0

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD_Tiết 1 đến 10

35 1,990 10
  • Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD_Tiết 1 đến 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2020, 08:44

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP – TIẾT ĐẾN 10 - VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DÂN CHỦ TRONG GD (THƯƠNG) TUẦN 1: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP (tiết 1) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: * Với chủ đề này, HS: - Giới thiệu được thân với bạn bè - Chào hỏi, làm quen được với thầy cô, anh chị và bạn bè Kỹ năng: - Tự tin giới thiệu được thân với bạn bè - Có kĩ chào hỏi, làm quen được với thầy cô, anh chị và bạn bè Thái độ: - Yêu thích, hứng thú với môn học -Thể được thân thiện giao tiếp Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs với ngày học đầu tiên, chào hỏi biết chào hỏi người gặp * Cách tiến hành : Hoạt động cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát Lời chào - Hát lớp em, nhạc và lời Nghiêm Bá Hồng - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ1: Giới thiệu chủ đề (27 phút) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs với ngày học đầu tiên, chào hỏi biết chào hỏi người gặp *Phương pháp hình thức tổ chức: -Trị chơi, hát tập thể, quan sát mơ tả tranh theo nhóm lớn, hỏi đáp *Cách thực hiện: - Gv thực lời chào trước lớp: + Cô chào lớp! Chúng ta là Hs lớp -Hs theo dõi Sẽ có nhiều điều thú vị đến với -Gv đên bàn và chào cá nhân: + Cơ chào …., em có thấy học vui -Hs chào lại cô giáo và trả lời câu hỏi không? cô +Cô chào… ! Hôm đưa em học? -Gv chào thân mật với tất học sinh lớp -Gv trao đổi học sinh -Hs nêu -Từ ngày đầu đến trường đến nay, em làm quen được với bạn mới? Hãy chia sẻ với lớp nào -Ai làm quen thêm được với thầy, cô -Hs nêu giáo mới? -Gv gọi Hs trả lời, chia sẻ - Gv yêu cầu Hs quan sát tranh chủ đề -Hs quan sát tranh, trả lời: SGK Hoạt động trải nghiệm trang và cho biết: +Các bạn nhỏ tranh làm và -Các bạn nhỏ chào hỏi, làm quen có cảm xúc nào? vui vẻ -Bạn nhỏ chào giáo và thích thú được khen -Bạn nhỏ chào bác bảo vệ -Các bạn nhỏ háo hức nghe giáo nói -Gv hỏi : Các em cảm thấy nào gặp thầy, cô và bạn bè mới? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Gv quan sát và giúp đỡ những Hs chưa tự tin => GV chốt : -Bước vào lớp 1, có thêm nhiều bạn mới, thầy cô giáo mới, nhiều cô, bác trường,…Và gặp mọi người cần vui vẻ chào hỏi em 3.Vận dụng( phút) -Kể tên bạn mà em làm quen được -Hs kể lớp và lớp khác và sở thích bạn ấy? -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết được mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau bài học - Giúp Gv nhận biết được mức độ Hs đạt được kiến thức, kĩ và thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: -Bạn nào nhắc lại cho chủ đề học tập -Chủ đề: Chào lớp ngày hôm nay? - Các bạn rút bài học qua bài học ngày hơm nay? -Hs nêu -Mời lớp nhắc lại tên chủ đề: Chào lớp -Cả lớp đồng nhắc lại - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - TUẦN 2: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP ( tiết 2) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: * Với chủ đề này, HS: - Biết cách tự giới thiệu thân - Biết cách chào hỏi, làm quen với bạn bè lớp, anh chị lớp Kỹ năng: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Chào hỏi, làm quen được với thầy cơ, anh chị và bạn bè - Có kĩ chào hỏi, làm quen được với thầy cô, anh chị và bạn bè Thái độ: - u thích, hứng thú mơn học -Thể được thân thiện giao tiếp Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm,đóng vai - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát Tìm bạn - Hát lớp thân , nhạc và lời Việt Anh - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ2: Giới thiệu bản thân( 17 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách tự giới thiệu thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm, trực quan( làm mẫu) * Cách tiến hành : - Gv chia lớp thành nhóm và giao nhiệm vụ cho Hs: + Giới thiệu thân -Gv làm mẫu trước lớp: -Hs theo dõi + Cô chào em! Cô tên là Thương Cô yêu trẻ em -Gv nhấn mạnh: Khi giới thiệu, cần giới thiệu tên và nói thêm -Hs theo dõi mợt điều mà u thích -Gv mời mợt Hs lên làm mẫu -Hs: Mình chào bạn ! Mình tên là https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoa Mình thích nhảy dây -Hs làm việc nhóm -Gv yêu cầu Hs lần lượt thực hành giới thiệu thân trước nhóm -Lưu ý : Gv dặn dị Hs giới thiệu thân: +Nét mặt tươi cười, ánh mắt vui vẻ nhìn thẳng, cử linh hoạt, lời nói rõ ràng, vừa phải,… +Nội dung giới thiệu thân: họ tên, sở thích… -Gv cho Hs nhóm giao lưu với -Hs giới thiệu thân với bạn để giới thiệu thân với nhiều bạn nhóm khác -Gv đặt câu hỏi: +Qua phần giới thiệu, nhớ được tên bao -Hs trả lời: Dạ thưa cô, em nhớ được nhiêu bạn lớp mình, giơ tay lên tên bạn ạ, … nào? -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Hs lên chia sẻ trước lớp => GV chốt : -Gv nhận xét , nhắc nhở Hs cần nói rõ ràng, tự tin, vui vẻ giới thiệu thân HĐ 3: Làm quen với bạn, anh chị (15 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách chào hỏi, làm quen với bạn bè lớp, anh chị lớp *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm,đóng vai *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ: Cả lớp làm quen -Hs lớp làm quen với Yêu cầu làm quen: +Nói lời chào với bạn: xin chào, chào bạn, -Hs : chào bạn, tên là Khải,… chào Lan… +Tự giới thiệu: tên, sở thích và nói đủ nghe, rõ ràng +Hành vi: bắt tay, mỉm cười thân thiện và mắt nhìn vào bạn -Lưu ý: Gv dặn dò Hs làm quen với anh chị lớp nên nói lời chào: +Em chào anh( chị)! Em tên là…, -Gv làm mẫu làm quen nhau: làm quen -Hs theo dõi với bạn bè, làm quen với anh ( chị) -Gv cho lớp đứng thành hàng ngang, hai -Hs đứng thành hàng và làm quen với hàng đứng quay mặt vào và thực hành làm quen - Gv đổi vị trí hàng với để tăng -Hs đổi vị trí và làm quen với bạn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phần thực hành làm quen với bạn khác -Gv cho Hs chơi trị chơi “ Ai ngoan , giỏi” ,đóng vai để làm quen với anh -Hs chơi trò chơi “ Ai ngoan , giỏi”, chị lớp lớn cách: hàng đóng vai đóng vai để làm quen là anh chị lớp trên, hàng cịn lại đóng vai là em lớp -Gv nhận xét , tuyên dương -Gv yêu cầu Hs nhớ tên và sở thích -Hs ghi nhớ tên, sở thích bạn những bạn mà làm quen và kể làm quen những tên với bạn ngồi bên cạnh và xem bạn nhớ được bạn -Gv trao đổi với lớp và ghi nhận : +Ai nhớ được 8-10 bạn? -Hs : Dạ em ạ +Sở thích bạn là gì? -Bạn thích chơi đá bóng ạ +Em ấn tượng với bạn nào em -Hs trả lời:…Vì bạn xinh ạ làm quen? Vì sao? => GV kết luận: Nếu làm quen với anh chị lớp nên nói lời chào: +Em chào anh( chị)! Em tên là…, Vận dụng ( phút) -Kể tên anh, chị mà em làm quen -Hs kể được lớp và sở thích bạn ấy? -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: -Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? -Hs nêu - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? * GV kết luận: Gv chia sẻ cảm xúc quan sát Hs hoạt động và nhận xét hoạt động, khen ngợi em tự tin, nhớ nhiều tên, sở thích bạn và nhắc nhở những em cần rèn luyện thêm, tập trung - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN 3: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP ( tiết 3) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Hs biết cách giới thiệu bạn với mợt người bạn khác -Hs biết cách sử dụng ngôn ngữ và cử phù hợp chào hỏi thầy cô, người lớn Biết cách làm quen với người lớn tuổi trường, khu phố, xóm Kỹ năng: - Hs tự tin làm quen với mọi người tình khác c̣c sống Thái độ: - u thích, hứng thú với môn học -Thể được thân thiện giao tiếp Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thông qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát Đi học - Hát lớp , nhạc và lời Hoàng Lân và Hoàng - Vừa hát vừa vận động Long - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 4: Chào hỏi làm quen( 10 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách giới thiệu bạn với người bạn khác *Phương pháp hình thức tổ chức: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: - Gv giao nhiệm vụ cho Hs: + Giới thiệu và làm quen với theo nhóm -Gv yêu cầu Hs quan sát tranh Hoạt động 1, nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm 1, trang 8, giới thiệu nội tranh: + Hà giới thiệu bạn An học khác lớp cho Hải giờ chơi Hải và An chào, hỏi làm quen - Gv Hs làm mẫu giới thiệu làm quen +Gv nói : Mình xin giới thiệu là Hải, là Hà +Hs: Chào bạn là Hải, vui được làm quen với bạn + Hs: Chào bạn là Hà, vui được làm quen với bạn -Gv cho hs thực hành theo nhóm -Gv quan sát hoạt đợng thực hành giới thiệu và làm quen nhóm -Gv hỏi Hs: +Em ấn tượng với phần tự giới thiệu bạn nào nhất? +Em ấn tượng với phần làm quen bạn nào nhất? -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Hs theo dõi -Hs mở SGK và quan sát tranh -Hs theo dõi -Hs làm việc nhóm -Hs trả lời: + Em ấn tượng với phần tự giới thiệu bạn… + Em ấn tượng với phần làm quen bạn… -Hs lên chia sẻ trước lớp => GV chốt : -Gv nhận xét hoạt động, ghi nhận cố gắng Hs và hướng dẫn em cần rèn luyện thêm HĐ 5: Chào hỏi thầy cô, người lớn tuổi( 10 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách sử dụng ngôn ngữ cử phù hợp chào hỏi thầy cô, người lớn Biết cách làm quen với người lớn tuổi trường, khu phố, xóm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động luyện tập theo nhóm,đóng vai *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ: bạn thực -Hs theo dõi phần chào hỏi thầy cô và người lớn tuổi gặp trường -Gv hướng dẫn cách chào: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ +Đứng ngắn, hai tay để xuôi theo chân và nói lời chào: “Em chào thầy/ ạ! + Chào người lớn tuổi: Cháu chào bác/ cô/ chú…ạ! +Thái đợ cần thể tươi tắn và kính trọng -Gv cho Hs thực hành nhóm đơi: mợt -Hs làm việc nhóm đơi bạn sắm vai là Gv người lớn tuổi, bạn lại là Hs Sau đổi vai cho -Gv quan sát thực hành Hs và hỗ trợ cần thiết -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Hs lên chia sẻ trước lớp -Gv nhận xét và tổng kết hoạt động => GV kết luận: Khi gặp người lớn tuổi em phải biết cách sử dụng ngôn ngữ và cử phù hợp chào hỏi HĐ 6: Làm quen người tiệc sinh nhật( 10 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs tự tin làm quen với người tình khác sống *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động đóng vai *Cách thực hiện: -Gv yêu cầu Hs quan sát tranh nhiệm vụ -Hs mở SGK, quan sát tranh, theo SGK Hoạt động trải nghiệm trang10-11 dõi Gv hướng dẫn -Gv giao nhiệm vụ: Đóng vai Hải và làm quen với mọi người bữa tiệc sinh nhật Trong -Hs làm việc theo nhóm bữa tiệc có ơng, bà, bố mẹ Hà, anh, chị, bạn và em bé -Gv yêu cầu Hs lần lượt thực hành làm quen theo nhóm, lời chào cần theo thứ tự là: +Cháu chào ông bà ạ! +Cháu chào cô ạ! +Em chào anh/ chị ạ! +Chào bạn! +Chào em bé nhé! -Sau chào xong , tự giới thiệu: Cháu tên là Hải, cháu học lớp với Hà ạ -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Gv nhận xét khen ngợi , động viên Hs -Hs lên chia sẻ trước lớp Vận dụng( phút) -Khi gặp người lớn tuổi ngoài đường em chào nào? -Gv nhận xét -Hs nêu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? -Hs nêu - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? * GV kết luận: -Gv chia sẻ cảm xúc quan sát Hs hoạt đợng và nhận xét hoạt động, khen ngợi em tự tin, nhắc nhở những em cần rèn luyện thêm, tập trung - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TUẦN 4: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP ( tiết 4) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: * Với chủ đề này, HS: - Hs biết