0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 1 đến 10_Phương

20 539 6
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 1 đến 10_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2020, 17:18

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP BỘ VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC GIÁO ÁN TOÁN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT ĐẾN 10_(PHƯƠNG) TIẾT 1: VỊ TRÍ QUANH TA I MỤC TIÊU  Bước đầu nhận biết vị trí tương đối hai vật: Trên – dưới; bên phải – bên trái; phía trước – phía sau;  Vận dụng việc nhận biết vị trí hai vật vào sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Tốn 1; Vở tập Tốn  Hình ảnh tranh SGK  Máy chiếu (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1 Khởi động HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hát Cả tuần ngoan HĐ2 Hình thành kiến thức 1/ Nhận biết quan hệ – - Chiếu tranh – lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét Quan sát, nêu: - Lọ hoa mặt bàn, mèo gầm bàn - Máy bay bay lên trên, em bé đứng đất - Tìm ví dụ tương tự quan hệ – - Quyển sách Toán mặt bàn, cặp sách ngăn bàn 2/ Nhận biết quan hệ bên phải – bên trái - Chiếu tranh bên phải – bên trái lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét Quan sát, nêu: - Cửa vào bên phải cô giáo; Bàn GV bên trái cô giáo - Dãy đèn cao áp bên phải ô tô chạy; Bên trái ô tô dãy nhà cao tầng - Hướng dẫn HS nhận biết đường dành cho người khuyết tật vỉa hè - Tìm ví dụ tương tự quan hệ bên phải – bên trái - Bên phản em bạn , bên trái em bạn… 3/ Nhận biết quan hệ trước – sau, - Chiếu tranh trước - sau lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét Quan sát, nêu: - Phía trước ba bạn đứng xếp hàng mua kêm bán kem; Bạn Hùng đứng trước em Hoa cầm thú bông; Chị Mai đứng sau em Hoa; Em Hoa đứng bạn Hùng chị Mai - Ơ tơ màu đỏ trước tơ màu vàng, tơ màu tím sau tơ màu vàng ô tô màu vàng hai tơ màu đỏ màu tím - Tìm ví dụ tương tự quan hệ trước – sau, - Phía trước em ngồi bảng lớp, phía sau em ngồi tủ đựng sách,…… HĐ3 Thực hành – luyện tập - Có thể cho HS tơ màu sau phần học - Tô màu theo hướng dẫn Vở tập Toán HĐ4 Vận dụng - Gọi lần HS lên thực hành đứng trước – sau, trái – phải - Từng nhóm bạn lên thực hành HĐ5 Củng cố - Tổng kết nội dung học - Cho HS lấy ví dụ vị trí tương đối đồ vật mà em vừa học - Em ngồi bạn… bạn … TIẾT 2: NHẬN BIẾT CÁC HÌNH I MỤC TIÊU  Bước đầu nhận dạng biểu tượng hình bản: hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác, hình trịn, khối hộp chữ nhật khối lập phương  Vận dụng nhận biết hình dạng số đồ vật đời sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Tốn 1; Vở tập Tốn  Hình ảnh tranh SGK  Máy chiếu (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Khởi động Hát Ơng trăng trịn HĐ2 Hình thành kiến thức 1/ Nhận biết biểu tượng hình vng: - Chiếu phần hình vng lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét: Quan sát, nêu : - Hình thứ hình thứ hai tranh hình vng - Viên gạch lát có dạng hình vng - Khung ảnh có dạng hình vng - Tìm thêm vật có dạng hình vng - Ơ kính cửa lớp có dạng hình vng… 2/ Nhận biết biểu tượng hình chữ nhật: - Chiếu phần hình chữ nhật lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét: Quan sát, nêu : - Hình thứ hình thứ hai tranh hình chữ nhật - Cuốn SGK Tốn có dạng hình chữ nhật - Bảng có dạng hình chữ nhật - Cửa có dạng hình chữ nhật - Tìm thêm vật có dạng hình chữ nhật - Quyển li có dạng hình chữ nhật… 3/ Nhận biết biểu tượng hình tam giác: - Chiếu phần hình tam giác lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét: Quan sát, nêu : - Hình thứ hình thứ hai tranh hình tam giác - Lá cờ có dạng hình tam giác - Ê ke có dạng hình tam giác - Miếng bánh có dạng hình tam giác - Tìm thêm vật có dạng hình tam giác 4/ Nhận biết biểu tượng hình trịn: - Chiếu phần hình trịn lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét: Quan sát, nêu : - Hình thứ tranh hình trịn - Mặt đồng hồ có dạng hình trịn - Biển báo giao thơng có dạng hình trịn - Cái đĩa có dạng hình trịn - Tìm thêm vật có dạng hình trịn - Miệng bát ăn cơm có dạng hình trịn, bánh xe đạp cóa dạng hình trịn… 5/ Nhận biết biểu tượng khối hộp chữ nhật: - Chiếu phần khối hộp chữ nhật lên hình cho HS quan sát SGK Quan sát, nêu : nêu nhận xét: - Hình thứ tranh khối hộp chữ nhật - Hộp để đồ y tế có dạng khối hộp chữ nhật - Viên gạch có dạng khối hộp chữ nhật - Về nhà tìm thêm vật có dạng khối hộp chữ nhật 6/ Nhận biết biểu tượng khối lập phương: - Chiếu phần khối lập phương lên hình cho HS quan sát SGK nêu nhận xét: Quan sát, nêu : - Hình thứ tranh khối lập phương - Ru-bic có dạng khối lập phương - Hộp quà có dạng khối lập phương - Về nhà tìm thêm vật có dạng khối lập phương HĐ3 Thực hành – luyện tập Tô màu theo hướng dẫn Vở tập Tốn GV cho HS tô màu sau phần học HĐ4 Vận dụng Cho HS dùng que tính để xếp số hình học HS lấy que tính xếp số hình vừa học HĐ5 Củng cố GV tổng kết nội dung học TIẾT 3: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU  Nhận biết hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác, hình trịn, khối hộp chữ nhật khối lập phương  Nhận biết hình dạng số đồ vật đời sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Tốn 1; Vở tập Tốn  Trang trình chiếu tập 1, 2,  Máy chiếu (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Khởi động Chơi trò chơi “Truyền điện”: - Quan sát lớp vật có dạng hình chữ nhật - Một HS nêu vật lớp có dạng hình chữ nhật định bạn thứ hai nêu tiếp, bạn thứ hai lại định bạn thứ ba nêu tiếp, HĐ2 Thực hành – luyện tập Bài - Chiếu lên hình cho HS - Quan sát nêu yêu cầu quan sát SGK nêu yêu cầu - Làm miệng, HS khác nhận xét - Tuyên dương HS có câu trả lời Bài - GV chiếu lên hình cho HS quan sát SGK nêu yêu cầu - Quan sát nêu yêu cầu - Tuyên dương HS làm - Làm - Làm vào Vở tập Toán Bài - Chiếu lên hình cho HS quan sát SGK nêu yêu cầu - Quan sát nêu yêu cầu - Lần lượt cho HS nêu đồ vật dạng với hình - Nhận xét HĐ3 Củng cố Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”: Thi kể nhanh - Kể tên đồ vật có dạng hình vng - Kể tên đồ vật có dạng hình trịn - Kể tên đồ vật có dạng hình tam giác TIẾT 4: CÁC SỐ 1, 2, I MỤC TIÊU  Nhận dạng, đọc, viết số 1, 2,  Đếm số từ đến từ đến  Bước đầu vận dụng sô 1, 2, vào sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Toán 1; Vở tập Tốn  Máy chiếu tranh vẽ phóng to nội dung học SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Khởi động Múa hát tập thể Cùng HĐ2 Hình thành kiến thức 1/ Hình thành biểu tượng số 1, 2, * Hình thành biểu tượng số 1: - Hướng dẫn HS quan sát nhóm có đồ vật tranh SGK nêu: Quan sát nêu: - Có ba lơ, có thước kẻ, có hộp bút, có