0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 11 đến 20_Phương

23 240 3
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 11 đến 20_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2020, 09:52

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP BỘ VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC GIÁO ÁN TOÁN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 11 ĐẾN 20_(PHƯƠNG) TIẾT 11 ĐẾM ĐẾN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đếm số từ đến từ đến - Nhận biết thứ tự từ thứ đến thứ chín - Vận dụng phép đếm đến vào sống Kĩ năng: Rèn kĩ đếm số từ đến ngược lại Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp tốn học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh phần tranh BT 3,4 SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HO ẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút): Cả lớp - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền https://www.thuvientailieu.edu.vn/ điện” phép đếm đến xi ngược - Một HS đếm 1, sau định HS tiếp theo, đếm đến ngược lại - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (7 phút) Mục tiêu: Đếm số từ đến ngược lại Cách tiến hành: Cá nhân, lớp - Cho HS quan sát tranh - Quan sát tranh - Đọc số ghi chân cột khối lập phương - Đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, - Cho HS đếm để củng cố kĩ đếm từ đến ngược lại - Đếm từ đến ngược lại (cá nhân, nhóm) - Cả lớp đếm đồng Thực hành – luyện tập (15 phút) Mục tiêu: Nhận biết thứ tự từ thứ đến thứ chín Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đơi, lớp Bài Số? - Nêu yêu cầu: Số? - Làm vào Vở tập Toán - Cho HS làm vào Vở tập Toán - Chữa - Đổi kiểm tra chéo Bài - Giải thích hình thứ nhất, hình thứ tư - Lắng nghe - Làm vào Vở tập Toán - Chữa số bài, chốt kết quả: a Hình thứ hai hình vng Hình thứ sáu hình tam giác b Hình thứ ba hình tam giác Hình thứ chín hình vng - Lần lượt vào hình dãy cho HS trả lời thứ tự hình Bài - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu - Cho HS quan sát mẫu - Thảo luận nhóm đơi làm vào Vở tập Toán - Trả lời - Nêu yêu cầu: Chọn đủ số hình - Quan sát, nhận xét - Thảo luận làm vào Vở https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tập Toán - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Nhận xét bạn - Đổi kiểm tra chéo Vận dụng (5 phút) Mục tiêu: Vận dụng phép đếm đến vào sống Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài - Quan sát hình nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm - Chốt kết quả: Có người, có cốc, có bơng hoa, có miếng dưa Củng cố (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng”: Đếm từ đến 7, đén 8, đến ngược lại - Tổng kết - Quan sát, nêu yêu cầu: Số? - Thảo luận nhóm làm vào Vở tập Tốn - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Nhận xét kết - Lắng nghe - Một số HS tham gia chơi TIẾT 12 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đếm thành thạo số từ đến từ đến - Thực việc lắp ghép hình Kĩ năng: Rèn kĩ đếm số từ đến ngược lại Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh BT 1, 3, SGK; máy chiếu (nếu có) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút): Cả lớp Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” HS chơi Một HS giơ ngòn tay, đếm 1; bạn giơ ngón tay, đếm 2; … Tiếp HS giơ ngón tay, đém 9; bạn giơ ngón tay, đếm 8; … Thực hành – luyện tập (22 phút) Mục tiêu: Đếm thành thạo số từ đến từ đến Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đơi, lớp Bài Chọn số thích hợp với số ngón tay giơ lên - Quan sát hình nêu yêu cầu - Quan sát, nêu: Chọn số thích hợp với số ngón tay giơ lên - Lần lượt nêu số số ngón tay giơ lên - Nhận xét Bài Số? - Nêu u cầu bài: Số? - Thảo luận nhóm đơi làm vào Vở tập Toán - Thảo luận, làm vào Vở tập Toán Chữa