cách giới thiệu bạn với mợt người bạn khác -Hs biết cách sử dụng ngôn ngữ và cử phù hợp chào hỏi thầy cô, người lớn Biết cách làm quen với người lớn tuổi trường, khu phố, xóm Kỹ năng: - Hs tự tin làm quen với mọi người tình khác c̣c sống Thái độ: -Thể được thân thiện giao tiếp - u thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: HỌC VUI VẺ, CHƠI AN TOÀN (tiết 3) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Nhận diện được những việc làm gây nguy hiểm để từ tự bảo vệ thân và giữ an toàn trường Kỹ năng: - Có kĩ xử lí tình liên quan đến việc thực những việc làm cho giờ học vui vẻ và tự bảo vệ thân trường Thái độ: -Thể được thân thiện giao tiếp - Yêu thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp - Ứng xử và xử lí tình gặp người lạ II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm, trị chơi - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp -Gv cho hs chơi trò chơi: Gieo hạt - Vừa đọc vừa vận động - Thảo luận ND bài đọc vào bài HĐ 5: Giữ an toàn trường( 15 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs nhận diện việc làm gây nguy hiểm để từ tự bảo vệ thân giữ an toàn trường *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gv giao nhiệm vụ nhóm lần theo nhóm 4: Mỗi nhóm thảo luận một tranh hoạt động 1- nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm trang 20 để trả lời câu hỏi: +Vì bạn tranh bị đau, bị ngã? + Nếu là bạn tranh, em làm để giữ an toàn chơi? -Gv cho Hs trình bày kết thảo luận -Gv giao nhiệm vụ nhóm lần 2: Cách làm tương tự lần với tranh hoạt động SGK trang 21.Thảo luận câu hỏi: + Việc làm bạn tranh gây những nguy hiểm gì? - Hs thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi -Các bạn tranh bị đau, bị ngã vì: +Tranh 1: Một bạn Hs chạy ngoài hành lang và va vào bạn khác ngược chiều + Tranh 2: Bạn Hs bị trượt chân chạy qua chỗ có vũng nước +Tranh 3: Bạn Hs bị va đầu vào cửa sổ hành lang không quan sát xung quanh -Nếu là bạn nhỏ tranh, em ý quan sát học - Hs trình bày kết thảo luận - Hs thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi +Tranh 1: Hai bạn làm hỏng bàn ghế, bị ngã, bị đau… + Tranh 2: Bạn nam làm bẩn tường, bị ngã, nguy hiểm đến tính mạng +Tranh 3: Hai bạn va vào bạn khác, bị ngã, bị đau - Hs trình bày kết thảo luận -Gv cho Hs trình bày kết thảo luận -Gv hỏi lớp: + Tuần vừa qua, em thực những -Hs nêu: em không lên cầu thang, việc làm nào để tự bảo vệ thân? khơng nơ nghịch… -Gv dặn dị Hs ln giữ an toàn chơi và nhận xét hoạt động -Hs theo dõi => GV chốt : -Dặn dò Hs thực những việc nên làm để tự bảo vệ thân và chia sẻ với bạn -Gv nhắc lai những việc không nên làm để giữ an toàn vui chơi -Gv nhắc thêm những việc không nên làm như: nghe theo lời dụ dỗ người lạ; nhận quà từ người lạ; tự ý mua quà vặt; chạy ngoài cổng trường bố mẹ chưa đón HĐ 6: Xử lí tình h́ng( 15 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs thể kĩ xử lí tình liên quan đến việc thực việc làm cho học vui vẻ tự bảo vệ thân trường *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động đóng vai,thảo luận nhóm 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Cách thực hiện: - Gv giao nhiệm vụ xử lí tình huống, u -Hs thảo luận nhóm cầu nhóm thảo luận và đưa cách xử lí tình phù hợp -Gv nêu tình cho Hs thảo luận và giải quyết: + TH 1: Khi em đứng cổng trường + TH1 : Em không lên xe bác chờ bố mẹ đến đón, có mợt bác mà em mà chờ mẹ đến đón chưa gặp đến và nói “ Bác là bạn quan với mẹ cháu, hôm mẹ cháu muộn nên nhờ bác đưa cháu đến quan” Nếu là em , em làm gì? +TH 2: Bạn ngồi bàn với em mang + TH 2: Em nhắc bạn tập trung vào bim bim đến lớp và để ngăn bàn, học bài, để bim bim vào giờ chơi ăn giờ học bạn bóc và rủ em được ăn, em làm gì? + TH 3: Trong giờ chơi, em nhìn thấy + TH 3: Em nhắc bạn không được trèo bạn nô đùa và nhảy lên bàn ghế lên bàn ghế lớp,em làm gì? + TH 4: Ở góc sân trường có mợt + TH 4: Em nhắc bạn khơng được xoài ,quả chín Mợt bạn rủ em trèo trèo lên bạn bị ngã để hái Em làm tình đó? -Gv cho Hs thảo luận theo bàn cách giải và yêu cầu Hs sắm vai để xử lí tình -Hs lên đóng vai xử lí tình -Gv tổ chức cho Hs sắm vai xử lí tình trước lớp và yêu cầu nhóm bổ sung cách giải -Hs theo dõi -Gv phân tích cách xử lí Hs và chốt lại cách giải phù hợp -Gv tiếp tục với tình => GV kết luận: - Lưu ý: Ngồi tình nêu trên, Gv bổ sung, thay tình khác gắn với đời sống Hs địa phương em rèn luyện sâu sắc Vận dụng( phút) -Gv yêu cầu Hs nêu những việc nên làm và -Hs nêu không nên làm gặp người lạ -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? -Nên làm những việc có ích, tích cực cho tiết học, không nên nghe hay theo người lạ - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TUẦN 8: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: HỌC VUI VẺ, CHƠI AN TOÀN (tiết 4) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Thông qua đánh giá bạn, thấy được tiến bộ thân, thực được những việc làm phù hợp giờ học, giờ chơi, biết giữ an toàn chơi và tự bảo vệ thân - Giúp Gv đánh giá Hs mức độ thực những việc nên làm vào giờ học, những việc nên làm vào giờ chơi giữ an toàn vui chơi và thực những việc làm tự bảo vệ thân Kỹ năng: * Với chủ đề này, HS: - Tự đánh giá việc thực những việc làm cho giờ học tích cực, thực những việc nên làm giờ chơi, tự bảo vệ thân trường và thông qua tự đánh giá, Hs hiểu ý nghĩa chủ đề Thái độ: - Bước đầu có ý thức việc rèn luyện để hoàn thiện thân -Thể được thân thiện giao tiếp - Yêu thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS:+ Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN + Bộ thẻ màu xanh, màu đỏ, màu vàng Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm, trị chơi - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát : Đi tới - Hs hát tập thể trường, nhạc và lời Đức Bằng - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 7: Nhìn lại tơi( phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs tự đánh giá việc thực việc làm cho học tích cực, thực việc nên làm chơi, tự bảo vệ thân trường thông qua tự đánh giá, Hs hiểu ý nghĩa chủ đề *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm lớn, hoạt động cá nhân *Cách thực hiện: - Gv yêu cầu Hs quan sát tranh nhiệm vụ -Hs theo dõi SGK Hoạt động trải nghiệm trang 22 –Gv giải thích nợi dung tranh: +Tranh 1: Hăng hái , tích cực giờ học + Tranh 2: Chơi bạn +Tranh 3: Chú ý quan sát, giũ trật tự di chuyển -Gv đặt câu hỏi theo gợi ý từ tranh để Hs tự đánh giá -Gv lần lượt đặt câu hỏi: -Hs trả lời +Các em có tích cực giờ học khơng? + Có ạ, chăm nghe giảng,… 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Các em có tham gia chơi bạn giờ chơi khơng? +Khi lại em có ý quan sát , giữ trật tự di chuyển không? -Gv tổng kết, đợng viên, khuyến khích Hs + Có ạ, chúng em chơi nhảy dây,… + Có ạ => GV chốt : Các em nên hăng hái , tích cực giờ học Chơi bạn và ý quan sát, giũ trật tự di chuyển HĐ 8: Thích , mong bạn( phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs thông qua đánh giá bạn, thấy tiến thân, thực việc làm phù hợp học, chơi, biết giữ an toàn chơi tự bảo vệ thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động cá nhân,thảo luận nhóm *Cách thực hiện: - Gv giao nhiệm vụ nhóm: Lần lượt theo chiều kim đồng hồ, Hs nói mợt việc mà bạn ngồi bên cạnh làm tốt để giờ học tích cực, mợt việc bạn làm có ích và an toàn giờ chơi - Gv tổ chức cho Hs chia sẻ theo nhóm - Hs thảo luận theo nhóm -Gv quan sát, bao quát chung nhóm và hỗ trợ , điều chỉnh cần thiết - Gv cho Hs trình bày kết thảo luận - Hs trình bày kết thảo luận - Gv yêu cầu nhóm tiếp tục chia sẻ theo - Hs thảo luận theo nhóm vịng ngược lại, nói mợt điều -Hs nêu: Mình mong bạn khơng lên mong muốn bạn thay đổi cố gắng cầu thang, không nô nghịch hành lang giờ… - Gv hỗ trợ Hs cách hoàn thiện