chám trịn, có khối lập phương GV vào đồ vật vẽ tranh Quan sát tranh phóng to SGK đọc: “một ba lô, thước kẻ, hộp bút, chấm tròn, khối lập phương” Ta viết 1, đọc “một” (GV viết lên bảng lớp) - GV hướng dẫn HS quan sát số in, số viết thường yêu cầu HS vào số đọc “một” Quan sát vào số đọc “một” * Hình thành biểu tượng số 2, số làm tương tự số - HS quan sát tranh vẽ khối lập 2/ Đếm từ đến đếm từ đến Chỉ vào hình vẽ cột khối lập phương phương phóng to nhắc lại với để đếm từ đến (một, hai, ba) đếm hình vẽ SGK từ đến (ba, hai, một) HĐ3 Thực hành – luyện tập Bài Tập viết số - Hướng dẫn HS viết theo mẫu số 1, số 2, số - Viết vào Vở tập Tốn +Số 1: cao li, viết nét xiên phải nhỏ nét sổ thẳng + Tương tự hướng dẫn viết số 2, Bài Số? - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu toán - Nêu yêu cầu toán * Chú ý tập cho HS nhận số lượng đối tượng tranh vẽ - Làm chữa HS nêu yêu cầu toán Bài Số? - Tập cho HS đếm theo thứ tự 1, 2, đếm ngược lại 3, 2, để từ tìm số thay cho dấu ? phù hợp với thứ tự 1, 2, ngược lại 3, 2, - Làm vào Vở tập Toán chữa HĐ4 Vận dụng Bài Số? - Hướng dẫn HS nắm yêu cầu - Quan sát tranh tổng thể - Hướng dẫn HS quan sát tranh tổng thể để tìm số lượng (1, 2, 3) đối tượng loại theo yêu cầu - Thảo luận nhóm để tìm viết số lượng dối tượng loại - Đại diện đọc kết - Nhận xét HĐ5 Củng cố - Cho HS nhắc lại số 1, 2, - Có bảng lớp, có cửa đi, có quạt tường, - Tìm đồ vật xung quanh có số lượng tương ứng 1, 2, TIẾT 5: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU  Đọc, viết số 1, 2,  Đếm thành thạo số từ đến từ đến  Vận dụng số 1, 2, vào sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT cá nhân  Các bìa có hình vật, hoa, quả, bìa ghi số 1, 2,  Máy chiếu bảng phụ phóng to nội dung học SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Khởi động Chơi trò chơi “Kết bạn” (kết hai, kết ba) HĐ2 Thực hành – luyện tập Bài Số? - Tập cho HS đọc thầm yêu cầu nêu yêu cầu - Đọc thầm yêu cầu nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm tập cá nhân - Làm Vở tập Tốn - Từng cặp đơi kiểm tra kết - HS đọc kết theo hàng Bài Viết số: - Viết Vở tập Toán - Hướng dẫn HS viết số 1, 2, theo thứ tự Vở tập Toán - Uốn nắn HS viết sai, chưa chuẩn Bài Chọn số thích hợp Nhắc HS chọn số thích hợp theo mẫu - Đọc số hình chọn số Bài Số? - Đọc thầm yêu cầu nêu yêu cầu - Làm Vở tập Toán - Kiểm tra HS trả lời miệng HĐ4 Vận dụng Bài Số? - Quan sát tổng thể tranh - Thảo luận nhóm đơi tìm số lượng đối tượng loại - Chữa (dùng máy chiếu bảng phụ) HĐ5 Củng cố Trò chơi nhận biết số lượng HS thi giơ tờ bìa có số lượng - Giơ tờ bìa có vẽ (hoặc hai, ba) đối tương ứng (1 2, 3) tượng TIẾT 6: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU  Nhận biết nhiều hơn, hơn, dấy , =  So sánh số phạm vi  Vận dụng việc so sánh số phạm vi vào sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Toán 1; Vở tập Tốn  Các bìa ghi số 1, 2, bìa ghi dấu , =  Máy chiếu phóng to nội dung học SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Khởi động Hát Cùng HĐ2 Hình thành kiến thức 1/ Nhiều hơn, hơn, * So sánh số lượng cốc thìa - Cho HS quan sát tranh cốc - thìa bảng phụ (máy chiếu) SGK hỏi: Nếu bỏ thìa vào cốc, cịn cốc - Cịn cốc khơng có thìa khơng có thìa? - Khi đặt thìa vào cốc cịn cốc chưa có thìa Ta nói “số cốc nhiều số thìa” - Nhắc lại: “số