0

TRỌN BỘ Giáo án HĐTN lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD

132 262 2
  • TRỌN BỘ Giáo án HĐTN lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2020, 15:33

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRỌN BỘ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP (VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DÂN CHỦ TRONG GD) TUẦN 1: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP (tiết 1) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: * Với chủ đề này, HS: - Giới thiệu được thân với bạn bè - Chào hỏi, làm quen được với thầy cô, anh chị và bạn bè Kỹ năng: - Tự tin giới thiệu được thân với bạn bè - Có kĩ chào hỏi, làm quen được với thầy cô, anh chị và bạn bè Thái độ: - u thích, hứng thú với mơn học -Thể được thân thiện giao tiếp Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs với ngày học đầu tiên, chào hỏi biết chào hỏi người gặp * Cách tiến hành : Hoạt động cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát Lời chào - Hát lớp em, nhạc và lời Nghiêm Bá Hồng - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ1: Giới thiệu chủ đề (27 phút) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs với ngày học đầu tiên, chào hỏi biết chào hỏi người gặp *Phương pháp hình thức tổ chức: -Trị chơi, hát tập thể, quan sát mô tả tranh theo nhóm lớn, hỏi đáp *Cách thực hiện: - Gv thực lời chào trước lớp: + Cô chào lớp! Chúng ta là Hs lớp -Hs theo dõi Sẽ có nhiều điều thú vị đến với -Gv đên bàn và chào cá nhân: + Cơ chào …., em có thấy học vui -Hs chào lại cô giáo và trả lời câu hỏi không? cô +Cô chào… ! Hôm đưa em học? -Gv chào thân mật với tất học sinh lớp -Gv trao đổi học sinh -Hs nêu -Từ ngày đầu đến trường đến nay, em làm quen được với bạn mới? Hãy chia sẻ với lớp nào -Ai làm quen thêm được với thầy, cô -Hs nêu giáo mới? -Gv gọi Hs trả lời, chia sẻ - Gv yêu cầu Hs quan sát tranh chủ đề -Hs quan sát tranh, trả lời: SGK Hoạt động trải nghiệm trang và cho biết: +Các bạn nhỏ tranh làm và -Các bạn nhỏ chào hỏi, làm quen có cảm xúc nào? vui vẻ -Bạn nhỏ chào cô giáo và thích thú được khen -Bạn nhỏ chào bác bảo vệ -Các bạn nhỏ háo hức nghe cô giáo nói -Gv hỏi : Các em cảm thấy nào gặp thầy, cô và bạn bè mới? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Gv quan sát và giúp đỡ những Hs chưa tự tin => GV chốt : -Bước vào lớp 1, có thêm nhiều bạn mới, thầy giáo mới, nhiều cô, bác trường,…Và gặp mọi người cần vui vẻ chào hỏi em 3.Vận dụng( phút) -Kể tên bạn mà em làm quen được -Hs kể lớp và lớp khác và sở thích bạn ấy? -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết được mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau bài học - Giúp Gv nhận biết được mức độ Hs đạt được kiến thức, kĩ và thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: -Bạn nào nhắc lại cho chủ đề học tập -Chủ đề: Chào lớp ngày hơm nay? - Các bạn rút bài học qua bài học ngày hôm nay? -Hs nêu -Mời lớp nhắc lại tên chủ đề: Chào lớp -Cả lớp đồng nhắc lại - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - TUẦN 2: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP ( tiết 2) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: * Với chủ đề này, HS: - Biết cách tự giới thiệu thân - Biết cách chào hỏi, làm quen với bạn bè lớp, anh chị lớp Kỹ năng: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Chào hỏi, làm quen được với thầy cô, anh chị và bạn bè - Có kĩ chào hỏi, làm quen được với thầy cô, anh chị và bạn bè Thái độ: - Yêu thích, hứng thú môn học -Thể được thân thiện giao tiếp Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm,đóng vai - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: Tạo hứng thú cho Hs, thông qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát Tìm bạn - Hát lớp thân , nhạc và lời Việt Anh - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ2: Giới thiệu bản thân( 17 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách tự giới thiệu thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm, trực quan( làm mẫu) * Cách tiến hành : - Gv chia lớp thành nhóm và giao nhiệm vụ cho Hs: + Giới thiệu thân -Gv làm mẫu trước lớp: -Hs theo dõi + Cô chào em! Cô tên là Thương Cô yêu trẻ em -Gv nhấn mạnh: Khi giới thiệu, cần giới thiệu tên và nói thêm -Hs theo dõi mợt điều mà u thích -Gv mời mợt Hs lên làm mẫu -Hs: Mình chào bạn ! Mình tên là https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoa Mình thích nhảy dây -Hs làm việc nhóm -Gv yêu cầu Hs lần lượt thực hành giới thiệu thân trước nhóm -Lưu ý : Gv dặn dị Hs giới thiệu thân: +Nét mặt tươi cười, ánh mắt vui vẻ nhìn thẳng, cử linh hoạt, lời nói rõ ràng, vừa phải,… +Nội dung giới thiệu thân: họ tên, sở thích… -Gv cho Hs nhóm giao lưu với -Hs giới thiệu thân với bạn để giới thiệu thân với nhiều bạn nhóm khác -Gv đặt câu hỏi: +Qua phần giới thiệu, nhớ được tên bao -Hs trả lời: Dạ thưa cô, em nhớ được nhiêu bạn lớp mình, giơ tay lên tên bạn ạ, … nào? -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Hs lên chia sẻ trước lớp => GV chốt : -Gv nhận xét , nhắc nhở Hs cần nói rõ ràng, tự tin, vui vẻ giới thiệu thân HĐ 3: Làm quen với bạn, anh chị (15 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách chào hỏi, làm quen với bạn bè lớp, anh chị lớp *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm,đóng vai *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ: Cả lớp làm quen -Hs lớp làm quen với Yêu cầu làm quen: +Nói lời chào với bạn: xin chào, chào bạn, -Hs : chào bạn, tên là Khải,… chào Lan… +Tự giới thiệu: tên, sở thích và nói đủ nghe, rõ ràng +Hành vi: bắt tay, mỉm cười thân thiện và mắt nhìn vào bạn -Lưu ý: Gv dặn dò Hs làm quen với anh chị lớp nên nói lời chào: +Em chào anh( chị)! Em tên là…, -Gv làm mẫu làm quen nhau: làm quen -Hs theo dõi với bạn bè, làm quen với anh ( chị) -Gv cho lớp đứng thành hàng ngang, hai -Hs đứng thành hàng và làm quen với hàng đứng quay mặt vào và thực hành làm quen - Gv đổi vị trí hàng với để tăng -Hs đổi vị trí và làm quen với bạn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phần thực hành làm quen với bạn khác -Gv cho Hs chơi trò chơi “ Ai ngoan , giỏi” ,đóng vai để làm quen với anh -Hs chơi trò chơi “ Ai ngoan , giỏi”, chị lớp lớn cách: hàng đóng vai đóng vai để làm quen là anh chị lớp trên, hàng cịn lại đóng vai là em lớp -Gv nhận xét , tuyên dương -Gv yêu cầu Hs nhớ tên và sở thích -Hs ghi nhớ tên, sở thích bạn những bạn mà làm quen và kể làm quen những tên với bạn ngồi bên cạnh và xem bạn nhớ được bạn -Gv trao đổi với lớp và ghi nhận : +Ai nhớ được 8-10 bạn? -Hs : Dạ em ạ +Sở thích bạn là gì? -Bạn thích chơi đá bóng ạ +Em ấn tượng với bạn nào em -Hs trả lời:…Vì bạn xinh ạ làm quen? Vì sao? => GV kết luận: Nếu làm quen với anh chị lớp nên nói lời chào: +Em chào anh( chị)! Em tên là…, Vận dụng ( phút) -Kể tên anh, chị mà em làm quen -Hs kể được lớp và sở thích bạn ấy? -Gv nhận xét Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: -Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? -Hs nêu - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? * GV kết luận: Gv chia sẻ cảm xúc quan sát Hs hoạt động và nhận xét hoạt động, khen ngợi em tự tin, nhớ nhiều tên, sở thích bạn và nhắc nhở những em cần rèn luyện thêm, tập trung - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN 3: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP ( tiết 3) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Hs biết cách giới