bài: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, - Đổi kiểm tra chéo Bài Số? - Quan sát hình nêu yêu cầu - Quan sát, nêu: Số? - Làm vào Vở tập Toán - Một số HS trình bày - Nhận xét - Chữa bài: H1: 6; H2: 8; H3: Bài - Quan sát hình nêu yêu cầu - Quan sát, nêu: Số? - Giải thích mẫu: đếm số hình trịn tơ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ màu - Thảo luận nhóm đơi, làm vào Vở tập Tốn - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Nhận xét - Chữa bài: Số là: 4, 9, 7, 5, 6, Vận dụng (5 phút) Mục tiêu: Thực việc lắp ghép hình Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài - Quan sát hình nêu yêu cầu - Quan sát, nêu yêu cầu - Cho HS thảo luận nhóm thực thao tác lắp ghép ĐDHT - Thảo luận nhóm 4, nêu cách lắp ghép - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Đưa đáp án HS tham khảo Củng cố (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng”: Đếm từ đến 7, đén 8, đến ngược lại - Tổng kết Một số HS tham gia chơi TIẾT 13 SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - So sánh số phạm vi - Vận dụng việc so sánh số phạm vi vào sống Kĩ năng: Rèn kĩ so sánh số phạm vi Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh phần tranh BT SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút): Cả lớp - Chia nhóm chơi trị chơi “Tiếp sức”, nhóm bạn, làm cột Điền >, < 9, > ; < 9, > ; = - Một số HS đọc lại Thực hành – luyện tập (20 phút) Mục tiêu: So sánh số phạm vi Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đôi, lớp Bài , =? - Nêu yêu cầu - Chia nhóm, nhóm làm cột - Chữa bài, nhận xét - Làm Vở tập Tốn Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu? - Nêu yêu cầu - Nêu miệng dấu thay số nào? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhận xét - Làm Vở tập Tốn Bài Tìm đường theo thứ tự số từ bé đến lớn - Đưa hình ảnh, nêu u cầu - Thảo luận nhóm đơi làm - Một số nhóm báo cáo kết - Nhận xét Bài Số? - Đọc đề nêu yêu cầu - Làm Vở tập Toán - Một số HS báo cáo kết - Nhận xét, đổi kiểm tra Củng cố (5 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng” Số lớn nhỏ là: A B C Trong hình đây, kể từ trái sang phải, hình tơ màu hình thứ mấy? A năm B bảy C tám Cho ba số 7, 2, Số lớn là: A B C - Sau câu hỏi, HS ghi đáp án bảng - Nêu số câu trả lời - Tổng kết TIẾT 14 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực thành thạo việc so sánh, xếp thứ tự số phạm vi - So sánh số lượng nhóm đồ vật sống - Vận dụng phép đếm đến vào sống Kĩ năng: Rèn kĩ so sánh số phạm vi Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh BT 2, SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút): Cả lớp - Chia nhóm chơi trị chơi “Tiếp sức”, nhóm bạn, làm cột Điền >, 45 8=8 77 - Đổi kiểm tra chéo Bài - GV đưa - Quan sát, nêu yêu cầu - Làm vào Vở tập Toán - Một số HS trả lời : a/ Hộp có nhiều bi nhất? - Hộp A nhiều bi b/ Đĩa có nhất? - Đĩa C Bài - Nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn thứ tự giảm dần từ lớn đến bé - Làm vào Vở tập Toán - Chữa bài: a/ 7, 8, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b/ 9, 8, 7, - Nhận xét, chữa Bài Đ – S? - Nêu yêu cầu - Thảo luận nhóm đơi làm - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Chữa bài: + Hình thứ hai khối lập phương Đ + Hình thứ năm hình chữ nhật S + Hình thứ sáu khối hộp chữ nhật S - Nhận xét, chữa Vận dụng (5 phút) Mục tiêu: Vận dụng phép đếm đến vào sống Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài Số? - Đưa - Quan sát, nêu yêu cầu - Thảo luận nhóm làm - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Nhận xét - Chữa bài: Có người, có đà điểu, có khỉ, có cá sấu Củng cố (5 phút) - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Rung chng vàng” …7 Dấu cần điền vào chỗ chấm là: A < B > C = Xếp số 7, 3, theo thứ tự tăng dần A 7, 6, B 3, 6, C 3, 7, Cho ba số 4, 