yêu cầu HS trao đổi theo cặp làm - Các cặp trao đổi cách làm làm vào Vở tập Toán vào Vở tập Toán 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS nêu kết giải thích cách - Một số HS nêu: làm phép tính cịn lại + HS1 nêu: + – = (lấy cộng lấy trừ 1) + HS2 nêu: – + = (lấy trừ lấy cộng 6) - Nhận xét cách làm HS Bài , = ? - Gọi HS nêu u cầu tốn - Tính điền dấu thích hợp vào ? cách thực - Đưa phép ý thứ nhất: + ? - Gọi HS nêu cách làm - HS nêu: Tính + = 8, viết + Vì > nên chọn dấu > thay cho dấu ? (3 + > 7) - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Toán, đổi Toán, kiểm tra kiểm tra chéo - Nhận xét, chốt đáp án -3+6=6+3 8, =? 27 ? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đưa phép tính thứ nhất: + - Yêu cầu HS nêu cách làm - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán kiểm tra lẫn - Gọi HS nêu cách làm kết so sánh phép tính cịn lại Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu bài, thống cách làm - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - Chữa Bài Số? - Yêu cầu HS tìm hiểu đề bài, thống cách làm: - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp: - Chia lớp thành nhóm đơi, u cầu nhóm quan sát tranh, nêu tốn viết phép cộng thích hợp vào Vở tập Toán - Thống kết 28 - HS nêu cách làm: Lấy + = 5, so với bé hơn, chọn dấu < - HS làm vào Vở tập Toán, đổi kiểm tra chéo - Lần lượt số HS nêu cách làm: + HS1: + = (lấy + = 4, = nên chọn dấu =) + HS2: + > + (lấy + = 8; + = 7; > nên chọn dấu >) - Tính - HS làm vào Vở tập Toán - Từng HS nêu cách làm kết quả: + + = 10 1+2+5=8 - HS: Thực – trước, ghi kết vào ô trống, tiếp tục cộng với 1, ghi kết vào ô trống, cộng tiếp với 6, ghi kết vào ô trống cuối - HS làm vào Vở tập Toán kiểm tra chéo - Cả lớp thống kết bước tính -2 +1 +6 - HS quan sát theo nhóm đơi, nêu u cầu tốn - HS làm vào Vở tập Tốn chia sẻ nhóm đôi + = + = https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Khuyến khích HS diễn đạt tốn - HS nêu: lời nói + HS1: Có bạn chơi xếp hình, ba bạn chạt đến, tất có bạn, có phép cộng + = + HS2: Có bạn chạy, bạn chơi xếp hình, tất có bạn, có phép cộng + = Củng cố (3 phút) - Đọc lại bảng cộng 2, phạm vi - HS đọc (CN) 10 - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập 29 ... chữa : 2? ?1+ 1 =1+ 1=2 4? ?1? ??2=3–2 =1 3? ?1? ? ?1= 2? ?1? ? ?1 4? ?1? ? ?1= 3? ?1= 2 - Ta lấy – so với 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ; nên ta chọn dấu < 3? ?1 ? - Cho HS tự làm kiểm tra lẫn - Chữa bài, chốt đáp án Vận... dùng: - GV: Hai bìa, gồm 10 miếng bìa có dây đeo ghi số từ đến 10 - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập... bạn làm vào Vở tập Toán - Ta có phép tính gì? - Cho HS làm việc với trường hợp lại Bài Số? - Cho HS vận dụng phép trừ, làm - HS làm vào Vở tập Toán - Một số HS nêu kết : 3–2 =1 4? ?1= 3 1? ? ?1= 0 - Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 21 đến 30_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 21 đến 30_Phương