0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 51 đến 60_Phương

25 120 4
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 51 đến 60_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2020, 15:57

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 51 ĐẾN 60_(PHƯƠNG) TIẾT 51 ƠN TẬP VỀ HÌNH HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận dạng hình học - Lắp ghép hình theo yêu cầu Kĩ năng: - Vận dụng để nhận biết hình dạng số đồ vật sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS ôn lại đặc điểm hình VD: “Hình mà giống mặt trăng Đêm rằm chiếu sáng vui chơi” - HS tham gia trả lời câu hỏi GV - Hình trịn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ “Trơng xa giống hình mắc áo - Hình tam giác Chiếc mắc áo mẹ phơi hàng ngày Này bạn ơi, đốn xem tên tơi hình gì? … - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai - HS tham gia chơi nhanh, đúng” để hoàn thành BT - Cách chơi: GV nêu câu - Các nhóm đơi thảo luận kể số lượng tập 1, sau nghe hết câu hỏi, HS thảo đồ vật theo yêu cầu giơ tay luận theo cặp tìm câu lời, nhóm nhanh để trả lời tìm nhanh giơ tay trả lời - Sau nhóm trả lời, GV hỏi - Các nhóm theo dõi, bổ sung thêm thêm nhóm tìm đồ vật đồ vật khác mà nhóm bạn chưa khác có - Tổng kết trị chơi, tun dương nhóm trả lời nhiều câu nhanh Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - Đếm số lượng hình tranh - Quan sát, trả lời: + Có hình trịn hình + Có hình trịn hình vẽ vẽ? + Có hình vng hình + Có hình vng hình vẽ vẽ? + Có hình tam giác + Có hình tam giác hình vẽ hình vẽ? + Có hình chữ nhật + Có hình chữ nhật hình vẽ hình vẽ? - Cho HS ghi kết vào Vở tập - HS ghi kết vào Vở tập Toán Toán Bài - Quan sát, thảo luận nhóm đơi, nêu u - Tìm hình thích hợp thay vào dấu ? cầu - Hướng dẫn HS theo gợi ý: + Có hình biết, hình chưa + Có hình biết, hình chưa biết biết? + Hình thứ hình gì? Hình thứ + Hình thứ hình trịn Hình thứ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hai, thứ ba hình gì? hai, thứ ba hình vng, hình tam + Em có nhận xét dãy hình này? giác + Dãy hình xếp theo thứ tự: - Cho HS làm vào Vở tập Tốn trịn, vng, tam giác, … - HS làm vào Vở tập Toán, số - Nhận xét, lưu ý đến màu sắc hình HS nêu đáp án: Hình tam giác màu xanh Vận dụng (9 phút) Bài - YCHS thảo luận nhóm 4, lấy hình chữ nhật hình vng đồ - HS thảo luận nhóm, lấy hình thực dùng, xếp thành hình vng hình hành ghép hình vẽ - Tổ chức cho HS trình bày kết thảo luận - Đại diện nhóm trình bày cách ghép - KL: có nhiều cách ghép khác Cách 1: Cách 2: Bài - YCHS thảo luận nhóm 4, lấy khối lập phương khối hộp chữ nhật đồ dùng, xếp thành khối lập phương hình vẽ - Tổ chức cho HS trình bày kết thảo luận - KL: Có nhiều cách ghép khác VD: khối lập phương dưới, khối hình chữ nhật trên, … - HS thảo luận nhóm, lấy hình thực hành ghép hình - Đại diện nhóm trình bày cách ghép Cách 1: Cách 2: Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chinh - HS tham gia chơi phục đỉnh Olympia”: đếm hình, ghép hình - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Lắng nghe TIẾT 52 ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết thành thạo số từ đến 10 - So sánh số phạm vi 10 - Tách số từ đến 10 Kĩ năng: - Vận dụng số phạm vi 10 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); hai bìa, có 10 miếng đánh số từ đến 10 - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi “Xếp hàng thứ tự từ 10 đến 1” - Cách chơi: chia lớp làm đội, đội 10 HS Khi GV hô bắt đầu thành viên lên lấy miếng bìa vào số miếng bìa để đứng xếp thành hàng dọc theo thứ từ 10 đến - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (27 phút) Bài - Nêu yêu cầu - HS tham gia trả lời câu hỏi GV - Cử đội 10 bạn đứng vạch xuất phát, lại làm BGK cổ động viên - Hai đội chơi theo hiệu lệnh GV - Lắng nghe - Đọc số từ đến 10, để tìm số thích hợp thay vào dấu ? - HS điền vào Vở tập Toán - Lần lượt HS đọc số - Cho HS điền vào Vở tập Toán - Gọi HS đọc tiếp nối, HS đọc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ số Bài , =? - Yêu cầu HS làm cá nhân vảo Vở tập Toán - Chữa bài, nhận xét Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm theo gợi ý: + 10 gồm mấy? + gồm mấy? + gồm mấy? + gồm mấy? - Cho HS ghi kết vào Vở tập Tốn Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu ? - Quan sát, thảo luận để nêu yêu cầu Hướng dẫn HS làm - Cho HS làm vào Vở tập Toán - HS làm cá nhân vảo Vở tập Toán, đổi kiểm tra chéo - Tách số + 10 gồm + gồm + gồm + gồm - HS ghi kết vào Vở tập Tốn - Chọn số thích hợp thay cho dấu? - HS vận dụng thứ tự số để so sánh số, sau nối với só thích hợp - HS làm vào Vở tập Toán chữa - Chốt đáp án: Bài - Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu a/ Chọn số lớn Chọn số bé b/ Xếp theo thứ tự tăng dần Xếp theo thứ tự giảm dần - HS làm bài, đổi kiểm tra chéo a/ Số lớn 10 Số bé b/ Xếp theo thứ tự tăng dần: 0, 5, 7, Xếp theo thứ tự giảm dần: 10, 8, 4, - Cho HS làm cá nhân vào Vở tập Toán - Chữa Củng cố (5 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS nêu số lượng đồ vật quen - Lần lượt HS nêu theo yêu cầu thuộc, VD: Kể + Ba đồ vật có dạng hình chữ nhật + Ba đồ vật có dạng hình chữ nhật: sách, cửa đi, bảng lớp + Hai đồ vật có dạng hình vng + Hai đồ vật có dạng hình vng: viên gạch nền, cửa kính + Năm đồ vật có dạng hình trịn + Năm đồ vật có dạng hình trịn: đồng hồ, bánh xe đạp, đồng xu, … + Một đồ vật có dạng khổi lập phương + Một đồ vật có dạng khổi lập phương: hôp quà + Xếp số 3, 2, 5, theo thứ tự tăng + Xếp số 3, 2, 5, theo thứ tự tăng dần dần: 1, 2, 3, - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập TIẾT 53 ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng bảng trừ học - So sánh số phạm vi 10 Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng bảng trừ học để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa toán học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Truyền điện” để hồn thành BT1 - Cách chơi: GV nêu phép tính thứ + 7, định HS nêu kết - HS tham gia chơi - HS nêu + = 10, sau nêu phép tính thứ hai, định HS nêu kết quả, tiếp tục hết BT - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu ? - Quan sát, nêu yêu cầu thảo luận theo gợi ý: + Muốn chọn số thích hợp, ta phải làm gì? - Lắng nghe - Chọn số thích hợp thay cho dấu? + Muốn chọn số thích hợp, ta phải tính kết so sánh lựa chọn số - Các nhóm thảo luận, làm bài, cử đại diện báo cáo kết - Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm vào bảng phụ 7–6>? 10 – < ? - Chữa bài, nhận xét Bài Số? - Quan sát, thảo luận nhóm đơi theo gợi ý: + Làm để tìm số thay vào dấu? + Ở dãy tính cuối ta cần lưu ý gì? 6+2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 51 đến 60_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 51 đến 60_Phương