6, Số nhỏ là: A B C - Sau câu hỏi, HS ghi đáp án bảng - Nêu số câu trả lời - Tổng kết https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 15 SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận dạng, đọc, viết số - So sánh xếp theo thứ tự số phạm vi Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết số 0; kĩ so sánh, xếp số phạm vi Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh phần tranh BT SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; que tính Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút): Cả lớp - Cho HS cầm số que tính tay (số lượng khác nhau) - Bỏ hết que tính xuống bàn - tay em cịn que tính? - Giới thiệu Hình thành kiến thức (7 phút) Mục tiêu: Nhận dạng số so sánh số với số từ đến Cách tiến hành: Cá nhân, lớp - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Lần lượt đĩa có bánh? + Nhận xét số bánh đĩa thứ tư - Giới thiệu: ta dùng kí hiệu “0” để số bánh đĩa thứ tư đọc “không” - Cho HS đọc hàng số ghi chân 10 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Lấy que tính cầm tay - Thực - Khơng cịn que - Quan sát, trả lời : + Đĩa thứ có bánh, đĩa thứ có bánh, đĩa thứ ba có bánh + Đĩa thứ tư khơng có - Một số HS nhắc lại https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cột khối lập phương - Đọc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - Cho HS so sánh số với số 1, 2, …9 - So sánh < 1, > ; < 3, > 0 < 7, > ; … Thực hành – luyện tập (15 phút) Mục tiêu: Viết số so sánh, xếp số phạm vi Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đơi, lớp Bài Tập viết số - Cho HS viết số - Viết số vào Vở tập Toán - Uốn nắn chữa cho HS Bài , =? - Chia HS thành nhóm, nhóm làm cột - Các nhóm làm đại diện báo cáo - Làm vào Vở tập Toán Bài - Cho HS làm vào Vở tập Toán - Làm vào Vở tập Tốn - Một số HS lên trình bày kết - Chữa bài: a/ 0, 2, 5, b/ Số bé 0; số lớn Vận dụng (5 phút) Mục tiêu: Vận dụng phép đếm phạm vi vào sống Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài - Đưa - Quan sát, nêu yêu cầu - Thảo luận nhóm làm - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Nhận xét - Chữa bài: Có người, có táo, có gấu bơng, có hộp q, có miếng bánh, có cờ Củng cố (5 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng” Số lớn nhỏ 2: A B C 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Xếp số 5, 0, theo thứ tự giảm dần A 9, 5, B 0, 5, C 0, 9, Cho ba số 7, 1, Số nhỏ là: A B C - Sau câu hỏi, HS ghi đáp án bảng - Nêu số câu trả lời - Tổng kết TIẾT 16 SỐ 10 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận dạng, đọc, viết số 10 - So sánh xếp theo thứ tự số phạm vi 10 - Sử dụng số 10 sống Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết số 10; kĩ so sánh, xếp số phạm vi 10 Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp tốn học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh phần tranh BT 3,4 SGK; viên sỏi nhỏ; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán 1; Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút): Cả lớp Tổ chức cho HS chơi trị chơi “tay khơng, tay có” - Một tay GV cầm viên sỏi, tay không, GV nói: tập tầm vơng, tay khơng tay có, tập tầm vó, tay có tay khơng sau chìa tay - Nói theo GV đốn có hay trước khơng 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS đốn sai, bị dừng chơi - Cho HS chơi vài lần - Nêu: có số số ta số vào Hình thành kiến thức (7 phút) Mục tiêu: Nhận biết số 10 so sánh số phạm vi 10 Cách tiến hành: Cá nhân, lớp - Cho HS quan sát tranh, nhóm cho HS nêu - Ta viết số 10 đọc mười - Giới thiệu số 10 viết in viết thường - Đọc số ghi chân cột hình lập phương - Quan sát, nêu: mười cặp tóc, mười mũ, mười ngón tay, mười chấm trịn, mười khối lập phương - Đọc (cá nhân, đồng thanh) - Quan sát - Đọc : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - So sánh, nêu miệng - Cho HS so sánh số 10 với số 1, 2, Thực hành – luyện tập (15 phút) Mục tiêu: Viết số 10 so sánh, xếp số phạm vi 10 Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đơi, lớp Bài Viết số - Cho HS viết số 10 - Viết số 10 vào Vở tập Toán - Uốn nắn chữa cho HS Bài , =? - Chia HS thành nhóm, nhóm làm cột - Các nhóm làm đại diện báo cáo - Làm vào Vở tập Toán - Đưa đáp án: < 10 < 10 10 > 10 = 10 4 10 < 10 10 > < 10 - Đổi kiểm tra chéo Bài - Cho HS quan sát, nêu yêu cầu - Quan sát, nêu - Chọn kết theo u cầu : a/ Lồng có gà nhất? a/ Lồng B có gà b/ Khay có nhiều trứng nhất? b/ Khay A có nhiều trứng - Làm vào Vở tập Toán 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Vận dụng (5 phút) Mục tiêu: Sử dụng số 10 sống Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài Quan sát tranh so sánh - Đưa 4, yêu cầu thảo luận nhóm a/ So sánh số bơng hoa với số chim b/ So sánh số học sinh với số hoa Củng cố (5 phút) - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Rung chng vàng” Số lớn 9: A B 10 C Xếp số 10, 0, theo thứ tự tăng dần A 10, 9, B 0, 10, C 0, 9, 10 Cho ba số 0, 1, 10 Số lớn là: A B C 10 - Quan sát, thảo luận - Đại diện trả lời: a/ Số hoa nhiều số chim b/ Số học sinh vớiít số bơng hoa - Sau câu hỏi, HS ghi đáp án bảng - Nêu số câu trả lời - Tổng kết TIẾT 17 TÁCH SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tách số từ đến 10 thành hai số - Vận dụng để tách nhóm đồ vật sống Kĩ năng: Rèn kĩ tách số Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp tốn học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: Hình ảnh tranh phần tranh BT SGK; bảng phụ ghi nội dung BT 3; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; 10 que tính Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút): Cả lớp Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Tách bi” - Cơ có viên bi, chia số bi thành hai nhóm xem nhóm có viên bi? - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (7 phút) Mục tiêu: Biết cách tách số từ đến 10 thành hai số Cách tiến hành: Cá nhân, lớp * Đưa tranh viên bi, rùa SGK HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Thảo luận nêu khả có thể: Một nhóm có nhóm có ; nhóm có nhóm có - Lắng nghe - Quan sát, nêu: + Có viên bi, nhóm thứ có viên, nhóm thứ hai có viên - Ta nói: gồm + Có rùa, nhóm thứ có rùa, nhóm thứ hai có rùa - Ta nói: gồm - Cho HS thao tác tương từ que tính * Đưa tranh chấm tròn, thỏ SGK - Thực que tính - Quan sát, nêu: + Có 10 chấm trịn, nhóm thứ có chấm trịn, nhóm thứ hai có chấm trịn - Ta nói: 10 gồm + Có 10 thỏ, nhóm thứ có thỏ, nhóm thứ hai có thỏ - Ta nói: 10 gồm - Thực que tính Thực hành – luyện tập (15 phút) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mục tiêu: Tách số từ đến 10 thành hai số Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đơi, lớp Bài Số? - Nêu yêu cầu - Cho HS thảo luận nhóm đơi làm Vở tập Tốn - Các nhóm thảo luận, làm Vở tập Tốn - Một số HS trình bày cách làm - Đổi kiểm tra chéo Bài Số? - Làm Vở tập Tốn - Một số HS trình bày cách làm - Chữa bài: gồm 3; gồm 1; gồm 3; gồm Bài Số? - Đưa nội dung - Nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS chơi hai đội * Tách số 5: - Mỗi đội chọn bạn, bạn cầm que tính; bạn đội giơ que tính, bạn đội phải chọn số que tính cho ghép với que que tính Hai đội thay tiến hành trị chơi * Tách số 10: Tương tự tách số 5, bạn cầm tay 10 que tính Vận dụng (5 phút) Mục tiêu: vận dụng việc tách số để tách hình theo yêu cầu Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài - Đưa nội dung - Nêu yêu cầu giải thích mẫu - Cho HS thảo luận nhóm 4, làm - Các nhóm thảo luận, làm vào Vở tập Tốn, dùng que tính để tách - Đại diện chữa - Nhận xét Củng cố (5 phút) - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Rung chng vàng” 