những điều -Hs theo dõi mà bạn được mong chờ điều chỉnh và tiến bộ => GV kết luận: - Gv khen ngợi, đợng viên, khuyến khích tinh thần làm việc Hs và lưu ý Hs nhớ những điều ghi nhận và mong đợi bạn HĐ 9: Khảo sát điều Hs làm được( phút) *Mục tiêu: -Giúp Gv đánh giá Hs mức độ thực việc nên làm vào học, việc nên làm vào chơi giữ an toàn vui chơi thực việc làm tự bảo vệ thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm lớn *Cách thực hiện: - Gv nêu việc Hs làm được và yêu cầu Hs giơ thẻ theo mức độ thực -Hs giơ thẻ + Màu xanh: thường xuyên thực + Màu vàng: thực 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Màu đỏ: chưa thực -Gv lập bảng đánh giá Hs: STT Điều em làm được Tự đánh giá mức độ thực Thường xuyên Thỉnh Chưa thoảng thực Em chăm nghe giảng Em thực yêu cầu thầy ,cô giáo giờ học Em khơng nói chuyện riêng với bạn thầy, giảng bài Em tham gia trị chơi vận đợng chơi Em ngồi mợt giờ chơi Em chơi bạn giờ chơi Em quan sát xung quanh lại để không bị vấp ngã Em không nghe và làm theo người lạ -Gv quan sát và ghi nhanh những trường hợp đặc biệt để có phương án hướng dẫn rèn luyện => GV kết luận: -Gv nhận xét, đánh giá hoạt động và khen ngợi, khuyến khích Hs tiếp tục rèn luyện HĐ 10: Ln giữ an tồn, vui vẻ cho bản thân( phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs bước đầu có ý thức việc rèn luyện để hồn thiện thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động cá nhân *Cách thực hiện: -Gv cho Hs nói dự định rèn luyện -Hs nêu dự định thân: để hoàn thiện thân + Em làm để giờ học tích cực hơn? + Em hăng hái giơ tay phát biểu, + Em làm để giờ chơi bổ ích và an toàn … hơn? + Em chơi trò chơi dân gian, -Gv hướng dẫn Hs cách lập kế hoạch theo dõi … tiến bộ thân VD: Các em viết mợt cam kết và treo lên góc học tập mình… -Yêu cầu Hs thực thực dự -Hs lắng nghe định rèn luyện, hướng dẫn Hs cách theo dõi tiến bộ thân +Thực những việc làm phù hợp 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ giờ học, giờ chơi +Tự bảo vệ thân vui chơi trường + Tích cực tham gia hoạt đợng trường, lớp => GV kết luận: -Gv động viên, khuyến khích và tơn trọng kế hoạch Hs Phối hợp Ph theo dõi, điều chỉnh trình thực Hs Vận dụng( phút) -Gv yêu cầu Hs nêu những việc nên làm và -Hs nêu không nên làm để bảo vệ thân giờ chơi -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? - Khơng nên chơi những trị chơi mạo hiểm, khơng an toàn giờ chơi, phải biết cách tự bảo vệ mình, phải tích cực giờ học * GV kết luận: - Gv khen ngợi, động viên, khuyến khích tinh thần làm việc Hs và lưu ý Hs nhớ những việc nên làm và không nên làm để giờ học đạt hiệu hơn, giờ chơi an toàn - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - TUẦN 9: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: NÓI LỜI YÊU THƯƠNG (tiết 1) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kiến thức: - Nhận diện được những lời nói yêu thương và ý nghĩa lời nói yêu thương.Từ đó, tạo được hứng thú và huy đợng kinh nghiệm liên quan đến chủ đề Kỹ năng: - Nói được lời yêu thương phù hợp với hoàn cảnh Thơng qua đó, củng cố kiến thức và kĩ được thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm Thái độ: - Yêu qúi mọi người xung quanh -Thể được thân thiện giao tiếp - u thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm, trị chơi - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thông qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát : Bà - Hs hát tập thể bà, nhạc và lời Xuân Giao - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 1: Giới thiệu chủ đề( 10 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs nhận diện lời nói yêu thương ý nghĩa lời nói yêu thương.Từ đó, tạo hứng thú huy động kinh nghiệm liên quan đến chủ đề *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: - Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm và giao - Hs thảo luận theo nhóm nhiệm