thiệu bạn với mợt người bạn khác -Hs biết cách sử dụng ngôn ngữ và cử phù hợp chào hỏi thầy cô, người lớn Biết cách làm quen với người lớn tuổi trường, khu phố, xóm Kỹ năng: - Hs tự tin làm quen với mọi người tình khác c̣c sống Thái độ: - u thích, hứng thú với mơn học -Thể được thân thiện giao tiếp Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cả lớp -Gv cho hs hát tập thể bài hát Đi học - Hát lớp , nhạc và lời Hoàng Lân và Hoàng - Vừa hát vừa vận động Long - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 4: Chào hỏi làm quen( 10 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách giới thiệu bạn với người bạn khác *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Cách thực hiện: - Gv giao nhiệm vụ cho Hs: + Giới thiệu và làm quen với theo nhóm -Gv yêu cầu Hs quan sát tranh Hoạt động 1, nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm 1, trang 8, giới thiệu nội tranh: + Hà giới thiệu bạn An học khác lớp cho Hải giờ chơi Hải và An chào, hỏi làm quen - Gv Hs làm mẫu giới thiệu làm quen +Gv nói : Mình xin giới thiệu là Hải, cịn là Hà +Hs: Chào bạn là Hải, vui được làm quen với bạn + Hs: Chào bạn là Hà, vui được làm quen với bạn -Gv cho hs thực hành theo nhóm -Gv quan sát hoạt động thực hành giới thiệu và làm quen nhóm -Gv hỏi Hs: +Em ấn tượng với phần tự giới thiệu bạn nào nhất? +Em ấn tượng với phần làm quen bạn nào nhất? -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Hs theo dõi -Hs mở SGK và quan sát tranh -Hs theo dõi -Hs làm việc nhóm -Hs trả lời: + Em ấn tượng với phần tự giới thiệu bạn… + Em ấn tượng với phần làm quen bạn… -Hs lên chia sẻ trước lớp => GV chốt : -Gv nhận xét hoạt động, ghi nhận cố gắng Hs và hướng dẫn em cần rèn luyện thêm HĐ 5: Chào hỏi thầy cô, người lớn tuổi( 10 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs biết cách sử dụng ngôn ngữ cử phù hợp chào hỏi thầy cô, người lớn Biết cách làm quen với người lớn tuổi trường, khu phố, xóm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động luyện tập theo nhóm,đóng vai *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ: bạn thực -Hs theo dõi phần chào hỏi thầy cô và người lớn tuổi gặp trường -Gv hướng dẫn cách chào: +Đứng ngắn, hai tay để xi theo https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chân và nói lời chào: “Em chào thầy/ cô ạ! + Chào người lớn tuổi: Cháu chào bác/ cô/ chú…ạ! +Thái độ cần thể tươi tắn và kính trọng -Gv cho Hs thực hành nhóm đơi: mợt -Hs làm việc nhóm đơi bạn sắm vai là Gv người lớn tuổi, bạn cịn lại là Hs Sau đổi vai cho -Gv quan sát thực hành Hs và hỗ trợ cần thiết -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Hs lên chia sẻ trước lớp -Gv nhận xét và tổng kết hoạt động => GV kết luận: Khi gặp người lớn tuổi em phải biết cách sử dụng ngôn ngữ và cử phù hợp chào hỏi HĐ 6: Làm quen người tiệc sinh nhật( 10 phút) *Mục tiêu: -Giúp Hs tự tin làm quen với người tình khác sống *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động đóng vai *Cách thực hiện: -Gv yêu cầu Hs quan sát tranh nhiệm vụ -Hs mở SGK, quan sát tranh, theo SGK Hoạt động trải nghiệm trang10-11 dõi Gv hướng dẫn -Gv giao nhiệm vụ: Đóng vai Hải và làm quen với mọi người bữa tiệc sinh nhật Trong -Hs làm việc theo nhóm bữa tiệc có ơng, bà, bố mẹ Hà, anh, chị, bạn và em bé -Gv yêu cầu Hs lần lượt thực hành làm quen theo nhóm, lời chào cần theo thứ tự là: +Cháu chào ông bà ạ! +Cháu chào cô ạ! +Em chào anh/ chị ạ! +Chào bạn! +Chào em bé nhé! -Sau chào xong , tự giới thiệu: Cháu tên là Hải, cháu học lớp với Hà ạ -Gv mời Hs lên chia sẻ trước lớp -Gv nhận xét khen ngợi , động viên Hs -Hs lên chia sẻ trước lớp Vận dụng( phút) -Khi gặp người lớn tuổi ngoài đường em chào nào? -Gv nhận xét -Hs nêu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? -Hs nêu - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? * GV kết luận: -Gv chia sẻ cảm xúc quan sát Hs hoạt đợng và nhận xét hoạt động, khen ngợi em tự tin, nhắc nhở những em cần rèn luyện thêm, tập trung - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TUẦN 4: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề: CHÀO LỚP ( tiết 4) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: * Với chủ đề này, HS: - Hs biết cách giới thiệu bạn với một người bạn khác -Hs biết cách sử dụng ngôn ngữ và cử phù hợp chào hỏi thầy cô, người lớn Biết cách làm quen với người lớn tuổi trường, khu phố, xóm Kỹ năng: - Hs tự tin làm quen với mọi người tình khác c̣c sống Thái độ: -Thể được thân thiện giao tiếp - u thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực có trách nhiệm và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN 33: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề 9: XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VUI VẺ (tiết 1) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Cảm nhận được hình ảnh thân và được hình ảnh mà thích - Biết quan sát, nhận diện được biểu cảm xúc khác gương mặt thân và người khác - tảng giáo dục đồng cảm Kỹ năng: - Nhận diện hình thức bên ngoài thân và biết yêu thương thân Thông qua hoạt động này Gv củng cố việc thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm Thái độ: - Biết yêu thương thân -Thể được thân thiện giao tiếp - Yêu thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực thích ứng với c̣c sống và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề + Nhạc và lời bài hát : Cháu vẽ ông Mặt Trời, sáng tác: Tân Huyền -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN +Các thẻ cảm xúc Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung 118 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp Gv cho hs nghe và hát bài hát: Cháu vẽ - Hs hát tập thể ông Mặt Trời, sáng tác: Tân Huyền - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 1: Giới thiệu chủ đề: ( 10 phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs cảm nhận hình ảnh thân hình ảnh mà thích *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động lớp *Cách thực hiện: -Gv hỏi Hs lớp: -Hs quan sát tranh và trả lời: +Quan sát tranh và cho biết bạn +Các bạn vẽ tranh tranh làm gì? +Đố em biết bạn vẽ ai? +Vẽ thân +Em thích tranh bạn nào? +Vì em thích tranh đó? +Em muốn vẽ hình ảnh thân +Vui vẻ ,thú vị hay cáu giận nào? -Gv mời một số Hs chia sẻ ,nhận xét và kết luận - Hs chia sẻ -Gv mời Hs đọc tên chủ đề và nói ý nghĩa - Hs đọc tên chủ đề và nói ý nghĩa chủ đề: chủ đề.: Xây dựng hình ảnh vui vẻ => GV chốt : - Chúng ta xem cần chuẩn bị chủ đề này, để hiểu thân, thêm yêu thân khắc họa hình ảnh đáng yêu HĐ 2: Phác họa hình dáng tơi: ( 10 phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs nhận diện hình thức bên ngồi thân ln biết u thương thân Thông qua hoạt động Gv củng cố việc thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ nhóm: -Hs làm việc nhóm +Hãy mơ tả vẻ bên ngoài thân cho +VD: Mình là Hà, cao và gầy bạn nhóm +Tơi có khn mặt trịn, tóc ngắn +Em thấy có điểm đặc biệt so với và cao so với bạn bạn nhóm? nhóm -Gv chia lớp thành nhóm và yêu cầu nhóm thực nhiệm vụ -Gv mời nhóm Hs lên bục giảng và vui vẻ so sánh.Hãy dùng những từ ngữ dễ thương để nói vẻ bên ngoài và 119 - Hs lên bục giảng và vui vẻ so sánh VD: + Mình mũm mĩm so với bạn nhóm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ khác giữa em -Gv nhận xét hoạt đợng nhóm và kết luận: => GV kết luận: - Chúng ta không giống nhau, tất thật tuyệt vời! Hãy tự hào Chúng ta cần biết yêu thân, chăm sóc thân yêu thương tất