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Số gồm mấy? A B C Số gồm 3? A B C Tách hình sau thành nhóm: - Sau câu hỏi, HS ghi đáp án bảng - Nêu số câu trả lời - Tổng kết TIẾT 18 PHÉP CỘNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết phép cộng - Bước đầu thực phép cộng phạm vi - Viết phép cộng theo tranh vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết, kĩ tính cộng Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh phần mới; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; que tính Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút): Cả lớp Tổ chức cho lớp hát tập thể “Tập đếm”Hồng Cơng Sử Hình thành kiến thức (7 phút) Mục tiêu: Giúp HS hình thành biểu tượng 17 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Cả lớp hát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phép cộng, biết cách cộng Cách tiến hành: Cá nhân, lớp * Phép cộng + = - Quan sát, trả lời: - Quan sát tranh Có mèo, thêm - Nêu: Có mèo, thêm mèo mèo chạy đến Tất có chạy đến Hỏi tất có con mèo mèo? - Ta viết thêm hai: + = - Dấu “+” gọi dấu cộng Đọc “một cộng hai” - Một số HS đọc “một cộng - Chỉ vào + = 2, gọi HS đọc hai” - Một số HS trả lời Một cộng - Một cộng mấy? hai * Phép cộng + = Hướng dẫn tương tự = = Thực hành – luyện tập (15 phút) Mục tiêu: Thực phép cộng phạm vi Cách tiến hành: Cá nhân, lớp Bài Số? - Nêu yêu cầu - Làm vào Vở tập Toán - Chữa bài: + = 2; + = 3; + = - Đọc lại kết phép tính làm Bài Số? - Nêu yêu cầu - Làm vào Vở tập Toán Đưa đáp án: + = 2; + = 3; + = - Đổi kiểm tra chéo - Đọc lại kết phép tính làm Bài , =? - Hướng dẫn HS xác định yêu cầu - Để so sánh ta phải làm gì? - Thực phép cộng, sau đólấy kết phép cộng so sánh với số cho - Làm vào Vở tập Toán - Đổi kiểm tra chéo Chữa bài: 1+12 2+1=3 1+1=2 1+2>1 2+1>1 Vận dụng (5 phút) 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mục tiêu: Nhìn tranh viết phép tính cộng Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp - Quan sát tranh - Quan sát tranh - Cho HS thảo luận theo nhóm - Thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả: + = ; + = - Nhận xét - Nhận xét, chữa Củng cố (5 phút) - Nêu lại phép cộng phạm vi học - Một số HS nêu - tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kết bạn – kết đôi, kết ba” - Chơi trò chơi - Tổng kết TIẾT 19 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực phép cộng phạm vi - Vận dụng phép cộng phạm vi vào sống Kĩ năng: Rèn kĩ tính cộng cho HS Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp tốn học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh BT 4, SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 19 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Khởi động (3 phút): Cả lớp Tổ chức cho HS chơi trò chơi “kết bạn” kết đôi (hai bạn không ngồi bàn); kết ba (ba bạn ngồi ba bàn khác nhau) Cả lớp chơi điều khiển GV Thực hành – luyện tập (20 phút) Mục tiêu: Thực phép cộng phạm vi Cách tiến hành: Cá nhân, lớp Bài Tính nhẩm - Tính nhẩm - Một số HS trả lời miệng Bài Số? - Hướng dẫn HS nhớ lại phép cộng học tách số để tìm số thích hợp thay vào dấu? - Làm vào Vở tập Toán - Đổi kiểm tra chéo - Chữa bài: + = 2; + = 3; = + Bài , =? - Làm vào Vở tập Toán - Gợi ý HS liên hệ thứ tự số 1, 2, 3, 4, (nếu cần) - Đổi kiểm tra chéo - Chữa bài: + < 5; + = 3; + > Vận dụng (7 phút) Mục tiêu: Vận dụng phép cộng vào sống Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm 4, lớp Bài Quan sát tranh nêu phép tính cộng thích hợp - Quan sát tranh, nêu phép tính - Quan sát, thảo luận, số HS nêu: + = - Nhận xét Bài Quan sát tranh nêu phép tính cộng thích hợp - Quan sát tranh, thảo luận nhóm, nêu phép tính - Thảo luận, đại diện số nhóm nêu phép tính: + = + = - Nhận xét Củng cố (5 phút) - Cho HS nêu lại phép cộng học 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Khuyến