vụ: Hãy nghĩ xem bạn bên cạnh 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ có điểm để khen và nói với bạn điều -Gv làm mẫu: + Tớ thích tóc bạn + Bạn hát hay thế! -Gv tổ chức cho Hs thực nhiệm vụ -Hs theo dõi -Hs trao đổi nhóm, lên chia sẻ trước lớp -Gv nhận xét -Gv trao đổi với Hs: + Em cảm thấy vui + Khi nhận được lời yêu thương, lời khen em thấy nào? +Em thích lời nói bạn … + Ai thích lời nói bạn nào ? -Gv yêu cầu Hs quan sát tranh chủ đề và -Hs quan sát tranh chủ đề và trả lời câu mời một số Hs trả lời câu hỏi: hỏi: + Các bạn nhỏ tranh làm và nói + Các bạn nói lời chúc mừng giáo với cô giáo ? nhân ngày 20-11 +Gương mặt cô giáo nào? + Cô giáo vui => GV chốt : -Gv nhận xét câu trả lời và chốt lại : Trong tranh vẽ khung cảnh ngày nhà giáo Việt Nam năm 2011, bạn nhỏ đến tặng hoa và nói lời chúc mừng, cảm ơn giáo Cô giáo cảm thấy vui nhận được những lời yêu thương từ bạn Hs Chúng ta có muốn học cách nói lời yêu thương và đáp lại lời yêu thương không nào? -Gv giới thiệu chủ đề và cho Hs nhắc lại tên chủ đề HĐ 2: Nói lời yêu thương nào? ( 20 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs nói lời yêu thuong phù hợp với hồn cảnh Thơng qua đó, củng cố kiến thức kĩ thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm, cơng đoạn *Cách thực hiện: - Gv yêu cầu Hs quan sát tranh - Hs quan sát tranh và thảo luận theo SGK Hoạt động trải nghiệm trang 24,25 nhóm 4, trả lời câu hỏi và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau: + Các bạn nhỏ tranh nói những lời + Tớ thích tranh này,em chúc cơ… u thương nào? + Chúng ta nói lời yêu thương nào? + Nói lời u thương vào dịp Tết, lễ, có cảm xúc với ai, để an ủi , động viên… - Gv tổ chức cho Hs chia sẻ kết thảo luận - Hs trình bày kết thảo luận -Gv nhận xét -Gv mời nhiều Hs đứng lên trước lớp nói lời yêu thương khác nhau, khuyến -Hs đứng lên nói trước lớp 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ khích Hs nói phương án khác cho tình tranh VD: + Con chúc cô vui vẻ ạ -Gv trao đổi với lớp: -Hs trả lời: + Nếu nhận được những lời yêu thương: + Em cảm thấy vui khen, động viên, an ủi,… em cảm thấy nào? -Gv mời một số Hs trả lời -Hs trả lời => GV kết luận: -Gv nhận xét, ghi nhận, động viên Hs kết luận: + Ai thích nghe lời nói u thương, nhận lời nói yêu thương cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc + Chúng ta nói lời yêu thương : muốn an ủi, động viên, khuyến khích người khác ; dịp lễ, Tết, sinh nhật tình giao tiếp ngày Vận dụng( phút) -Gv yêu cầu Hs nêu những lời yêu thương -Hs nói trước lớp với bạn bàn và lớp với -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? -Chúng ta nói lời yêu thương : muốn an ủi, động viên, khuyến khích người khác ; những dịp lễ, Tết, sinh nhật và những tình giao tiếp ngày * GV kết luận: Các em ạ, thích được nghe lời nói u thương, nhận được lời nói yêu thương cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc Vì ln nói lời u thương đến - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN 10: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: NÓI LỜI YÊU THƯƠNG (tiết 2) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Biết nói lời chúc, lời biết ơn, lời khen với mọi người - Biết nói lời hỏi thăm, đợng viên, an ủi với mọi người tình khác Kỹ năng: - Rèn luyện nói lời chúc, lời biết ơn, lời khen với mọi người Thông qua hoạt động này, Gv củng cố kiến thức, kĩ được thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm - Rèn luyện nói lời hỏi thăm, đợng viên, an ủi với mọi người tình khác Thông qua hoạt động này, Gv củng cố việc thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm Thái độ: -Thể được thân thiện giao tiếp - Yêu thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm, trị chơi - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Gv cho hs nghe hát bài hát: Happy birthday to you - Hs hát tập thể - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 3: Nói lời chúc, lời biết ơn, lời khen *Mục tiêu: -Giúp Hs rèn luyện nói lời chúc, lời biết ơn, lời khen với người Thông qua hoạt động này, Gv củng cố kiến thức, kĩ thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động sắm vai theo cặp, trò chơi *Cách thực hiện: - Gv giao nhiệm vụ: Hãy nói lời yêu - Hs thảo luận theo nhóm thương theo tình nhiệm vụ SGK trang 26,27 -Gv làm mẫu: + Tranh 1: Con chúc bố sinh nhật vui vẻ ạ -Gv tổ chức cho Hs thực hành nói lời u thương theo nhóm đơi cho tranh - Gv mời nhóm lên sắm vai tình -Hs lên chia sẻ trước lớp và chia sẻ trước lớp + Tranh 1: Mừng thọ ông bà: Cháu chúc ông bà khỏe mạnh ạ! +Tranh 3: Thể lịng biết ơn: Chúng em cảm ơn ạ! + Tranh 2: Thấy bạn gọn gàng, xinh xắn: Bạn tết tóc xinh quá! +Tranh 6: Thấy tranh vẽ em đẹp: Tranh em đẹp quá! -Gv nhận xét, tuyên dương -Gv lưu ý Hs thái đợ nói lời yêu thương, cho Hs đọc đoạn thơ sau để ghi -Hs theo dõi nhớ cách thể thái độ: Để nói lời yêu thương, Em nở nụ cười, -Hs đọc đồng lớp Anh mắt nhìn thân thiện, Với giọng nói nhẹ nhàng -Gv tổ chức trị chơi: Ai khen nhanh -Hs chơi trò chơi thân thiện -Gv mời một bạn lớp đứng lên trước lớp.Gv cho lớp 30 giây quan sát bạn và nghĩ một điều muốn khen bạn -Gv mời Hs nói lời khen khác dành -Hs : cho bạn + Tóc bạn thật mềm mại! + Da bạn trắng thật! -Gv nhận xét, tổng kết hoạt động => GV chốt : Để nói lời yêu thương, em nở nụ cười, ánh mắt nhìn thân 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thiện, giọng nói nhẹ nhàng nói với mọi người xung quanh HĐ 4: Nói lời hỏi thăm, động viên,an ủi *Mục tiêu: -Giúp Hs rèn luyện nói lời hỏi thăm, động viên, an ủi với người tình khác Thơng qua hoạt động này, Gv củng cố việc thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm, sắm vai *Cách thực hiện: - Gv nêu câu hỏi với một số hs lớp: - Hs theo dõi và trả lời câu hỏi + Hôm , Minh thấy nào? + Em thấy vui + Hoa có thích hoạt đợng vừa lớp + Em có ạ khơng? + Vì hơm bạn Lan tươi cười + Em vừa được bạn khen ạ nhỉ? + Khi được Gv hỏi thăm, em thấy nào? + Thưa cô chúng em vui ạ -Gv yêu cầu Hs mở SGK nhiệm vụ SGK - Hs làm việc nhóm Hoạt đợng trải nghiệm trang 27 và thực hành nói những lời hỏi thăm và đợng viên phù hợp theo cặp -Gv mời một số cặp thực hành nhiệm vụ -Hs đứng lên nói trước lớp này trước lớp -Gv nêu thêm mợt số tình gắn với -Hs trả lời: cuộc sống Hs để em thực hành nói lời hỏi thăm, đợng viên, khích lệ… VD: + Nói lời hỏi thăm bà bị ốm + Bà đỡ ốm chưa ạ? +Nói lời an ủi bạn bị trêu trọc + Bạn đừng buồn nhé! + Nói lời đợng viên mẹ buồn + Mẹ đừng buồn nữa nhé, yêu mẹ -Gv quan sát và hỗ trợ nhóm; đợng viên, khích lệ Hs có cách nói lời hỏi thăm, an ủi, động viên khác - Gv mời một số cặp Hs nói lời an ủi, đợng -Hs đứng lên nói trước lớp viên, hỏi thăm trước lớp với tình bổ sung => GV kết luận: - Gv nhận xét, tổng kết, khen ngợi, khích lệ Hs nói lời hỏi thăm, an ủi và đợng viên mọi người cuộc sống Vận dụng -Gv yêu cầu Hs nói những lời yêu thương -Hs nói trước lớp với bạn bàn và lớp với -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? -Chúng ta nói những lời yêu thương với tất những người xung quanh * GV kết luận: -Chúng ta nói những lời yêu thương với tất những người xung quanh vào dịp lễ ,Tết, để an ủi, động viên, hỏi thăm em - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 35 ... - Trong chủ đề này, tìm hiểu hoạt động ngày trường, nhận biết thực việc nên làm vào học, chơi, biết hành động an tồn, khơng an tồn vui chơi thực số hành vi tự bảo vệ trường .Và chủ đề tuần chủ. .. nói lời hỏi thăm, động viên, an ủi với người tình khác Thơng qua hoạt động này, Gv củng cố việc thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm, sắm vai... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD_Tiết 1 đến 10, Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD_Tiết 1 đến 10

Từ khóa liên quan