bạn HĐ 3: Nhận diện biểu cảm xúc: ( 10 phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs biết quan sát, nhận diện biểu cảm xúc khác gương mặt thân người khác - tảng giáo dục đồng cảm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: -Phát cho nhóm mợt bợ thẻ cảm xúc -Gv giới thiệu thẻ cảm xúc: buồn, tức -Hs theo dõi giận, ngạc nhiên và vui vẻ -Gv nói: +Cơ muốn chọn gương mặt buồn +Các nhóm giơ thẻ mặt buồn - Gv tiếp tục với gương mặt cịn lại -Gv đưa tình để lớp giơ thẻ : +Giơ thẻ mặt cười +Bạn nhỏ được cô giáo khen +Giơ thể trẻ em mặt buồn +Bạn nhỏ bị mẹ mắng +Giơ thẻ mặt tức giận +Bạn nhỏ bị bạn trêu chọc +Giơ thẻ mặt vui vẻ +Bạn nhỏ được đến một sân chơi có nhiều đồ chơi -Gv u cầu mợt số Hs kể lại việc mang lại - Hs kể lại việc mang lại cho em vui vẻ cho em vui vẻ -Gv nhận xét và tổng kết hoạt động Vận dụng( phút) - Gv nêu tình và yêu cầu Hs biểu -Hs lên bảng thể hiện cảm xúc qua khn mặt -Gv nhận xét, tuyên dương Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? -Biết nhận diện được biểu cảm xúc khác gương 120 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mặt thân và người khác * GV kết luận: -Nhận xét chốt lại học - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - TUẦN 34: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề 9: XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VUI VẺ (tiết 2) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Biết cách tạo cảm xúc tích cực, từ tạo nên hình ảnh đáng u thân Kỹ năng: - Biết một số cách làm cho vui vẻ, thoải mái từ biết cách chuyển trạng thái tích cực Thái độ: - Biết yêu thương thân -Thể được thân thiện giao tiếp - Yêu thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực thích ứng với cuộc sống và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề + Nhạc và lời bài : Thả đỉa ba ba -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN +Các thẻ cảm xúc Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm, trị chơi 121 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thông qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp Gv cho Hs chơi trò chơi: Thả đỉa ba - Hs đọc tập thể ba - Vừa đọc vừa vận động - Thảo luận ND bài đọc vào bài HĐ 4: Thể cảm xúc khác nhau: ( 15 phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs nhận diện biết cách tạo cảm xúc tích cực, từ tạo nên hình ảnh đáng u thân Thông qua hoạt động này, Gv củng cố việc thực nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: -GV giao nhiệm vụ cho lớp: -Hs giơ thẻ + Hãy thể gương mặt cảm xúc theo yêu cầu: vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận +Gv giơ thẻ gương mặt cảm xúc và hỏi: Đây là cảm xúc gì? sau yêu cầu lớp -Hs làm theo thẻ gương mặt cảm làm gương mặt cảm xúc xúc -Gv và lớp thực hoạt đợng -Gv nói những điều mang lại cho em -Hs giơ thẻ niềm vui: VD: +Em được khen ngoan -Hs giơ thẻ vui vẻ +Em được nhận quà -Hs giơ thẻ ngạc nhiên -Gv yêu cầu Hs thể mức độ cảm xúc khác và cách thể khác +Gv làm mẫu: Cười mỉm, cười giòn tan, -Hs theo dõi Gv làm mẫu ánh mắt vui lấp lánh, ánh ánh mắt ngạc -Một số Hs thực trước lớp nhiên với niềm vui -Yêu cầu Hs thực những việc rèn luyện và chăm sóc sức khỏe để thân ln giúp có tâm trạng vui vẻ và thoải mái( nhiệm vụ sách giáo khoa hoạt động Trải nghiệm 1.) => GV chốt : -Gv nhận xét tổng kết hoạt động HĐ 5: Tạo sự vui vẻ: ( 15 phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs củng cố số cách làm cho vui vẻ, thoải mái từ biết cách chuyển trạng thái tích cực *Phương pháp hình thức tổ chức: 122 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: -Gv Hs chia sẻ cách làm cho vui vẻ (nhiệm vụ SGK Hoạt động trải nghiệm 1) -Gv giao nhiệm vụ : lớp làm - Cả lớp làm động tác vận động tác