khích HS đưa tình có đời sống ngày - HS nêu : Em có viên bi, bạn Đức cho em viên bi Hỏi em có tất viên bi ? - Tổng kết TIẾT 20 BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Bước đầu thực phép tính bảng cộng Kĩ năng: Rèn kĩ làm tính cộng bảng cộng Thái độ: Giáo dục cho HS tính xác, tính chăm chỉ, ham hiểu biết, có hứng thú học tập mơn Tốn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tư học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Phẩm chất: Qua hình thành cho HS phẩm chất chăm chỉ, trung thực II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh phần BT SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; 10 que tính Bộ đồ dùng Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật: Động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút): Cả lớp - Tổ chức cho lớp hát tập thể “Tập đếm”- Hoàng Cơng Sử - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (7 phút) Mục tiêu: Hình thành bảng cộng phạm vi 10 Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp - Nhắc lại phép cộng học * Cho HS làm theo GV: tay trái cầm que tính, tay phải cầm que tính Hỏi có tất 21 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Cả lớp hát - Lắng nghe - Một số HS nêu : + = ; + = ; + = https://www.thuvientailieu.edu.vn/ que tính? - Thực theo GV, trả lời: Tất có que tính - Ta có phép cộng: + = - Cho HS đổi tay (tay trái cầm 3, tay phải cầm 1) - Đổi tay, thực - Ta có phép cộng: + = * Tương tự để có phép cộng: + = + = - Thao tác tương tự * Cho HS sử dụng que tính thảo luận nhóm để đưa phép cộng - Các nhóm thảo luận, đưa phép cộng lại bảng cộng 1: + = 6, + = 6; + = 7, + = ; + = 8, + = ; + = 9, + = ; + = 10, + = 10 - Cho HS nhắc lại để hoàn chỉnh bảng cộng nêu đặc điểm bảng cộng - Một số HS nhắc lại Thực hành – luyện tập (15 phút) Mục tiêu: Thực phép tính bảng cộng Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đơi, lớp Bài Tính nhẩm - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Truyền điện” - Một HS đọc phép tính thứ nêu kết quả, sau định bạn đọc nêu kết phép tính thứ hai, tiếp hết Bài Số? - Cho HS làm vào Vở tập Toán - Làm vào Vở tập Toán - Gọi HS đọc kết - Một số HS đọc kết - Ghi kết HS lên bảng - Đưa đáp án: 2+1=3 5+1=6 8+1=9 3+1=4 6+1=7 7+1=8 - Đổi kiểm tra chéo chữa Bài Số? - Cho HS thảo luận nhóm đơi làm vào vào Vở tập Toán - Làm vào vào Vở tập Tốn - Đại diện nhóm lên trình bày - Đưa đáp án: 1+7=8 3=1+2 4+1=5 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 4=1+3 1+6=7 10 = + - Nhận xét, đối chiếu đáp án Vận dụng (5 phút) Mục tiêu: Vận dụng tính cộng vào sống Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đơi, lớp Bài Quan sát tranh nêu phép tính cộng thích hợp - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi, nêu u cầu toán - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi - Đại diện số nhóm nêu u cầu - Viết phép tính - Một số HS nêu phép tính - Đưa đáp án: + = + = Củng cố (5 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” - Mỗi HS đọc phép tính bảng cộng phạm vi 10 - Tổng kết 23 ... vào Vở tập Toán - Uốn nắn chữa cho HS Bài , =? - Chia HS thành nhóm, nhóm làm cột - Các nhóm làm đại diện báo cáo - Làm vào Vở tập Toán Bài - Cho HS làm vào Vở tập Toán - Làm vào Vở tập Toán. .. so sánh, xếp thứ tự số phạm vi So sánh số lượng nhóm đồ vật sống Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm đôi, lớp Bài , =? - Nêu yêu cầu - Cho HS làm cá nhân vào Vở tập Toán - Làm vào Vở tập Toán -... Nêu yêu cầu: Số? - Làm vào Vở tập Toán - Cho HS làm vào Vở tập Toán - Chữa - Đổi kiểm tra chéo Bài - Giải thích hình thứ nhất, hình thứ tư - Lắng nghe - Làm vào Vở tập Toán - Chữa số bài, chốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 11 đến 20_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 11 đến 20_Phương