cốc nhiều số thìa” - Khi đặt vào cốc thìa khơng cịn thìa để đặt vào cốc cịn lại Ta nói “số thìa số cốc” - Nhắc lại: “số thìa số cốc” - Nhắc lại “số cốc nhiều số thìa”, “số thìa số cốc” * So sánh số lượng ca bàn chải - Làm tương tự cách so sánh cốc thìa - Nhắc lại: “số ca số bàn chải” - GV: Ta nói “số ca số bàn chải” 2/ So sánh số phạm vi 10 - Quan sát tranh, cho biết có cốc, đĩa? - Quan sát tranh nêu: có cốc, đĩa - Cốc đĩa loại hơn? - Đĩa - Giới thiệu: đĩa cốc, ta - Nhắc lại: đĩa cốc nói bé viết < - Chỉ vào < - Đọc “hai bé ba” - GV giới thiệu dấu < đọc bé * Tương tự giới thiệu dấu > (đọc lớn hơn), dấu = (đọc ) - Hướng dẫn nhận xét khác hai dấu - Dấu lớn (>), dấu bé ( 3; < 6; > - Gọi vài HS khác nhắc lại để củng cố - Nhắc lại: < 4; > 3; < 6; > HĐ3 Thực hành – luyện tập Bài , =? - Nêu yêu cầu Chia lớp làm ba nhóm, nhóm làm cột bảng phụ - Đại diện nhóm trình bày chữa 15 Bài Số? - Nêu yêu cầu - Làm vào Vở tập Toán - Chọn số làm HS chữa - Đổi kiểm tra chéo Bài - Đưa cho HS nhìn vào SGK nêu yêu cầu Quan sát, nêu yêu cầu - Giới thiệu khái niệm số lớn nhất, số bé - Thảo luận nhóm đơi làm - Đại diện số nhóm báo cáo kết quả, HS nhận xét - Chữa vào Vở tập Toán HĐ4 Vận dụng - Quan sát, thảo luận theo nhóm đơi để trả lời Bài + Bể có nhiều cá nhất: B + Bể có nhiều cá nhất? + Lọ cắm hoa nhất: C + Lọ cắm hoa nhất? HĐ5 Củng cố Cho HS đếm số bạn bàn em bạn bàn ngồi sau, so sánh số bạn nam với số bạn nữ hai bàn TIẾT 10: CÁC SỐ 7, 8, I MỤC TIÊU  Nhận dạng, đọc viết số 7,8,9  Sử dụng số 7, 8, vào sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Toán 1; Vở tập Tốn  Hình ảnh tranh phần tranh BT4 SGK  Máy chiếu (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 16 HĐ1 Khởi động Chơi trò chơi “Truyền điện” Kể tên vài đối tượng gắn với số Tương tự với số HĐ2 Hình thành kiến thức Hình thành biểu tượng số 7, 8, * Số 7: HS đếm nêu: có bảy kèn bảy búp bê, bảy máy bay, bảy chấm tròn bảy khối lập phương - Đưa nhóm đối tượng cho HS quan sát SGK - GV: Ta viết số đọc bảy (cho HS phân biệt số viết in viết thường) * Tương tự với số 8, HĐ3 Thực hành – luyện tập Bài Tập viết số - Viết vào Vở tập Toán - Hướng dẫn HS viết số 7, 8, - GV uốn nắn chữa cho HS Bài Số? - Nêu yêu cầu - Cho HS nêu yêu cầu - Thảo luận nhóm đơi làm vào Vở tập Toán - Chọn số cho HS nhận xét chữa Bài Chọn số thích hợp - Nêu yêu cầu làm vào Vở tập Toán - Đổi chữa HĐ4 Vận dụng Bài Số? - Thảo luận nhóm làm - Đưa hình ảnh 4, giải thích mẫu - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Nhận xét chữa HĐ5 Củng cố Có thể dùng que tính, khối nhựa để xếp Xếp nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, 17 18 19 20 ... đến  Vận dụng số 1, 2, vào sống  Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn; góp phần phát triển lực tư suy luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT cá nhân... luận, lực giao tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Toán 1; Vở tập Toán  Trang trình chiếu tập 1, 2,  Máy chiếu (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG... tiếp toán học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  SGK Toán 1; Vở tập Toán  Máy chiếu tranh vẽ phóng to nội dung học SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 1 đến 10_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 1 đến 10_Phương

Từ khóa liên quan