vận động theo nhạc và làm theo động theo nhạc và làm theo mẫu mẫu -Gv yêu cầu lớp đứng dậy làm một VD: Giơ tay nào, nắm lấy tai, số động tác theo nhạc lắc lư đầu này, ô bé không VD: Giơ tay nào, nắm lấy tai, lắc lư lắc, ô bé không lắc … đầu này, ô bé không lắc, ô bé không lắc … -Gv tổ chức cho Hs thực theo nhóm, vận động theo nhạc quen thuộc -Tổ chức thi đua giữa nhóm -Các nhóm thi -Gv chia sẻ với lớp cảm nhận sau hoạt động: +Sau vận động em cảm thấy -Hs nêu nào? => GV kết luận: -Gv nhận xét, yêu cầu Hs vận động rèn luyện sức khỏe để tâm trạng trở nên vui vẻ Vận dụng( phút) - Gv hỏi: Em thường làm những -Hs nêu tâm trạng vui vẻ hơn? -Gv nhận xét, tuyên dương Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? -Hãy làm cho tâm trạng vui vẻ và thoải mái những cách khác * GV kết luận: -Đúng để em ạ,chúng ta vận động nhiều cách khác để làm cho tâm trạng thoải mái Có thực tốt công việc khác - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 123 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN 35: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề 9: XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VUI VẺ (tiết 3) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: - Tự nhận diện lại thân, đưa mong muốn hình ảnh thân và tự tin chia sẻ với bạn bè thầy cô Kỹ năng: - Biết xếp, trang trí, tổ chức hoạt động hợp tác thực nhiệm vụ chung Thái độ: - Biết yêu thương thân -Thể được thân thiện giao tiếp - Yêu thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực thích ứng với cuộc sống và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề + Nhạc và lời bài hát : Tìm bạn thân, nhạc và lời: Việt Anh -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN +Các thẻ cảm xúc Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt đợng nhóm - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung 124 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp Gv cho hs nghe và hát bài hát: Tìm bạn - Hs hát tập thể thâ nhạc và lời: Việt Anh - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 6: Giới thiệu hình ảnh tơi: ( 15 phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs tự nhận diện lại thân, đưa mong muốn hình ảnh thân tự tin chia sẻ với bạn bè thầy cô *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm,trình diễn mẫu *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ nhóm: Hãy giới thiệu -Hs làm việc nhóm bợ thẻ cho nhóm với nợi dung : Tơi với hoạt đợng u thích - u cầu Hs để bợ thẻ được hoàn thiện - Hs để bộ thẻ được hoàn thiện bàn: Gồm thẻ bìa và ba thẻ với bàn: Gồm thẻ bìa và ba thẻ với hình ảnh thân hoạt đợng hình ảnh thân khác hoạt đợng khác -Gv mời một số Hs lên giới thiệu mẫu để lớp biết cách cách thực -Gv chia lớp theo nhóm và yêu cầu Hs - Hs chia sẻ bợ thẻ nhóm chia sẻ bợ thẻ nhóm - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp - Hs chia sẻ bộ thẻ truocs lớp => GV chốt : -Gv nhận xét hoạt động khẳng định hình ảnh Hs lớn lên so với ngày đầu vào lớp 1,dặn dò em lưu giữ hình ảnh bé, cậu bé vui vẻ tự tin HĐ 7: Sắp xếp, trang trí gian triển lãm“Hình ảnh tôi”: ( 15 phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs tự lực xếp, trang trí, tổ chức hoạt động hợp tác thực nhiệm vụ chung *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ nhóm: Sắp xếp, trang trí khơng gian triển lãm sản phẩm nhóm để mọi người đến tham quan +Gv đưa yêu cầu: gian triển lãm được -Hs làm việc theo nhóm 6: Sắp xếp, xếp gọn gàng, đẹp và bộ thẻ để trang trí khơng gian triển lãm sản mọi người nhìn thấy phẩm nhóm để mọi người đến +Gv xác định vị trí, khơng gian cho tham quan nhóm để xếp -Hs giới thiệu gian triển lãm -Gv quan sát và điều chỉnh gian triển nhóm lãm cần -Gv dặn dị Hs nhóm bảo quản