0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 31 đến 40_Phương

27 195 3
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 31 đến 40_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 22:21

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 31 ĐẾN 40_(PHƯƠNG) TIẾT 31 BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép trừ phạm vi Kĩ năng: - Vận dụng phép trừ phạm vi để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); 10 que tính; bảng phụ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; 10 que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” phép trừ phạm vi - Cách chơi: GV nêu phép tính - = ? gọi HS trả lời - HS tham gia chơi - Một HS nêu kết phép tình GV vừa nêu, sau nêu phép tính thứ hai - gọi bạn tiếp trả lời, cho https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đến hết phép trừ phạm vi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (15 phút) a/ Phép trừ – = – = - Tay trái cầm que tính, hướng dẫn HS - HS cầm que tính tay trái làm theo lấy que tính ĐDHT GV - Bớt que tính sang tay phải hỏi: + Tay trái cịn que tính? + Tay trái cịn que tính? - Hướng dẫn HS trả lời đầy đủ: “Sáu - HS trả lời “Sáu que tính, bớt que tính, bớt que tính cịn năm que tính cịn năm que tính” que tính” - Vậy “Sáu trừ năm” - Cả lớp ĐT: “Sáu trừ năm” - Viết: – = - Tương tự tay trái cầm que tính, bớt que tính sang tay phải hỏi: + Tay trái cịn que tính? + Tay trái cịn que tính? - “Sáu que tính, bớt năm que tính - Cả lớp ĐT: “Sáu trừ năm một” que tính” Vậy “Sáu trừ năm một” - Viết: – = * Tương tự dẫn đến phép trừ: – * HS thao tác que tính để có phép = 4; - = tính – = 4; - = b/ Hình thành bảng trừ phạm vi - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi để - HS thảo luận nhóm đơi, hình thành hồn chỉnh phép trừ cịn lại phép trừ chia sẻ trước lớp: bảng – = 3; – = 2; – = 1; – = - Viết bảng trừ phạm vi 6, gọi HS - HS đọc (CN, ĐT) đọc: – = 6–4=2 6–2=4 6–5=1 6–3=3 6–6=0 Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính: - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS1 nêu: – = 5, sau nêu phép điện”: GV nêu phép tính – 1, định tính thứ hai định HS2 nêu kết HS trả lời quả, tiếp tục đến hết BT - Nhận xét, tổng kết trò chơi - Yêu cầu HS ghi kết vào Vở tập - HS ghi kết vào Vở tập Toán Toán https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu + Muốn tìm số ta làm nào? - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức” để giải BT - Chia đội, đội HS - Tổng kết: đội làm đúng, nhanh thắng - Yêu cầu HS ghi vào Vở tập Toán Bài , = ? - Hướng dẫn HS thảo luận nhóm 4, xác định yêu cầu cách làm - Điền số thay cho dấu? + Muốn tìm số ta làm dựa vào bảng trừ 6, nhẩm kết - HS tham gia - Hai đội cử đại diện chơi, HS lên tính điền kết vào phép tính - HS ghi vào Vở tập Toán: 6–1=5 6–3=3 6–5=1 6–6=0 - Thảo luận, nêu cách làm: lấy trừ 5; lớn 5, nên chọn dấu > - Yêu cầu nhóm làm vào bảng phụ, phép tính thứ cử đại diện trình bày - HS làm bảng nhóm, đại diện nhóm chia sẻ kết quả: 7>6–1 4=6–2 - GV vấn HS: Tại phép tính 6–44 + < 10 5+2=2+ 7 Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp: - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi + Tranh vẽ gì? + Có ngựa chơi bãi cỏ? + Mấy phi tới? - Hãy viết phép tính tương ứng - Nhận xét, chữa - Gọi số HS nêu toán ứng với phép tính Củng cố (2 phút) - Đọc lại bảng cộng phạm vi 10 - Cho HS vận dụng bảng cộng vừa học vào sống - Khích lệ HS nhà vận dụng học vào sống - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - HS đọc yêu cầu: Điền dấu thay cho? + Muốn điền dấu, ta phải tính kết - HS làm vào Vở tập Toán, đổi kiểm tra chéo - HS đối chiếu kết - Quan sát tranh, thảo luận, trả lời: + Tranh vẽ ngựa + Có ngựa chơi bãi cỏ + phi tới - Các nhóm thảo luận đưa phép tính - Đại diện nhóm chia sẻ kết quả: + = + = HS nêu: “Có ngựa chơi bãi cỏ, có phi tới Hỏi có tất ngựa?” , … - HS đọc bảng cộng (CN) - Ví dụ: Em có kẹo, mẹ cho thêm nữa, có tất kẹo, … - Lắng nghe, thực TIẾT 40 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng phạm vi 10 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT 3, - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS ôn lại bảng cộng phạm vi 10 cách Đố bạn, Một HS hỏi, HS trả lời Trả lời có quyền đố bạn - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài 1: Tính nhẩm: - Yêu cầu HS đố nội dung theo cặp đơi, ghi kết vào Vở tập Tốn - Tổ chức cho HS chữa HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS tham gia chơi: HS1 nêu + =? định bạn trả lời; HS trả lời nêu tiếp, nêu hết phép tính bảng cộng - Lắng nghe - HS nêu phép tính thứ nhất, HS trả lời; HS nêu phép tính thứ hai, HS trả lời ghi kết vào Vở tập Toán - HS nêu đáp án: 5+1=6 5+3=8 4+2=6 0+5=5 5+2=7 5+4=9 5+0=5 + = 10 Bài Chọn số thích hợp với kết phép tính: - Đưa nội dung bài, gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu: nhẩm kết sau nối với 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tốn số thích hợp - Hướng dẫn HS phân tích phép tính thứ - HS: – = nên ta nối phép tính – với có số - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - HS làm vào Vở tập Toán, HS kiểm tra lẫn kiểm tra, đối chiếu kết - Theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn - Chia sẻ kết trước lớp 5+0 Bài , =? - Gọi HS nêu yêu cầu bài, thống cách làm - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - Chữa 5+25+0 10 - Gọi HS giải thích cách làm phép tính Bài Tính: - Yêu cầu HS nêu lại cách tính - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - Nhận xét cách tính HS Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp: - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi + Tranh vẽ gì? + Có thiên nga bơi hồ? 26 5+2 5+1 5+5 - Tính điền số thay dấu? - HS làm vào Vở tập Toán - Từng HS nêu cách làm kết quả: - Giải thích cách làm: + HS 1: lấy cộng 7, bé 8, ta chọn dấu < + HS 2: lấy cộng 10, 10 10, ta chọn dấu = + HS 3: lấy cộng 8, cộng 5; lớn 5, ta chọn dấu > - Tính từ trái sang phải - HS làm vào Vở tập Toán, đổi kiểm tra chéo - Cả lớp thống kết bước tính: + + = 2+3–3=2 6 – + = 10 - Quan sát tranh, thảo luận, trả lời: + Tranh vẽ thiên nga + Có thiên nga bơi hồ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Có nhảy múa bờ? + Có nhảy múa bờ - Nêu đề toán theo tranh vẽ viết phép - Các nhóm thảo luận nêu tốn tính tương ứng phép tính tương ứng: “Có thiên - Nhận xét, chữa nga bơi hồ, có thêm nhảy múa bờ Hỏi có tất con?” Có phép tính: + = + = Hoặc “Có thiên nga nhảy múa bờ thiên nga bơi hồ Hỏi có tất con?” Có phép tính: + = Củng cố (3 phút) - Ôn lại bảng cộng 5, 4, 3, phạm - HS đọc, HS đọc bảng vi 10 - Về tìm tốn để vận dụng bảng - Lắng nghe, thực cộng học sống - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập 27 ... tính thứ hai, đến hết - Cho HS ghi kết vào Vở tập Toán - HS ghi kết vào Vở tập Toán Bài Tính: - Yêu cầu HS tự làm bài, tính viết kết - HS làm bài, tính viết kết vào vào Vở tập Toán Vở tập Tốn... làm vào Vở tập Toán 11 - Lắng nghe - HS làm vào Vở tập Toán - Từng HS nêu cách làm kết quả: 4+2+3=9 5? ?1+ 4=8 6-3+4=7 - Tính tìm số thích hợp thay cho dấu? + Muốn tìm số thứ ta lấy + =6 - HS làm vào... theo thứ tự từ trái cần ý điều gì? sáng phải - Cho HS làm vào Vở tập Toán - HS làm vào Vở tập Toán, kiểm tra chéo kết - Gọi HS trình bày cách làm -3+0 +1= 4 4 +1+ 0=5 3–3+6=6 2+0+4=6 Vận dụng (5 phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 31 đến 40_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 31 đến 40_Phương