gian triển lãm cho giờ học sau => GV kết luận: -Gv nhận xét hoạt động Hs gian triển lãm 125 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Vận dụng( phút) - Gv cho Hs: Giới thiệu bộ ảnh -Hs giới thiệu bợ ảnh mình trước lớp trước lớp -Gv nhận xét, tuyên dương Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? -Biết xếp, trang trí, tổ chức hoạt đợng hợp tác thực nhiệm vụ chung * GV kết luận: - Nhận xét tiết học chốt nội dungbài học - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TUẦN 36: Thứ ngày tháng năm 20… Hoạt động trải nghiệm Chủ đề 9: XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VUI VẺ (tiết 4) I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau: Kiến thức: -Biết đánh giá khả mô tả thân, cách tích cực hóa thân và tự hào thông qua giới thiệu thân - Giúp Gv đánh giá tự tin Hs là và điều chỉnh thân -Có ý thức việc rèn luyện để hoàn thiện thân Kỹ năng: - Có kỹ đánh giá đồng đẳng, biết cách đánh giá mà không làm tổn thương bạn, hoàn thiện dần kỹ tự đánh giá, làm cho tự đánh giá khách quan Thái độ: - Biết yêu thương thân 126 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Thể được thân thiện giao tiếp - Yêu thích, hứng thú với mơn học Định hướng hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực: - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực ,trách nhiệm - Năng lực: Năng lực thích ứng với c̣c sống và lực điều chỉnh hành vi, lực tự học, lực giao tiếp và hợp tác, lực giải vấn đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề + Nhạc và lời bài hát : Vui đến trường, nhạc và lời: Hồ Bắc -HS: Sách giáo khoa bộ môn HĐTN 1, Vở bài tập HĐTN +Các thẻ cảm xúc Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, đợng não, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động khởi động ( phút) ( Cả lớp) *Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho Hs, thơng qua giới thiệu vào nội dung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - nhóm - cả lớp Gv cho hs nghe và hát bài hát: Vui đến - Hs hát tập thể trường, nhạc và lời: Hồ Bắc - Vừa hát vừa vận động - Thảo luận ND bài hát vào bài HĐ 8: Nhìn lại tôi: ( phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs đánh giá khả mơ tả thân, cách tích cực hóa thân tự hào thơng qua giới thiệu thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động cá nhân *Cách thực hiện: -Yêu cầu Hs quan sát tranh nhiệm vụ - Hs quan sát tranh nhiệm vụ Sách giáo khoa Hoạt động trải Sách giáo khoa Hoạt động nghiệm 1, trang 92, trả lời câu hỏi trải nghiệm 1, trang 92, trả lời câu -Bức tranh vẽ gì? hỏi +Hình vẽ nhóm bạn tập thể dục +Hình vẽ nhóm bạn chơi 127 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ “bịt mắt bắt dê” vui vẻ +Hình vẽ bạn nam nhìn ống nhịm, quan sát xung quanh -Gv đặt câu hỏi theo gợi ý từ tranh để Hs -Hs trả lời câu hỏi tự đánh giá: +Tập thể dục thường xuyên, chơi +Em làm để hình ảnh ln thể thao vui vẻ? +Chơi bạn một cách vui vẻ +Khám phá giới xung quanh => GV chốt : -Gv nhận xét khích lệ động viên Hs HĐ 9: Thích gì, mong bạn: ( phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs hình thành kỹ đánh giá đồng đẳng, biết cách đánh khơng làm tổn thương bạn, hồn thiện dần kỹ tự đánh giá, làm cho tự đánh giá khách quan *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: -GV giao nhiệm vụ nhóm: u cầu Hs -Hs hoạt đợng nhóm 4: nói mợt nhóm nói mợt điều thích điều thích vẻ bên ngoài vẻ bên ngoài bạn bạn VD: +Mình thích bạn cười +Tớ thích mái tóc bạn +Tớ thích bạn mặc bợ váy hồng - u cầu Hs nhóm nói mợt điều mong bạn tiến bợ -Hs hoạt đợng nhóm 4: nói mợt điều mong bạn tiến bợ +Bạn bớt cáu giận và hay cười nữa - Gv hướng dẫn Hs cách ghi nhanh vào tờ giấy, ghi lại những từ mơ tả mà bạn thích mong đợi VD: Đỗ Hồi An Thích Mong đợi Váy hồng Bớt cáu Nụ cười Cười nhiều … … -Gv bao quát nhóm để chắn -Đại diện nhóm chia sẻ trước bạn nhận được điều bạn thích và mong lớp đợi -Gv nhận xét và tổng kết hoạt động HĐ 10: Tham quan triển lãm “Hình ảnh tơi”: ( phút) 128 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Mục tiêu: - Giúp Gv đánh giá tự tin Hs điều chỉnh thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm *Cách thực hiện: -Gv chia lớp thành nhóm lớn, tổ chức -Hs làm việc theo nhóm, triển lãm cho nhóm tham quan triển lãm u cầu bợ ảnh mặt bàn nhóm: +Chỉ mợt bợ thẻ mà em thích +Em muốn học từ bạn? -Gv dành phút cho Hs thăm gian - Hs thăm gian triển lãm triển lãm, Gv thăm Hs và quan sát hành vi Hs -Sau Gv yêu cầu nhóm: đứng vào -Hs đứng vào vị trí gian triển lãm vị trí gian triển lãm nhóm nhóm -Gv trao đổi với lớp, đặt câu hỏi cho -Hs trả lời câu hỏi lớp để đánh giá tự tin Hs nói VD: mình: +Ai u thân mình? + Thưa em ạ +Ai ln thân thiện và hay tươi cười? + Thưa cô bạn An ạ +Ai nghĩ thay đổi để tốt hơn? …… -Gv khảo sát Hs: -Hs trả lời câu hỏi +Em chia sẻ với lớp là thích +Em thích bợ thẻ bạn Hoa bợ thẻ nào? +Em học được từ bạn? + Em học bạn việc chăm chải tóc trước đến lớp ạ -Gv cho Hs bình bầu bợ thẻ thú vị - Hs bình bầu bợ thẻ thú vị -Gv đánh giá gian triển lãm với hình ảnh Hs, đánh giá tinh thần hợp tác Hs nhóm, thái đợ tham quan và thể mong muốn em ngày càng có hình ảnh thân đẹp nữa tốt nữa HĐ 11: Thay đởi điều nào?: ( phút) *Mục tiêu: - Giúp Hs bước đầu có ý thức việc rèn luyện để hoàn thiện thân *Phương pháp hình thức tổ chức: -Hoạt động nhóm,cá nhân *Cách thực hiện: -Gv giao nhiệm vụ nhóm: Từng Hs nói lại -Hs làm việc nhóm 4: nói lại với nhóm điều mà bạn mong tiến với nhóm điều mà bạn mong bợ hơn; chia sẻ với bạn nhóm tiến bợ hơn; chia sẻ với việc làm để thay đổi thân; góp bạn nhóm việc ý kiến cho bạn dự định thay đổi làm để thay đổi thân; góp ý 129 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ kiến cho bạn dự định thay đổi - Hs trình bày dự định VD: + Mình tập thể dục vào buổi Sáng và chiều tối +Mình chơi trị chơi dân gian với bạn xóm -Gv mời mợt số Hs trình bày dự định -Gv nhận xét hoạt động và dặn Hs rèn luyện hành vi mong muốn hàng ngày Vận dụng( phút) - Gv hỏi Hs: Hãy nêu tên trò chơi dân -Hs nêu gian mà em bạn chơi -Gv nhận xét, tuyên dương Hoạt động tổng kết học: ( phút) *Mục tiêu: - Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực sau học - Giúp Gv nhận biết mức độ Hs đạt kiến thức, kĩ thái độ tham gia học tập Hs *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp: - Con vừa học bài gì? - GV hỏi: - Con rút được điều sau bài học này? -Đánh giá thân và đánh giá bạn xung quanh những việc làm để giúp cho thân khỏe mạnh, vui vẻ * GV kết luận: -Qua học em biết đánh giá thân đánh giá bạn xung quanh việc làm để giúp cho thân khỏe mạnh, vui vẻ - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 130 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 131 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 132 ... nào nhắc lại cho chủ đề học tập -Chủ đề: Chào lớp ngày hôm nay? - Các bạn rút bài học qua bài học ngày hôm nay? -Hs nêu -Mời lớp nhắc lại tên chủ đề: Chào lớp -Cả lớp đồng nhắc lại... đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS:... đề và sáng tạo, lực ngôn ngữ * Giáo dục kĩ sống: - Tư sáng tạo Ra định Giải vấn đề - Nêu được nội quy trường, lớp II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Một số tranh ảnh liên quan đến chủ đề -HS:
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ Giáo án HĐTN lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD, TRỌN BỘ Giáo án HĐTN lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm